ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai, 2008-09-05 nr. 907,
www.culture.lt/satenai/

GROŽINĖS LITERATŪROS KONKURSAS

[skaityti komentarus]

Amerikos lietuvių tautinė sąjunga Lietuvos vardo paminėjimo pirmą kartą Kvedlinburgo analuose 1009 metais proga ir tūkstantmečio jubiliejui pagerbti skelbia romano konkursą.

Skiriamos trys premijos:


I – 5000 dol.
II – 3000 dol.
III – 2000 dol.

Tema kūrėjams: LIETUVAI – TŪKSTANTIS METŲ!
Mes didžiuojamės tūkstančio metų istorija ir šimtmečiais kurta tautine kultūra.

Laikas:
Paskutinė kūrinio išsiuntimo data oro paštu 2009 m. birželio 30 d. Prašome nelaukti ir kūrinius siųsti anksčiau.

Kūrinius siųsti:

     ALTS, KONKURSAS
     2711 West 71st Street,
     Chicago, IL 60629-2005, USA

Teksto parengimas:
Konkursui siunčiamas kūrinys turi būti ne mažiau kaip 200 puslapių, išspausdintas rašomąja mašinėle arba kompiuteriu, pasirašytas slapyvardžiu. Slapyvardis turi būti užrašytas ant atskiro užklijuoto vokelio, į kurį reikia įdėti savo kortelę su vardu, pavarde, adresu, telefono ir fakso numeriu. Tik laimėjusio rašytojo vokas bus atplėštas. Nepremijuoti kūriniai negrąžinami.

Vertinimo komisija:

     Danutė Bindokienė,
     dr. Jonas Jasaitis,
     Petras Palilionis,
     Stasė Petersonienė,
     Vytautas Volertas.

Premijų įteikimas:
Lietuvių literatūros šventėje Čikagoje, JAV, 2010 m. kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventės metu.
 

Skaitytojų vertinimai


130773. nerka2008-09-10 11:37
bravo bravo bravo, kokia nuostabi komisija! volertas jasaitis, palilionis, tokios literaturiniu besmegeniU komandos reikia paieskoti. Laimėjęs tekstas bus genealus, tai jau dabar matyti.

130779. uuu2008-09-10 12:20
o gal genialus?

130781. kvailutė2008-09-10 12:24
tema neskani

130788. Katė2008-09-10 13:18
Tikrai. Kvailiau būti negali. Čia juk ne rašinys vienuoliktoje klasėje duotąja tema. Tūkstantmetis turėtų būti tik proga, temą pasirenka autorius, nors protingas žmogus ir šiuo atveju galėtų išsisukti. Aišku, nelygu kokie vertintojai. O premijos juokingos. Parašyti romaną - tai ne spintą stumdomosiomis durimis sukalti.

130846. Skirmantė2008-09-10 17:27
B. Pūkelevičiūtė per panašų konkursą ir buvo atrasta... Ramiai...

130866. archyvaras2008-09-10 23:04
Tąmet tądien padarykite tiesioginį tele-virtual tiltą Čikaga - Lietuva: iš ten mums premijos įteikimas, iš mūsų jiems - seimo posėdis Kovo 11 dienai.

Rodoma versija 3 iš 3 
13:51:24 Aug 23, 2010   
Aug 2009 Aug 2011
Sąrašas   Archyvas   Pagalba