ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2004-12-11 nr. 728

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

Ukraina tarp Rytų ir Vakarų (26) • LAIMANTAS JONUŠYS. Dar kartą apie Salomėjos Nėries politiką (55) • AIDAS MARČĖNAS. Iš balos (25) • RIČARDAS ŠILEIKA. Keleiviniai (9) • DAINIUS JUOZĖNAS. Grūto parko "pergalė" (54) • Mieli skaitytojai! (29) • HANZ BLUMENBERG. Vilkas ir ėriukas (8) • ROB BRINER, RAY PRITCHARD. Tvarka pirmiausia (5) • GINTAUTAS GRIGAS. Diena be anglų kalbos (26) • SIGITAS GEDA. Iš mėlynųjų mansardų (9) • SIGITAS TUTLYS. Eilės (6) • GENDRUTIS MORKŪNAS. Paslaptis (4) • JONAS MIKELINSKAS. Renesansas ar dekadansas? (12) • WILLIAM PFAFF. Europa moka kultūrinio naivumo kainą (15) • SIGITAS PARULSKIS. Neįmanomas sugrįžimas (18) • KĘSTUTIS PULOKAS. Angelų ir demonų vartojimo instrukcija (16) • Su Jono Basanavičiaus premijos laureate IRENA SELIUKAITE kalbasi Juozas Šorys. Sėlė iš Erzvėto (15) • RASA RAMONAITĖ. Naktį (14) • AUDRA BARANAUSKAITĖ. Šis tas apie skraidymus ir košmarus (14) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Leninas ir Donelaitis (38) • L a i š k a i (131) •

Leninas ir Donelaitis

Aistrų drama apie Tėvynę su prologu danguje

GINTARAS BERESNEVIČIUS

[skaityti komentarus]

VEIKĖJAI

DIEVAS – pavardė nežinoma, užsiėmimas neaiškus; žiniasklaidos ir vaizdasklaidos priskiriamas Vadinamiesiems Autoritetams

KRISTIJONAS DONELAITIS – būrų ir Lietuvos poetas, hegzametrininkas teoretikas

VLADIMIRAS LENINAS – Spalio revoliucijos vadas, praktikas

JURAS TVARTULIS – patriotas ir slaptas liaudies poetas

BARBĖ DEVYNDARBĖ – manekenė, namų darbininkė, Juro Tvartulio žmona

NAPALYS TVARTULIS – naivus provincialas, Juro Tvartulio sūnus

SEVERIUTĖ MARMALYTĖ – jauna ekskolūkietė verslininkė, labai graži

KUNIGAS PATRIMPAS – kunigas egzistencialistas fundamentalistas, liberalus fanatikas

ALYVOS ŽIEDAS – jauna imigrantė iš (artimųjų) Rytų šalies, labai kultūringa, nagai lakuoti

VELNIAS IŠ ALYVŲ – mitologinis personažas, užsiėmimas – doros ir švaros priežiūra, gėrio ir pragaro gausinimas

OPERATORIUS – keliomis frazėmis atsiperkantis Žmogus su Kamera

KLAUSOVAS – labai mažai matosi ir girdisi

I VEIKSMAS

Pirma scena

Dangus. Debesėlių padrabstyta. Stovi trys taburetės, gal koks abrozdėlis šventas ant sienos. Ant savadarbės lentynos senas lempinis radijo aparatas. Viskas gan apleista, kampe šluota, kibiras. DIEVAS sėdi ant taburetės, veidas rūškanas. Iš apačios šūksniai: "Minima, Media, Maxima! Minima, Media, Maxima! Maxima, Media, Minima!.." DIEVAS paremia rankomis galvą, vaizduodamas Rūpintojėlį, bet išties mėgina užsikimšti ausis. "Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos", – pasikeičia melodija, garsas ima griaudėti, DIEVAS pašokęs mėgina nureguliuoti radijo imtuvo garsą, tasai pradeda cypti, bet galiausiai šurmulys pritilsta, tik fone išlieka prislopintas TV krepšinio komentatoriaus balsas ir rungtynių garsai.

DIEVAS (savikritiškai). O sako, kad aš neklystantis...

VELNIAS IŠ ALYVŲ (iš už lango isteriškai). Ne tu neklaidingas, o popiežius! (Atlyždamas) Na, tu jų ir nesiklausai.

DIEVAS. Kaip jų klausysies, kad jie nuolat rėkia: "Sabonis! Landsbergis! Paulauskas! Brazauskas! Paksas! Lietuviai žydšaudžiai!.."

VELNIAS IŠ ALYVŲ. Lietuviai žydšaudžiai – gal taip žydai rėkauja?

DIEVAS. Tai kad ir tie, ir anie su didelėm nosim, iš viršaus man jos vienodos. (Tęsdamas mintį užsigavusiu tonu) Pašaukia "Brazauskas", paskui šaukia "Landsbergis", paskui rėkia "Šalin Brazauską", "Valio Landsbergis", paskui "Valio Brazauskas", "Velniop Landsbergį", tada "Valio Paksas", "Šalin Paksą", "Šen Paulauską", o tada – Brazauską vėl šen, o Paksą ten, Landsbergį atgal, Adamkų į priekį, už centrą, Gomelskis, "Žalgiris", CSKA, Putinas, Kazlauskas, Adamkus... (Dar labiau užsigavęs) Matosi, krepšininkai... Krepšinį aš amerikoaframs kūriau, kad kreko nerytų, o lietuviai – sau pačiupo.

VELNIAS IŠ ALYVŲ. Gal ant jų užmesti gerą šmotą kometinės uolienos?..

DIEVAS. Esu tą numatęs. Kam kometomis švaistytis, daviau jiems Ignaliną... Nenoriu rankų teptis... Nors – kai valdė Garastas su Brazausku, buvo aptilę...

VELNIAS IŠ ALYVŲ. Tai reiktų pasiųsti jiems pranašą, kad nusiramintų...

DIEVAS. Jau daviau vieną. Kai juos valdė Gomelskis su Gorbačiovu. Tai kad kilo alasas!

VELNIAS IŠ ALYVŲ. Kas tai buvo, nepamenu. Landsbergis?

DIEVAS. Sabonis! Landsbergio be Sabonio nebūtų buvę.

VELNIAS IŠ ALYVŲ. Tai gal vis dėlto uolienos?

DIEVAS. Ale lenkai verks Aušros vartų... O ir rusams priešų nebeliks... Estai ir latviai neturės kas alaus, kas dempingo, nebus prieš ką pirmauti... Sėdžiu ir misliju... Ale ukvata kokia – imt ką ir drėbtelėti...

VELNIAS IŠ ALYVŲ. O ką Europos Sąjunga į tai?

DIEVAS. Kaip ką? Olandai galės priveisti karvių ir tulpių. Vis nauda. Pamislyk tik, branduolinės karvės, branduoliniai tulipanai – kokie išmilžiai... Gėlės po du metru...

VELNIAS IŠ ALYVŲ. Ilgio ar aukščio?

DIEVAS. Pločio. (Pamąstęs) Nors nesu tikras, pats žinai, iš amžinybės ta trimatė erdvė painiojasi. Sako, ten dar laikrodžiai yra. Gerai pas mus: nuolat tiek, kiek reikia.

VELNIAS IŠ ALYVŲ. O kiek dabar pas mus?

DIEVAS. O kiek reikia?

VELNIAS IŠ ALYVŲ. Kiek yra?

DIEVAS. Taigi čia dangus, čia niekam nė velnio nereikia.

VELNIAS IŠ ALYVŲ (įsižeidęs). Tai ir manęs – ne?

DIEVAS (bando užglostyti). Na jau taip ir nereikia... Iš dalies tam tikra prasme tu naudingas... Na, tarkime, galėtumei grindis išplauti, matai – aš viengungis, o kai moteros nėra, kokia čia tvarka...

VELNIAS IŠ ALYVŲ (rodo ilgus, riestus violetinius nagus). O mano manikiūras? Pats Makiavelis darė, dar šimtmečio nebus... šviežias dar. (Pučia į nagus, grožisi)

DIEVAS. Tai gal kompromisą?

VELNIAS IŠ ALYVŲ. Čia jau mudu nagus praėdę. Šen kompromisą!

DIEVAS (sąmoksliškai). Pats šen...

VELNIAS IŠ ALYVŲ pučia į ragą. Žiūrovų-klausovų namuose atsidaro durys, įbėga keli stiprūs VELNIUKAI ir VELNYTĖS, garsiai šnabždėdami "šiū, šiū, šiū" išsirenka vieną klausovą ir tempia jį ant scenos. Pakeliui įduoda jam raštelį, kuriame nurodyta, ką jis turi sakyti ir daryti. KLAUSOVAS pritrenktas, jis nenori ant scenos, drovisi arba negražiai kalba. Niuksais ir moraline prievarta skatinamas, jis privalo pasakyti kažką gero apie Dievo pasaulį, teatrą ar apie tai, kas jį labiausiai sujaudino laikraščiuose.

KLAUSOVAS (prisiversdamas skaito iš lapelio). Aš šiąnakt sapnavau Rolandą... bet jo paties aš nemačiau... [Čia iš G. Kuprevičiaus "Ugnies medžioklės su varovais" – G. B.] (Jo žodžius palydi garsinė citata iš minėto miuziklo)

DIEVAS. Sodink jį atgal, jis durnas.

VELNIAS IŠ ALYVŲ. Gerai, kaip liepta, bet aš jį paėmiau nuo automobilio vairo, pasodinsiu – suduš. Jis ten radijo klausėsi.

DIEVAS. Bus ne pirmas toks. Lenda į radiją, – tikrai durnas, juk radijas – tai maža dėžė, net dėželė.

DONELAITIS (akimirksniui išnyra iš užkulisių). Durnas – nelietuviškai, nelietuviškai! (Pasislepia)

DIEVAS. Supaisysi čia jus, litviny poganyje... Litwa poganska, co o niej mówić, czary ciągle wyrabia... (Isteriškai prapliumpa) Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie... Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił... (Blaškosi po sceną, apimtas lenkomanijos)

VELNIAS IŠ ALYVŲ. Ahaaa!.. O kas mane apie moralę mokė? Tautinę toleranciją? Tai ir tu lietuvis? O ką pasakys lenkai su italais?

DONELAITIS (vėl įkiša galvą). O aš bambizas, bambizas, bambizas! (Spėriai pasislepia)

DIEVAS (sau). Aš nebekontroliuoju situacijos. (DONELAIČIUI) Tu, bambize, irgi lietuvis.

DONELAITIS. O tu lenkas, lenkas... ir žydas!.. (Vėl pasislepia)

DIEVAS (sau). Taigi jau sukilo pižonai... Gal jiems perkūnijos užtrenkt?

Sugriaudžia perkūnija, žaibai... Visi nurimsta ar veikiau pabūgsta... KLAUSOVAS ima šepetį ir šiūruoja scenos grindis.

VELNIAS IŠ ALYVŲ. Na štai ir po revoliucijos...

DIEVAS. O vis dėlto ką su jais daryti, tais lietuviais? Jie arba rėkia, arba dainuoja, arba verkia – o triukšmas, triukšmas... Gal norėtum jų pas save, pragaran?

VELNIAS IŠ ALYVŲ (purtosi). O gal jiems duoti vieną šansą?

KLAUSOVAS (stato šepetį į vietą). Na, ar gražiai išplauta?

DIEVAS. Eikš jau, eikš, duosiu tau braškę. (Rausiasi aplink ieškodamas, randa po taburete, ištiesia)

KLAUSOVAS (nusivylęs). Tik tiek už visą triūsą? Ir ta braškė – apgraužta.

DIEVAS. O ko tu nori? Aš ir taip be pietų liksiu.

KLAUSOVAS nueidamas nusivylęs apžiūrinėja braškę, sėdasi į vietą. Pasigirsta džeržgesys, pypsėjimas, smūgis, avarijos garsai.

DIEVAS (pavymui). Aš juk viską lietuviams atiduodu, kad jie taip nerėktų. (Pasiklausęs) Ar tas žioplys su "Volkswagenu" važiavo?

VELNIAS IŠ ALYVŲ. Ne, su "Harley Davidsonu". Baikeriai mėgsta Lietuvos radijo pirmąją programą... Per ausines klausosi ant motociklų.

DIEVAS. BBC, žinia, nuobodesnė. Nors pagalvojus – kam tiems baikeriams BBC?

VELNIAS IŠ ALYVŲ. O gal jiems – komisiją? Inspekciją? Nusiųskime inspektorius, te jie ir nutaria – ar dar galima juos pataisyti... Tada ir sąžinė bus rami. Kaip po Sodomos ir Gomoros.

DIEVAS. O tu turi sąžinę? Na ir naujiena.

VELNIAS IŠ ALYVŲ. Bet aš taip myliu Lietuvą...

DIEVAS (įsižeidęs, sarkastiškai). O aš ką – nemyliu?

VELNIAS IŠ ALYVŲ (mąsto). Bet kaip čia yra? Visi Lietuvą myli, o jie draskosi...

DIEVAS. Na, gerai jau. Komisija, tai komisija. Duodu paskutinį šansą. Bet jeigu ir dabar nieko neišeis, drėbsime ant jų kometą.

VELNIAS IŠ ALYVŲ. Gera kalba. Kaip kokiems Troliams Mumiams. Tik ką paskirti? Turi būti labai sąžiningi žmonės.

DIEVAS. Mano parapijoj visi tokie. Štai kad ir Vytautas Didysis...

VELNIAS IŠ ALYVŲ. Bet jis pas kryžiuočius lakstė...

DIEVAS. Na, kryžiuočiai ne mergos... Galvoju dar... Kęstutis?..

VELNIAS IŠ ALYVŲ. O vaidilutę kas ištratino?

DIEVAS. Pagonė buvo ta vaidilutė. Hmmm... Na, tarkime, Mindaugas. Jis karalius, te ir tvarkosi.

VELNIAS IŠ ALYVŲ. Taigi Krikšto atsisakė, pusę giminės išnovijo...

DIEVAS (sutrikęs). Na, galai nematė tų politikų... Bet į kurį lietuvį dursi – tas politikas... ar klerikalas... ar radikalas... ar populistas... ar konservatorius... ar masonas... (Nustebęs sušunka) Na ir kodėl aš tą Lietuvą myliu?

VELNIAS IŠ ALYVŲ (lengvai susijaudinęs, tyliai). Mes, lietuviai, visi mylime Tėvynę...

DIEVAS. Ir aš ne kitoks, neraudok. Galvokime, galvokime. Ak, štai – yra vienas be priekaištų – Valančius.

VELNIAS IŠ ALYVŲ. Bet jis, pamatęs, kas ten darosi, ims bizūną ar greičiau beisbolo lazdą ir vaikys visus po kalvas ir klonius... Nepadarys jiems reikiamo įspūdžio, jie patys taip moka...

DIEVAS (apsisprendžia). Eureka. Radau. Tebūnie Donelaitis. Jis ten ką – juos rašyti išmokė. Tiesa, bambizas, bet šiais laikais niekas apačioj nebeskiria, kas yra kas.

VELNIAS IŠ ALYVŲ. O aš irgi žinau, ką pasiųsti.

DIEVAS. Na, na? Kas tas didžiavyris?

VELNIAS IŠ ALYVŲ. Leninas.

DIEVAS (sutrikęs). Bet kodėl?..

VELNIAS IŠ ALYVŲ. Jei jau Leninas nepadės, pats velnias nepagelbės.

DIEVAS. Bet jis, regis, nelietuvis.

VELNIAS IŠ ALYVŲ. Jis tautiniu požiūriu daltonikas. Jam visos nacijos vienodos.

Trenksmas, aptemsta, raudona šviesa nušviesta, išnyra krenkšinti LENINO galva. Klausytojai nuščiuvę įsivaizduoja, kaip tai baisu ir romantiška išsyk.

LENINAS. Po nacionalnomu voprosu, tovarišči, ja dolžen vyrazit’: nam archivažno voobšče ustranit’ naciji kak rassadniki melkoburžuaznoi mysli...

DIEVAS (gindamasis rankomis nuo LENINO). Užsičiaupk, galva!

LENINAS (kreipiasi į DIEVĄ). A tebia net, a tebia net! Ty predrasudok! (Sarkastiškai nutęsia) Boženka... Boženka...

VELNIAS IŠ ALYVŲ (LENINUI). Kur lendi, kai reikės, pakviesiu. Patylėk, kai vyresni kalba!

LENINAS. O maniau, kad pas mus pragare žodžio laisvė. Leiskite, draugai, šiuo klausimu pradėti partinės kuopelės susirinkimą. Kas pirmininkaujantis? (Apsidairęs) Vienbalsiai.

VELNIAS IŠ ALYVŲ. Štiš!

LENINAS. Na, prieš siaubingą Belzebubo užkeikimą aš, žinoma, bejėgis, bet aš protestuoju, protestuoju...

LENINO galva palengva išnyksta, balsas užslopsta.

VELNIAS IŠ ALYVŲ (didžiuodamasis). Na kaip?

DIEVAS. Hmmm... Energingas vyrukas. Tebūnie – Leninas ir Donelaitis.

B. d.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2010 m. Liepos

PATKPŠS

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


26371. -2004-12-13 02:20
Kur jau čia, ką čia bepridėsi... - kitame kolektyve bendradarbiai jau seniai būtų iškvietę sanitarus. O šiame teatre, matyt, ruošiamasi patykoti honoraro.

26414. virusas :-) 2004-12-13 11:21
Geras! Laukiu tęsinio:-)

26455. troy :-) 2004-12-13 16:36
Manau reikia leisti bet kokius rašinius BRSN. Tegu rašo ką nori, mes išsirinksime aukso grūdus. Nes žinau BRSN gali. Pvz. Angelologijos profesorius ir Kontržvalgybos vadovėlis yra maloniausi tekstai kokie begali būti šioje nykioje Lietuvoje.

26456. naujasis dzūkas2004-12-13 16:38
Nejuokinga - tai didžiausias priekaištas, kokį galima kelti beveiki visiems bandantiems juokinti `Atėnų" tekstams.

26465. Anjolė2004-12-13 17:42
"Velnias iš alyvų (rodo ilgus riestus violetinius nagus): O mano manikiūras?.....(Pučia į nagus, grožisi.)" Taigi čia mūsų Gueer! O Drazdauskienė rašė, kad autoriai komentarų seniai neskaito...

26466. roy -> dzūkas, troy2004-12-13 17:46
paskaityk "koncertą smuikui" praejusiam numery :-))

26467. Ostapas2004-12-13 17:54
Homeras, Miltonas... ir Beresnevičius

26469. Otia2004-12-13 18:02
Beresnevičius, Obelevičius... ir Zakarauskas

26474. kosa2004-12-13 18:43
juokingiausias tekstas Rasos R "naktį". BRSN teatrui iki jo toli:)))

26483. Mirstantis Popiezius2004-12-13 20:19
...uzsiuodzia, kad cia pijokeliu kolektyvas viena plunksna pabraize. "Teisinga" degtine vyrai geria, dar ir kunigas parankeje. Gydytojas butu neprosali... ... B.d. Ko ?! Degtines, lakuotu nagu, higieniskai (ap)skustu krutiniu...

26511. Korra2004-12-13 22:14
Queer, brangioji Anjole, tu suklydai, o, be to, pati bandai šmaikštauti - jeigu rimtai - GB šį kartą - nuobodus.

26518. Anjolė Korrai2004-12-13 23:09
Tai pirmas kartas, kai nepajėgiau jo perskaityti, supernuobodus. Kažkokie pigūs iš piršto laužti juokeliai, kaip ir mano "pašmaikštavimas". Korra, čia revanšas - dėl klaidos? Na palauk...

26519. dar Korrai2004-12-13 23:13
Juokingiausia savaitės publikacija - Striužo "Teisėjos pomėgis" litmeny.

26524. varna2004-12-14 00:00
Na, varna, ar juokinga buvo? Mirtinai juokinga. Kiek "mirtinai"? Norisi mirti. Mirk, varna. Mirštu.

26537. toto :-) 2004-12-14 04:13
Klausimas /redakcijoje/:
Juokinga ar nejuokinga, kad bendrų kolektyvinių fizinių/dvasinių pastangų dėka atrajojamais makaronais farširuojama distrofija - jau įprastas, ŠA savaitinio meniu patiekalas, vinis, skiriamasis savaitraščio bruožas?

Atsakymas /straipsnio pabaigoje/:
B. d.

Ps. koks skirtumas, kiek karste vinių.

26562. atsakymui2004-12-14 10:53
žiūrint kam;-)

26597. cikada2004-12-14 15:24
geras:))) laukiame tesinio...

26610. Remigijus2004-12-14 17:00
Na man truputį juokinga...; aišku, rimtam žmogui neturėtų būti juokinga.

26616. po palme2004-12-14 18:06
veikiantieji asmenys: Gintaras Beresnevicius, juokingu dalyku rasytojas, toliau GB po palme, komentatorius, toliau pp GB: ar patiko tau, palme? pp: neblogai sukalei, humoro niekad neperdaug. Uztenka komentarus paskaityti, kad ta pamatytum. GB: ka rekomenduotum ateityje uzkabinti, kokios aktualios temos labiausiai pasiektu skaitytoju rata. pp: kadangi mus pasieks tik trys temos, rekomenduoju rasyti tik tris gerus straipsnius. Bent du is ju turi buti juokingi. Lietuva ir taip turi pakankamai liudnu dalyku, kaip pavyzdziui klimata ir kataliku baznycia. Visos temos geros ir, mano manymu, tik vienas dalykas gali buti baisus: kai ismintis pasidaro nebekomunikuotina, kai specialistas nebesusikalba su skaitytojais (kai tas, kuris labai daug zino, zino apie labai mazai). Prasau suprasti mane, riboto intelekto zmogu ir kitus panasius. Tada ismintis tampa scholastika ir vercia zmonija (t.y. mus)vel smukti i tikejimo sriti. GB: ka palinketum skaitytojams Kaledu proga? pp: ach, ka jau jus cia dabar, ponas GB, (GB ruosiasi iseiti)(tada PP skubiai)bet jau kad taip graziai prasot. Kad visi cia besilankantys neuzmirstumem pazvelgti i zvaigzdeta dangu ir ten save pamatyti. Ir dar, kaip sako Parselis Svarelis savo dar neisspauzdintuose memuaruose: I am with progress, not with perfection. GB: noretumet dar ka nors, pries mums uzveriant jums duris? pp: (su neiprastu sau nekuklumu)noreciau Sv IVS, nuliudusiuju guodeja, melski uz mus, Sv Kaimiete, namu zidinio silumos skleideja, melski uz mus, Sv Ebola, nupuolusiuju patrone, melski uz mus, Sv Varna, pozityvumo ir ironijos bokste, melski uz mus, Visi cia nepaminetieji sventieji ir sventosios, rasykit mums. Amen

26630. varna (gaila, kad ne mirštanti gulbė)2004-12-14 21:44
Na, varna,ar juokinga buvo? Tu apie ką? Apie Beresnevičių. Na. Tai ar juokinga buvo? Ne. Ką?! Na, nejuokinga. Tai mirk, varna. Mirštu... palauk, palauk. O kodėl aš turiu mirti? O tai kas, Beresnevičius? Na, ne... jis kūrėjas. Gaila kūrėjų? Aha. Tai kas belieka, varna? Mirti? Aha. Mirštu.

26657. Nikvami Wambozzi2004-12-15 03:23
velnias, pagalvojau, kiemsargio jonušėlio motina yra matyt homo sovieticus - neišmokino savojo džentelmeno nerusiškųjų technologijų (pvz interneto) - Ėchh pavarytų įdomiai šis idiotas komentaruose vis idomiau būtų

26695. pacientas2004-12-15 13:25
beresniaučius pastebimai smunka ir baisiausia, kad pac to nenuvokia. kadangi esu mažaraštis, labai dievinau jo esėjus Atėnuose, kurie po to išėjo 2 knygom. Dabartės žiūrau, kad jam labai blogai sekasi juokauti. nesuvokti humoro nėra tragedija. Blogai, kai nesupranti,kad neturi humoro jausmo ir kurpi nejuokingus juokelius, nuo kurių jama visiška neviltis. Kitados labai norėjau susipažindinti su beresnevičium ir kartu prisigerti. Dabar ta mintis skatina totalią abstinenciją.

26717. goda2004-12-15 15:20
Tikra vyriska palaima - prisigert su Beresniavicium... Didesnes meiles israiskos savam korifejui ir buti negali. O kad i nevilti ir abstinencija jus varo - visai neblogai. Pirmas zingsnis anoniminiu alkoholiku link.

26723. vytas2004-12-15 16:12
Patiko. Gintarai, rašyk Šėpai, tekstas gali būti puikiai suvaidintas su lėlėm, siūlyk G.Varnui - rimtai...

26725. usas2004-12-15 16:21
gana jums tuuuusintis paskaitykit "paslapti". chebra visai bijo tekstu po nosim paieskot, tik skustis tegali.

26755. Leu :-) 2004-12-16 09:51
o man patiko, laukiu tesinio. O kazkas is kuomentuotoju neturi humoro jausmo, arba jiem juokingi "miescioniu" tipo humoras.

26759. Remigijus2004-12-16 11:26
Įdomu, o kas juokinga tiems, kam nejuokinga? Po palme irgi juokingai rašo; ypač juokingas "juokingų dalykų rašytojas".

26779. v.p.2004-12-16 14:48
Kristijonas Leninas ir Vladimiras Iljičius Donelaitis

26798. nepripsas2004-12-16 18:38
Skonio reikalas, ką skaityti, žiūrėti, klausyti. Matyt, esu labai ribotas, bet pvz. po erlicko, nekrošiaus (eimunto, ne juozo), šarūno saukos, petro vyšniausko, tos sferos, kur jie veikia, man yra beveik "išsemtos" LT kontekste. Jauti tobulumą ir praeina noras žvalgytis kitų, kurių mėginimai kažką nuveikti kelia didelį nuobodulį. Kaip ir GB humorėlis. Yra sričių ir temų, kur jam nelabai kas prilygsta. Bet žmogaus gi nepriversi daryti tai, kas jam geriausiai išeina.

26832. 2 pacientas2004-12-17 11:28
Bravo.

26836. ebola :-) 2004-12-17 12:33
cia truko to " minia piktdziugiskai: "Lenon!Lenon!" Leninas: "kakoj ja vam Lenon!?Ja Lenin Vashmat..." Minia neatlyzta: "Lenon, Lenon, Lenon!" Leninas:"nu i *ui s vami" Griebia gitara ir uzbleuna:"Yesterday! All my troubles seem so far away!":DDD

26847. po palme :-) 2004-12-17 16:25
How do they say "F... you in Los Angeles? "Trust me".

26852. pasipiktines skaitytojas2004-12-17 16:56
Kulturos ministerija dabar turetu pakeisti Interneto adresa is muza.lt i morda.ru ...

26888. miegalis2004-12-19 17:56
O gal ir visai nieko, a? Atsibudau -- akurat...

26895. v.p. >nepripsui2004-12-19 22:13
gal aš atsilikęs, bet man atrodo, kad tikrai esi ribotas, jei Š.Sauka, P.Vyšniauskas tau atrodo tobuli. jau seniai atradau, kad jei leidi leidi muzikanto įrašus ir pajunti, kad atsibodo,tai daugiau ir neverta jų klausyti, nors gali jie groti tobulai. galima palyginti Čekasino ir Vyšniausko saksofoną.

26898. Good bye, Lenin2004-12-19 23:06
Unreadable. Simply unreadable.

Rodoma versija 8 iš 16 
22:35:58 Jul 25, 2010   
Jul 2009 Jul 2011
Sąrašas   Archyvas   Pagalba