ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2004-11-27 nr. 726

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

PÉTER ESTERHÁZY. Apie viską, apie nieką (44) • ROMUALDAS OZOLAS. Kažkas kinta? (107) • VALDAS KILPYS. Oratorijos "Ozono sluoksnio angelas" belaukiant (15) • ANDRIUS MARTINKUS. Smurto kultūra ir Realybė (40) • SIGITAS GEDA. Iš mėlynųjų mansardų (13) • ALIS BALBIERIUS. Iš "Formų knygos" (11) • JARED RAPFOGEL. Veidrodis, atgręžtas į veidrodį (2) • AURELIJA JUODYTĖ. Tarp be saiko ir be aistros: apie be pykčio (41) • JUSTINAS KUBILIUS. Daiktų gelmės poetas (6) • VYTAUTAS ŠERYS. Varna (9) • ANTANAS GIEDRAITIS. Šiaulėnų liudijimai: gulbė ir trumpakotis dalgelis (5) • Su RITA KRAUCEVIČIŪTE, mišriojo choro "Langas" ir vaikų giedojimo mokyklėlės, jau dešimtmetis gyvuojančių prie Bernardinų bažnyčios, vadove kalbasi Zita Baranauskaitė-Danielienė. Bernardinų "Langas" (17) • Mieli skaitytojai! (8) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Vienkartinė enciklopedija (82) • laiškai (89) •

Vienkartinė enciklopedija

GINTARAS BERESNEVIČIUS

[skaityti komentarus]

iliustracija
Joskaudės piešinys

ABBA. Švedai. Laimėjo kažkokiame pasaulio čempionate sidabrą.

ABĖBŪ. Nėra tokio žodžio.

ABELIS. Išgarsėjo, nes jį užmušė Kainas.

ACINAS. Tokio žodžio nėra, bet yra KACINAS (dzūk.).

AKROPOLIS. Jį šturmavo Herkus Mantas, visą sudegino iki pamatų.

ALKŪNĖ. Žmonės ja muša stiklus ir šluostosi nosis, bet ne visi taip daro. Alkūnė gerai atsiremti į kokį nors atlošą, bet kur čia žmogus tiek atlošų gausi, du tris per dieną, ir atlošai dažniausiai nepatogūs, plastmasiniai, tad gerų atlošų žmonės keliauja pas dantistą į laukiamąjį arba – dar geriau – į ministeriją ir ten sėdi atsidrėbę, kol juos išveja į drėgną ir nemalonų lauką, kur stovi suoleliai, tik be atlošų, ir tenka veltui mosuoti alkūnėmis vėjyje, bergždžiai ieškant atramos.

ALUS. Išrastas Babilone ar Egipte. Ten jis būdavo purvinas ir stiprus ir tirštas, karštyje labai šlykštus gerti. Moderniais laikais alus dažnai pasitaiko akiai malonios rusvos spalvos arba juodas, bet yra dar tokie prancūzai, kurie geria surūgusias sultis ir nesupranta, kas yra alus, todėl jų civilizacija yra pasmerkta.

ANDERSENAS. Žmogus, kuris sugadino pasakas, nes jos liūdnos ir nuobodžios, bet ko norėti iš tamsaus ir nuobodaus dano. Literatūros kritikai slapčia galvoja, kad tos pasakos blogos, bet tvirtina priešingai. Esą jos labai žavios ir pamokančios. Taip jie smaginasi, nes skaitytojai skaito ir nesupranta, kas čia gero, ir labai kenčia, kad jie nėra intelektualūs ir nesupranta grožio. Šiaip kūrė mazochistams.

ARBŪZAS. Į jį labai panašus Žemės rutulys. Todėl į šią daržovę reikia žiūrėti su derama pagarba, beje, žinotina, kad tai botaniškai ne daržovė, o uoga, tik labai didelė.

ARKLYS. Reikalingas žvėris didelėm akim.

AUTOBUSAS. Didelė mašina. Ne kiekvienas išgali jį nusipirkti, bet kiek važinėjančių!

B (tark: "Bė"). Visi žodžiai iš šios raidės paprastai neturi gero vardo ir / arba braukiami ar neva taisomi.

BAOBABAS. Storas medis. Afrikanizmas (nevart.). Verčiau jau keistina: Baublys.

BAUBLYS. Liet. baobabas. Jame gyveno Dionizas Poška.

BONKA. Germanizmas (nevart.).

BRISIUS. Šuo, turintis literatūrinių pretenzijų.

BULKA. Išimtis iš taisyklės, tačiau slaviškos kilmės (nevart.).

BUTELIS. Polonizmas (juolab nevart.).

CICINAS. Tokia gegutė.

CIRKAS. Girtuoklių išradimas. Ten visi šokinėja, laksto ant galvų arba bučiuojasi su tigrais, kaip būdinga elgtis kiekvienam alkoholikui, ir jų dar nosys būna didelės ir raudonos, šis cirko gyventojų porūšis vadinasi klounai.

CUKRUS. Indėniška chalva.

DAMA. Būna pikų ir vynų. Abiem būdinga vaidentis anglams, rusams ir Puškinui. Vos tik anglas, rusas ir Puškinas susėda prie stalo lošti vežimo, dama, kur buvus, kur nebuvus, plėšia kortas jiems iš rankų ir prašo atspėti, ji pikų ar vynų. O antroji tuo metu stovi už užuolaidos ir juokiasi dideliais dantimis.

DAMA SU ŠUNIUKU. Pragaištinga būtybė, dėl jos Puškinas šaudėsi su Gorkiu palei Kaspijos jūrą. Net žiežirbos per akmenis skraidė, o tam šuniukui nė motais, dama dar gražiau – net neatėjo pasižiūrėti, vėliau sakė pramiegojusi.

DANTĖ. Žmogus, kuris vaikščiojo po pragarą ir vos ne vos išnešė sveiką kailį. Apie jį gražiai užsiminė vienas inteligentiškas imperatorius, bet istorikai pametė jo vardą.

DANTĖ (2 reikšmė). Moteriška dantis.

DEZDEMONA. Garsiausia iš pasmaugtų damų. Prieš miegą uoliai melsdavosi, ir tai jai padėjo išgarsėti.

DUBELTUVKA (nevart.). Žr. Šmaiseris.

DŪMAI. Politikų išmonė. Jie pučia juos iš burnų ir ausų ir todėl dabar Lietuvoje tokios miglos, mat Lietuva yra politikų šalis. Anksčiau lietuviai dūmais susišnekėdavo – vienas nuo vieno bokšto, kitas nuo kito.

ELENYTĖ. Avinėlių sesutė. Sutinkama ties balomis. Greta dažnos balos Elenytės sutinkamos, nes jos ten lyg ir gyvena, ar ką.

GALČINSKIS ILDEFONSAS. Polonizmas (nevart.).

GORKIS. Nekentė tarakonų ir juos dažnai aprašinėdavo.

GRYBAS. Augalas su skėčiu, giminingas baobabui. Grybai būna pikti ir nepikti, o kartais tiesiog apsimetėliai. Yra mokslininkų, kurie norėjo pasibučiuoti su grybu, o grybas tiems mokslininkams įkando į ausį, tai tie mokslininkai su grybais nebesibučiuoja, tik ištiria ir suvalgo.

GRIKIAI. Kultūra.

GRIMAI. Broliai, išradę pasakas.

GURMANAS. Žmogus, valgantis tik leisgyvius arba slidžius padarus, kaip antai: austres, sraiges, sliekus, ikrus, šlapias pupas, silkę, lašinius. Užsigeria šampanais ir kalvadosu.

INFANTILAS. Mandagus jaunuolio apibūdinimas; iš infanta, kaip Ispanijoje vadinamos princesės. Taip užkalbinti jaunuoliai džiaugiasi, nes jaučiasi esą pamaloninti.

KACINAS. Žvėris, laikomas dzūkuose medžioklei ir pramogoms.

KAINAS. Užmušė Abelį ir todėl tapo įžymybe. Moterys jam dovanodavo gėlių ir kalbėdavo užuominomis, gatvėje jį nulydėdavo pagarbūs vyrų žvilgsniai. Pas jį vedžiodavo ekskursantus, skautų organizacijas, spaliukus, kad pažiūrėtų į šitą didžiavyrį, apie kurį buvo rašoma Šventajame Rašte. O "Šventasis raštas", kaip žinoma, anuomet buvo vienintelis dienraštis, ir ėjo dar tik pirmieji numeriai.

KARMA. Tamsybininkų terminas. Reiškia, kad viskas blogai, bet bus nepalyginti blogiau, jei tik nesielgsi prieš savo valią ir prigimtį. O jeigu taip elgsiesi ir sunkiai kentėsi, po ilgų ir įvairių siaubų išnyksi.

KARŪNA. Ją nešioja Ponas Dievas.

KARUSELĖ. Vieta pagirioms.

KIBIRAS. Rimtas dalykas. Į jį galima sutalpinti netoli šimto Vienos šnicelių.

KIPLINGAS. Mauglio slapyvardis.

KIŠKIS. Žmonių geradarys, girių ir laukų karalius.

KRAMĖ. Žemaičių galva. Ja jie viską pramuša, o paskui žiūri ir stebisi.

KUINAS. Neskanus arklys.

KUOKA. Kompiuterio ir šmaiserio pirmtakė. Kainas ja užmušė Abelį. O paskui pasakė, kad jam priklauso visas pasaulis, nes buvo nesimokęs mokykloje geografijos. Kuokomis naudodavosi lietuviai vokiečių riteriams iš šarvų išlukštenti. Daug ką gražaus galima pasakyti apie kuoką, šiandien tai beisbolo lazda ir ja skaldomi graikiniai riešutai.

KUOTINS. Žemaičių tigras.

LIKANTROPAS. Snobų rūšis, atskilusi nuo gurmanų ir vilkatų.

LIŪLIA KEBABAS. Gali būti ir kebabas liūlia. Tai tokia žirnienė su kruopomis, žemaičiai ją valgo prieš eidami miegoti, nuo to ir liūlia.

MELANCHOLIJA. Depresijos išradėja.

MIKELSONAS. Dūdų orkestro išradėjas. Sukūrė "Polonezą" (nevart.), kurį lenkai šoka per savo vestuves ir laidotuves.

MUILAS. Kietas burbulas, suspaustas į stačiakampį.

ORAS. Dar niekas negalėjo ir negali pasigirti jį matęs ar žinąs, kaip tasai atrodo, nepaisant to, per radiją, televizorių ir pašnekesius apie jį kalbama daugiau nei apie kilnius ir svarbius valstybės reikalus. Tai tiesiog negražu ir nesusipratimas.

OŽKA. Ožio draugė. Paprastai nemoka važinėti paspirtuku ir labai dėl to drovisi.

RABARBARAS. Ši daili žolė tiek nusipelniusi žmonijai, kad tikrai nueis į dangų.

RADIJAS. Iš jo kartais išlenda juoda ranka ir pasmaugia žioplesnį, nepatyrusį klausytoją.

ROPĖ. Bemaž išnykęs Raudonosios knygos augalas, iš kurio kadaise lietuviai vydavo kanapes.

SONATA. Čiurlionis, kai buvo neturtingas ir badavo, ją pardavė už kreicerį Donelaičiui, o paskui abu gailėjosi: Donelaitis – kreicerio, Čiurlionis – Sonatos. Ir tada Čiurlionis supykęs pradėjo ne tik groti sonatas, bet ir paišyti, ir nupiešė jų labai daug.

ŠMAISERIS (nevart.). Žr. Dubeltuvka.

ŠNIŪRAS. Virvė.

TARANTULAS. Kandantis žvėris, giminingas Quentinui Tarantino; abu vaikšto poromis; mūsų kraštuose nepastebėti.

TROLEIBUSAS. Trolių transporto priemonė. Išrado norvegai, norėdami trolius išvežti toli į miškus ir ten paklaidinti, bet troliai išsibėgiojo išspardę langus. Tokia tad nauda iš troleibuso.

VALSTYBĖS REIKALAI. Tai, kuo užsiima politikai ir aktyvistai. Už juos nėra nieko svarbesnio valstybėje. Svarbūs kaip oras, bet ar kas yra juos matęs gatvėje ar miške? Net laukuose jų neaptiksi, tarkime, grikių ir kopūstų, net krapų ten yra ir jie matomi aiškia akimi, o valstybės reikalų, kurie turėtų būti visur, nėra ir ten, kur esti tokia smulkmė kaip krapai. Tai klausimas, kas svarbiau ir kas yra, o ko nėra, nėra iki galo aiškus.

VIRVĖ. Šniūras.

VYTIS. Džigitas.

ZUOKAS. Toks paukštis.

ŽIOGAS. Sausumos aštuonkojis. Pasižymi linksmu, sukalbamu būdu, priešingai nei jo vandenynų giminaitis.

ŽIRGAS. Arklys, tetinkamas lenktynėms, tai galima tarti, kad jis visiškai ne arklys, o, tarkime, senovinis mersedesas ar kokia formulė. Žmonės apie jį kūrė dainas, kuriant taip pat dalyvaudavo moterys. Šiandien žirgus augina pižonai Anglijoje.

ŽMUIDZINAVIČIUS. Rašytojas.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2010 m. Rugpjūčio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


25231. J2004-11-28 23:53
Manau, kad mokslo populiarinimo literatura labai reikalinga ir jos tikrai truko SA racione. Puiku!

25233. Joniukas & Gritute2004-11-29 00:38
Mes tai dėl tų pasakų nesutinkam. Andersenas jas išrado, o Brolių Grimų pasakos nuobodžios ir varo i neviltį. Broliai Grimai kūrė mazochistams.

25256. exPertas2004-11-29 11:15
Akropolis Vilniaus kontekste turi visiškai kitokią prasmę

25257. re2004-11-29 11:15
labai blogai. interneto folklioro lygis. Uzuojauta.

25258. itale2004-11-29 11:19
Vaje,net nejuokinga. Per daug idiotiska. Kazkox absurdas. Supykau :(

25266. prielaida2004-11-29 13:01
panašu, kad GB su Šiuša netyčia apsikeitė rankraščiais

25267. chamas2004-11-29 13:08
Nuo tokio humorėlio mane apėmė gili depresija. Dar viena tokia publikacija ir imsiu manyti, kad G.B. absoliučiai neturi humoro jausmo.

25268. St. Antonio2004-11-29 13:11
[B] BERESNEVIČIUS, Gintaras. Šiaurės Atėnų nesąmonių pionierius, skiriamasis bruožas - sėsti rašyti galutinai neišsiblaivius. Didžiausias paplitimo arealas: n kartų perspausdinti religijotyros vadovėliai bei mizantropija dvelkiantys straipsniai Š. A. (dar žr.: banalu, degradacija, kičas).

25278. dzibas2004-11-29 13:42
ką reiškia va tokie kringeliai:)) ar :(( ar ):(?

25281. Dzibui2004-11-29 13:55
Emocijas rodantys zenklai. Metas mokytis inetinio rastingumo, jei jau prisijungei prie internertines bendruomenes;)

25283. Rūta2004-11-29 13:59
:)) reiškia šypsenėlę;), o :((, kad nuliūdai.
sėkmės nete:)

25287. .2004-11-29 14:14
vienkartinė enciklopedija ant tualetinio popieriaus galėtų būti tikrai vienkartinė. bet man patiko. kažkas turi suinventorinti išsibarsčiusias sąvokas.

25313. varna2004-11-29 16:30
Šaunuolis, Beresnevičiau. labai aukšto lygio humoras. Taip juokinga, na taip juokinga... Bet neužsimiršk, Šiuša geresnis už tave. Nes Šiuša - didis. O tu - ne. Bet irgi geras. Kaip ten bebūtų, prajuokinai labiau už Parulskį. Bet Šerys juokingesnis už tave. Visi jūs labai juokingi. Ir panašūs. Kaip ir visi kvailiai...

25331. dzibai,2004-11-29 19:13
nepošlink - čia literatūrinis laikraštis.

25332. sodist2004-11-29 19:13
Sexsovos bulvės mintys apie kriaušę

25333. nuomonė2004-11-29 20:56
Ar verta spausdinti tokį orą, po kuriuo net pats nedrįstum pasirašyti vardu? - Verta jei stato, be to, jau ir taip viskas ore, o tokiu oru, tuo oru oro nepagadinsi, tik oriai pūstelsi G.B. orinį orumą.
:)

25337. rabinas2004-11-29 22:18
ui,kai zydas nori uzdirbti piniga paklausia saros ka ji galvoja apie rytojaus ora

25338. medicinos studentas2004-11-29 23:20
Yra tokis zodis ACINAS, reiskia keke- plauciu funkcini vieneta. Cia tik seip pastaba.

25340. makrostrobilas2004-11-29 23:26
makrostrobilas

25366. ebola2004-11-30 09:33
Varna, duok pavyzdzi jumoro, kuris anot taves yra "auksto lygio". please?;)

25368. g2004-11-30 09:37
Beresnevicius yra dievas. Ir jo humoras aukstesnio lygio, netgi negu kokio erlicko. Ir jeigu iki jo netraukia, nereikia menkinti autoriaus. Varyk, gintarai! Daugiau tokiu.

25369. nu2004-11-30 09:56
kodel gi? yra cia ir visai geru dalykeliu:-)

25370. itale :-) 2004-11-30 10:11
CHAMAS, biblinis vardas, taip vadinosi vienas Nojaus sunu. JONUKAS&GRITUTE, pasakos personazai; yra dar toletinis popierius Grite. DZIBAS, nieks nezino,kas tai. EBOLA, zodis, su moteriska galune -a, 2. EXPERTAS, asmuo, kadaise buves ispertas. MAKROSTROBITAS, zr. tarptautiniu zodziu zodyne. RABINAS, zydu religinis vadovas su barzda. RE, muzikine nata. RUTA, darzeliu gele,auginama mergeliu, belaukianciu berneliu. ST.ANTONIO, liet. Sventas Antanas. VARNA, kekstu gimines paukstis, dazniausiai buna juodos,bet pasitaiko ir baltu.

25374. ebola2004-11-30 10:44
ITALE, moteris su usais,nereguliariai skutamom pazastim, karsta, paika ir ekscentriska.

25386. Viktute2004-11-30 12:57
Nesupratau, kodel EBOLOS galune moteriska

25388. Anonimas2004-11-30 13:03
:))))))))oi, Viktute, geras klausimas:)) šaunuolė

25391. bulvė2004-11-30 13:08
dzibas ir sodist`as - vaikų darželio auklėtiniai

25400. dzibas2004-11-30 13:51
bulvė tai tikrai yra iš darželio, atsiprašau, daržo. gal kartais GINTARAS BERESNEVIČIUS turi ką nors apie bulves?

25401. ebola :-) 2004-11-30 13:59
Nu, tarkim kad nelabai vyriska..:D Bet uz Enrikes galune tai vyriskesne simta kartu!:D

25407. itale2004-11-30 15:21
ebola> is kur zinai? Mano amziaus merginoms usai neauga! atsimerk.

25408. ?2004-11-30 15:25
ar jau neauga?

25410. pasipiktines skaitytojas2004-11-30 15:43
Is sio opuso tiesiog sklinda kvailas pasitenkinimas savimi. Na, kam gali buti juokingas apibudinimas, kad zirgas - tai senovinis mercedesas? IQ=70? Na, gal apie dama su suniuku siek tiek juokingiau, betgi neoriginalu? Vienintelis vertas demesio momentas, tai "RADIJAS. Iš jo kartais išlenda juoda ranka ir pasmaugia žioplesnį, nepatyrusį klausytoją." Galima isivaizduoti, kaip rytais jauciasi autorius...

25412. ebola2004-11-30 15:50
...visoms auga.Tik vienoms daugiau kitoms maziau.Kadangi pas itales usai yra juodi, tai labai matyt.;)

25413. Viktute2004-11-30 15:59
Manau, jog sitas G.B.rasynys - muilo burbulas.Bet kietas.Ir suspaustas i staciakampi.Man kai kas patiko, as kolekcionuoju visokius muiliukus.

25419. ebolai2004-11-30 16:47
girdėjau žmones šnekant, kad pačiam plaukai auga ant delnų.

25420. pasipiktines skaitytojas2004-11-30 16:50
nemaciau ebolos aneigi delnu, bet kad jam/jai ant smegenu auga veslios garbanos, tai tikrai :)

25421. ebola2004-11-30 16:50
...teisybe.Ir ant padu.Todel niekada nesergu pusles uzdegimu.Ne taip kaip jus...:D

25425. pasipiktines skaitytojas2004-11-30 18:04
Pusles uzdegimu nesergate del to, kad ja nesinaudojate, nes jusu organizme tam tarnauja kaukoles ertme. Del to ir garbanos ten auga... :))))

Intelektualiai diskutuojame, ar ne?

25429. ebola2004-11-30 18:59
Laki fantazija!:) Taciau Jusu versija nepaaiskina itikinamai, kodel as nesergu, o jus sergate.Is netinkamu vietu(kaip andai galva, morzele), as garbanas salinu kiek reciau nei itales usus nuo blauzdu, o stai nuo padu - niekuomet... Ar nepastebejot, kartais, kad pasnigus sujudejo ZZ-topai stariovierai? As kur neinu vis sutinku. Gal ta pati? Vargiai jis spetu prieky manes begti...ne, ko gero ju tiesiog cia yra keletas...:D

25430. Kaz.2004-11-30 19:10
Ziauriai prasta. Ziauriai nejuokinga. Visiskas GB fiasco. Prunskalai.

25432. pasipiktines skaitytojas2004-11-30 19:28
Kad as sergu - tai tik Jusu versija, kurios as nekomentavau. ZZ top-u starovieru pastaruoju metu nepastebejau, nes Brazilijos siaureje nesninga...

25434. po palme2004-11-30 19:56
Je, baby, mustynes visada gerai, noriu dalyvauti, tik dar nezinau prie ko jungtis. Pirma paziuresiu, kur pas mane plaukai auga, tai turetu padeti apsispresti.

25435. po palme2004-11-30 19:59
Gal visdelto jungsiuos prie itales, man patinka moterys su usais. Come sta, mia cara?

25437. ragaca2004-11-30 21:27
afankulotestadikaco...

25438. ebola :-) 2004-11-30 21:32
Kaip pasipiktines, pasizymite stebetina savitvarda, nekomentuodamas...taciau galetumete atkreipti demesi i savo teigini "... nesergate del to, kad..." kuris lyg ir sudaro salyga prielaidai, kad Jus sergate...butent del sio teiginio versijos autoryste jau atitenka Jums.Mielai ja dovanoju, nes ji man issprudo ir as jos atgal nebenoriu...:P

25439. pasipiktines skaitytojas2004-11-30 21:45
ebolai

kazka cia pinate nesarysingo. Parukete?

25440. ebola :-) 2004-11-30 22:00
...panasiai...o del sarysio...mes jau kelinta treada gryba abu pjaunam, nepastebejotee? Jei norite sarysingo pasiblevyzgojimo, palaukite kito karto, siandien as stratosferoje....Iki.

25441. fortikas to pasipiktinusiui2004-11-30 22:00
O kas tau pasake, kad cia turi buti juokinga. Man tai cia visai rimtas, geras straisnelis, o va komentarai tai - juokingi, ypac dzibo apie kringelius.

25446. po palme2004-11-30 23:51
se tau kad nori, porca madre di dio, taip jau iskart ir uzmusti nekalta zmogu. O, rodes, taip nekaltai uzkalbinau.

25448. Nikvami Wambozi2004-12-01 00:18
ebola, Tu mane nuvylei, o jei, koks vistik ne tikintis mUms. ai liudna, bet vis tiek ėėėėėėėė....

25478. benzas :-) 2004-12-01 12:38
Bliam Gintars kal i klyna! Oi zviegiau negyvai, "INFANTILAS. Mandagus jaunuolio apibūdinimas..." HA HA HA :)... Negaliu :). Labai, labai subtilios, kandzios, smagios baikes, man ziauuuuuuriai patiko! "KACINAS. Žvėris, laikomas dzūkuose medžioklei ir pramogoms." HA HA HA... Ai ir tiesa, kad labai neissiskirciau komentuotoju buryje noriu paantrinti, kad jus visi esat durniai, pedikai ir debilai su IQ130 (nes kitaip nemoketumete skaityti ir naudotis kompu). Geros dieneles, kacinai :).

25479. benzas2004-12-01 12:49
...uuuuups... visgi sita komentaru sistema siaip idomiai veikai. pvz., paeme ir is mano rasinejimu iskirpo visa gabala texto, gavosi biski kazkokia nesamone... ar che moderai triusia? Ar che neteisingai interpretuoja html markiravima? Va pvz., rasau ... Ir?

25480. benzas2004-12-01 12:52
...ok, viskas aisku. Jei savo tekste netycia irasysite ka nors tarp <> simboliu (t.y. "maziau" ir "daugiau"), ta texta komentaru "varikliukas" suvalgo. reiketu biski patobulinti ta reikala, vyruciai...

25481. benzas2004-12-01 12:57
...taigis, tas paskutinis mano sakinys turejo skambeti taip:   "Ai ir tiesa, kad labai neissiskirciau komentuotoju buryje noriu paantrinti, kad jus visi esat durniai, pedikai ir debilai su IQ<70.   P.S. Aisku pajuokavau, nepykit. Zinoma jus protingi, heterosexualus ir su IQ>130 (nes kitaip nemoketumete skaityti ir naudotis kompu). Geros dieneles, kacinai :). "

25557. itale2004-12-02 12:44
po palme> turiu jus nuvilti, nes lieku neutrali:)

25583. ebola :-) 2004-12-02 16:52
palme, atleisk, ragaca buvo is tiesu girtas ebola...:D

25588. po palme :-) 2004-12-02 17:55
graziai tu cia mane isdurei, uzmirsau kad mustynese nebuna taisykliu. Kokius gerimus gerei, kad prasnekai italiskai :)

25589. po palme :-) 2004-12-02 18:00
Itale, cia dzentelmenai kalbasi, gerai kad ir islieki neutrali

25603. pasipiktines skaitytojas :-( 2004-12-02 21:59
brr. ebola tampa ragazza, neutralios itales, nuviltos popalmes... o dar sitas "benzas", matyt, pats autorius. Depresyvi terpe.

25614. visainepiktaskaitytoja :-) 2004-12-03 08:05
...čia Beresnevičius užvedė...

25616. ebola :-) 2004-12-03 08:34
Geriau...vyna, paskui brendi...nebepamenu.Seip, skaitytojau, ragazzi(-zzi?) yra rebiata, taip galima kreiptis i visu lyciu zmones.Depresyvus esi pac.As cia mirstu ir prisikeliu po kelis syk per savaite, ir galiu pasakyti, kad gyvenims y puikus.Ka cia tokio idomaus...Ai, va, i kaledini meniu itraukem kanapiu druska....Kas dar....issiunciau i Praveniskes Parulskio knyga, tai rebiata sake labai patiko.Va tau kad nori!:D

25623. pasipiktines skaitytojas :-) 2004-12-03 11:01
ebolai

grazie per la lezione di lingua italiana. -zzi.

25625. ebola2004-12-03 11:08
skaitytojui nekalbu as italiskai, bet suprantu situos marmalus, bo du metus atidirbau tokiam urodui is Sicilijos.Ir visas kolektyvas buvo suskiai is Sicilijos.Kaip jie tokie dar ta Mafia sugebejo ikurt?...is baimes ten turbut saudosi....:P O paskui rekia porco dio...

25630. pasipiktines skaitytojas2004-12-03 11:41
ebolai

mano nuomone, Sicilija yra nuostabi salis, nors turi savotiskos specifikos, nelabai malonios tiems, kurie nepriprate taikytis prie kitokios kulturos. Apie Mafia pasiskaityk tamsta, kam ji tokia buvo ikurta, gal tada suprasi. Gaila, kad kiek issigime, simtmeciams begant. Taciau dar kazin, ar ne geriau uz supuvusia ir korumpuota Repubblica Italiana - Mafia bent vertybes ir principai aiskus.

25631. pasipiktinusiam skaitytojui2004-12-03 12:05
va in culo stronzo

25632. scusi2004-12-03 12:08
va fan culo

25633. ebola2004-12-03 12:23
daba prasides kalbu zinojimo show...As sutinku, skaitytojau,visos salys....netgi Albanija yra nuostabios, cia kaip anksciau minejome, skonis yra ragautojo charakteristika, ne produkto.Randi ko ieskai, trumpiau kalbant.As gi lengvai saipausi ir tiek.Taikytis prie kulturos...hmmm.Musu patirtis yra is skirtingu lygmenu truputi.As, matai, sliauzioju dugnais daugeliu atveju.Yra skirtumas, kai tu pazysti sali kaip pusiau turistas, su netusciom kisenem, issimiegojes ir pavalges, bendrauji su vietiniai poetais ir t.t.Ir visai kitas dalykas, kai tu iskart papuoli tarkim i kalejima toj saly.Kai nezinai kas bus rytoj, pirmas vietinis pazystamas is pirmo karto megina uzdeti ant taves pada, ir tu turi su juos pestis del kasnio, nepaisant nelygiu jegu vien todel kad jis yra vietinis.Taigi, tokioj situacijoj su ta kultura susitaikyti pripratimo nebereikia.Zinau as ta mafijos istorija nuo vaikystes.O del principu...hehe...pirma reiktu su tais principais susipazint is arciau pries juos vertinant...;)

25640. benzas2004-12-03 12:59
pasipiktines skaitytojas> "...o dar sitas "benzas", matyt, pats autorius. Depresyvi terpe." Kaip supratau taip manai todel, kad atseit apie kitus zmones ish principo teigiamai kalbeti ar galvoti nebeimanoma, tik pac save gali girti :). Oi poxtininkas esi Skaitytojau, oi negaliu HA HA HA :)... Klysti mazhuli, toli man traukia iki GB, kaip bebutu liudna... Bet man jo rasinejimai patinka, che tai faktas kaip blynas.

25643. itale2004-12-03 13:11
Vaje, vaje, kiek "italu"... Jauciuosi kaip namuose:)

25644. nunu2004-12-03 13:18
LIUX! o infantilu visada ir visur pilna. chia genetine uzhkrechiama liga.

25649. pasipiktines skaitytojas2004-12-03 14:29
benzui

Aha. Ypac ikvepia ir verta pagyrimo "RABARBARAS. Ši daili žolė tiek nusipelniusi žmonijai, kad tikrai nueis į dangų."

O traukia toli ne tik iki GB, bet liudeti neverta :) "mazhuli"

25651. benzas2004-12-03 15:35
piktam> "Aha. Ypac ikvepia ir verta pagyrimo "RABARBARAS. Ši daili žolė tiek nusipelniusi žmonijai, kad tikrai nueis į dangų." Gerai, duodu tau rakta- pabandyk isivaizduoti, kaip jj savo "klausimelyje" praeiviu klausia, kas yra "barbaras"... Ka, vistiek nejuokinga :)? Tiek to tada, gal nesipykim ir taikiai issiskirkim tare, kad jumora zmones supranta gana skirtingai (kas per netiketas atradimas!!!) piktam> "O traukia toli ne tik iki GB, bet liudeti neverta :) "mazhuli" Pereini prie asmeniniu izeidinejimu, a neeeeeee? Zr 25481, as vistiek pirmas pasakiau he, he :)... Tiek to, nebesipykim, geros dienos (kiek jos dar liko) ir smagaus savaitgalio.

25655. pasipiktines skaitytojas2004-12-03 16:25
benzui

as nezinau, kas yra jj, o apie klausimeli esu tik girdejes, mat, cia LTV nerodo, o ir siaip as TV neziuriu, na, gal 15 min per menesi. Geros dienos ir as linkiu.

25679. po palme2004-12-03 21:15
Vynas gerai, ypac raudonas. Siaip esu silpnas gerejas, cia jau turiu prisipazinti. Vasara tureciau grizti Lietuvon, gal susesim kur. Kas ten per kanapiu druska?

26167. l2004-12-10 00:48
gb gerai. Bet Erlickas geriau.

27631. @2004-12-30 15:37
Erlicko neliesk

27632. Prov2004-12-30 15:38
Paliesk paliesk!!!!

30969. Šarlis Pero :-( 2005-03-02 20:39
Batuotas katinas

50019. piau piau piau.2006-01-09 21:01
nežinau. kritikų masė kaip visad dirba savo darbą. nu jei sugebat geriau...kas trukdos? kas spaudžia? pirmyn...bet ne...pamiršu. jūs bijote būti sukritikuoti. aš užskaitau. beresnevičius gerai. nykščiai į viršu.

54609. Tadas2006-03-30 13:22
Savitas homoras :] Nenuostabu, kad tik mazuma ji supranta. Pagarba ponui G. B. P.s. Lietuvis: visur ir visada ieskantis priekabiu lygumu gyventojas. Megsta alu, degtine ir kaimyno zmona. Dar megsta metyt kamuoli i kasikus ir stengiasi kuo labiau apkartint kaimyno gyvenima (siam kilniam reikalui padeda kaimyno zmona).

168310. St. :-( 2009-08-21 02:37
Amžiną atilsį.

Rodoma versija 17 iš 27 
11:14:53 Aug 23, 2010   
Dec 2007 Apr 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba