Slaptai.Lt

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
                                     
Ekonomika ir finansai

Bankai, verslas, pinigai, monopolistaiKodėl “Gazpromo“ statytiniai advokatauja Ukmergės valdžiai?

El. paštas Spausdinti

grinius_kestutisKaip pavyko sužinoti, į ginčą, kilusį po vienašališko sutarties nutraukimo tarp Ukmergės  savivaldybės valdžios ir šilumos tiekėjo UAB “Miesto energija“ aktyviai įsitraukė AB “Lietuvos dujos“ generalinis direktorius Š.Valentukiavičius.

Jis kartu su Ukmergės rajono meru A.Kopūstu lankosi įvairiose Valstybės institucijose ir bando įtakoti šių institucijų sprendimus. Tai - ne tik nesuderinama su sąžiningo verslo praktika, tai ne tik “kvepia“ tarybiniais laikais, kada tokiais būdais būdavo “prastumiami“ reikalingi sprendimai, bet ir negali nestebinti.

Iš kitos pusės galima “Gazpromo“ advokatus suprasti - juk UAB “Miesto energijos“ likimas (turto nacionalizacija, neteisėtas turto nusavinimas, neteisėtas viešos paslaugos sustabdymas ir kt.) jau netrukus laukia AB “Lietuvos dujos“. Tai įvyks Lietuvai įgyvendinus ES direktyvas ir nacionalizavus dalį AB “Lietuvos dujos“ turto.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

Pareigūnai: tikimės prezidentės veto įstatymui, kuriuo atimamos pareigūnų socialinės garantijos

El. paštas Spausdinti

bakas_Seimas per vieną dieną pateikė svarstyti ir žaibiškai priėmė Vidaus tarnybos statuto 41 straipsnio pakeitimo įstatymą, kuris smogs dešimtims tūkstančių pareigūnų.

Jeigu prezidentė pasirašys Seimo priimtą įstatymą, pareigūnams susirgus tarnybos metu išmoka jiems vidutiniškai sumažės daugiau nei perpus.

„Pavyzdžiui, jeigu ugniagesys, gesindamas gaisrą apsinuodys dūmais ir dėl to teks jam gydytis, jis neteks daugiau nei pusės savo atlyginimo, maždaug 1000 litų“, - teigia Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Vytautas Bakas.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

Kaip pažaboti Gazpromo apetitą

El. paštas Spausdinti

Stasaitis37Nuo liepos 01 dienos eilinį kartą ir tikrai ne paskutinį didėja gamtinių dujų kaina Lietuvoje, iki 1,56 Lt. už 1 m3. naudojantiems dujas šildymui ir gerokai daugiau naudojantiems dujas maistui gaminti.

Visa  šio  eilinio dujų didėjimo  kaina  atims  iš Lietuvos gyventojų dar per 600 milijonų litų per metus, ta pačia suma padidindami Gazpromo ir Rusijos pelną. Brangs šildymo išlaidos ir taip jau neišgalintiems mokėti vartotojams, didės ir kitos kainos, tuo metu, kai atlyginimai mažėja, nėra darbo.

Ar gi nėra jau jokios išeities pažaboti vis augantį Gazpromo apetitą ir palikti milijonus ar net milijardus litų Lietuvoje, sumažinti ženkliai dujų kainą, palikti tuos pinigus namų ūkiuose, tuo skatinant vidaus vartojimą, o ne Rusijos tolimesnį ginklavimąsį.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

Pagiriamasis žodis kontrabandai

El. paštas Spausdinti

juska_naujasŠiaip nuo ekonomikos esu labai nutolęs. Ir prisipažinsiu, kad mokykloje kaip reikiant pykausi su matematika ir kitais  tiksliaisiais mokslais. Vien žodžiai “fiskalinė ir monetarinė politika“ ar “BVP“ mane varo į gilią depresiją ir neviltį. Tačiau pamatęs, kaip supyko ant žmonių premjeras A. Kubilius,  pradėjau juoktis. Mat šis mūsų bankrutuojančios Valstybės ministras – pirmininkas tik 2010.06.07 sužinojo, kad net 60 procentų Lietuvos gyventojų toleruoja kontrabandą. Už tai pažadėjo, kad dar smarkiau sumažins pensijas, pašalpas. mokytojų, gydytojų ir policininkų algas. Išdidžiai išpūtęs žandus šis veikėjas viešai aiškino, kad jeigu nebūtų kontrabandos, tai Lietuva tiesiog klestėtų.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

Krizės padariniai: mokesčių našta ar ekonominis skatinimas

El. paštas Spausdinti

kubilius_stovi_1Prem­je­ras An­drius Ku­bi­lius vėl pa­skel­bė nau­jie­ną. Tie­sa, tai ne nau­jie­na, o jau se­niai gir­di­mi gąs­di­ni­mai – teks di­din­ti esa­mus mo­kes­čius ir įves­ti nau­jus. Prem­je­ras įsi­ti­ki­nęs, kad ki­taip ne­įma­no­ma su­ma­žin­ti vals­ty­bės biu­dže­to de­fi­ci­to. Jis tei­gia, kad Vy­riau­sy­bė, Sei­mas ir Pre­zi­den­tė ar­ti­miau­siu me­tu tu­ri „su­si­tar­ti“ dėl de­fi­ci­to ma­ži­ni­mo per dve­jus me­tus. O tam, kad pi­lie­čiai ir vėl ro­miai ir nuo­lan­kiai pri­im­tų nau­jų mo­kes­čių naš­tą, sa­vo įpras­tu sti­liu­mi prem­je­ras ape­liuo­ja į pi­lie­čių pi­lie­tiš­ku­mą, ramy­bės iš­lai­ky­mą, ne­si­prie­ši­ni­mą jo pla­nams „verž­tis dir­žus“. Ir tar­si pa­tvir­tin­da­mas sa­vo „rū­pi­ni­mą­si“ pi­lie­čių ge­ro­ve, jis iš­var­di­jo nau­jus mo­kes­čius, ku­riais ga­lė­tų ap­krau­ti po žie­mos šil­dy­mo iš­au­gu­sių (bet ne­su­ma­žė­ju­sių, kaip žie­mos pra­džio­je aiš­ki­no prem­je­ras) mo­kes­čių iš­tuš­tė­ju­sias pi­lie­čių pi­ni­gi­nes – tai  ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) mo­kes­tis, au­to­mo­bi­lių („ža­lia­sis“) mo­kes­tis ar pro­gre­si­niai mo­kes­čiai.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 


Puslapis 1 iš 8

Videostudija

Fotogalerija

Tautos ir likimai


�ym�ti ir dalintis

Statistika

Portalo lankytojai iš viso atvertė puslapių : 984922
Dabar lankosi:  svečių - 40 
Tinklink baneris
       Butu nuoma
       eSports zaidimai
       Butų remontas
       Apsaugos sistemos

      PASIEKIMAI


       Personalas.net
       Milijonieriaus testas
       Darbas, darbo!
       Permainų knyga
Rodoma versija 47 iš 128 
2:23:11 Jul 26, 2010   
Nov 2007 Mar 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba
http://www.slaptai.lt/