ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai, 2005-05-21 nr. 749,
www.culture.lt/satenai/

Kuždesiai

MYKOLAS SLUCKIS

[skaityti komentarus]


Kuždesiai


     1.

     Iš kur
     sakyk eilių prilijo
     graudžių?
     atsakinėt nespėju
     iš nieko
     juk nebūna nieko
     gal išprotėjau
     jaunystės šuorui
     iš už kalnų
     atskriejus

     2.

     Gal
     iš kaimenės išsilaužęs
     paskui švystelėjusią gazelę
     saulę ant blakstienų
     nusinešusią
     liuoktelėjau?
     nepavijau
     širdį gaudydamas
     atsidusau

     3.

     Gal
     prie laužavietės
     smilkstančios
     budėjau?
     ūmai oštelėjo vėjas
     iš pelenų negyvų
     paukštelis gyvas
     išriedėjo
     gal ne jis
     aš gailiai suciepsėjau

     4.

     Be kelio
     be tako
     bridau
     vienui vienas
     lauko klampaus pakriūtėj
     prie ąžuolo seno
     šaltinis žiū užverstas
     latakėliu graužias
     čiurlena
     giesmelę murmlena
     kur tik nėjau
     vis ją girdėjau

     5.

     O gal mėnulis
     kiaurą naktį iš aukštybių
     visiems šypsojos?
     niekas jam nepamojo
     tik bemiegis žioplys
     pernykščio sniego ieškojęs
     mėnulis jam posmą numetė
     kitą pats sùmentė

     6.

     Neklausinėkit prašau
     iš kur kuždesiai
     dievaži nežinau
     kodėl
     nakčiai dieną surijus
     neapkurtau
     kodėl
     aušrai sužėrėjus
     neapakau
 
Rodoma versija 1 iš 1 
13:52:09 Aug 23, 2010   
1 AM 1 AM
Sąrašas   Archyvas   Pagalba