ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai, 2005-06-11 nr. 752,
www.culture.lt/satenai/

Švelnumas

VIRGINIJA VITA

[skaityti komentarus]

iliustracija

Švelnumas    kokie švelnūs, dangau, tavo šnabždesiai
    mano ausiai, akims, ir alsavimas tiesiai į lūpas,
    lyg rytmečio saulės šilkiniai voratinkliai,
    mano virpantis naujas saldus širdies jausmas,
    tarsi ką tik išsiritęs bejėgis gegužiukas,
    tarsi kasrytinė apsnūdusios sraigės skuba,
    o kur benulėksi? pabėgsi? kur pasislėpsi?
    kaip kantriai žvelgi į mano baimes, kodėl?
    kaip niekur manęs neskubini, vienos nepalieki,
    kaip atsargiai vedi mane kvepiančia pieva,
    niekas manęs taip nesaugojo, niekas taip,
    tik dvelki – šiltas kosminis vėjau, tik apsiauti,
    tik kvieti mane drįsti, o pats tiktai lauki, viliesi
    mano sapnų margumo po žvaigždėtu skliautu
    ir snaudulio pienių jūroje, ir atbudusio žvilgsnio,
    pirštų, perbraukiančių vargetos plaukus,
    kad per mane galėtum prabilti, paglostyti,
    kiek daug tavęs randu pakrantės pėdų smėlyje,
    laužo kaitroje vidurnakčio drėgmei kylant
    į artimiausiojo veidą, akis ir rankas, kol kas
    į savastį tavo panyru ir visiškai tuo pasikliauju,
    niekuo dar lig šiol taip nesiklioviau, niekuo –
    koks švelnus dangiškasis vedimas, niekuomet
    to lig šiol nežinojau, ieškojau, o buvau surasta,
    įsupta, įvyniota į ploniausią visatos švelnumą
    lyg kūdikis pienės pūke, tavo rankoje kalno papėdėj…
 
Rodoma versija 1 iš 1 
14:06:18 Aug 23, 2010   
2 AM 2 AM
Sąrašas   Archyvas   Pagalba