ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2007-08-25 nr. 858

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

DANUTĖ KALINAUSKAITĖ. Pacifistinis (34) • PETRAS RAKŠTIKAS. Juodoji Angelė (3) • ALVYDAS ŠLEPIKAS. Aš pamiršau pasiimti skėtį (19) • -gk-. Sekmadienio postilė (272) • Su svečiu kalbasi Laura Laurušaitė. Māris Rungulis: perleisti per rakto skylutę (2) • BĀRBALA STRODA. Širdies reikalų zoologijaJONAS MARTINAITIS. Mano tėviškėlės sodybėlė (6) • SIGITAS GEDA. Žydėjo mėlynos cikorijos (111) • DALIA STAPONKUTĖ. Mažaraštis-mažakalbis-mažareikšmis: graikai vs lietuviai (25) • YOKO TAWADA. Eilės (4) • CASTOR&POLLUX. Verba de verbis (9) • RENATA ŠERELYTĖ. Dvi šiuolaikinės pasakosMARIJA GER. Haris Poteris ir vertimo keblumai (68) • EMILIJA LIEGUTĖ. Yra toks kaimas Musteika (5) • 12 PAGALIUKŲ (3) • Manęs jau nėra toje vietoje, kur tu atsukai nugarą (247) • 2007 m. rugsėjo 1 d. Nr. 33 (859) turinys (19) •

Haris Poteris ir vertimo keblumai

MARIJA GER

[skaityti komentarus]

J. K. Rowling. Haris Poteris ir Netikras Princas. Iš anglų k. vertė Zita Marienė. V.: Alma littera, 2006. 512 p.

Dažnam atrodo, kad apie J. K. Rowling „Hario Poterio“ serijos knygas nėra ką ilgai šnekėti. Skaičiusiųjų kurią nors vieną ciklo knygą arba visai jų neėmusių į rankas nuomonės varijuoja nuo „šiaip vaikiška knyga“ iki „gausios reklamos išpopuliarintas šlamštas“. Tačiau visame pasaulyje knygos apie Harį Poterį jau dešimt metų užima vietą tarp populiariausių, gausybėje interneto svetainių diskutuojama, narpliojamas ir pats siužetas, ir su siužetu net nesusijusios J. K. Rowling sukurto pasaulio detalės. O Lietuvoje knyga tvirtai išlaiko „vidutiniškos kokybės vaikų literatūros“ poziciją. Žinoma, iš dalies toks požiūris aiškintinas tradiciškai nedideliu skaitytojų aktyvumu ir nedovanotinai arogantišku požiūriu į pačią vaikų literatūrą.

Įdomumo dėlei perskaitytas lietuviškas „Hario Poterio“ vertimas, deja, padarė visiškai kitokį įspūdį nei originalas ar vertimai į kitas kalbas. Čia ketinu apžvelgti tik vieną ciklo knygą, nors kritika iš dalies taikytina ir kitoms dalims. Pradėsiu nuo pavadinimo – „Haris Poteris ir Netikras Princas“ („Harry Potter and the Half-Blood Prince“). Žodis half-blood reiškia „negrynakraujis“, tiksliau, „puskraujis“ („kilęs iš mišrios šeimos“). Tai yra tikrų tikriausias lietuviškas žodis (žr. „Lietuvių kalbos žodyną“), tiksliai perteikiantis pavadinimo prasmę, tačiau dėl neaiškių priežasčių jis buvo pakeistas į netikslų ir netinkantį pagal reikšmę „netikrą“. Pačiame tekste kitose vietose half-blood verčiamas kaip „maišytas“. Tai nėra nereikšmingas netikslumas – toks žodis gadina pasakojimo plėtotei svarbią mįslę.

Tekste skaitytojų (ypač susipažinusių su originalu) dėmesį visų pirma patraukia vardai ir pavadinimai, pakeisti į lietuviškus. Taip, J. K. Rowling tekstuose pagal klasikinius literatūrinės pasakos kanonus dalis vardų bei pavadinimų yra reikšmingi, apibūdinantys veikėjo pagrindinį bruožą; dažnai toks vardas turi keletą reikšmių. Tačiau perteikdama vardus vertėja daro įvairiausių klaidų:

1) Verčia vardus supaprastintai, pagal vieną iš reikšmių, neatsižvelgdama į potekstę. Pvz., pavardė Slughorn yra išversta kaip Trimitas, tačiau kitoje vietoje darinys iš šios pavardės Slug club – Šliužų klubas, o kitas darinys sluggish memory – „nepatikima atmintis“. Vienašakniai pavadinimai Hogwarts, Hogsmead ir Hog’s Head išversti atitinkamai Hogvartsas, Kiauliasodis ir Šerno galva.

2) Verčia vardus, kurių reikšmė niekaip neatspindi veikėjo būdo. Tai dažniausiai tradicinės angliškos pavardės, kaip ir bet kokios kitos kalbos pavardės, kilusios iš bendrinių daiktavardžių. Pvz., Wood išverstas kaip Medis ar Brown išversta kaip Rudė. Nicolas Flamelis išverstas kaip Ugninis, nors tai yra realios istorinės asmenybės pavardė.

3) Svarbiausia, mano nuomone, klaida – vertėja kartais neverčia pavardžių, o pati vietoj jų sugalvoja veikėjams pravardes. Viename interviu vertėja teigė sąmoningai parinkusi jas pagal veikėjo charakterį, poelgius, kad vaikai geriau suprastų. Tačiau originalo tekste tokių pravardžių nėra, ir vertėjos poelgis yra tolygus autorės teksto iškraipymui. Pvz., Granger pakeista į Įkyrėlę, Malfoy – į Smirdžių (beje, jeigu kalbėsime apie pagal charakterį ar poelgius parinktus vardus, niekur tekste neminima, kad šis veikėjas smirdėtų).

4) Transkribuojant vardus, nesilaikoma bendrų taisyklių: tas pats skiemuo, pvz., pavardėje Dumbledor transkribuojamas kaip Dumbldoras, o Umbridge – Ambridž.

5) Apskritai visame tekste dalis vardų ir pavadinimų yra lietuviški, dalis – angliški, tai apsunkina skaitymą, ypač turint omeny, kad knyga yra skirta mokyklinio amžiaus vaikams.

Turėčiau atkreipti dėmesį į netinkamą redaktorių ir korektorių darbą – skirtingose serijos knygose ir net skirtingose tos pačios knygos vietose pavartoti skirtingi tos pačios pavardės vertimai, pvz., Geranorė iš penktosios serijos knygos šeštojoje, čia nagrinėjamoje, knygoje tampa neišversta Lavgud.

Dabar – apie vertimo klaidas tekste. Pateiksiu pavyzdžių iš antrojo skyriaus. Pirmosios pastraipos sakiniuose pavartotas skirtingas veiksmažodžių laikas, nors aprašoma ta pati statiška scena. Žodis „Auroras“ – kaip ir aibė kitų rašytojos sugalvotų bendrinių daiktavardžių (Žiobarai, Psichai) kažkodėl rašomas didžiąja raide: pasireiškia anglų kalbos įtaka. „Bellatrix lowered her hood“ išversta „Belatriks pasidėjo apsiaustą “, o reiktų: „nusivožė gobtuvą“. Toliau užkliūva sakinys: „Sneipas pripylė taures raudono kaip kraujas vyno ir padavė seserims. Narcisa murmtelėjo ačiū, bet Belatriks tylėjo, tik varstė brolį baisiu žvilgsniu“ („Snape poured out three glasses of bloodred wine and handed two of them to the sisters. Narcissa murmured a word of thanks, whilst Bellatrix said nothing, but continued to glower at Snape“). Vertime yra šiurkšti klaida. Moterys originale vadinamos seserimis tik viena kitos atžvilgiu, bet vyras nėra jų brolis. Beje, visų jų genealogijai knygoje yra skirta pakankamai dėmesio.

„Gyvendamas iš Dumbldoro kišenės...“ – priekaištaujama veikėjui, nors angliškame variante yra „... you’ve lived in Dumbledore’s pocket“. „In pocket“ reiškia ne tik materialią priklausomybę, bet ir nematerialiąją, kuri kontekste yra kur kas reikšmingesnė; sakyčiau, „gyvendamas Dumbldoro užantyje“. „... allowing Dumbledore to think...“ – teisinasi veikėjas, „leidau Dumbldorui manyti...“, tačiau vertime tematome „Dumbldoras pamanė“; taip pat „neturiu teisės sakyti“ būtų per menkas pasiteisinimas ten, kur verstina pažodžiui „negaliu pasakyti“ („I cannot speak the name of the place“), cannot šiame kontekste reiškia ne draudimą, o būtent fizinę kliūtį. Dar vienas pavyzdys: „Kodėl vėliau palikai gyvą?“ – „Why did you keep him alive?“ nedviprasmiškai verstinas „Kodėl iš viso palikai gyvą?“, kalbama apie faktą iš esmės, o ne apie „anksčiau“ ar „vėliau“. Atrodytų, tai tėra smulkmenos, tačiau dėl tokių smulkmenų nuoseklus dialogas praranda logiką, virsta sunkiau skaitomu faktų kratiniu.

Neatsakingai verčiami skyrių pavadinimai: kai kurie – netiksliai, kai kurių vertimas neatspindi autorės užuominų. Pvz., trečiojo skyriaus pavadinimas „Will and Won’t“ išverstas „Noriu ir nenoriu“. Atsižvelgta tik į pusę reikšmės, won’t čia tikrai verstinas kaip „nenoriu“, bet will yra užuomina apie skyriuje aptariamą testamentą, paskutinę valią, norą. Subtiliau būtų išversti šį pavadinimą „Noras ir nenoras“. 57-ajame puslapyje praleista ištisa originalo pastraipa. „A tall black boy“ verčiamas kaip „...aukštas juodbruvis vaikinas“, nors reiktų: „aukštas juodaodis vaikinas“. Terminas „Horukrusas“ (Horcrux) nei išverstas, nei taisyklingai transkribuotas. Terminas „Gynėjas“ virsta „Globėju“, paskui vėl atvirsta į „Gynėją“.

Yra korektūros klaidų, pvz., po XXVIII skyriaus eina XIX, paskui – XXX.

Apskritai turiu pažymėti, kad vertimo stilius ir kalba ganėtinai gero lygio, Zita Marienė profesionaliai susitvarko su daugeliu tradicinių vertimo sunkumų. Tačiau drauge dėl vertėjos ir knygos rengėjų neatidumo prasprūsta nemažai klaidų.

Pažįstu nemažai šeimų, kuriose perskaitę knygas apie Harį Poterį – intriguojančias, lengvai skaitomas – vaikai pradėjo savo noru domėtis ir kita grožine literatūra, išlavino skaitymo įgūdžius. Taigi turėtume skirti ypatingą dėmesį tokiems vaikų literatūros kūriniams, kad ateityje būtų kam deramai įvertinti daug rimtesnius vertimus.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2010 m. Rugpjūčio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


94123. nesupratau2007-08-28 16:54
kam šito blusinėjimo? Vertimai geri, o norint šunį mušti, lazdą visuomet rasi.

94136. Irgi vertėjas :-) 2007-08-29 07:45
Straipsnelio autorė (Marija Ger - tikriausiai slapyvardis, nes teksto stilius labai pažįstamas)bando ieškoti juodo šuns tamsiame kambaryje ir jam įkąsti, bet tas šuo negailestingai ją pačią sukandžioja. Iš visų priekabių galima santykinai pripažinti gal vieną kitą, tačiau iš esmės visi priekaištai nekorektiški, nedalykiški, neprofesionalūs ir neteisingi. Atsakymą būtų galima atrašyti gerb. poniai Marijai labai taiklų, bet, deja, kai damos rankoje vėzdas, ne protas ją valdo, bet vėzdas, tad susikalbėjimas, ko gero, neįmanomas. Gaila, kad autorė stengiasi išlieti pyktį ar vykdo nedorą kažkieno užsakymą. Teatleidžia jai Viešpats... Ji pati žino, ką daro...

94143. Rūta2007-08-29 09:55
truputį skaičiau Poterį, dukra įkišo į rankas:))man pasirodė gražus tekstas.o kai perskaičiau šį rašinėlį, tai kažko negražiai man jis pasirodė.prie kiekvieno versto dalyko ar redagavimo darbo galima kibti ir kibti, ir kibti.ypač pasiėmus padidinamąjį stiklą.o gal taip geriau, o gal taip, o gal anaip.čia taškelis, čia tarpelis, čia žodelis ne toks, ne taip. dažnai tokius populiarius dalykus reikia skubiai išversti, skubiai suredaguoti.ir dar moka, ko gero, grašius, o nori tobulumo nesvietiško.gal šis atvejis ne toks, bet dažnai, deja , taip būna.

94274. Eglė :-) 2007-08-30 17:23
O aš visiškai pritariu autorei. Kol nebuvo pakliuvęs į rankas originalas, "poterį" vertinau kaip vidutinišką, bet paskaitomą knygą. Perskaičius originalą (dvi pirmas knygas) ir vėl atsivertus vertimą, buvau priblokšta... Gerbiamieji, pabandykite patys. Suprasite, kad straipsnio autorė dar rašo labai taktiškai ir švelniai... Tai tikrai ne "blusinėjimas" ar priekabės. Lietuviškas tekstas aiškiai parengtas skubotai, pritrūkta laiko, pritrūkta dėmesio. Ir atsakingumo, ko gero. Sąžiningumo. Manau, ir pati vertėja su tuo sutiktų. Juk vertėjas jaučia, - pasisekė tekstas, ar ne; iki galo viskas padaryta ar tiesiog paleista greita "chaltūra".

94283. Eglė yra ta pati marija ger2007-08-30 18:12
Ar ne gėda tamstytei? Pasidžiauk paskutiniais vasaros spinduliais, užuot bambėjusi.

94284. Indraja2007-08-30 18:29
Klausiantiems, kodėl "kimbama": tai nėra tik kritika dėl kritikos. Septintoji knyga dar neišleista, taigi, galima tikėtis, kad konstruktyvi kritika dar gali duoti visai apčiuopiamą ir teigiamą rezultatą. Juk vertėjai viso labo pritrūko atidumo.

94291. Eglė2007-08-30 19:42
Beje... Eglė - tikrai ne Marija Ger. Pasirašinėju savo vardu. Ir atsakau už kiekvieną savo žodį.

94295. Eglei2007-08-30 20:06
Kad jus pati ir straipsnelio autore, - isduoda minciu destymo silistika. Kaip nebutu gaila, bet nuo to sunku pabegti. Tad negudraukite.Dar jusu ziniai - tiesiog kone visose knygose, net ir geriausiai parengtose, prasprusta klaidu ir neapsiziurejimu, didesniu ar mazesniu, - dirbu leidyboje, zinau, ka sakau. Na, o tam tam 7-am tomui, savaime suprantama, kad linkime ko geriausios kloties.

94301. Eglė2007-08-30 20:24
Piktam žmogui - aš net nurodžiau savo adresą, tad nėra ko purkštauti viešai - rašykite tiesiai man. Aš irgi verčiu, žinau, kaip būna. Ir žinau, kaip GALIMA padaryti. Beje, manau, kad vertėja, Zita Marienė, vertė puikiai. Bet ne TOBULAI. Todėl kritika teisinga. Žinau, koks sunkus šitoks vertimas. Tad nereikia drabstytis purvais. Niekas nepaneigs, bėdų yra. Būna, kad vertimas geresnis už originalą. Būna, kad pakenčiamą originalą` vertimas dar labiau pagadina. Šitą tiesą žino visi vertėjai. Nesispjaudykim. Darbas atliktas milžiniškas. MG straipsnis - tikrai nepiktas, neįžeidžiantis. Kam tokios aistros? :)

94309. Marija Ger2007-08-30 20:37
To nesupratau Nuoširdžiai jums pavydžiu, jeigu jums šie vertimai atrodo geri. Mielai džiaugčiausi knygomis nepastebėdama trūkumų. Deja, esu išrankesnė ir egoistiškai kovoju už geresnę kokybę. Juk tie, kas nepastebi trūkumų, nuo geresnių tekstų nenukentės, o tiems, kas pastebi, gyventi bus lengviau. To Irgi vertėjas Taip, kai mano rankoje vėzdas, o kelyje – mizoginas, susivaldyti būna išties sunku. Padeda tik mokymosi pas Iliuminačius metai, kurie, kaip visi žino, parašė “Harį Poterį” ir kurių nedorą užsakymą aš vykdau, ir kaip tikra Iliuminatė, teigiu esanti Iliuminatė, nes žmonės mano, jog Iliuminačiai turėtų, saugant savo slaptumą, neigti esą Iliuminačiai, ir niekad nepagalvos, kad žmogus, sakantis esąs Iliuminatis, iš tikrųjų yra Iliuminatis... O jeigu rimtai, tai maloniai išklausysiu tamstos profesionalią nuomonę, kodėl mano pastebėti trūkumai tokie nėra. Pabrėžiu – profesionalią argumentuotą nuomonę, nes tuščią demagogiją pati moku papilstyti. P.S. Taip, ir aš iš tikrųjų esu Ger. Marija Ger. Ir aš žinau, ką darau. To Rūta Galima kibti, o galima ir nekibti. Paprastai renkuosi antrą variantą, nes tikrai turiu daugybę kitokių pramogų. Bet būna, deja, ir kitas variantas – negalima nekibti, ir šitas atvejis buvo būtent toks. > dažnai tokius populiarius dalykus reikia skubiai išversti, skubiai suredaguoti.ir dar moka, ko gero, grašius, o nori tobulumo nesvietiško Tikra teisybė. Todėl ir turime kovoti už kokybę, kad leidykloms tokie numeriai nepraeitu. Juk blogai išversta knyga – tai lygiai tokia pat nekokybiška prekė, kaip, pavyzdžiui, blogai pasiūtas kostiumas. To Eglė Dėkoju už palaikymą. Nesakyčiau, jog būti išvadinta manimi yra komplimentas, bet didelio įžeidimo tikrai nėra :). Indraja irgi nėra aš, bet tai yra žmogus prisidėjęs prie straipsnio. O panaši stilistika – tai, turbūt, vienos mokyklos ir ilgalaikio bendradarbiavimo pasekmė. To Indraja Tiesiog dėkoju :).

94310. Rašysiu atskirai, nes negražiai gavosi2007-08-30 20:39
To nesupratau: Nuoširdžiai jums pavydžiu, jeigu jums šie vertimai atrodo geri. Mielai džiaugčiausi knygomis nepastebėdama trūkumų. Deja, esu išrankesnė ir egoistiškai kovoju už geresnę kokybę. Juk tie, kas nepastebi trūkumų, nuo geresnių tekstų nenukentės, o tiems, kas pastebi, gyventi bus lengviau.

94311. To Irgi vertėjas2007-08-30 20:40
Taip, kai mano rankoje vėzdas, o kelyje – mizoginas, susivaldyti būna išties sunku. Padeda tik mokymosi pas Iliuminačius metai, kurie, kaip visi žino, parašė “Harį Poterį” ir kurių nedorą užsakymą aš vykdau, ir kaip tikra Iliuminatė, teigiu esanti Iliuminatė, nes žmonės mano, jog Iliuminačiai turėtų, saugant savo slaptumą, neigti esą Iliuminačiai, ir niekad nepagalvos, kad žmogus, sakantis esąs Iliuminatis, iš tikrųjų yra Iliuminatis... O jeigu rimtai, tai maloniai išklausysiu tamstos profesionalią nuomonę, kodėl mano pastebėti trūkumai tokie nėra. Pabrėžiu – profesionalią argumentuotą nuomonę, nes tuščią demagogiją pati moku papilstyti. P.S. Taip, ir aš iš tikrųjų esu Ger. Marija Ger. Ir aš žinau, ką darau.

94313. To Rūta2007-08-30 20:41
Galima kibti, o galima ir nekibti. Paprastai renkuosi antrą variantą, nes tikrai turiu daugybę kitokių pramogų. Bet būna, deja, ir kitas variantas – negalima nekibti, ir šitas atvejis buvo būtent toks. “dažnai tokius populiarius dalykus reikia skubiai išversti, skubiai suredaguoti.ir dar moka, ko gero, grašius, o nori tobulumo nesvietiško” Tikra teisybė. Todėl ir turime kovoti už kokybę, kad leidykloms tokie numeriai nepraeitu. Juk blogai išversta knyga – tai lygiai tokia pat nekokybiška prekė, kaip, pavyzdžiui, blogai pasiūtas kostiumas.

94314. To Eglė 2007-08-30 20:41
Dėkoju už palaikymą. Nesakyčiau, jog būti išvadinta manimi yra komplimentas, bet didelio įžeidimo tikrai nėra :). Indraja irgi nėra aš, bet tai yra žmogus prisidėjęs prie straipsnio. O panaši stilistika – tai, turbūt, vienos mokyklos ir ilgalaikio bendradarbiavimo pasekmė.

94315. To Indraja2007-08-30 20:42
Tiesiog dėkoju :).

94322. Gerbiamai Marijai Ger2007-08-30 21:18
Tiesiog pjauna ausį Jūsų "negražiai gavosi".Turėtų būti tik "negražiai išėjo". Štai jei knygoje pasitaikytų tokia "riebi" klaida, - būtų didelė gėda ir redaktoriams, ir leidėjams. O turbūt šiek tiek ir - vertėjai.

94324. Marija Ger2007-08-30 21:28
Atsiprašau tamstos ausies. Komentarus aš be redaktoriaus rašau :).

94329. e2007-08-30 22:18
Kvaili tie jūsų ginčai... Net negražu skaityti... O protingi žmonės, rodos...

94345. Rachelė :-) 2007-08-31 04:59
Vadinasi, tamstos kiekvieną žodį turi tikrinti redaktorius? Tai kaipgi jūs, keistole Marija Ger, sugebate ne tik pulti į vertimų kritiką, bet ir straipsnius rašyti? Kiek aš suprantu, Šiaurės Atėnuose redaktoriai rankraščių per daug netaiso, o straipsniukas „gavosi“ visai neblogas bent jau stiliaus atžvilgiu. Kur šuva kaulą pakasė?

94359. to marija ger2007-08-31 08:28
neįtikinote, kad nesate eglė ir kitos, bet tiek to. Protingas žmogus niekad nereikalaus tobulybės, nes žino, kad pats nėra tobulas - kaip, beje, pasirodėte ir tamsta su savo "gavosi". Jūs kimbate prie smulkmenų, tai jūsų straipsniuke blogiausia. Jei vertime būtų grubių klaidų, jei jis būtų nepaskaitomas, tada, sutinku, galima. O dabar - jūs net leidžiate sau paminėti korektūros klaidas, kurių praprūsta tikrai kiekvienoje knygoje, ir būtent - protingas žmogus į jas dėmesio nekreipia, nes supranta tą "žmogiškąjį faktorių". Žinoma, jei korektūros klaidų knibžda kiekviename puslapyje, kita kalba, o dabar jūsų kabinėjimasis atrodo na nelabai sveikai, atleiskite. Beje, kartais būna, kad korektūros klaida iškreipia prasmę, manau, tada nemalonu visiems, kas prisidėjo rengiant knygą, bet vėlgi - protingi supranta, kad gal; rengėjai labiau išgyvena dėl tos klaidos nei skaitytojai. Ir dar labai nekorektiškas jūsų palyginimas su nekokybiška preke. Iš tų jūsų pastabėlių dėl vertimo atrodo, kad čia veikiau galima ginčytis dėl skirtingų vienos mišrainės skonių: vieam patinka vienos šeimininkės receptas, kitam - kitos. Tačiau kokybiškos abi.

94373. Indraja2007-08-31 09:26
Oho, ne vienas uoliai kritikuoja *komentarų* stilių, bet nenori pripažinti, kad derėta kritikuoti *knygos* stilių. Keistoki prioritetai :) Taip pat labai keista nuostata, jog kritikuoti dėl "smulkmenų" esą negalima, nes tobulybė - tik idealas. Bet argi neverta šio, tegu ir nepasiekiamo, idealo siekti? Ir argi kritika nėra viena iš paskatinimo priemonių?

94380. Indrajai2007-08-31 10:17
Šita kritika veikiau primena pastangas iš patrankos šaudyti į žvirblį arba piktybišką blusinėjimąsi,- turiu omeny pastebėtų korektūros klaidų viešinimą. Nebūkit juokinga.

94385. Indraja2007-08-31 10:41
94380.-ui: Korektūros klaidų aptarimas sudaro mažąją straipsnio dalį.

94387. Indrajai2007-08-31 11:03
Jūs nuobodi ir jau keliat žiovulį.

94397. Marija Ger - Rachelei2007-08-31 12:01
Ne, neturi, todėl ir rašau be redaktoriaus pagalbos. Prisipažinsiu, straipsniui skyriau gerokai daugiau laiko ir pastangų, nei skiriu atsakymams į komentarus, nes diskusijai svarbi ne tik kokybė, bet ir tempas – paprastai, kai atsakai internete į komentarus už savaitės, diskusija jau būna apmirusi. Be to, straipsnis ir komentarai yra skirtingi “kūriniai” ir jų stilius gali skirtis.

94398. Marija Ger – to marija ger2007-08-31 12:02
Tiek tos, gyvename šalyje, kur egzistuoja tikėjimo laisvė. Aš reikalauju ne tobulybės, o tiesiog geresnės kokybės, iki tobulybės čia dar toli. Jeigu tamstai neteko skaityti geresnių vertimų, tas dar nereiškia, kad tokių nebūna ar jie yra neįmanomi. Nejaugi tas pats įvaizdis susidaro skaitant pavardę “Malfojus” ir pavardę “Smirdžius”? Mano nosis šiuo atveju yra išrankesnė, ir smulkmena tokią metamorfozę nepavadinčiau. Korektūros klaidas aš paminėjau pačioje straipsnio pabaigoje, kaip nereikšmingiausias – nors jos buvo ne kažkur tekste, o skyriaus pavadinime, kas nėra taip jau nepastebima. O dėl nekokybiškos prekės – atleiskite, bet tokia jau man svarbi yra teksto kokybė. Pirktą mišrainę dar galima pataisyti, o knygos neperrašysi. Tenka rašyti straipsnius :).

94399. Marija Ger – Indrajai2007-08-31 12:03
Komentarus kritikuoja uoliau, nei straipsnį, tad panašu, jog straipsnis neblogas.

94408. šitos diskusijos prašalaitis poniai Marijai Ger( o galbūt ir Indrajai su Marija Ger viename asmenyje)2007-08-31 12:37
Perskaičiau ir straipsnelį, ir visą diskusiją... Tas Smirdžius, jei Jums nėra svetima lietuvių kalba( visokie "gavosi" leistų tuo ir paabejoti), nebūtinai susijusi su SMIRDĖJIMU.Smirdžius gali išreikšti ir nelabai simpatiškas žmogaus dvasines savybes. Juk sakome - ŠŪDŽIUS,tačiau tai nereiškia, kad tas žmogus išsišūdinęs, tiesiog - menkysta, šiknius etc. Na, o del straipsnio "neblogumo"- jis daug kam užkliuvo piktybiškumu.Dėl to čia ir užvirė tokios aistros. Žmonės, kaip Jums nebūtų apmaudu, tokius dalykus jaučia.

94411. dar prašalaitis2007-08-31 12:43
Bet Jūs, aišku, nenurimsite ir toliau "diskutuosite", kol Jūsu žodis bus paskutinis:))Šitoks atsišaudinėjimas apie Jus irgi daug pasako. Ką gi, gero vėjo, ponia.

94432. Marija Ger - prašalaičiui2007-08-31 13:47
Jeigu Jums nėra svetima anglų kalba, Jūs turėtumėte pastebėti, jog žodžiui “Malfoy” nėra būdinga nei viena iš žodžio “Smirdžius” reikšmių. Tai ir yra pagrindinė vertėjos klaida, į kurią siekiu atkreipti dėmesį. Kaip dėl frazės “neminima, kad šis veikėjas smirdėtų”, taip patariu Jums susirasti žodyne sąvokos “ironija” reikšmę. O piktybiškumas... Aš pastebėjau klaidas. Aš jas surašiau ir paaiškinau savo nuomonę. Nepagailėjau gerų žodžių vertėjai. Kur čia piktybiškumas? Štai, man padarė pastaba, kad negalima sakyti “gavosi” – ir aš taip nebesakysiu; nejaugi tai yra blogai? Piktybiškumo yra mano atsakymuose, nes susiduriu su juo komentaruose ir nesu šv. Marija, kad ramiai su juo sutikčiau. Ir aš atsakysiu į Jūsų pastabą, nes ji yra verta atsakymo, o ne dėl “paskutinio žodžio”. Jeigu Jums pačiam rupi “paskutinis žodis, galite prirašyti kad ir dešimt atsakymo nevertų pastabų, ir nesulauksite jokio “atsišaudinėjimo”.

94433. Kitas vertėjas2007-08-31 13:48
Deja, ši recenzija korektiška ir teisinga, todėl prie recenzentės besikabinėjantys komentatoriai tikrai nedaro paslaugos "Poterio" vertėjai, kurios garbę čia tikriausiai nori apginti... O poveikis priešingas... Prastas darbas yra prastas, pripažinti nutylint būtų garbingiau.

94434. Kitas vertėjas2007-08-31 13:53
P.S. Marija, nekreipkite dėmesio į neprotingus ir provokacinius komentarus, jie neverti to, negaiškite laiko. Paprastai Šatėnų komentatoriai inteligentiškesni, bet čia gal aptartos vertėjos draugai ar leidėjai nerimsta?

94445. ivs2007-08-31 15:33
Gal ta Malfoy galima butu versti Nevidonas, nes koks išsigimėlis ar tiesiog Išgama žiaurokai skamba, o Malfoy lyg ir neskamba žiauriai.

94446. ivs2007-08-31 15:37
tiesa, pamirsau pasakyti, kas straipsnis visai ne piktas, kas jums darosi? staripsnis smagus paskaityti ir naudingas. vertejos vietoj sukąsciau dantis ir mandagiai padekociau, nes pastabos teisingos ir vertingos ateiciai.

94460. marijai ger2007-08-31 17:36
visiškai su tinku su "prašalaičiu", ponia, pasakysiu dar daugiau: ar nėra taip, kad jūs labai pavydite Poterio vertėjai? Juk "Alma literra" patikima leidykla, honorarai, matyt, vieni didžiausių, mokami laiku, o čia toks riebus kąsnelis ir ne jums? Bet jums iki vertėjos tolokai, nes išties tos jūsų išrankliotos bluselės yra niekniekiai, o vertėja ne tik išvertė Poterį, bet ir pati sau redaktorė, apie jus, paskaičius jūsų komentarus, to nepasakysi. vadinasi, jei leidykla samdytų jus, dar turėtų samdyti ir gerą redaktorių. Vieni nuostoliai, o rezultatas turbūt būtų prastesnis.

94473. mie2007-08-31 19:30
"pavydite" - paskutinis argumentas, atsakas i kritika. kvaiso primityvo.

94474. Indraja2007-08-31 19:43
Anonimo komentaro 94460. proga galiu patikslinti, jog Marija Ger straipsnyje išsakė skaitytojos, pageidaujančios gerų vertimų, o ne vertėjos-konkurentės nuomonę. Nors, jei netgi "priešininkams" kyla tokių įtarimų, gal vertėtų pagalvoti apie naują karjerą? :)

94582. chi chi chi to indraja2007-09-01 16:22
stebetinos seserys dvynes gi judvi su marija ger, o gal susidvejinusios virtualioje erdveje, kad net zinote, ko viena sieke ir ka galvojo, rasydama straipsni. Linkejimai Zitai Marienei, teko girdeti, kad charakteriu smarki moteriske, bet jos vertimai patinka, ne tik sis.

94626. trve2007-09-01 21:01
autorę kritikuojantys komentatoriai jos pastabų argumentuotai neužginčijo - tik palojo; klaidos - ne iš idealų sferos - krentančios į akis ir pataisomos. Kodėl jos atsirado - dėl skubos ir (arba) analfabetiškumo. vertėja - įsukta į rinkos ratelį kaip voverė, vertė pridususi ir privertė beliberdos. (gal buvo susijaudinusi dėl didelio(?), kaip čia sakė, honoraro).

94644. delagne to trve (marijai ger)2007-09-02 07:55
Niekas jūsų pastabų neneigia, neigia jūsų beprasmį kabinėjimąsi dėl smulkmenų, nes jūsų pastabos neesminės. O jūsų dvasinę būseną, beje, parodo ir pastarasis kupinas neapykantos vertėjai komentaras. Ko ji jums taip užkliūva? Paimkite bet kokį vertimą,jame rasite prie ko prisikabinti. Paimkite bet kokią knygą, neabejotinai išžvejosite korektūros klaidų. Mokyklos terminais kalbant, jūs panaši į mokytoją, kuri "užsidėda" ant kokio nors mokinio.

94648. trve2007-09-02 10:16
aš ne Marija. Fuck off, will you?

94705. Indraja2007-09-02 21:07
Kurkime filmą "Būti Marija Ger".

94889. Jurgita2007-09-03 23:07
As pritariu straipsnio autorei, perskaiciau visas Hario Poterio knygas ir kai kurios is jos paminetu klaidu tikrai uzkliuvo, skaitai apie Luna Geranore, o po to atsiranda Luna Lavgud...Matosi, kad skubeta, na bet kita vertus, juk norisi kuo greiciau ir skaitytojams sulaukti naujos Hario knygos, tad tos klaidos isties nera labai dideles

94890. VISIEMS2007-09-03 23:21
I am Marija Ger!!!

94893. gera taktika2007-09-04 04:42
Pastabos teisingos, bet norint, kad jos butu dar ir isgirstos, reikia ne vien tik pastabu. Vien bizunas neveikia. Neuztenka pasakyti "verteja saunuole, su daugeliu sunkumu sumaniai susitvarke". Tas riestainis po bizuno turetu buti KONKRETUS sumanaus susitvarkymo pavyzdziai. Kitaip isties gali kilti ispudis, kad sio straipsnio autore mato vien tik demeles, o margu rastu nepastebi.

94919. superpoteris :-( 2007-09-04 12:43
o kaip su šituo M. Ger pasisakymu "neėmusių"?

94920. cikada2007-09-04 12:45
vaje, pamanykit, toki shedevra ishkraipe...

94924. superpoteris2007-09-04 12:51
prašalaičiui

"kaip jums ne>būtų" :)) Lituanistas...

94929. prabegom2007-09-04 13:07
Keista čia Jūsų ta diskusija. Kaip literatūros pirkėja ir vartotoja, ėmiau vengti pirkti Alma Littera knygas vien dėl.... nevykusių vertimų. Kaip vienas iš pavyzdžių - tos pačios leidyklos "Wonderboy". Tiesiog gaila pinigų, kada visiškai nelituanistinė akis ima kliūti už klaidų. Tad, šaukštas deguto pagadina visą medaus statinę. To pačio Hario Poterio vaikai neskaito, nes neįveikia dėl stilistikos.

95140. Marija Ger -> Kitas vertėjas2007-09-05 22:23
Dėkui už palaikymą.

95141. Marija Ger -> ivs2007-09-05 22:23
Dėkoju. "Malfoy", mano nuomone, yra prancūzų kilmės pavardė ir galėtų reikšti "blogas/piktas tikėjimas" arba "tikintis blogiu" (plg. pas rašytoją T. H. White "Mal Fet" – "nedorai/blogai pasielgęs, suklydęs", bet taip pat "bjaurus"="blogai padarytas"). Tačiau kūrinio originalo kalba, angliškai, ši pavardė nereiškia, kiek domėjausi, nieko, tad versti į lietuvių kalbą jos kaip ir nederėtų ("piktatikis"). Nebent, kaip vienoje diskusijoje buvo pasiūlyta, prancūzų kilmės pavardes angliškuose tekstuose galima būtų versti su lenkišku "akcentu" (lyg su pretenzija į aristokratiškumą; gautųsi koks "Neviernikas" :)), bet čia iškiltų kokia nors politkorektiškumo problema… Tad ne pati blogiausia išeitis būtų palikti tas pavardes ramybėje.

95142. Marija Ger -> 944602007-09-05 22:24
Ką gi, jei pasiūlyčiau savo variantą, tai nebūtų pirmas kartas, kai "Alma littera" išleidžia neprofesionalo padarytą vertimą. Redaktoriaus juk reikia bet kokiu atveju – HP knygose yra paminėtas ne tik vertėjas, jei esate bent laikęs jas rankose. Ir, ne, jokiam profesionalui, kurį nežmoniški terminai verčia kompromizuoti savo darbo kokybę, aš nepavydžiu.

95143. Marija Ger -> mie2007-09-05 22:25
O, tai net ne argumentas ir ne atsakas į kritiką, o vienas klasikinių ginčo logikos pažeidimų :).

95144. Marija Ger -> gera taktika2007-09-05 22:26
O! Nuoširdžiai dėkoju už tikrai vertingą pastabą dėl nepakankamo vertimo gerųjų sąvybių atskleidimo. Turėsiu omeny bent ateičiai:).

95153. ivs > Marija Ger2007-09-06 05:39
Ačiū. Labai įdomu. Pažįstu žmogų, amerikietį, kuris skaito rusų klasiką dėl ten aptinkamų prancūziškų išsireiškimų. Prancūziškų knygų anas neįkanda, o aptikęs kelias frazes kontekste, džiaugiasi. Malonumą derina su nauda, tpsknt. Rusų klasika jam patinka, o žmona - prancūzų kilmės. Niekad nežinia, kodėl kitas žmogus ima knygą į rankas.

95874. arch2007-09-12 14:42
Sveiki, norėčiau padiskutuoti su p. Ger dėl pavadinimo variantų: mano galva, "Haris Poteris ir Puskraujis Princas" visiškai neskamba (o šitai pavadinimui svarbu), "HP ir Maišytakraujis Princas" būtų pusėtinai, tik gal kiek griozdiška, o "HP ir Netikras Princas" - variantas visai neblogas, tik tekste reiktų įterpti paaiškinimą, patikslinimą žodžiui "netikras" - pvz., "na, netikras jisai princas - maišyto kraujo" ar pan. Kadangi aptariamos knygos nesu skaičiusi, tai ir pasakyti, ar pavadinimo vertimas pagrįstas, ar ne, negaliu... Tikiuosi, jog p. Ger ar kiti skaičiusieji galėtų pakomentuoti. Tiesa, dar dėl pavardžių bei vardų vertimo suvienodinimo - kaip siūlytumėte daryti? Palikti visus angliškus? Tada prarandamos reikšminių pavardžių prasmės. Viskam parinkti lietuviškus atitikmenis? Bet tuomet ir vėlei negerai - išverčiama tai, kas neverstina. Manau, negalima visų batų siūti ant vieno kurpalio. Be to, knyga skirta ne visai mažuliams, o bemaž paaugliams ir vyresniems, tad susigaudyti neturėtų būti sunku.

97801. Marija Ger2007-09-27 20:20
Atsiprašau, kad atsakau pavėluotai: nemaniau, jog čia dar kas nors rašys. Dėl "Hario Poterio ir Puskraujo Princo" – "skamba-neskamba", mano nuomone, šiuo konkrečiu atveju yra subjektyvus argumentas. Taip, "puskraujis" – neįprastas žodis, bet ir angliškai "half-blood" nėra kasdienės leksikos dalis. Be to, "puskraujis princas" kaip tik dera prie Rowling stiliaus, jinai mėgsta tokį negudrų triuką kaip pavadinimai iš dviejų-trijų žodžių, prasidedančių ta pačia raide. "Netikras" nedera jokiu būdu, nes netikrumas būna labai skirtingas, o veikėjai spėlioja apie "princo" asmenybę remdamiesi būtent užuomina apie kilmę. Dėl pavardžių vertimo: turiu šiuo klausimu savo nuomonę, kurią galbūt sukritikuos profesionalai, bet man toks variantas vertimuose patinka labiausiai. Reikšminės pavardės galėtų būti verčiamos ir stilizuojamos pagal angliškas: pvz., Riddle galėtų tapti Mislzu.

98072. Elen :-) 2007-10-01 23:56
Paskaičiusi vieną knygos dalį lietuviškai,buvau priversta KITAS DALIS SKAITYTI VERTIMĄ RUSŲ KALBA (nes anglų nemoku).Visiškai pritariu autorei, jog lietuviškas vertimas skubotas ir nesklandus, "skaitosi sunkiai" (skaitant rusų vertimą tokių problemų man neiškilo). Tekstas primena nerišlių minčių kratinį. Sakiniai griozdiški ir painūs - mano vaikai net ne viską juose suprasdavo. Sakyčiau, jog dažnai sakiniai stilistiškai nelietuviški. Tie, kurie giria vertimą, matyt neskaitė originalo, ar bent jau kokybiškesnio vertimo į kitas kalbas... Kažkur skaičiau nuomonę, jog šis vertimas atliktas "be meilės" - tiesiog vertėja atliko leidyklos užsakymą kuo greičiau išversti bestselerį...Tai labai jaučiasi, ypač kai skaitai vaikams garsiai... Ypač piktina nenuoseklūs ir neapgalvoti personažų vardų vertiniai. Manyčiau, jog dėl tokio vertimo kūrinys prarado kokius ketvirtadalį patrauklumo (t.y.įdomumo), ir atitinkamai buvo lietuvių skaitytojų įvertintas, kaip "vidutinės kokybės nereikšminga vaikų literatūra".

99435. arch2007-10-19 18:46
Na, dėl "netikro" - juk sakoma: "netikras brolis/sesuo"... O pamačiusi tekste "Mislzą" visų pirma pagalvočiau apie "tymių", t.y. sergantį tymais (nuo "measles")... Šiuo konkrečiu atveju vietoj minėtojo palikčiau negudrų, bet suprantamą Mįslių...

100430. Marija Ger2007-11-01 18:52
Dėl poros raidžių skirtumo nei erezija, nei mutacija tamstos „Mįsliaus“ varianto nepavadinsiu :). Svarbiausia, jog esmė ta pati – „Mislius“ skamba pakankamai pseudoangliškai. Bet dėl netikro… Apie netikrus brolius ir seserius puikiai žinau, bet tai toli gražu ne pirmutinė žodžio "netikras" reikšmė (atvirkščiai, net ne kiekvienas lietuvis iškart supranta, kas yra "netikras brolis/sesuo", asmeniškai esu susidurus), ir tikrai ne apie tokią reikšmę pagalvos žmogus, išgirdęs žodžių junginį "netikras princas".

108484. svaja :-) 2008-01-24 11:48
cia lochynas tjgi viskas ok tam vertimui

109132. nora :-) 2008-02-01 23:21
Visiskai neizeidzianti kritika, nesuprantu ko jus cia putojat. O del poterio, tai tikrai galetu buti atidesnis vertimas.

112654. Dalia :-) 2008-03-22 13:05
Tikriausiai jau užgesusi ši diskusija ir veltui aš čia rašau. Perskaičiau viską smarkiai pavėlavusi, mat ketinu rašyti eilinės skaitytojos komentarus apie septintos dalies vertimą... Dabar matau, kas laukia už kritiką! Ir, beje, pakankamai korektišką, profesionalią, pagrįstą. Taip, visi esame žmonės, visi klaidų darome, bet kai prie vieno teksto dirba šitiek žmonių – vertėja, redaktorės, korektorės, – keista ir apmaudu, kai toks šiukšlynas paliekamas. Būtent šiukšlynas, didžiulis šaukštas deguto medaus statinėje. Sutinku, kad daug ką vienaip ar kitaip galima daryti (pvz., versti pavardes arba jų neversti; pasirinkti vieną ar kitą žodį), – tai vertėjos reikalas. Tačiau kaip rašė viena mergaitė vaikų komentaruose: jei visas knygas vertė ta pati vertėja, tai nejau per septynias dalis vardų ir pavadinimų nepajėgė įsiminti? Nesu anglistė, nepajėgsiu su originalu lyginti, bet plika akimi matyti, kiek čia painiavos. Štai Švento Skutelio ligoninė nuo šeštos dalies virtusi Švento Mango ligonine. Velos septintoje dalyje virto vilomis (gerai, kad ne vasarnamiais!), be to, jos jau ne Fler, o Vizliukų pusseserės. O jau kaip susipainiota su Pijumi Bukagalviu, Drūtuliu ir Trumpuliu... Gerai, kad vaikai paaiškino, nes jau maniau, kad veikėjas iš numirusių prisikėlė! O čia toli gražu dar ne viskas... Ir nesuprantu, iš kur straipsnio komentaruose tiek pagiežos, net kaltinimų pavydu. Kaip jau sakiau, nesu anglistė, nesu konkurentė Zitai Marienei, labai ją gerbiu ir pavydžiu lengvos rankos, gražios ir sklandžios kalbos. Tik gaila, kad vertėjos ir leidyklos žmonių skubos darbą šuo ant uodegos benešąs... P.S. Tikrai nesu Marija Ger, kuri viską sąžiningai su originalu lygino!

113728. RRoma :-) 2008-04-04 11:35
Ui prasti vertimai :) Atrodo, kad ne vieno žmogaus versta. Aš irgi nei anglistė, nei vertėja, nei specialistė - bet jei jau mano vienuolikametis sūnus netikslumus randa ir iš vertimo tyčiojasi, tai ką kalbėt. Beje, tas Nikolas paskutinėje dalyje jau Flamelis, nebe Ugninis, kaip pradžioje. Į velas/vilas ir globėją/gynėją irgi žiūrėjau išsižiojus ir pakaušį krapščiau :) Duotumėt jūs kokiam vaikui tą vertimą paskaityt prieš spausdindami, a? :)

128799. s :-) 2008-08-21 21:22
s

159837. vytenis :-) 2009-05-11 21:56
Labai geri pastebejimai. Knygu vertimas tikrai prastas, sio straipsnio autore cia isvardino tik mazyte dali visos "chalturos" kokios tame vertime pilna... Vienintelis pateisinimas vertejai gali buti tik toks kad uzsakovai jai dave labai mazai laiko. Su tokiomis komercinemis knygomis daznai taip buna - reikalaujama kad vertimas butu isleistas kiek galima greiciau, todel ir vertejas spaudziamas, ir paskubomis darytas vertimas buna atitinkamai prasto lygio. Gal kada nors sia knyga kas nors isvers tikrai gerai, kaip Tapinas isverte "Ziedu valdova". Teko skaityti vertimus i rusu, vokieciu ir lenku kalbas - jie tikrai zymiai kokybiskesni uz lietuviska. Nors zinoma originalo niekas neatstos.

Rodoma versija 16 iš 25 
10:17:09 Aug 23, 2010   
Dec 2007 Apr 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba