ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2007-07-07 nr. 851

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

ALEKSANDRA FOMINA. Milžinų meilė (17) • JŪRATĖ VISOCKAITĖ. Santara ir šviesa Alantoje (14) • -js-. Sekmadienio postilė (8) • Su Danijos Olborgo universiteto profesoriumi, knygų apie mokslo, technologijų ir visuomenės sąveiką bei visuomeninius judėjimus autoriumi dr. ANDREW JAMISONU kalbasi Audra Čepkauskaitė. Apie mąstymo reformaciją (38) • PETER LIPPERT. Žmogus Jobas kalbasi su Dievu (1) • SIGITAS GEDA. Simonas Išmintingasis-VarlysRENATA DUBINSKAITĖ. Daugybė būdų žiūrėti į vaizdo juostos paviršių (4) • Apie „Skraidančią juostą“ (1) • Naujas Nidos kelionių vadovas (1) • CASTOR&POLLUX. Verba de verbis (287) • RENATA ŠERELYTĖ. Išpažintis dar ne viskas (2) • Apie spektaklį „Bembilendas“ (rež. Yana Ross (JAV), OKT / Vilniaus miesto teatras) su kunigu pranciškonu ARŪNU PEŠKAIČIU kalbasi Giedrė Kazlauskaitė. „Bembilendas“: postmoderni utopija (1) (17) • ZENONAS BUTKEVIČIUS. Likviduokime politinį neraštingumą! (4) • JURGA MOCKEVIČIŪTĖ. Dėl palmės rojuje. Nuotykiai Al-qahyro (8) • DONALDAS APANAVIČIUS Vaivos Kuodytės ir Ričardo Šileikos internetinis pokalbis, įvykęs per Gmail elektroninį paštą 2007 metų gegužės 30-ąją. Kas tau pasdarė? (30) • BENEDEKTAS JANUŠEVIČIUS (4) • graudulys su ašara į sarkastišką juoką verčiasi (494) • 2007 m. liepos 14 d. Nr. 26 (852) turinys (26) •

Verba de verbis

CASTOR&POLLUX

[skaityti komentarus]

iliustracija
Dailininkas
Gasparas Aleksa
jaunesnysis

Prieš gerus metus, būdamas geros nuotaikos, G. Patacką ir D. Kajoką pavadinau geriausiais Kauno poetais. Didingais ąžuolais, kurių pavėsyje neauga nei berželiai, nei liepaitės, nedygsta nei sekvojėlės, nei baobabiukai – juos nustelbia į tėvus panašūs ąžuolaičiai ir ąžuolaitės. Patacku-kaičiu-kačiukai ir kajoky-kaity-katytės.

„Kaune gyvena daugiau lietuvių nei tame suzombėjusiame Vilniuje, o stilingų rašytojų kaip nėr, taip nėr. Atrodytų, ir provincija atiduoda geriausią savo kraują, ir vyksta aibės renginių – kur jūs, originalūs poetai?! O dabar vieni rašo kaip patackas, kiti – kaip kajokas. Viskas. Per penkiolika nepriklausomybės metų neatsirado nė vieno sveikata ir originalumu trykštančio poeto“ („Šiaurės Atėnai“, 2005.XII.24).

Na, o visai neseniai abu ąžuolai lyg susitarę išleido po n-tąją knygą. Vienas – 14-ąjį eilėraščių rinkinį, kitas – pirmąjį romaną. Kanibališkai sunaudojo medieną ir valstybinius pinigus, kurie galėjo atitekti jaunoms jų atžaloms.

Kadangi visą gyvenimą svajojau įsidarbinti Kultūros ministerijos ekspertu (cha cha cha), tai dabar lyg nepriklausomas auditorius įvertinsiu, ar buvau teisus kalbėdamas apie sveikatą ir originalumą, ar verta valstybei toliau laistyti bei tręšti ir taip išlakią literatūrinę Kauno augmeniją, ar ne laikas šiuos poezijos ąžuolus aptverti apsaugine tvorele ir palikti likimo valiai kaip gamtos paminklus ar muziejaus eksponatus.


Naktis su devyniais lavonais

Gintaras Patackas. Lapė, rožė ir bambukas. Eilėraščiai. K.: Savaitraštis „Nemunas“, 2007.

Iš karto pasakysiu visą tiesą: perskaičiau šią knygą ir niekaip neįstengiau užmigti. Ne dėl nuostabaus ir nepakartojamo katarsio, kai siela beprotiškai lakioja po nežinomas erdves vejama vaizdinių spiečiaus, o dėl paprasčiausio apmaudo, kuris prislegia dvasią plokščiu ir banaliu, tačiau sunkiu ir nepakeliamu kartėlio luitu. Ooo! Kadaise juk taip mylėjau Patacką! Be jokių išlygų, aklai ir idiotiškai. Kaip kvaila mokinukė, įsikliopinusi į žilstelėjusį literatūros mokytoją. Mylėjau visokį – kad ir koks jis būtų!

Landsberginiu laikotarpiu mano Gintarui (sakau „mano“, nes niekada neketinau jo atiduoti Tautvydai, kuri ilgus metus su pasimėgavimu čiulpė jo plunksną, o ištryškusia kūrybine sėkla slapčia gleizojo savo knygų puslapius), taigi mano Gintarui ėmus rašyti visiškas banalybes, raminausi: nieko nieko, tokie laikai, laisvę mat iš po skverno ėmė pardavinėti, už blizgučius sielas atiminėti, nieko, palaigys Gintaras lyg jaunas teliukas po „elektrinio piemens“ saugomą tariamos laisvės ganyklėlę, patryps žolytę, gaus porą smūgių snukelin ir apsiramins. Sakiau sau ir kitiems: na ir kas, kad vulgarybės, bet pažvelkit, kaip jis drąsiai ir brutaliai šėlioja, kaip virtuoziškai keikiasi – net putos drimba, kaip jis įžūliai apsinuogina parodydamas visą savyje sukauptą mėšlą, jau vien dėl to verta dantis sukandus patylėti ir kantriai laukti, kol jis vėl ims rašyti taip, kaip rašė praeito amžiaus 9-ajame dešimtmetyje...

Ir laukiau. Laukiau ilgai ir nuobodžiai, tačiau laikai nesikeitė. Nesikeitė ir mano Gintaras. Šimtąkart teisus buvo K. Marxas, įspėjęs, kad bazė visada nulemia antstatą, šimtą pirmąjį – T. Venclova, pastebėjęs, kad socialinė ir politinė tikrovė grindžia ir motyvuoja autentišką kūrybą. Žodžiu, suknisti laikai – suknisti papročiai. Suknista ir kūryba. Gintaras ir toliau stūgavo neblaivias ir nerišlias meilės ir vyno dainas. Temperamentingą vaizdinių ir metaforų griūties poetiką pakeitęs kabakų, pritonų ir tūlikų poetizavimas įgriso visiems iki gyvo kaulo, tačiau Gintaras lyg užsuktas traukė vis tą pačią kvailą dainušką (nenoriu bjauroti ir taip užterštos lietuvių kalbos, todėl pateiksiu kitakalbį „dainuojamosios poezijos“ pavyzdį, kuo tiksliausiai išreiškiantį visą G. Patacko „neprigulmybės“ laikotarpio kūrybos esmę):


    В городском саду цветёт акация,
    Радуется вся моя семья,
    У меня сегодня менструация,
    Значит, не беременная я.

Pirmieji neapsikentė kolegos poetai. Nematydami jokios kūrybinės prošvaistės, 1998 m. už jaunatviškų „senų“ eilių rinktinę jie suteikė G. Patackui PP laureato vardą. O kolegos kritikai, ilgą laiką pusbalsiu niurzgėję dėl lengvapėdiškų erotinių eiliavimų, pastaruoju metu sumanė savotiškai pastūmėti „poezijos gangsterį“ į naują proveržį ir ėmė tauzyti apie „lūžio knygą“ („Dviveidis Janas“, 2002) ir „kopimą iš dešimtmečio gylio duobės“ (V. Sventickas apie „Didįjį širdžių mūšį“, 2005). Nieko panašaus, ponai oficioziniai literatūrologai! Jums patiko tik tai, kad Gintaras metė bohemiškai gerti ir liovėsi vežikiškai keiktis (pasak G. P., „mano poezijoje iš pradžių nebuvo riebių žodelių, dingus cenzūrai, jų atsirado daug, o paskui man pasidarė nejauku ir aš juos „pašalinau“). O poezijai, priešingai, nuo to dar blogiau. Mano Gintaras prarado net ir tą dirbtinės obscenikos bei chtoniškumo kaukę! Dieve, Dieve... Jo pastarųjų metų kūrybą, nuėmus knygų viršelius, vargiai beatskirčiau nuo kokios nors provincijos moterėlės, priklausančios Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungai, rašliavų...

Negaliu užmigti. Iš spintos išsitraukiu Gintaro knygas, tvarkingai išsidėlioju ant stalo. Atrodo, visos – trūksta tik rusiško „Išvarymo iš rojaus“ vertimo. Kairėje pusėje sukraunu rietuvėlę iš savo mėgstamiausių. Jų šešios, pradedant 1975-ųjų PK, baigiant „Kapitono Homero vaikais“ (1990). Dešinėje sudedu visas likusias. Devynios. Tuščia vieta, nors krūva atrodo mažne dvigubai didesnė. Paimu raudoną flomasterį ir ant stalo tarp dviejų rietuvių nubrėžiu riebų brūkšnį. Ir stulpeliu iš pykčio pakeverzoju: „Su-šik-tas są-jū-dis“...

Užsidegu žvakę. Prisimenu savo straipsnį „Šatėnuose“, išspausdintą prieš pusantrų metų. „Tūlikų ir albumų poetika“. Metaforiškai, atsargiai ir švelniai bandžiau pakuždėti savo dievaičiui apie gęstančią meilę. Kažko dar tikėjausi... Kvailys!

Atsiverčiu viršutinę knygą, gulinčią dešinėje pusėje:


    Rašai ne gyvybiškai būtiną
    Ir nereikalingą eilėraštį
    Apie Džordžą Bušą ir Putiną,
    Kaip gėrėt kartu ir kaip gėritės.

    [...]

    Rašai iš inercijos, svaigdamas,
    Kad posmai rimuojasi, pilasi.
    Tą patį rezultatą, neveikdamas
    Sau nieko, dar gautumei poilsio.
„Ne gyvybiškai būtinas eilėraštis“, p. 78
Taaaip, tikra ir savikritiška teisybė apie rašymą iš inercijos, apie posmų srautus lyg iš gausybės rago... Ir dar tas tiesmukas rimavimas, daugybė netaisyklingų kirčių ir parazitinių, niekam nereikalingų žodelių. Dėl rimo, viskas tik dėl rimo! Dieve tu mano: „Amūras – mūras“, „Estija – bestija“, „Marija – žarija“... Ir mane surimuotų su kokiu nors viešbučio kambariu: „Polluxas – liuksas“... Viskas! Užteks! Tegul eina jis velniop, tas vis labiau besiseilėjantis senstelėjęs rimuotojas su savo banalybių kupina neva egzistencine lyrika! Nebemyliu! Tarp mūsų viskas baigta! Tegul toliau kurpia patetiškus himnus visokiems provincijos miesteliams ir krepšininkų komandoms, tegul uždirbinėja varganus centus kavos puodeliui rašinėdamas dainelių tekstukus visokioms narmontaitėms ir suraučiams... Viskas! Mano Dievas man mirė!

Tik ką daryti su tais devyniais lavonais? Negi tiesmukai paklusi autoriaus paliepimams:


    Kaip įveikt makulatūrą,
    Kuri pilas ne laiku?
    Siūlau: išbandyki krūvą
    Mano raštų degtuku.
„Šilta. Norisi miego“, p. 95
Neee, juos parodysiu savo vaikams kaip elementarų pavyzdį – kaip nereikia ir negalima rašyti eilėraščių.

Perkeliu literatūrinius lavonus ant grindų (rytoj nugabensiu į kriptą – rūsį) ir jų vietoje juodu flomasteriu patackišku stiliumi užrašau trumpą epitafiją paminkliniam Gintaro Patacko kūrybos akmeniui. Taip sakant, mūsų santykiuose dedu tašką:

Taškas čia ar kleckas
Tegul mąsto išrinktieji
Gintaras Patackas
1975–1990-ieji
iliustracija
Dailininkas
Romas Orantas


Apie gero poeto blogą prozą

Donaldas Kajokas. Kazašas. Romanas. V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.

Turbūt neaišku, kada – gal prieš kokį gerą penkmetį, o gal net ir prieš visą gyvenimą – garsusis Kauno poetas Donaldas Kajokas panoro parašyti romaną. Iš kur, kai pagalvoji, toks išsekęs, pavargęs nugalėti „karvedys“ turi tiek drąsos, tiek ryžto begalinio – tiek jėgų romanui? Matyt, D. K. į senatvę pagaliau sugebėjo sublimuoti amžiną poeto kompleksą, jaučiamą prieš prozininką. Nes, liaudiškai tariant ir liaudies akimis žiūrint, poetas tėra kaimo kvailelis, silpnaprotis, žmogus nerimtas. Pajacas, užsiiminėjantis vaikiškais žaidimėliais. Tuo tarpu storiaknygis prozininkas – tai jau kita kalba. Jis – rimtas žmogus. Tikras RAŠYTOJAS!

Ir štai puoli prie naujo rimto rašytojo, vartai jo stambų veikalą, skaitinėji ir nepastebi, kaip nejučiomis, beveik iš karto tave apninka haliucinacijos. Pasijunti, lyg stovėtum prieš išsimaudžiusį, susišukavusį, išsikvėpinusį, bet dar drovų ekshibicionistą. Knyga – lyg chalatėlis: prasiskleidžia ir bando sarmatlyvai kaži ką parodyt, bet, deja, jį vilkintis dėdė kaskart staigiai užsidengia nieko neatskleisdamas. Lieki it musę kandęs ir, o siaube, netikėtai pasijunti moterimi, ta nušovusia siužetą moterimi, keliais einančia knygos link, bandančia praverti Don Kajoko romaną ir pačiupinėti bei palaikyti saujoj jo SIUŽETĄ. Ei, ekspoete Kajokai, na duokš gi savo siužetą, duokš! O jis, slapukas, atsako: NEEEE...

Taip, deja, ir vargsti visą laiką su knyga, nieko nesuprantančiomis ir nematančiomis akimis sekdamas vaizdingus kažkokio bepročio kliedesius. Perskaitęs penkias eilutes jau nebepameni pirmosios, nes visiškai neaišku, kas vyksta. Absoliuti šizofrenija! Belieka tik poetinis stilius, kurs vargiai begelbėja.

Ir stiliaus, ir siužeto požiūriu tai tipiška poeto knyga. Poezija, kaip žinome, – tai suvaldyta šizofrenija. O kas tinka poezijai, vargiai praverčia prozai. Taip ir čia. Tekstas kaip pėdos sniege – fragmentiškas, tarpusavyje susijęs tik tiek, kiek vienas traukinio vagonas, prikabintas prie kito tokio paties vagono, kur garvežys gali judėti į priekį ir atgal – tekstas dažnai menkai besisiejantis arba pats savyje besideformuojantis į kažkokį jovalą. Pats autorius, matyt, pradėjo rašyti visiškai nežinodamas, ką nori pasakyti, nesilaikydamas jokios elementarios logikos – gal turėdamas tik kažkokių beprasmių fragmentuotų sapnų rinkinį. Todėl nuolat lyg nepasitikėdamas savimi bando apibūdinti tas būsenas, kuriomis žaisdamas kuria teksto audinį, tarytum teisintųsi sutrikusiam skaitytojui. Pvz.: Po kelių naktų atrado paradoksalumą: tai, ką regėdavo sapnuose, buvo tarsi ankstesnio jo gyvenimo tęsinys, o nubudęs atsidurdavo sapno logika grįstame pasaulyje.

[...]

Nepataikei, žiurkiadanti. Aš pasirinkau sapniško realizmo metodą. Kitaip jis dar vadinamas trealizmu.

Autorius man galėtų atsakyti knygos veikėjo mintimis. Bet juodu, deja, – tas pats asmuo. Tas pats kalba apie tą patį. Todėl joks tai metodas. Nes nėra karkasinės struktūros, tik balaganinis epizodiškumas.

Tikrovė niekada taip nesukrečia žmogaus, kaip haliucinacijos. Jei pabandai jomis pažaisti, jos užvaldo visą psichikos veiklą. Tai akivaizdžiai liudija klinikinė simptomatika.

Haliucinacijos gali būti regėjimo – kada matomi vaizdai, žmonės, žvėrys, geometrinės figūros, net ištisi įvykiai tarsi kino filmai. Paūmėjus psichozėms, kada sutrinka sąmonė, haliucinacijos primena sapnus, tarsi sapnuojama nemiegant. Pasitaiko ir klausos haliucinacijų – tada girdimi balsai ir dialogai. Kiti gliukai – uoslės, skonio, lytėjimo, kompleksiniai (kombinuoti iš kelių rūšių pojūčių – tada ir girdimi balsai, ir matomi žmonės, su kuriais kalbamasi)...

Egzistuoja ir pseudohaliucinacijos – tariamos haliucinacijos, kurios girdimos ir jaučiamos tarsi savyje, projektuojamos į savo vidų, ten susiformuojančios kaip mintys ir ištariamos balsu. Su šiomis haliucinacijomis sergantis žmogus gali susitvarkyti pats savo valios jėga. Reikia tik įsiteigti, kad garsai realiai neegzistuoja, kad jie – tik vienas iš ligos simptomų ir t. t., ir pan. Kitas būdas – bandyti pažaisti su šia materija literatūrinius žaidimus. Tai sėkmingai ir padarė D. K.

(Būtų gan įdomu atrast beprotnamiuose gulėjusių poetų bylas, pavartyti diagnozes ir paskaityti apie simptomatiką. Manyčiau, literatūrai atsirastų tikrai geros medžiagos.)

O jei dar šiek tiek apie poeto romaną...

Knygoje (kaip ir visoj Kajoko kūryboj) apstu profaniškai suprastos rytietiškos pasaulėžiūros miglos pūtimo – tarpais ji gana vulgari, atsiduodanti libidišku pasąmonės biseksualumu ir užrašyta it budistiniu pasturgaliu. Autorius atrodo panašus į žmogų, nusipirkusį laikrodį „Orient“ ir jau manantį, kad daug žino apie orientalistiką. Deja, viskas kur kas sudėtingiau...

Poetui mėgaujantis savo vaizduote ir sapnais taip rašyti nėra sunku. Kurti bepročio pasaulį netgi be galo lengva, nes tai gana abstraktu ir asociatyvu. Nes tai artima poetinėms sielos būsenoms ir taip tolima analitiniam proziniam mąstymui. Ir vis dėlto kodėl taip sunku buvo sugalvoti kokią nors konkretesnę žaidybinę struktūrą?

Suprantu, kad visi anapusiniai įvykiai atsispindi šiame gyvenime ir atvirkščiai – šio pasaulio įvykiai ir vaizdiniai visai kitkuo virsta aname transcendentiniame pasaulyje. Betgi visos panašios prigimties knygos įvilktos į gana logiškų įvykių rėmus, kur sapnas ar haliucinacija turi pakankamai aiškią vyksmo formą. Tarkim, L. Carrollio „Alisa stebuklų šalyje“ tėra šachmatų žaidimas. O viena iš genialiausių tokiu principu parašytų knygų – P. Peperšteino ir S. Anufrijevo „Мифогенная любовь каст“ – pasakoja apie Didžiojo Tėvynės karo įvykius, atsispindinčius nuo kliedesių kenčiančio žmogaus (matančio tuos įvykius mistinių būtybių kovų kontekste) smegeninėj. Bet vis dėlto siužete svarbiausi yra KONKRETŪS įvykiai.

Tokia kūryba gana problemiška: reikia rasti atramos tašką – logišką išrišimą, paaiškinimą, jei ne – ji tampa tik beprasmiškų epizodų rinkiniu. Tik beprotiška knyga apie vieną beprotybės istoriją. Kas ir nutiko „Kazašo“ autoriui.

Dar blogiau – tokių knygų Lietuvoje parašyta jau nemažai, tad bijau, kad tai netaptų mada. Prisiminkime G. Beresnevičiaus romanus, G. Cieškaitės „Pragaro smurtą, dangaus ištikimybę“, A. Imbraso „Klajūną“...

Kažkodėl kyla pobaisė mintis: gali būti, kad gimsta nauja Kauno paranoidinės prozos mokykla. G. Beresnevičius juk irgi buvo eks-kaunietis, taip nelemtai nepriimtas į Kauno „intelektualų“ luomą. Ir niekam ne paslaptis, kaip jis baigė rašydamas tokią metafiziškai šarlatanišką prozą. Kaip baigė G. Cieškaitė – irgi ne paslaptis. Išdykauti su pasąmone – menkas malonumas. Ten viskas kitaip, nei mums atrodo. Vertybės apsivertusios arba mums net neduotos pažinti. Tuo tarpu poetai vis lenda ten, iš kur nėra kelio atgal, ten, kur nėra nei gėrio, nei blogio – tik balsai ir neaiški baisios lemties nuojauta. Šaltas visatos siaubas! Todėl nereikia žadinti fantomų. Jiems tai nelabai patinka.

D. Kajoko knyga – blogas pavyzdys kitiems poetams, dar tik svajojantiems, o gal jau rezgantiems planus parašyti po savąjį romaną. Poetams, jau nežinantiems, ko norėt, kur trenktis, kokį demoną garbint, ką rašyt... Įsivaizduoju, kaip visokio plauko bložės, marčėnai ir gedos ima ir lyg hemorojų išstūminėja savo prozą, o pisdomo leidyklos ją mielai pateikia knygų pavidalu. Baisu! Kas tada bus?

P. S. Knygą rekomenduočiau visiems kajokofilams. Dievukas pasirodys visame gražume. Skaitykit. Ot, bus smagu! Bet prieš tai rezervuokitės lovas beprotnamiuose.

Taigi nepriklausomi auditoriai ir neetatiniai Lietuvos kultūros ministerijos ekspertai (susidvejinau beskaitydamas Kajoką) vienu balsu skelbia tokį verdiktą: nei G. Patacko, nei D. Kajoko knygų leidybai jokių valstybės iždo pinigų neduoti, juos skirti daug kilnesniam reikalui – pasirūpinti ramia garbių poetų ateitimi ir gerove: abiem nupirkti po kelialapį, vienam – į kokį nors pakaunės pensioną, kitam – į Žiegždrius. Su visu išlaikymu.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2010 m. Birželio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


89194. Fiokla (atsinaujinusi ir pailsejusi)2007-07-10 15:06
Post skriptum`as "Knygą rekomenduočiau visiems kajokofilams. Dievukas pasirodys visame gražume. Skaitykit. Ot, bus smagu! Bet prieš tai rezervuokitės lovas beprotnamiuose."tas patarimas kajokafilams - NEPADES Kajokafilai ir yra beprociai.Susiduriau su jais "Vaizganto kletelej" per Kajoko "pasirodyma", ju "dievas" skaite eiles aipe pelenus ir vynuogiu sakus, tai gerbejei ishvare mene ish sales uz tai, kad per garsiai bruzavau tushinuku. Uzsirashinejau ishskirtinius zodzius ir man va kas gavosi(atkovota mushtynem ir krauju) Jaunystė, Žvaigždė, Naktis, Ilgesys, Mėnulis, Taurė, Tėvas, Pelenai, Rasa, Obuolys, Pažinimas, Kančia, Lietus, Vynuogynas, Sakai, Vynuogių sakai (?), Tobulas, Idealas, Rotušė, Pasaulis, Pranašai, Piliečiai, Angelai, Angelas, Drugelis, Baimė, Sniegas, Vėlė, Malda, Pasimelsti už vėlę(?), Viešpatie, Viešpats (kuris???) Sodai, Peizažas, Mėlis, Vėl mėnulis, Vaiskuoja, Užuolaida, Šviesa, Dulksna, Miestas (būtinai bevardis), Paryžiaus tiltas (nenurodant tikslaus pavadinimo), Lėtas, Traukinys, Pro langą, Angelas Nr.2, Pirosmanis +Van Bleikas, Adventas, Jurginas, Žalioji rūtelė, Nuvytusi, Nuvytęs, Dobilas Basakojis, Plevėsa, Skarmalai, Paveldėjimas, Prarasta, Prarastas, Šėtoniškas, Sandėris, Poetas, Sparnai, Kinkos, Pagarba, Dantys, Balti, N Premija, premija, premija...

89196. kvailutė2007-07-10 16:12
Labas, Fiokla!

89199. Dobilas Basakojis (iš Fioklos žodyno pasirinkau)2007-07-10 16:33
Kaip čia šiemet tokie psichavotų romanistų metai? Jazukevičiūtės romaną Baranova apibūdino kaip psichinio ligonio požiūrį, CP Kajoką ir jo skaitytojus siunčia į beprotnamį. Ir dar kas įdomu, kad amžinų priešų Baranovos ir CP žodynas vertinant kūrinius vienodas, nesvarbu, kad apie skirtingus autorius.

89201. kvailutė Dobilui Basakojui2007-07-10 16:43
tu ką,iš beprotnamio pabėgai? - nežino mat, kad čia tokia mada.

89206. snobas > Fioklai2007-07-10 16:56
Na, ne itin mėgstu D. Kajoko poeziją. kai kas joje pernelyg saldoka, sustyguota, išpuoselėta. šis tas ir iš inercijos ( ar stilistikos papročio). tačiau būkime biedni, bet teisingi, Fiokla gražioji. įgriuvote klėtelėn abu gerokai pavėlavę, triukšmingi nelyg keliaujantys slavai. tavasis A.J. kažką be perstojo burnojo (laimei, cenzūriškai). buvo mandagiai jūsų paprašyta netrukdyti. bet neišgirdote( ar nenorėjote išgirsti?). todėl ir buvote išprašyti. stebiuosi Tavo tushinuku. talentingas agentas tas Tavo šratinukas. kitąkart jį vieną vienužį ir siųski klėtelėn.

89208. Dobilas Basakojis Kvailutei2007-07-10 17:05
Mada nepatinkančius autorius pravardžiuoti ligoniais? CP suprantu, visą laiką panašiai, bet ir Baranova perima jų madą. Tai kaip ir nesisikiria profesorė nuo CP.

89209. kvailutė pavydi Fioklai grožio todėl priekaištauja snobui2007-07-10 17:08
snobai, ne Fioklos nuopelnas yra grožis (tarkim), todėl girti už tą visiškai netinka. gerai būtų girti už pastangas būti kuklene, pakantesne, meilesne. (niekaip nesuprantu, kodėl, kalbant apie labai rimtus dalykus, vos įmanoma sulaikyti juoką)

89210. kvailutė Dobilui2007-07-10 17:09
kaip matau, tu visiškas debilas - mada yra mada, visi prieš ją lygūs

89217. po palme2007-07-10 17:32
as cia tyliai pasedesiu ir paklausysiu autoritetingu kritiku kalbu. Prie tusinumo nelysiu nei is tolo, kad neisbaidyti.

89231. Fiokla>Snobui2007-07-10 19:20
"Ishprashyti"???Du "tautininkai" pedagogu veidais visa valanda shnypshte prieshais ir liepe "NEBRUZHUOT TUSHINUKU" sukiojosi gal 15 kartu... Tokiu stabmeldziu ir literaturiniu sektantu dar nebuvo teke sutikt. Fanatiku gauja. Tada prisiekiau sau, jei savo poezijos gerbeju rate nors viena toki idiota (kuris uzgniauzes kvapa , pamaldziai i poeta ziuri)pamatysiu-neberashysiu.

89232. kiskis p2007-07-10 19:27
aha, tikrai neberasyk.

89241. saulėgrąža :-( 2007-07-10 21:39
kaip čia buvo, kad visi tokie dideli nenormalumo specialistai pasidarė? aš tai vargšą autorių išsiųsčiau kokion sanatorijon. varge varge - šitiek žmogus skaito, ir nė vienos geros knygos per metus nepamato. gal jam valstybinę stipendiją pradėti mokėti? kaip atlygį už nepakeliamą moralinę žalą. gaila man jūsų visų...

89244. Fioklai nuo snobo2007-07-10 22:07
Žinia, tautininkai pedegogų veidais taip ramiai ir abejingai nesėdi kaip batkos Machno anarchistai. gaila, tuomkart nebuvo tautininko Mažono. nežinia, kuom visa būt baigęsi jums, Fiokla aštrioji.

89246. apuokas2007-07-10 22:25
Būtų dideliai malonu pasidiskutuoti su gerbiamais komentatoriais, jei bent vienas jų būtų ne tik CP, bet ir DK (romaną)skaitęs. Retsykiais CP ir vykusiai užlenkia, bet neretai, kaip ir šiuo atveju, itin gilią nenuovoką beigi arogantišką neišmanymą parodo. Bet ką aš čia aiškinu, eikit ir pasiskaitykit (romaną).

89271. lietus apuokui ir saulegrąžai2007-07-11 07:03
O jūs kartais nesate DK? Bet sutinku dėl nenormalumo specialistų. Vaikai kai neturi argumentų, o ypač iš pavydo, gi mėgsta durniais apsižodžiuoti.

89279. snobas > apuokui2007-07-11 09:55
Eisime ir pasiskaitysime. ačiū už nuorodas bei giluminius pamokymus, įžvalgusis apuoke.

89281. Fiokla>snobui2007-07-11 10:17
Mazonas -nacis. I Kajoko pasirodymus jis nevaiksto. Siauraprociams naciams uztenka "poezijos" ir ju skanduotese. Tautininkai -sekantis "langelis" politologineje lenteleje (kartu su konservatoriais) Visi jie deshineji megsta "pagarbinimus", tiek ju lyderiai (shiuo atveju poetai) priima garbe (su kuklia shypsena), tiek ju pasekejai "krenta vaidais i zeme" priesh savo stabus. O esti jie kaip ir kvailute ideala pieshia: kuklus,pakantus ir meilus, kenkia ir spjaudosi jie tik slapcia ir anonimishkai...(Idealus pvz.- kiskisP) Tikrai gaila medziu kai i6

89282. kvailutė miestei2007-07-11 10:20
mieste! mieste! ar matei?! mano apuokas parskrido!

89283. ^^^^2007-07-11 10:24
juos ishkerta , kad pagamintu popieriu biurokratams.

89284. mie - kvailutei2007-07-11 10:27
noraju jau sakyti tau bet suslaikiau. susidrovejau.

89285. Fioklai nuo snobo2007-07-11 10:34
Fiokla gražioji, tikrai nežinojau, kas yra mažonas ir mažoniukai, a ne? rimtu veidu rimtą parodiją apie save sukūrei(89281). akivaizdu, kad pernelyg rimtai poeziją ir jos misiją(?) imi savin. nelyg j.janonis ar v.majakovskis.

89286. Psichoanalitikas :-( 2007-07-11 10:44
Esme yra C&P zodziuose "kanibaliskai sunaudojo popieriu ir pinigus, uzuot atidave savo jaunoms atzaloms". Kadangi jaunos atzalos negavo, o GP it DK gavo, tai sumaisykim juos su zemem. Bet kita vertus - ar ne tokias atzalas keliate i virsu, jus jaunimo aukletojai? ka issiugdete, ta ir turite...

89287. kvailutė vėl priekaištaija snobui2007-07-11 10:45
snobai, tu visiškai manęs ne(si)klausai!

89288. snobas > kvailutei2007-07-11 10:58
girdžiu, girdžiu. ar nežinai, kur NEO vaikštinėja ir ką veikia? rimtų rimčiausiai klausiu tavęs, kvailute. nelyg Kasandros teiraujuos.

89290. Fiokla>snobui2007-07-11 11:06
Ne poezija, o politologija. Nors poetas nedeklaruoja savo politiniu paziuru, tai net tu paziuru neturejimas yra paziuros, kurios atsispindi kuryboje. Bet man tai tas pats kokios DonK paziuros..., kai pamatai "gerbejus", tai ish kart pritaikai biblijini posaki "parodyk, kas tavo draugai(pastaruoju atveju gerbejai), pasakysiu kas tu(koks tu poetas)" Poetas pats suformuoja savo gerbeju rata ir jei tai minia kuri nesugeba kritishkai ziuret i poezijos reishkini ir puola garbint "zmogu", tai geriau jau visai nerashyt. Ish esmes tai yra nusikaltimas , zmoniu klaidinimas ir vertimas juos stabmeldziais ir vergais o ne "dievishka" misija. Poeto pareiga yra "ishmesti" miniai, zmonijai kritine minti, sunkiu momentu padrasinti ir t.t. Funkcija panashi kaip pranashu senoves Izraelyje. Deja turiu priminti, kad skaniai valge prie karaliu sedejo tik pranashai melagiai. O toks pranashas Elijas alkanas dykumoj vaiksciojo ir tik varnai ji maitino... Gal keistas cia daug kam sugretinimas pasirodys, bet shitas poetu ir pranashu sulyginimas yra populiarus tarp rusu literaturos kritiku. Pvz. Majakovski jie lygina su Izajum.

89293. kvailutė snobui2007-07-11 11:14
nežinau, bet man atrodo, kad pas CP ji neužsuka. bandyk garsiai sušukti laiškuose.

89295. kiskis p - matrioskai2007-07-11 11:19
ar cia tau tavo kaime kazkas pasake apie poeto "dieviska" misija?

89296. Fioklai nuo snobo2007-07-11 11:27
Jooo-o, čia jau rimtai, politiškai bei etimologiškai parašei, Fiokla Vilma. man irgi dzin, kokios d. kajoko pažiūros ir požiūriai( senovės rytai jam arti, akivaizdu). vien jo poezija patinka/nepatinka. "Poeto pareiga", sakyčiau, vien jo paties, Poeto, nuosavybė. poetų šauklių-tribūnų esama (buvo ir bus), bet kiek jų poezijos išgyveno, išliko per šimtmečius? ne idėjos ir ne ideologija, o meninė novacija, orginalumas, poetinės kalbos savitumas lemia mirusių Poetų poezijos gyvybę.

89297. Fiokla>snobui2007-07-11 11:41
" meninė novacija, orginalumas, poetinės kalbos savitumas " ??? O kiek tokios poezijos taip ir liko neatspausdinta??? Galvoji, kad tokiu Don Kajoku nebuvo anksciau??? Ash gi sakau, kad poetai shaukliai, kurie shaukia, taip kaip reikia - turi viska: knygas, premijas, patogu gyvenima, fanatiku gerbeju minia... Jei Majakovski laikai tribunu, tai dristu priminti, kad jis nusishove vos virsh 30, o puse eilerashciu tai alkanu pilvu parashyta, nors tamsta tai ir neskaitei Vladiko tikriausiai... Poemos "Fleita-nugarkaulis" , "Debesis su kelnem" toks futurizmas ir novacija, kad dar ir shiandien daugeliui rusu poetu toli kaip iki Menulio.

89298. kvailutė2007-07-11 11:55
o mano majakovskis rašė (velnias, pažodžiui neprisimenu, bet kažkas panašaus): и если звезды зажигаются на небе, то значит и они кому- нибудь нужны. lyrikas, majakovskis, lyrikas. gerai cvetajeva pastebėjo, kad prievartavo, prievartavo majakovskis žmogus majakovskį poetą, kol tas neiškentė, sukilo ir nušovė majakovskį žmogų.

89299. snobas > Fioklai2007-07-11 12:10
D. kajoką nelaikau šaukliu ar tribūnu. esu tikras, jog niekada anksčiau nebuvo nei d.kajoko, anei v. majakovskio ( negi jie reinkarnavosi?). nes kiekvienas žmogus, tarpe jų ir poetai , yra orginali DNR formulė, nesikartojanti ir vienintelė genų bei molekulių kombinacija. toli gražu, ne viską skaičiau, ką v. majakovskis parašė. tavo teisybė, daug meno "alkanu pilvu" sukurta. ir ačiū už nuorodas apie vladimiro m. poemas.

89300. Fiokla2007-07-11 12:13
Majakovskis dar rashe: "ulica maoja, doma maji,stala opieriatsia moja kooperacija...", o shita Cvetajevos fraze, tai labai jau nuvalkiota, kaip Majakovskio nusizudymo versija..., irgi propaganda. Shiaip ji privede prie savizudybes patys bolshevikai ir pirmiausiai leninas, nes jis labai jo nemego, (nors Vladikas jam odes ir rashe). Gyveno kremliaus dvare toks poetas Demjanas Bednas (tikr.pavarde Pridvornyj:), likusi poezija ir ishrashai ish kremliaus sandeliu apie Pridvorno poeto "davinius" , tai nezinau koks "palikimas" idomesnis, ar ta poezija ar sandelininko irashai apie ishduotas paklodes ir degtine:) Odes be nuolankumo, tai irgi netinka, net bolshevikams, uztat ir teko Vladikui nusishaut.

89301. kvailutė2007-07-11 12:27
o aš prieš cvetajevą tirpstu. beveik taip pat, kaip ir prieš puškiną.

89303. Fiokla>snobui2007-07-11 12:41
Visais laikais buvo dvieju rushiu menininkai: pridvornyje (dvaru, karaliu ir valdziu ) ir saukliai-pranashai( nukankinti, alkani ir masiu nepripazinti) Del unikalios DNR, tai visi zmones unikalus ir visi poetai, nelygu tik auditorija. Pvz. ce paskaitinekit http://www.tsajunga.lt/index.php?-1750234686, irgi poetas, knygas leidzia:)

89305. kvailutė2007-07-11 12:46
o jeigu nukankinti, alkani bet masių pripažinti (mano mylimieji)?

89307. kvailutė2007-07-11 13:12
na, va. taip ir paliksiu neišmanėle menininkų rūšiavime...

89309. Fiokla2007-07-11 14:02
Neturiu ash tiek laiko i visokias kvailuciu replikas atsakinet-ishmanele...

89320. Fridai Fioklai2007-07-11 15:17
O Mozartas?

89322. snobas 2007-07-11 15:26
Genijams nesvarbu - rūmuose ar laikrodinėse, dvare ar prie dvaro. jie - išrinktųjų lyga. v. majakovskis - vargu bau priklauso tai lygai?

89324. Klausimelis Fioklai ir kt. :-( 2007-07-11 15:57
Ar Lietuvoje gyvenate, ar vis dar SSSR? Jokia kita literaturine ismintimi bei apsiskaitymu nespinduliuojate.

89327. snobas > Klausimėliui2007-07-11 16:13
C&P berods Lietuvoje gyvena ir rašo . ir Fiokla. ir aš, snobelis toks, Lietuvoje. O Lietuva tikrai jau nebe SSSR sudėtyje. labai teisingai pastebėjai.

89328. Fioklai2007-07-11 16:13
Ir is kur tiek laiko tokioms kvailoms snekoms? Pasiskaiciuokite, kiek kartu uztersete internetine erdve

89330. Fiokla2007-07-11 16:29
Kai paskaitau Don Kajoko poezija visad nejuciom Demjanas Bednas ishkyla, va jum ir SSSR, na ka ash kalta, kad man ju poezija panashi... Internetine erdve tershia Kishkis, bet jo nieks "negesina" uztat, kad daugeliui jis "savas", t.y. shiuolaikinis nomenklaturinis ir jaukus keikunas, ane?

89345. snobas > Fioklai2007-07-11 18:29
Ojo -jojoii, panašumų suradai - baisiau ir nebeįmanoma. vienas estetas(D. K.) savo poezijoje, kitas ( Demjanas Neturtėlis) - visuomeninkas, nomenklatūrinis dainorėlis. kalta/nekalta esi Fiokla, bet baisi baisi yra jūsų , moterų, vaizduotė ir angažuotumas. neiškertamas miškas smegenyse. arba SSSR taiga. na ka ash kaltas, kad man tokie palyginimai lenda iš smegenų.

89358. Fiokla2007-07-11 19:02
Sumaniai pardavineti eilerashcius -va kur panashumas:) Beja Demjanas (tikroji pavarde Pridvornas) net Neturtelio (Biednas) pavarde pasikeite, kad pardavinet savo poezija galetu bolshevikams:) Va, kur "talentas" ir va kur "ishradingumas":)Beja tamsta, Demjano poezijos neesi skaites:), nemeluok:) Sunku gaut, nes rusai jo gedijasi ir internete jo poezijos paskaityt nera, reikia labai pavargt, kad "prisikast" iki jo kuriniu ... Beja, jo ankstyvoji kuryba labai estetishka:) Tos visuomenines eiles tai tik chalturos, panashiai, kaip Patacko dainos apie jureivius. Ir neniekink moteru snobe, tai labai nesnobishka shiais laikais:)

89395. krankt snobui2007-07-12 01:18
Nepatariu daryti tokiu placiu apibendrinimu apie moteris, nors platus mostai kai kuriems vyrams budingi,kas be ko.

89409. cc - Fioklai2007-07-12 08:06
Kai pati Fiokla kitus deda į šuns dienas, tai viskas puiku, o kai kiškis p. smagiai jai įspiria- tai tuoj pasiunta. Tu, ką? Nori, kad visi kristų prieš tavo stabą ir laižytų dulkes nuo tavo kojų? Nebūk dviveidė. Gal sunkiausia į save iš šono pasižiūrėti? O, vertėtų. :)

89411. snobas > Fioklai2007-07-12 09:10
Fiokla, pateikiu nutylėtus užuominas apie moteris: " neiškertamas miškas smegenyse". vyrų smegenyse. vyrų! nefaina atskleidinėti užuominas. autocitatų narcizu tokiu patampi.

89414. Fiokla-to:89328 ir cc2007-07-12 10:10
Isizeidusiu, kad nesiveliu i diskusijas apie Cvetajeva ir Pushkina demesiui!!! Cvetajeva skaiciau iki 15, Pushkina iki 12. Prisiminimais grizti i vaikyste traumuoto zmogaus ir psichoanalitiko darbas, o ne viesha diskusija. O kiskis P tai padugne ir labai keista, kad jis ce taip gerai jauciasi... Na, bet kvailutems jis ir yra psichoanalitikas, taigi apie Pushkina prashom diskutuot su KISHKIU P (Pushkino broliu)

89415. kiskis p - matrioskai2007-07-12 10:17
is tiesu, gerai pastebejai, cia jauciuosi tiesiog puikiai. ir toliau ketinu taip pat jaustis. bet papasakok daugiau apie save, ka kada skaitei ir pan. tu visiems tokia idomi.

89421. kvailutė2007-07-12 10:59
prieš porą numerių Fioklai, kaip naujokei, buvo atleistinas įsivaizdavimas, kad kiti pyksta įsižeidinėja ir kitaip emociškai reaguoja į jos kudakavimus, tačiau besitęsiantis vištakumas... aišku, kad atleistinas. Fioklai viskas atleistina

89432. cc - Fioklai2007-07-12 11:31
Kaip matau tu kiškio p. nepažįsti. Jei pamatytum koks jis fainas vyras, tai ir tu susileistum - bėgtum pas kalvį liežuvį pasiploninti. Kiškio p. gyvenimas gražiausiomis moterimis nuklotas,(tą tai tikrai žinau) gal todėl jis trupučiuką ir pasikėlęs ir ar tik tave nekabina?. Tai naturalu, kai jūs - bobos jį išpaikinot. :)))

89447. krankt2007-07-12 17:05
o, taip! kiskis p yra baisus merginykas, mane kai pamato, tuoj i krumus kvieciasi ir ne bet kaip, o nori, kad abu vilketume kukluksklaninku uniforma.

89452. kiskis p2007-07-12 17:41
oj, pamanykit, grazuole.

89456. kiskis p - krankt2007-07-12 17:43
kita karta galesim apsirengti murzininkais is siauliu. blizgantys batai ir juodos uniformos. labai uzveda.

89459. krankt > kiskiui p2007-07-12 17:48
man viskas tinka, kas uzveda.

89469. Fiokla2007-07-12 18:20
Jusu pseudointelektualiniai zaidimai, kokiam delfy butu sena "padevalke":) Kishkio P reanimacija-nepades. Kishkis P nusivalkiojus boba ir ishkisht ji kaip jauna vaikina imanoma tik SA portale. Na ir shlykshtukai jus kishkio draugai..., tiksliau sakant drauges... iki tokios padugnystes deja tik moterys ir nusirita, taip nusirites vyras tai nebesugeba egzistuot, bet moterys tai kantrios, gajos:) Shiaip toki kishki p bet kokia boba "pagimdyt" gali, nei talento, nei proto ce nereikia...,slykshciausia savo puse eksponuoji anonimishkai ir "vsio", o kiek pagarbos ish visokiu atsilikeliu..., na super piaras... Sekmes kishkiui -ishsigimeliui, tikiuosi neishprotesi ...

89477. kvailutė2007-07-12 18:25
kur manasis tušinukas?!!! kažko norisi garsiai pabrūžuoti.

89580. r2007-07-13 07:14
labas rytas pramiegojau ir labai skauda galva be to dar pritvatytas kiskis metos ant kelio

89582. e - krankt2007-07-13 07:42
o hiperpatriotizmas kaip, uzveda? tada as turiu sansu. o gal tave uzveda viskas? dievuleliau, dabar neiseis is galvos menesi tos avietes.

89585. snobas > Fioklai2007-07-13 09:18
Taigi taigi: anarchistai, Krapotkinas, batka Machno, Naujoji kairė. na va, ta Naujoji kairė ir yra įdomiausia. ar jai priskirtų save ir oportunistas vilniaus vicemeras Paleckis, ar išsižadėtų tos Naujos kairės? ar šitas judėjimas ideologiškai - socialiai artimas AMB socialdemokratams, ar šlietųsi tikriesiems socialdemokratams (akstinavičius ir kt)glėbin?beje, įdomu Paberžės kunigą Skaidrių K. girdėti išpažįstant Naująją kairę. na va, gražioji aštriadante Fiokla Vilma, šiai dienai ir pakaks Tavo galvai šių klausimėlių. ir prašau neišsisukinėti laiko neturėjimu ar meniniais darbeliais. suprantu, ne kiškio piškio dorojimas šitie mano užklausimai, bet malonėkite...

89592. Fiokla>snobui2007-07-13 10:33
Klausi:"Ar šitas judėjimas ideologiškai - socialiai artimas AMB socialdemokratams, ar šlietųsi tikriesiems socialdemokratams (akstinavičius ir kt)glėbin?" Atsakau: NK-ne partija ir tikslo prie ko nors prisishliejus ar pati "paimti" valdzia neturi. Tai judejimas be simetrijos ir hierarchijos, nesiekiantis dominavimo, atvirkshciai, tai judejimas reikalaujantis horizontalumo. NK sugretinimas su anarchizmo tevais, snobe, labai teisingas:)bet ne iki galo tikslus, NK ne anarchizmo srove , o judejimas apjungiantis laisvus ivairiu kairuolishku paziuru individus. AMB, Paleckiukas ar Akstinavicius tai nuo kairumo taip toli... Ju tik pazadai kairuolishki, bet kai tik uzgrobia valdzios aparata tampa deshiniaisiais:) Tai va toks ir pagrindinis skirtumas. O apie kuniga, tai pasakysiu, kad drasus jis zmogus... geruoju jam nesibaigs... Sistema baisiai kershija tokiems kaip mes. Va net ce koks fashas kishkis p visiems malonesnis,nei kitaip mastanti Fiokla... Pabaigai John Holloway tekstas (versta KP), puikiai iliustruojantis musu ir pasaulio valdziu santykius. MŪSŲ VIETA, MŪSŲ LAIKAS John Holloway (g. 1947) – filosofas, sociologas, viena iš svarbiausių antiglobalistų judėjimo figūrų. Jo knygoje „Change The World Without Taking Power“ (Pakeisk pasaulį nepaimdamas valdžios) jis teigia, kad revoliuciją įmanoma padaryti ne užgrobiant valstybinį aparatą, bet per kasdieninius veiksmus atmetant kapitalistinę visuomenę. Pateikiame jo kalbą, pasakytą birželio 3 Rostoke, artėjant G8 susitikimui. Mūsų vieta. Tai – mūsų vieta. Ne jų, o mūsų. Mūsų erdvė yra be sienų, be apibrėžtumų. Jie turi savo vietą, štai ten, už metalinių barjerų, spygliuotų vielų, apsupti tūkstančių policininkų. Štai kur vieta masiniams žudikams – kalėjime, kurį mes jiems sukūrėme. Politiniai pasaulio lyderiai gali pajudėti tik apsupti policininkų ir asmens sargybinių, atskirti aukštų sienų, apsaugoti ginklų ir malūnsparnių. Jie negali judėti laisvai, nes bijo mūsų. Mūsų laikas. Tai – mūsų laikas. Ne jų, o mūsų. Intensyvus laikas, aistros laikas, svajonių laikas, išsiveržimo iš laiko laikas. Laikas, kai mes atsisakome nenutrūkstamumo, laikas sukurti pasaulį iš naujo. Jei norėsime, mes šoksime iki aušros ir dar ilgiau. Jų laikas yra laikrodžio, skaičiuojančio sekundes iki mirties, laikas, nenutrūkstantis laikas, kuris sako „paklusk šiandien, paklusk rytoj“. Jų laikas – jų plano sunaikinti žmoniją dienotvarkėje. Mūsų muzika, mūsų šokis. Tai mūsų muzika, mūsų šokis. Ne jų, o mūsų. Jie neturi muzikos, vienintelė muzika, kurią jie žino, yra muzika, kurią jie garsiai įjungia norėdami paskandinti šauksmus tų žmonių, kuriuos jie kankina Guantanamo ir viso pasaulio įkalinimo stovyklose. Vienintelis jiems žinomas šokis yra jų kareivių, mindžiojančių pasaulį, maršas. Mūsų vieta, mūsų laikas, mūsų muzika, mūsų šokis. Mes esame pasaulio centras. Svarbu tai prisiminti. Ypač šiais apgailėtinais laikais. Ypač tada, kai jie jau yra pradėję ketvirtąjį pasaulinį karą prieš mus, visų valstybių karą prieš visus žmones. Ypač tada, kai kapitalistai kelia orgijas. Ypač tada, kai smurtas ir represijos prieš tuos, kurie nori sukurti kitokį pasaulį, tampa kasdienine visų valstybių praktika. Jie nori priversti mus paklusti. Padaryti iš mūsų nemąstančius robotus. Padaryti mus panašius į save. Jie nori, kad būtume tokie, kaip jie. Įsivaizduokite, būtume tokie, kaip jie, smirdantys nužmogėję mėsos gabalai – jau ir pagalvojus apie tai darosi koktu. Tai paskutinis dalykas pasaulyje, ko mes norėtume. Naudodamiesi visomis priemonėmis – brutalumu, suvedžiojimu, papirkimu – jie nori mus priversti būti tokiais, kaip jie, elgtis taip, kaip jie. Štai tikrasis mūsų priešas – ne tik jie, bet ir tapimas jais. Kiek revoliucijų praeityje baigėsi būtent taip – kai revoliucijų vadai tapdavo naujais valdovais! Kiek revoliucinių judėjimų įklimpo smurtingoje beprasmybėje, kai, vienai armijai kovojant su kita,. Visos mintys apie žmonijos emancipaciją, jau seniai būdavo užmirštos! Jei tapsime panašūs į juos, pralaimėsime. Taigi, svarbiausias dalykas mūsų kovoje yra asimetrija. Jokios simetrijos. Svarbiausia, jokios simetrijos. Mūsų ginklas – nesielgti taip, kaip jie, nekalbėti taip, kaip jie, neatrodyti taip, kaip jie, neleisti jiems savęs netgi suvokti. Prieš jų sienas ir barjerus mes statome savo erdvę be sienų. Prieš jų laikrodžius – savo intensyvų laiką ir poilsį. Prieš jų tuščią triukšmą – savo muziką. Prieš jų maršus – savo šokį. Prieš jų hierarchiją – savo horizontalumą. Prieš jų valstybę – savo sambūrius. Prieš jų atstovaujamą demokratiją – savo pasiryžimą. Prieš jų institucijas – savo organizavimąsi. Prieš jų brutalią prievartą – savo kūrybingą savigyną, paremtą liaudies palaikymu. Prieš jų policiją – savo klounus (...arba?) Prieš jų pasitenkinimą savimi – savo įniršį. Prieš jų mirtį – savo gyvenimą. Prieš jų pinigus – savo kilnumą. Prieš jų destruktyvumą – savo kūrybingumą. Prieš jų darbą – savo veiksmą. Prieš jų lytinį dimorfizmą – savo polimorfines perversijas. Prieš jų apibrėžimus – savo išsiliejimus. Prieš jų prozą – savo poeziją. Prieš jų daiktavardžius – savo veiksmažodžius. Prieš jų pompastiką – savo juoką. Prieš jų aroganciją – savo žinojimą, kad jie priklauso nuo mūsų. Prieš jų amžinybę – savo supratimą, kad mes juos sukuriame, ir mes jų nesukursime rytoj, jie rytoj nebeegzistuos. Prieš jų komandas – savo nepaklusnumą. Prieš jų kontrolę – savo pasaulį, kurio jie negali kontroliuoti, kurio jie niekados negalės kontroliuoti. Mūsų vieta, mūsų laikas, mūsų muzika, mūsų šokis. Šiuo metu mes esame pasaulio centras. Džiaukimės tuo!

89593. kvailutė2007-07-13 10:40
fašas kiškis nesitaško seilėmis, nesimėto šūdais, nemyžčioja į akis ir neteplioja pūliais

89594. kvailutė2007-07-13 10:46
Sistema baisiai kershija tokiems kaip mes. cha, cha, cha! kad jūs žinotumėt, kokie jūs reikalingi sistemai. jūsų triukšmo dėl niekų priedangoje galima prakišti sunkiai prakišamus didelius dalykus. jei paliestumėt nors truputį reikšmingesnį dalyką, jūsų tiesiog nebūtų. NEBŪTŲ ir viskas.

89595. kvailutė snobui2007-07-13 10:58
o tavo gražioji Fiokla Vilma visiškai ne aštriadantė, o smirdaburnė

89596. snobas > Fioklai2007-07-13 10:58
Džiaugdamiesi tavo pateiktu kone meniniu- futuristiniu manifestu, sugrįžkime kad ir prie sociologo politologo globalisto Zygmunt Bauman veikalų. jis situacijos panašų apibūdinimą padarė žymiai anksčiau ir nepalyginamai socialiai realistiškiau. " globalizacija. pasekmės žmogui". be patetinių poetinių šūksnių. beje, ir tie 9 pensininkai piketuotojai, stovėję prie Panevėžio miesto savivaldybės su reikalavimais nedidinti šilumos bei vandens kainų, man atrodo žymiai realistiškesni ir stipriau socialiai angažavęsi. laisvieji žmonės pensininkai - realistai konkretistai.

89597. kvailutei 2007-07-13 10:59
Fiolkos komentaruose tokių žodžių neaptikau. Aštūs, bet gan padorūs komentarai.Gal gali nurodyti, kur konkrečiai ji taip pasireiškė?

89598. mh2007-07-13 11:03
Tik pamanyk - dviejų tipų menininkai:) Įdomu, ar pranašo balsas Dievui į ausį?

89600. kvailutė >5972007-07-13 11:14
pvz: 89469

89601. mie, kvailutei < snobas2007-07-13 11:14
Neburnokite, prašau. jau praganėte, išujote NEO(NA), dabar dar Fioklą Vilmą išguisite, a ne? ir vėl apie kates, šunis ir maisto gamybą. ach, dar klaipėdos šuniškos skulptūros ir vojažai Akropolin.

89602. kvailutė snobui2007-07-13 11:26
aš tai siekiu išuiti pasipūtėliškumą, bet pasitaiko, kad žmogus tiek su juo sulipęs, kad geriau mirs, nei jo atsisakys. ps. man atrodo, kad Neo dar parsiras. naujoje kokybėje;)

89604. Fiokla>snobui2007-07-13 11:40
ce gi SA, gryna agitacija ce netinka:). Zygmunda Baumana skaiciau kai tik ALF ishleido, jis tikslus ir bauginantis, na o ka tau ji paskaicius nekilo noras ka nors pasaulyje pakeist? Shiaip ash anarchiste nuo 15 metu, dar sovietinis KGB tampe, tai Z.Baumanas nieko man labai naujo nepasake, supratau, kad "laisvoj lietuvoj" bus tas pats, tik graziau ishdazhytas kelejimas. Ansciau tampe KGB, dabar VSD. Ansciau persekiodavo ir aukledavo komjaunuoliai, dabar "kvailutes", maironieciai ir kt. lyrizmo ir dvasingumo "neshejai" Zodziu nieks nepasikeite, tik sheshkes persidazhe ir kaip shashkes persistumde. AMB tapo prezidentu, komsomolas -valdininkais, o va Grinius (zaliuju vadas per Sajudi,ir anarchistai tame judejime dalyvavo pries IAE), kai tik landsbergine shutve valdzia paeme , persipjoves venas ir pro langa ishshoko, kaip tu manai, kodel? Ogi todel,kad naujoji nomenklatura dar zhiauresne ir klastingesne yra.Kad Grinius nusizhude, tai nieks ish musishkiu netikejo ir tai buvo pirmas pozymis, kad nieks mums anarchistams nepasikeite. Na va rashynet leidzia internete, rekaut gatvese, na ir kas, paskui uz kiekviena zodi atkershija, kenkia ekonomishkai, dvasishkai persekioja ir t.t. O tos bobutes su plakatais, tai opozicionieriu suorganizuotos, naivuoli...

89605. toto2007-07-13 11:47
89592-ame perkopijuota marksisto John Holloway sapalionė.
http://www.anarchija.lt/aktyvizm/holloway.htm

Liga labai panaši į coliukės.


89606. kvailutei 2007-07-13 11:49
Manau, tu pyksti ant Fiolkos, kad ji tave ignoruoja. Tu tikrai nuobodi ir tos tavo kalbos apie provincijos gyvenimą ir vaikų priežiūrą ne vien snobui įkyrėjo. O komentaras apie kiškį, palyginus su kiškio etikečių klijavimu ir tyčiojimusi, tai net per švelnus.

89607. kvailutė>896062007-07-13 11:56
tu - kaip ir Fiokla mėgėja(s) prikaišioti kitiems nebūtas emocijas. tai taip neskanu. galima pagalvoti, kad man rūpi būti įdomiai ir pasualiabambietiškai. prašom - kelias! kalbėk, kas tau aktualu užuot zirzęs(us)

89608. kvailutė> 896062007-07-13 12:00
labai prašau mane ignoruoti :DDDDDD

89611. Fioklai nuo snobo2007-07-13 12:23
a.a. Gricius. ne grinius, o Gricius. iš Kauno, idealistas. manau, taipogi galvojo pakeisti pasaulį. pasaulį, kuris jau pasidalintas pasaulio stipriausiųjų, jų valdomų monopolijų ir jų rinkų. nenoriu nieko pakeisti šiame suknistame pasaulyje. jis man atrodo kaip pramanas, laikinas sapnas, tas pasaulis, kuriame gyvename. mūsų gyvenimas yra lytiniu būdu platinama mirtina liga, Fiokla. nubusk iš realybės, nes tu realybėje sapnuodama vargsti ir blaškaisi. pasikliauki Viešpačiu Dievu. netgi budizmas geriau nei tavo Nauja Kairė. iliuzija dar viena. tuštybių tuštybė. paskaityki verčiau E.Cioran ir nusiraminki. verčiau melskimės. kur NEO? ji taikliau ir įtaigiau nei aš paaiškintų tau, kas yra šitas mūsų pasaulis, neramioji Fiokla.

89612. ragana Kornelija2007-07-13 12:33
varge, vėl ta kvailė Fiokla draskosi. svetimais tekstais :)) :)) :))

89613. kvailutė negali iškęsti nepakomentavusi2007-07-13 12:35
Neo paaiškintų taip, kad ją tik snobas ir tesuprastų. Neo nemoka (sakykim, kol kas) išgirsti kito žmogaus ir kalbėti jam. Ji kaip Kašpirovskis gydo :)) :))mases per televizorių. konkretus žmogus jai - terra incognito

89615. kvailutė (jūs ignoruokit, ignoruokit :D)2007-07-13 12:50
gerai toto pastebėjo Neo ir Fioklos panašumą, tik pavadinkim tai ne liga, o... hmmm... e... aaaa... tai ne panelyčių panašumas, o jų povyzos, kalbėjimo manieros, tono, kuris susuveda į "ai, kokia aš šaunuolė ir kokie jūs niekiniai"

89616. kvailutė>toto2007-07-13 12:53
toto, neišsigąsk, aš prie kito kompiuterio

89618. ivs > Fioklai2007-07-13 12:56
negi ant savęs nematai to, ką matai kituose? tai, kuo kaltini, ką prikiši kitiems labai būdinga tau pačiai. O 89592 šukiuose pasigendu paprasčiausios laisvės. bet kokie samburiai žlugdo asmenybes. kas per noras burtis į kuopas kuopeles? Mes Mes Mes - bandos jausmas ir tiek.

Įdomumo dėlei:
In our modern-world, family and tribal groupings are still very much a reality (instead of tribal, you can also read “national” or “ethnic”), as are continued cases of ethnic conflicts, wars and xenophobia. However, for the first time since humans started ruling the land, the possibility of a person being brought up, and living his entire life, as an individual with hardly any tribal context is a reality. Of course there will always be affinities such as language, nationality and one’s favourite football team, but they are only groupings in a very loose sense, and you may not even be aware of them, let alone see them as a defining social context.
http://www.aspergia.com/lead.htm

89622. ivs > kvailutei2007-07-13 13:03
toto irgi papuola į kategoriją "ai, koks aš šaunuolis ir kokie jūs niekiniai" - nematai? Į tą kategorija nepapuola gal tik r. Tai nėra blogai, būti savim patenkintu, nemanau. Manau blogai ant kito rodyti savo tūkumus, ką sėkmingai daro dauguma. Kaip tau matos?

89623. chi2007-07-13 13:09
nepulkit jus ant Fioklos, ji bent idomesniu/aktualesniu minciu pameta, koks skirtumas, kad cituoja, vis ne apie virtuve ar kokia tai namine depresija.

89624. ivs > kvailutei2007-07-13 13:13
89613. aha. tiksliai. ir labai prajuokinai.

89625. kvailutė>ivs2007-07-13 13:16
ne visai teisi buvau - tiek toto, tiek NA ir Fiokla neniekina taip vadinamų savųjų. būti savimi (nors retkarčiais) patenkintu - puiku. bet tai neduoda tau pagrindo kitų niekinti. žinai, kame mano stiprumas prieš tokias asabas? - tame, kad aš jų neniekinu. sakau visiškai rimtai

89626. e -vis ne...namine depresija.2007-07-13 13:23
namine depresija geriau(zalos maziau) nei politologine.

89627. 333332007-07-13 13:23
pasiskaiciau ir pagalvojau, kad cia paranojiku draugija. Anksciau, gal ir dabar, dar reiskesi toks toto, kuris tikrindavo ip adresus ir nustatinedavo, kas is kur.Idomu, kad literatu puslapyje tiek paranojos, itarumu, kaltinimu, apsimetinejimu, isdurinejimu. Net delfis atrodo mielesnis sitos sudmalystes pasiskaicius.

89628. ...2007-07-13 13:27
jie lmene vienais nickais, satenuose kitais.

89629. ivs > kvailutei2007-07-13 13:37
aš irgi neniekinu. tas jausmas labiau panašus į gailestį. turbūt nėr graudesnio vaizdo, kaip stebėti žmogų, kuris nemato (ir nenori pamatyti) savęs iš šalies. beje, o katrie yra minėtųjų "savi"? NAi snobas? Do pory do vremeny. ir aš laukiu NA nauju drabužiu, kitoj kokybėj, nužengiančios iš aukštybių į terra incognito ir kad prabiltų kalbomis, kurias išgirstų ir suprastų ne tik snobas. Palyginimais, pavyzdžiui, bet ne iš Knygos, o iš savęs, savo stebėjimų ir supratimų. Juk būtų įdomu, ne?

89630. kvailutė>ivs2007-07-13 14:00
būtų įdomu

89633. kvailutė>ivs2007-07-13 14:03
ivs, gailestis - tai jau žūrėjimas iš aukšto. geriau pro styrančias adatas įžvelgti... ką, sugalvok pati;)

89634. ivs2007-07-13 14:10
ar tu, kai žiūri į sergantį vaiką, žiūri iš aukšto? kai rūpinies silpnesniu - tai iš aukšto? kai gaili sužeisto - tai irgi iš aukšto? manau, kad iš meilės.

89635. ivs2007-07-13 14:15
man atrodo tik vienas jausmas yra "iš aukšto" - tai nepkantumas Kitam.

89636. eik apie 895922007-07-13 14:25
Manifestas. Kaip tai girdėta tiek kartų visokiais pavidalais. Tik praeina kiek istorinio laiko ir vėl pasigirsta šauklio, lyg fenikso balsas. Liaudies vardu. Senokai neskaičiau tokių rašymų. Truputį gąsdina. Bet ir juokingas kartu. Įdomu, ką reiškia: "Prieš jų lytinį dimorfizmą [priešpastatysim]– savo polimorfines perversijas." Atrodo linksmai skambėtų, išvertus į žmonių kalbą. Tai tik tiek paguodos iš to rašto.
Mūsų neišvengiamai daugėja...

89637. kvailutė2007-07-13 14:26
toli gražu nebūtinai iš meilės kitam. greičiau iš meilės sau. nes galimybė pasireikšti besirūpinančiu silpnesniu (jau vien formuluotėj skamba "aš stipresnė" :D), besigailinčiu sužeisto, sergančio, tai poreikio būti stipriu, gailestingu, geru (;)) pasireiškimas. ivse, baik naktimis blūdinėti, marš į lovą!

89638. Fiokla -visiems2007-07-13 14:29
Aciu snobai uz pataisyma..., tiesiog a.a. Griciu kartais Greenium (nuo angl. green-zhalias) vadindavom:)Dievo ieshkojimas ir tiesos ieshkojimas be kitu zmoniu ir kazkokiam paraleliniam pasauly-tai labai naudingas mitas galingiesiems:) Susiskaldykit, bukit kuklus,vienishi, uzsidarykit nuo pasaulio, isheikit i dykras, va tada busit kankiniai, va tada mes jus garbinsim ir gerbsim, ane???patogu???Na dar galit badaujanciai Afrikai padet:), o mes ce tuo metu pleshim, zhudysim, ishnaudosim, meluosim ir manipuliuosim, super planas! Va ir ce SA kvailuciu, ivs lupom diegiamas tas mitas. Kuklaus i politika nesikishancio poeto "paveikslas" buvo ir bus garbinamas:) nepretenduoju i jokius pagarbinimus, taigi esu ne kukli. Pasirashineju tikru vardu ir vienintele ce ishsivieshinus.Man to reikia ne del garbes, ne del shaunumo ir net ne del kieno nors paramos, tiesiog zhinomumas mano pazhiuru zhmonems yra saugumo didinimas.Brangiau uzhmusht ishgarsejusi anarchista:) va kiek problemu su GB buvo, kol uzhglaiste viska... O apie niekinima, tai man toli net iki kvailutes. Braizhosi ce jos kaip kates, va ir kishkis p i ragana korenlija reikarnavosi...tuoj ce buitinis terorizmas prasides... Plaktis su apmaudo apsestomis moterelemis neturiu kantrybes, bet kad jos mane isidemejo, tai jau gerai, ane kavilute? Taigi ir apie anarchizma paskaite, ir apie mane, ir mano ryshius su castoru stengetes ishsiaishkint ,ir net www.anarchijos tekstus paskaite, kuriuos perkopijavau (tai ish kur ash dar tureciau info platint? ten skyrelyje "menas" ir ash pati kuryba publikuoju, taigi ten anarchistu saitas). Tai jus galvojat, kad ash ce laika gaishtu, kad su ragana Korenelija susidraugaut, ar kvailute noriu? Tokiu vargshiu per kiekviena rengini bibliotekoj po kelias deshimtis galima sutikt ir gyvai pabendraut:)Buities ir neishsipildziusiu svajoniu aukos, o kadangi jos mano knygu ir taip niekad nepirks, i anarchizma taip pat nepatrauks, tai vienintele nauda ish tokio rashinejimo yra ta, kad jei kas Fioklai atsitiks shios ir kitos kvailutes jau nebegalvos, kad Lietuva saugi ir demokratishka shalis:) tai va. piaras ce piaras, tik ish kaires:) Taigi shiuo kart viskas. galit nebeklausinet ir niekam nebeatsakysiu. Reikia ir anarchistams dirbt, ishsijungiu.

89640. ivs > kvailutei2007-07-13 14:38
nu ne, nesutinku su tavim. man nuolat išpuola rupintis stipresniais, jaučiant savo bejėgystę, suvokiant savo nenorą, greičiau norą atikratyt atsakomybės, suvokiant savo menkystę ir tik meilė gelbsti (ir meilė sau! kaip gi be jos?). myliu aš tuos, stipresnius už save, norisi prie jų šlietis jų stiprybės valandą ir guosti silpnumo minutę, ištiesiant savo silpną ranką ir stiprią širdį. netekčių ir nusivylimų užgrūdintą. ir nevaryk manęs į lovą. ką tik pasiklojau. išeinu į darbą. paskui Fioklą.

89641. ivs > kvailutei (išeidama pro duris - trinkt! čiku traku)2007-07-13 14:43
aij, dar puikybės valandą norisi pakišti jiems podnožkę. ir man smagu tada, taip kiauliškai, kiauliškai.

89645. snobas > Fioklai2007-07-13 16:04
Paskaityk, utopiste gražioji Fiokla( man visai nesunku komplimentus moterims barstyti nelyg žiedlapius,- Kvailute, liaukis kartą priekaištauti man), taigi, Fiokla, paskaityki nobelisto Kurto Voneguto nobelinę kalbą bei jo publicistinius rašinius. realistas buvo senis , be jokių jūsiškų utopijų ir svajingų bendruomenių, ir be Naujos Kairės (kuri galbūt tėra Senos Kairės rankovės išvirkščioji pusė, manipuliuojanti jumis, utopistais). sugrįžk vėl pailsėjusi ir atsinaujinusi, Fiokla. nebesinori vėl apie kates, šunis, daržus ir sodus, akropolius ir megapolius. turi šarmo, Fiokla.

89646. kiskis p2007-07-13 16:05
tingiu skaityt mulkes matrioskos paklodes. issitraukiau is spintos juoda uniforma, pats laikas ja pravedinti. tevyne saukia. pasistaipiau pries veidrodi, labai gerai atrodau. dar issivaliau brauninga, jam saldziai susnibzdejau: prie darbelio, mielasai. zygiuosime matrioskyno linkui.

89647. kiskis p - snobui2007-07-13 16:06
prabocyk, snobai dar karta, bet ko gero esi senas kvailys. ir tiek.

89648. snobas > kiškiui piškiui2007-07-13 16:23
Prabočysiu. toks ir esu. ką nors nupiešti man - anei bum. tėvynės rentininikai giliai nuvylė . tėvynės šaukinių negirdžiu aš. tad nekelsiu nė kojos iš savo namų. bet nespjiausiu ant tavęs, kiškeli. nei seilėm, nei skrepliais. nesitikėk!

89649. o2007-07-13 16:29
ka - tau Landsbergis ne sauklys?

89650. nebe2007-07-13 16:34
V.Landsbergis - iš Briuselio? nesigirdž. be to, užleido profesorius lietuvą kairiarankiais.

89651. mie - snobui2007-07-13 16:39
nu, rodos, vel atsistojai aukos-kataliko poza. vargselis apspjaudytas. NA "isguita". turekite, jus, katalikai siek tiek savigarbos.

89652. snobas > mie2007-07-13 16:41
Nu, mieste, ar Tu jumoro jausmo neturi, ar jis Tau išoperuotas. prieik arčiau, apžiūrėsiu.

89653. mie - snobui2007-07-13 16:44
lyg tai buvo toks nedidelis, tikriausiai pats sunyko gyvenimo negandose. nereikejo net operuoti.

89654. snobas > miestei2007-07-13 16:47
o ką ten maliavoji, mieste? iliustracijas kuri ar didesnius formatus?

89655. mie - snobui2007-07-13 16:57
sakau, nesinori apie kates sunis ir akropolius. o sito kliedesio matrioskinio tau norisi, daro ispudi? sitie kairuoliai yra savotiska misle. gali pagalvot kad tai tarsi virusas, edantis mastyma, nors greiciausiai tai pasekme kazkokiu susiklosciusiu psichiniu savybiu. gal kai ambicijos smarkiai virsija gabumus. tuomet sitas proto ribotumas, kvailumas yra tarsi pasamonine gynybine rekacija, savirealizacijos imitavimas. ir dar: sita deklaruojama panieka atseit, "zemiems" dalykams: virtuvei, buiciai, vaikams. tai labai budinga vyresnes kartos lietuviams vyrams. vis dar sovietikams, deja. stiprinti savo autoriteta bobu niekinimu. jeigu paklaustum manes, pasakyciau kad niekas man neatrodo taip kvaila ir tuscia, kaip diedu kalbos rymant prie cierkos parodkes kavinej ar rasytoju ten kazkokioj skylej, is kur nuolat isnesa lavonus. kalbos, zinoma, tik apie mena ir literatura.

89656. mie pataiso2007-07-13 16:58
pirmas zodis "sakai".

89657. mie - snobui apie maliavojima2007-07-13 16:59
neatspesi ir ne nebandyk.

89660. !!!2007-07-13 17:07
Fiokla turi penkis vaikus , vyrą daug vyresnį, namą neblogą ir dvarą su didžiuliu parku.Klasikinė buožė, o šneka, kaip komunistė. Važinėja su naujausiu BMW ir vaikšto apsiškuduravus pagal paskutinę madą. Ko tai matrioškai trūksta? Nesuprantu?

89663. JO2007-07-13 17:18
TIKSLIAI, FIOLKA, KO DVARŲ NEPARDUODI IR VARKŠAM NEIŠDALINY

89664. po palme>mie2007-07-13 17:19
o kad parsha kept, gerb. mieste, tai atsisakete. Ir lygiai del tos pat priezasties:panieka atseit, "zemiems" dalykams: virtuvei, buiciai, vaikams... man kad tik duotu kas kept, keliais ateiciau, net jusu sarkazmo neisigandes.

89665. kvailutė >!!!2007-07-13 17:20
o tau atrodo, kad moteriai užtenka vyrovaikųnamomšinosskudurų? et, taip ir nusvyra liežuvis...

89667. mie2007-07-13 17:22
isvis kam idomu ka matrioska turi? kam rupi jos dvarai ir vyrai? kas do persona?

89668. mie - po palmei2007-07-13 17:23
duosime, ateikite keliais.

89672. traktoristai ir melzejos>po palmei2007-07-13 17:31
chia tai gerai pavarei

89673. po palme2007-07-13 17:35
jums parsho kepimas pazeminimas, uz pelkiu tai kurybine ishraishka, parso kepejas butu kompanijos siela, visiems sypsotus ir priiminetu komplimentus. o jus pakimbate ant savo pacios patriarchalinio pasaulevaizdzio

89674. po palme(sau panosej)2007-07-13 17:39
jau pavargau kovot uz moteru lygias teises, dabar eisiu dirbt

89675. korna skaito kvailutei gerą knygą2007-07-13 17:40
...Praleidusi valandą su Nella, visada užsimanau pasitrumpinti plaukus, išsileisti ant viršaus paprastus, medvilninius marškinius, prisijuosti languotą prijuostę su kaspinėliu ir klausytis Skotės Džoplin dainų per radiją, kol dažau nebalinto muslino užuolaidėles, kurios "pagyvins palėpės langus".

89676. mie - po palmei2007-07-13 17:40
niekur mes nepakimbame, mes savo pasaulevaizdyje jaukiai sau gyvename.

89678. linu merkejos ir sejejos>po palmei2007-07-13 17:43
che che che

89680. mie2007-07-13 17:44
jus merkite ir sekite nekvakseje.

89687. po palme(isduoda paslapti snobui)2007-07-13 17:53
kai po palmes portretas bus baiktas, galesime ji eksponuoti eSatenuose ir kalbeti apie mena ir literatura

89688. linu>mie merkejos ir sejejos2007-07-13 17:54
kiekvienam savo, panele mieste, kiekvienam savo

89690. istaisymas2007-07-13 18:04
atitaisymas: linu merkejos ir sejejos>mie

89692. merkėjoms ir sėjėjoms2007-07-13 18:13
Fiolka kepė paršą savo dvare anarkistams ir savo penkiems vaikams.

89694. snobas2007-07-13 18:22
Mieste, ne tiek norisi, kiek įdomu bet kuri Idėja, Utopija, netgi šizova. netapki panašia į bambančią Miesčionę iš vilniaus senamiesčio, su atavistine humoro atauga. beje, o kam man Tavo šunes, katės, keptuvės, jei nepasisakai apie savo kuriamą( daromą) meną. nu gerai, gerai, maliavok abrozdus, spausk atspaudus, nebespėliosiu ir nebandysiu. bet kam tas tavo Menas, jei jis neturi idėjų, impulsų, realybės ir metafizikos pulsavimo. taip jis ir lieka utilitarinėje miesčioniškai jaukioje aplinkytėje, kur jauku, saugu, gyvūnėliai ir diedai tipena ir glaustosi apie jautrias kojas. O va - Kairuoliškumas yra kone metafizinė mįslė. gal net genetinė. kone paveldima. ot, čia mįslė, o! - kaip sakydavo J.Miltinis, kurio spektaklius taip mėgo Toto. apie kairiųjų psichiką, jų kompensacinius/sublimacinius mechanizmus puikiai samprotauji, Mieste. jėga!už tai tave ir mėgstu. o apie meną ir literatūrą tesapalioja meninykai Alkoholikai. ne vieta man tarpe jų. aš blaivas ir man norisi preparuoti Idėjas. kairias ir dešines, per vidurį taipogi. nes sumautas mūsų realus pasaulis yra pajungtas Sistemai. galbūt dievškajai, o gal šėtoniškajai. trūksta žinių, sako mano bičiulis. stinga naujų hipotezių, sakau jam. čia ir pasilikime, Mieste. neišoperuota anei sunykusi nė kuri Tavo atauga. nei humoro, nei pykčio. diagnozavau. visos sistemos veikia Tavy.

89698. krankt > e2007-07-13 19:18
hiperpatriotizmas neuzveda. po 9/11, kai bailiais virte amerikieciai pasidave superpatriotizmo gripui, ju negalia pasinaudojo demagogai ir aferistai, istume sali i dar jos istorijoje negirdetas skolas ir i sudina arabijos smeli. labai liudna metamorfoze. nieko "stovincio" cia neiziuriu. bet sansu turi: uzveda mane moksla gerbiantys vyrai, ypac tie, kurie laiko namie tigrinius bokserius. ;)

89701. krankt2007-07-13 19:47
J.Holloway retorikoje apstu abstrakciju, kaip ir religijoje, todel atsiranda per daug vietos interpretacijai, pasigendu konkretumo. :) Snobas teisignai pastebejo kairuoliskumo testinuma, naturalu, tai kyla is socialines homosapiensu orientacijos. Ta proga nebuciau linkusi sutikti su ivs teiginiu, esa, individas stovi auksciau. skamba patraukliai ir net padrasinanciai, taciau musu rusis yra sociali. Yra gamtoje plesrunu, pavyzdziui, tigrai, leopardai, baltieji lokiai - jie medzioja pavieniui, pateles pacios vienos augina palikuonis. Bet liutes jau medzioja ir vaikus augina drauge, tingaus liuto globojamos. :) Zmones uz egzistencija kaunasi drauge, uztat nori nenori, tenka spresti ir bendras problemas. Anarchistus erzina hierarchija, bet vargu, ar realiai jos galima atsikratyti, nes hierarchija kyla is darbu pasidalinimo. Juk negali zmogus pats visko pasidaryti ir buti visur ir visame. Gal reiketu efektyvesnes hierarchijos kontroles, man regis, tai ir megina daryti demokratija, nesakau, kad itin sekmingai, bet konkretiems pasiulymams vartai visad atlapoti. :)

89702. krankt snobui2007-07-13 19:49
Ak, tas "niekinis" maisto gaminimas, kad ji kur nelabasis. Maga paties paklausti, kiek dienu gali isbuti nevalges? Dvi? Septynias? Trisdesimt? ;)

89706. mie - snobui2007-07-13 21:38
kairuoliskumas yra proto liga, o ne kokia misle, kaip sakydavo sistemos auka jusu garbinamas miltinis. jokios sizos, jokio originalumo, banaliausias kvailumas. nesunku suprasti is sitos bobos matrioskos kliedesio. jokios distancijos, jokio humoro jausmo ar proto kibirksties. vien tik prastumas ir bukumas.

89707. krankt nuo snobo2007-07-13 21:44
O ar sakiau, kad nevalgau:)? esmė yra maniakiškai neakcentuoti maisto gamybos ir jo gaminimo pasiansų. tebūna daugiau maisto nutylima, kaip nutylimi elegantiški klozetai.

89708. mie - snobui2007-07-13 21:51
sutik, kartais is maisto gaminimo padaromas tikras menas. man labiau prie sirdies, kai maistas yra tiesiog kasdienybes atributas. ir pati kasdienybe man miela, snobai. daug mielesne, negu metafiziniai traukuliai ar kaip tu sakei.

89709. miestei nuo snobo2007-07-13 21:53
Manau, kairuoliškumas yra sistema, o ne kvailumas. sąmoninga demagogija, karinė disciplina ir hierarchinė biurokratija.

89710. mie - snobui2007-07-13 22:00
bet kuri sistema randa kvailiu savo egzistavimui uztikrinti. tai kurioj vietoj cia Ideja ir Utopija is didziuju raidziu?

89712. Valio p. Kiskiui2007-07-13 22:18
Kiski, pirmyn i matrioskyna su isvalytu brauningu! Pati geriausia mintis sitame durnyne arba KGByne

89721. melzejos ir kupranugariu varovai2007-07-14 02:21
Vienos dalies misterija
jis pazista ja dar nuo darzelio laiku. Ji piesia portretus. Jis kietai samprotauja, kaip pvz. samoninga demagogija, karine disciplina ir hierarchine biurokratija. Galima sukeisti vietomis: karine demagogija, samoninga disciplina, biurokratine hierarchija, vistiek skamba prasmingai. (Tuo tik patvirtinamas faktas: kiekvienas zmogus yra orginali DNR formule). paskui vel, kaip visad, atsibunda kuilys: grazioji fiokla, man visai nesunku komplimentus moterims barstyti nelyg žiedlapius... o kam man tavo sunes, kates ir keptuves (selektyvine atmintis blokuoja nereikalinga informacija (ji vedusi)... nu gerai, gerai, maliavok abrozdus, spausk atspaudus (vistiek savinasi, kazin jei parodzius jos mielui), nebespėliosiu ir nebandysiu (vel teviskas patapsnojimas per peti) ach, jus toks ivairus, mielasis snobe. Jusu amziuje taip lakstyti paskui moteris, chm, esate uzkreciantis pavyzdys. paskui graziodamas baltasias rankeles: bet kam tas tavo Menas, jei jis neturi idėjų, impulsų, realybės ir metafizikos pulsavimo (seka ja diena ir nakti). taip jis ir lieka utilitarinėje miesčioniškai jaukioje aplinkytėje (ups, netiketas sumazybejimo protrukis), kur jauku, saugu, gyvūnėliai ir diedai tipena ir glaustosi apie jautrias (biski pro sali, nebent sneketum apie padus) kojas. gražioji aštriadante Fiokla Vilma (esu uz tave pranasesnis, be to, daug apie tave zinau), šiai dienai ir pakaks Tavo galvai šių klausimėlių (kur jau jai, vargsei beishsikepurneti, klausimai ne jos nosiai). verčiau melskimės (herojus, suklupes po kryzium, suteikia solidumo, be to nuramina: ach, tos jaunystes nuodemes). kur NEO (sutinka buti isganytas jaunu ir patikliu naivuoliu padedamas(sexual healing(?) ji taikliau ir įtaigiau nei aš paaiškintų tau (tai jau tikrai), kas yra šitas mūsų pasaulis, neramioji Fiokla.

89728. cc2007-07-14 09:00
Skanus maistas yra vienas iš didžiųjų pasaulinių atradimų ir malonumų. Net mūsų tėvas ir vadas su ištiesta ranka , kaip Fiokla, yra sakęs, kad su tuščiu pilvu nenuvesi žmonijos į rojų žemėje (gal norėjo taip pasakyti). Man visada keldavo įtarimą žmonės- pranašai ,užsilipę ant bačkos ir miniai rėkiantys, kad turi vaistą nuo visų ligų ir ištiesta ranka rodantys kryptį. Tikra "mamutų medžioklė".

89729. 89721 Varovui < nuo snobo2007-07-14 10:28
Ačiū. Išblaivei. Tuo savo parodijiniu primityvizmu ir demagogija. VIEŠPATAUK šioje mėlynėje, Varove, TO IR SIEKEI!SuDievu.

89731. Antanas :-) 2007-07-14 11:28
D. Kajoko laikraštyje "Nemunas" V. Kukulas nuėjo tuo pačiu keliu: juoda kritika, ironija, nors ta pati knyga negali visiems patikti. Pagal pastarąjį, Kaune tik Dovilė Zelčiūtė gerai rašo, nors faktiškai gal, kaip toj dainoj, atbulai... Skaičiau tas "stotis ir pustotes", bet labai nusivyliau... Taigi, Donaldai, pajutai ir tamsta jausmą, kuriuo per Kukulą vaišinai V. Vaitkevičių, A. Ruseckaitę, R. Klusą ir kt. Niekaip nesuprantu: netgi dabar Šatėnai, Nemunas pradėjo lenktyniauti, kas daugiau purvo gali išlieti ant rašančių? Negi nei vieno gero žodžio neužsitarnavo ir G. Patackas? Bet ar įsiminėte, kad Nemunas Patacką giria, o Šatėnai - mala į dulkes. Tai ar ne mano tiesa apie konkurenciją tarp Kauno ir Vilniaus. Apskritai, jei Kaune jau taip viskas blogai, tai gal Vilniaus bohema puikiai rašo? Cha cha cha...

89733. ragana Kornelija2007-07-14 12:10
anarchizmas pats savaime, kaip idėja, įdomus dalykas. visa bėda tai, kad apie jį kalba tokia kvaila Fiokla, kuriai iš tiesų rūpi pristatyti ne patį anarchizmą, bet savo Aš, kuris tikrovėje, deja, tėra vienas iš daugelio aš :)). bėdos šaknys iš tiesų yra dar giliau :) - pabandykite prisiminti, kiek žinote charizmatinių asmenybių, kurios patrauktų žmones į save ir savo teoriniais mąstymais, ir konkrečia veikla, gyvenimu pagal juos. ir dar kad būtų šiaip gyvenime ne idiotas :)) :)). kažin ar apskritai tokių būna. aš greitosiomis dabar neprisimenu nė vieno [pastaba ežerui: su Sokratu asmeniškai nebuvau pažįstama :)].
provincijoje nuo senų laikų pats prestižiškiausias automobilis yra BMW. gal - kad kitokios markės provincijos nepasiekia? bet aš manau, kad tai provincialaus mąstymo išraiška.
kad Fiokla nesugeba iš stiliaus suprasti, kad ragana Kornelija ir kiškis p - ne tas pats veikėjas, tai dar vienas įrodymas, kad jos literatūriniai gabumai menki. bet apie tai jau kalbėjom.

89734. ragana Kornelija2007-07-14 12:28
beje, mieste, žiūriu, kad čia kažkoks lemties požymis: mus nuolat painioja, kokiais pavidalais besirodytume. dvasinė giminystė gal... :)) :)) :))
viskas įdomu: ir maistas, ir namai, ir daugybė kitų dalykų, kuriais gyvename, čia ir kalbos nėra. o kai kurie naivuoliai tiki, kad literatai kalba daugiausia apie literatūrą. nesąmonė. jie mala liežuviais apie visokiausią šlamštą, nė kiek ne kitaip nei mes čia. o kai prisigeria, dar ir labai nusišneka. ir nusiveikia. išsiblaivę kartais neatsimena (o gal nenori atsiminti) ir labai stebisi: "argi aš taip galėjau pasakyti/daryti?" ai, žmogus visur vienodas... o aš šitame kompiuteryje dar daug šiandien turiu padaryti, nors ir šeštadienis. mielai pasisvaidyčiau su jumis vazomis, bet kad vienu užpakaliu dvi kėdes užsėdau, tai privalau persiplėšti ir neturiu laiko.

89735. panevėžietis2007-07-14 12:41
Pajuodžiai jokios BMW neturi! Neprasimanyk, ragana Korenelija! Jie dažniausiai mina dviračius, nes gamtą saugo ir kitus tai daryti agituoja. Garsi ir įtakinga mūsų mieste šeima.Kuria nuostabų menų parką šalia Panevėžio, kur prieglobstį randa visi meno mylėtojai. Daug kartų sugebėjo pasipriešinti vietinės valdžios cinizmui. Sėkmės jiems jų darbuose!

89736. Fiokla >Rkorenelijai2007-07-14 13:12
o kur tavo charizma a ragana kornelija? vis is paskos velkiesi, vis kankiniesi pavydo ugnyje, net bmw pavydo priepoli sukele ane? nu neturiu ash tos bmw, neturiu, va zinute gavau, sako, pagimdziau satenuose ash 5vaikus ir dar bmw isigijau:), nu ce tai geras:) meciau darbus, visas tapybas ir ziuriu,gi akurat, infoshopas "atsidare" ir panevezieciai rasho ir shiaip anonimai kazkokie mano dvarais susirupine. Ir ko vis kalbos, Korenelijai isikishus, iki kažkiokių buitinių nesamoniu nusirita? Ce jusu stichija ar kaip, aptarinet tokius dalykus?

89737. chi2007-07-14 13:15
man labai patiko, ka parase snobas: "trūksta žinių, sako mano bičiulis. stinga naujų hipotezių, sakau jam". Cia varovai is snobo komentaro padare parodija, bet sia minti matyt palaike nereiksminga. Namine depresija, manau, ir sukelia bet kokia "politologine " depresija, nes kai individai yra pasyvus, gilinasi tik i savo isgyvenimus ir savo buiti (nesakau, kad ji yra nesvarbi) - kazkam yra atrisamos rankos daryti nusikaltimus, manipuliuoti ir nuspresti uz visus savo, ar kartais jau net nebeaisku kieno naudai. As nieko nezinau apie Fiokla, bet kad ir jos minetas protestas per "virsuniu" susitikima yra bet kokiu atveju reiksmingas. Kasdienybe yra grazi, ypac dar kol ji yra tokia naturali, bet pasaulis nestovi vietoje ir jei mes nesirupinsime ir neissakysime nuomones kiekvienas asmeniskai apie tai ko tikimes is rytojaus, gali tekti atsibusti kuri nors ryta su implantantu savo kune, kuris suteiks bet kokia informaciaja apie mus kaip kad apie paprasciausia preke. Deje cia ne hipoteze, tai pasaulyje jau naudojama.

89740. kiskis p2007-07-14 13:47
gal per anksti atsisveikini, snobe. jei visi butume tokie izeidus, tai seniai cia butu tuscia. stai, kai buvau isvadintas nusivalkiojusia boba, irgi juk galejau papusti lupytes ir isizeisti. bet ne, perskaiciau matrioskos opusa garsiai kitiems kiskiams, visi juokesi, o ypac tas kiskenas, kuris mane nuvalkiojo.

89741. kiskis p 2007-07-14 13:49
jeigu pripazinsime, kad matrioskos seima yra panevezy garsi, kad pajuodzio skulpturos yra labai grazios ir kad akmenyje jis surado dieva, ar tuomet galime pereiti prie kitos temos?

89744. kiskiuiP su brauningu2007-07-14 14:45
Interneto portalų komentatoriams už neetiškus komentarus ir tautinės neapykantos kurstymą Lietuvos teismai skiria vis griežtesnes bausmes. Generalinės prokuratūros Specialiųjų tyrimų skyriaus prokurorai konstatavo, kad pastaruoju metu šalyje daugėja nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų asmens lygiateisiškumui bei sąžinės laisvei. Generalinės prokuratūros duomenimis, Lietuvos teismai net 9 asmenis buvo pripažinę kaltais dėl kurstymo prieš kitą tautą ar religinę bendruomenę. Vienas internete straipsnį komentavęs žmogus ne tik turėjo sumokėti baudą, bet ir neteko kompiuterinės technikos. Reklama Baudžiamojo kodekso 170 straipsnio 1-oje dalyje numatyta, kad už kurstymą gresia bauda arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba – laisvės atėmimas iki dvejų metų. Už nesantaikos kurstymą teismas yra skyręs griežčiausią - 40 MGL (5,4 tūkst. litų) litų baudą. Generalinė prokuratūra pranešė, kad vien praėjusiais metais šalyje buvo pradėta 20 ikiteisminių tyrimų (iš jų 16 – Generalinėje prokuratūroje), o per 2007 metų pirmąjį pusmetį - jau 13 tyrimų (iš jų 11 – prokuratūroje). Tai net 65 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį praėjusiais metais. Prokurorai pažymi, kad baudžiami tie asmenys, kurie interneto portaluose tyčiojasi, niekina, skatina neapykantą ar kursto diskriminuoti atitinkamą žmonių grupę. Dažniausi pažeidimai – tyčiojimasis dėl tautybės, seksualinės orientacijos – vien pernai užfiksuota 15 tokių atvejų. Dėl neapykantą skatinančių teiginių spaudoje pernai tebuvo pradėti 2 tyrimai. „Konstitucijoje įtvirtinta, kad saviraiškos laisvė nesuderinama su nusikalstamais veiksmais –neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija, tačiau tobulėjant komunikacinėms technologijoms, leidžiančioms kiekvienam laisvai reikšti savo įsitikinimus, daugėja ir dėl nevaržomo, neatsakingo kalbėjimo kylančių nusikaltimų“, – sakė generalinio prokuroro pavaduotojas Gintaras Jasaitis. Praėjusiais metais daugiausia tyrimų pradėta dėl kurstymo prieš žydus (net 12). Tik po vieną ikiteisminį tyrimą buvo pradėta dėl kurstymo prieš lietuvių, čečėnų, romų tautai priklausančius žmones bei religinę musulmonų tikėjimo žmonių grupę. Dėl kurstymo prieš žydus šiemet prokurorai jau pradėjo 5 ikiteisminius tyrimus. Daugėja tyrimų ir prieš juodaodžius bei netradicinės seksualinės orientacijos žmones. „Rasinės, tautinės, religinės ir kitų formų neapykantos, nesantaikos kurstymo veikų skaičiaus padidėjimas susijęs ne vien su išaugusiu realiai padaromų tokių veikų skaičiumi, tačiau taip pat yra sąlygotas ir nulemtas aktyvios Generalinės prokuratūros pozicijos“, – penktadienį pareiškė generalinio prokuroro pavaduotojas. Jis sakė, kad pastaruoju metu yra padidėjęs visuomenės sąmoningumas, atsirado daugiau skundų dėl diskriminavimo ir neapykantos kurstymo prieš tam tikrą asmenų grupę dėl jų priklausomumo tai grupei. G.Jasaičio teigimu, pilietiškai nusiteikę asmenys vis dažniau praneša prokuratūrai apie galimai padarytas nusikalstamas veikas ir prašo pradėti ikiteisminius tyrimus bei patraukti baudžiamojon atsakomybėn jas padariusius asmenis. DELFI primena, kad už išsakytą savo nuomonę po kiekvienu portale publikuotu straipsniu tiesiogiai ir individualiai atsako jų autoriai. Už šmeižikiškus, viešųjų ar privačių asmenų garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius teiginius gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

89746. kiskiuiP-draugas2007-07-14 14:49
taigi su tuo matrioškynu baik

89747. to su brauningu2007-07-14 14:54
tai vadinasi žydai neišlips iš kalėjimo, o gaila - man jie patinka. Turi gerą jumoro jausmą, platų požiūrį, yra drąsūs ir t.t.

89748. kiskis p2007-07-14 14:58
nepykite, visko neperskaitysiu, nes vos tik pradejes labai issigandau. papuciu brauningui i vamzdi, dedu i stalciu, kabinu ant pakabos graziaja uniforma ir batus isblizgintus pakisu po spinta. apsivelkiu senuosius treningus ir niekas nesuuos mano piktu ketinimu. antra vertus, nesijauciu vienisas: murzininkai atvirai siauliuose veikia tevynes labui ir net kalba per radija. dar parasiau skunda porkurorui jasaiciui del niekinimo ir tyciojimosi is nusivalkiojusiu bobu, labai jautrios socialines grupes.

89749. nagu dizaino konsultantes ir stiklo putikai - gasdintojui2007-07-14 15:02
ar tai jusu kursinis darbas?

89750. chi2007-07-14 15:02
va va ... oi, kaip as nemegstu tokiu grasinimu. Gal palikim kiskiams p paciu sazines ir morales reikalui ka sakyti ir kaip galvoti.

89751. audejeles ir sudo malikai2007-07-14 15:05
labai apsiriksite palike, nes kiskio p morale jau atskleista, o sazines vietoj tik dreve, kurioje biesai sau lizda suka.

89752. chi ir sudo malikams 2007-07-14 15:07
o man nesvarbu.man ramiau nuo to, kai zinau, kad kiskiai gali laisvai reiksti savo nuomone, kad ir nesamones, o ne bijoti kazkokiu jasaiciu

89754. pastebėjimas iš šalies2007-07-14 15:11
Šiaip pastebėjimas iš teisinės pusės: Fiolka gali įžeidinėt kiškį, kvailutę, snobą , nes komentaruose neminimos pavardės, vardai ir šie slapyvardžiai nėra kūrybiniai(latgos ginami, kaip kad Fiokla)O jei atvirai minit pavardę, vardą, kūrybinį, visiems žinomą pseudonimą asmuo pravardžiuojamas, niekinamas ir šmeižiamas, tai jau čia -civilinė atsakomybė. Teisiškai prie Fioklos-neprikibsi, bet prie kiškio,raganos Koernelijos tai jau seniai galima buvo.

89755. kiskis p2007-07-14 15:13
pozdno kinulis, saukstai po pietu, dabar kiskis p iki gyvenimo galo bijos prokuroro jasaicio.

89756. kiskis p - pastebejimui2007-07-14 15:19
berods jokios fioklos (pagal kureja ir kurybinis pseudonimas) nesu minejes, niekada apie tokia kureja nesu girdejes. ar cia del matrioskos visas sujudimas? gal galetueme primesti, kiek tureciau sumoketi? gal galiu ir i prieki, taip kaip nemo i prieki prausiasi? ir toliau sneketi kas ant seiles uzeina?

89757. Fiokla2007-07-14 15:21
ce vis kazkas visu ip rupinasi, moderuoja... nu aciu man pagalbos nereikia..., visokiu debilu patycios ypac internetines tai manes asmenishkai nelabai ir uzhgauna, nervina tik shovinizmas nacistinis, nepakenciu kaip reishkinio ish esmes ir kishkio fashistines replikos niekad nebus toleruojamos ish mano puses. Gerai butu, kad tam kishkeliui nabageliui kas kompa konfiskuotu...

89758. kiskis p2007-07-14 15:23
nieks tavim nesirupina, miegok ramiai, matrioska. kompelis dovanotas, prasyciau neliesti.

89759. kiskiui p2007-07-14 15:23
minejai matrioškyną, o tas yr blogiau už fioklinimą.

89760. kiskis p - suskiui2007-07-14 15:25
paaiskint smulkiau, kas blogai, o kas dar blogiau, nes as nezinau.

89761. suskis-suskiui2007-07-14 15:33
nacionalines neapykantos kustymas

89762. suskis - suskiui2007-07-14 15:40
tarp siauliu ir panvezio.

89763. bernu mocia2007-07-14 15:44
atsiminkit, vaikai, zodzio laisve auksciau visko. uz ja padejo galvas musu senoliai.

89765. ragana Kornelija 2007-07-14 15:57
panevėžieti, matyt, tau labai patinku ir nori su manimi draugauti :)) :)), tik nežinai, kaip atkreipti dėmesį, tai rašai bet ką. aš nesakiau nei kad Fiokla kokią maškę turi, nei apie jos vaikus nieko nežinau. man ir neįdomu. pasvarsčiau apie automobilių ryšį su mąstymu, ir tiek, o jei tau pasirodė panašu į Fioklą... :)) nu tai ką aš galiu padaryti - gal ji tokia ir yra? :)) :)) :))
tam, kuris (-i) yra chi: kalbantieji apie kasdienybę visai nedraudžia kitiems kalbėti apie tai, ko kas tikisi iš rytojaus. atvirkščiai - tai "rytojaus kalbėtojai" nori užčiaupti "kasdienininkus". šauni mažumą pro šalį, tiksliau, ne į tą pusę :))
o dėl juridinių aspektų: Fiokla pati čia įlindo su savo latgos ginamu slapyvardžiu ir pradėjo koneveikti kitus. grąžos gavo su kaupu - taip jai ir reikia. pagaliau, gal ji visai ir ne Vilma Pajuodienė, o kokia apsimetėlė, rašinėjanti tikrosios Fioklos vardu. labai gali būti, nes V.P., bent jau tame straipsnyje, kurį aš perskaičiau, visai kitokia nei ši komentatorė, tiesiog kitas žmogus. gal tikroji V.P.-F. ramiai sau gyvena savo gyvenimą Panevėžyje ir nieko nežino apie jos slapyvardį valkiojančią apsimetėlę :)) :)) :))

89766. Fiokla2007-07-14 16:16
Kas link zhodzio laisves, tai kibererdvej paskutiniu metu daug cenzuros, daug kur linku negalima paskelbt ir t.t.,terminu kai kuriu irashyt, zhodziu nieko gero... satenai tai libertaria palyginus, bet ish kitos puses visokie psichikos ligoniai isisuka ,tokios personos, kaip kishkis P, jie maitinasi kitu reakcijom, savotishka kibervampyrizma praktikuoja. buvo delfy toks jonas P , kokius du metus prota zhmonem kniso ir siuntem ji ten visur ir vadinom visaip...nieks nepadejo ...,zhodziu "ignoras" visishkas tik padeda tokiu nacistiniu shiukshliu atsikratyt. Kokie dar prokurorai???Atsipeikekit...

89767. ivs2007-07-14 16:29
89735 ir 89736 komentarai rasyti is to pacio kompo. Hm...

89768. ivs2007-07-14 16:35
kaip, beje, ir 89744.

89770. :))2007-07-14 16:37
labai isradinga ivs`ai

89771. :))2007-07-14 16:38
Ir net ragana suprato kaip veikia internetas:)

89772. Fioklai2007-07-14 16:43
Vėl išlenda unikaliųjų IP ieškotojai. Gal tik prisidengę IVS nicku. Iškotojai maniakai didingieji demaskuotojai. Fiokla, neapsimetinėk naivia ar nežinančia, o juk užsiminei apie tam tikras sekimo įstaigas, tai kam čia naivuoji ar apsimetinėji? Ar didesnį žalos atlyginimą nori prisiteisti su gerbiamos LATGOS pagalba. Natūroje aš tau papasakosiu IP istoriją, mieliausioji provincijos menininke anarchiste. Užmigote ar ką, IP medžiotojai, dirbkite savo darbelį.

89773. ivs2007-07-14 16:48
o be minetuju dar ir 89283, 89597, 89606, 89660, 89663, 89692, 89746, 89754, 89759, 89761, 89770, 89771

89774. ivs > 897722007-07-14 16:56
Sveikas, snobai ir t.t., kitu nick`u neminesiu. ilgokas sarasas.

89775. IVS ei2007-07-14 17:00
Puikiai dirba ir užpelkės paieškų sistemos, bravo. Ar ne Silicio slėnyje įkurdinta IVS-ės paieškų-stebėjimo tarnyba?

89776. ivs > 89774 snobui2007-07-14 17:06
ne,ne Silicio slėnyje, tik Outlook Expresse.
news://news.omnitel.net/omnitel.culture

89777. kiskis p2007-07-14 17:06
ivse, ar ne jus man atsiuntete skardini suvenyra su bushu ir baltaisiais rumais?

89778. IVS-ei < snobas2007-07-14 17:07
Sudie, IVS-e. ir aš Tavo IP matau. bet su kitų IP buvau ir liksiu korektiškas (pripažinsiu, vistiek neprilygsiu genijui TOTO:" bukiau nesugalvosi", kitais žodžiais tariant: "kas ne su mumis, tas prieš mus"(J. Stalinas). o dabar paspausk Esc. sudie, sudie, emocingoji mergele IVSe...

89779. laki fraze snobui2007-07-14 17:09
tas kas daug kartu atsisveikina, daug kartu ir sugrizta (kiskis p, dzen ismincius)

89780. cc, dėl seksualinės orientacijos - Fioklai2007-07-14 17:12
Jei kas niekintų žmonių grupę, užsiiminėjančią seksu su gyvuliais, ar taip pat būtų traukiamas baudžiamojon atsakomybėn?

89781. kiskis p - cc2007-07-14 17:13
taip, pakliutu i gyvuliu teisma, o kiskis p butu teisejas.

89782. ivs > snobui2007-07-14 17:17
Just the thought of you changed us,
I remember exactly when,
but as soon as you say hello,
you say goodbye again,
and now she feels abandoned,
Forgotten and betrayed,
well there ain`t nothing i can do,
Theres nothing i can say.

http://www.uppercutmusic.com/artist_j/john_butler_trio_lyrics/spring_lyrics.html

89783. kupranugariu varovai ir melzejos>snobui2007-07-14 17:24
mus stebina jusu nustebimas, ponas snobe. juk aiskiai buvo pasakyta, kad mes esam primityvus ir tik musu bedieviskame pasaulyje tegali veistis toks mentalitetas. Taip, dabar, kai jus(jau kelinta karta)pasitrauksite, mes sau sekmingai karaliausime(tik to cia ir siekiame, nieko daugiau). Varinesime kupranugarius i prieki ir atgal ir melshime juos pagal grafika. linkime, kad jums kelias nedulketu, keliame taure, a, tiesa, jus ka tik issiblaivete ir zinote, kokia mintis mums ateina: dabar jau galetumete ir pasilikti(visai be pavojaus apsijuokti visu akivaizdoje). Visada su idomumu skaitome jusu recenzijas ir stengiames, kaip pradedantys autoriai, viska kaip kempine sugerti. Esame slapti jusu gerbejai, shnekame tiesa. maloniai laukiame jusu pozityvaus atsakymo.

89784. po palme(susidarius vakumui, bando uzgrobti valdzia)2007-07-14 17:36
jeigu ivyks mushtynes tarp Shiauliu ir Panevezio, prasau mane pakviesti. Turiu dalyvauti, esmi patriotas.

89785. kiskis p - po palmei2007-07-14 17:41
o, saunusis karys, kuris per smeli basas negali. ir vairo nenulaiko. mars i panvezio puse.

89786. po palme>kiskiui p.2007-07-14 17:59
bet ka apie mane siaulieciai pasakys?

89787. kiskis p - po palmei2007-07-14 18:03
tik apsidziaugs.

89788. šlumšis2007-07-14 18:05
o kur dėtis įsižeidusiems klaipėdiečiams?

89789. po palme(bando is derybu aptureti matrialines naudos)2007-07-14 18:07
kad as priklausau melzeju ir kupranugariu varovu sajungai, pirma turiu ju atsiklausti
melzeju ir kupranugariu varovu sajunga tiesia ranka klaipedieciams

89790. šl po palmei ir sąjungai2007-07-14 18:10
labai įkaitusi, negalim paimti

89791. po palme>suinteresuotiems stoti sajungon2007-07-14 18:15
palaikiau baseine, kaip dabar

89792. ivs > šlumšiui2007-07-14 18:15
pabandykite su puodakėliu.

89793. ivs su maudymuku2007-07-14 18:16
baseinas užvirė! durniau!

89794. po palme>ivs2007-07-14 18:17
ar norite stoti sajungon

89795. ivs > po palme2007-07-14 18:21
tcit! as jau sajungoj, bet slapta nare. vaikstineju su maudomuku, su kojinem persisukusia siule, kuodas ant sono, grifka - ispudinga ryza "kriaukle" gal 70-tuju mados, veidrodiniai akiniai, kad atspindetu pasnekova ir pastatytu ji i nejaukia padeti. neisduok manes, tovarisch po palme.

89796. po palme>pildo anketa2007-07-14 18:24
bet as esat is shiauliu?

89797. chi (vis dar stebisi )2007-07-14 18:24
o kodel Fiokla nori susidoroti su kiskio p kompiuteriu?

89798. šlumšis stukačina sąjungai2007-07-14 18:26
nukrapštykite nuo kaviarnios bokštų slogutį. jis per ilgai užsižiūrėjo į jūrą.

89799. ivs > po palme2007-07-14 18:29
ne, as i viska ziuriu is sono. t.y. is kauno.

89801. po palme>ivs2007-07-14 18:36
sito is jusu tai nesitikejom

89802. slimshiui2007-07-14 18:37
matyt jau dums i vakarus

89803. kupranugariu varovai>chi2007-07-14 18:39
reikia klausti kiskio p. Jie ten viens kita pazista ir dauzosi snukius. ko daugiau laukti is tu inteligentu.

89804. šlumšis spyriojasi2007-07-14 18:42
be slogučio niekur nestosiu. esu prisišliejęs kaip inkaro sportbatis.

89805. ivs > sajungai2007-07-14 18:43
siulau patraukti mieste i nors kokia nors atsakomybe, jeigu galima.

89806. ivs2007-07-14 18:49
jeigu vasi su sloguciu vel nagrines Ulisa, tai tebunie jiems isduota paskyra atskirai bromai.

89810. sajunga>slumsiui2007-07-14 19:34
matau, nieko su jumis nebus. reiks pasidometi slogucio moraliniu veidu ir viesai isviesinti eSatenuose. Gal tada jums akys atsivers

89811. sajunga>ivs(top secret)2007-07-14 19:39
galima patraukti. bet ji turi pasirinkti: arba kepti parsa 3iajame satenu suvaziavime, arba piesti po palmes portreta profiliu, kad atrodytu kaip ant pasto zenkliuku(dar karta aciu snobui).

89813. el2007-07-14 19:53
Ka tik perskaiciau Kajoko "Kazasa". Galiu pasakyti, kad CP pastabeles yra visiskas briedas. Kaip ir Svioklos-Fioklos kliedesiai.

89815. sherikes ir apseklintojai2007-07-14 20:13
pagaliau normalus zmogus: perskaite ir pasake ka galvoja(apie knyga)

89818. Fiokla>ivsei ir jos klonams2007-07-14 22:00
Nu va tik laisve pasidziaugiau satenuose , o ce seni nuvalkioti czvistinai triukai pasirodo ishdarinejami”as zhinau tavo IP” oi, oi, kaip efektinga…, buvo:) priesh kokius 10 metu, kai tik delfis veikt pradejo…juokdariai ar kaip ce kazkas minejo …maniakai…, but komercinis ce portalas, tai uz tokius bajerius pacius su visu IP atjungtu, nes bizniui kenktu…, nu ce biznio nieks nedaro,del reitingu ir del banerines reklamos nesikauna, tai patapo portalas kiberpsichu prieglauda, ishlaikoma ish kulturos pinigu... net nejauku pasidare…, tu ka ivse, apie dinamini ip nieko negirdejei multicasta , skaiciukus sulyginai ir vsio , bet tiek to darbuokis czvistine propogandiste, moderuok “intelektualius” pokalbius apie nieka, linksminkis ir ishtvirkauk su kishkiu, na toks ir yra jusu darbas ane??? destrukcija inesht, nepasitikejima, nu pasene jusu priemones, nors ish kitos puses, ka ash ce protestuoju??? spaudziu esceipa ir daugiau nebekomentuoju. Visi gi ce kaip draugishka, laiminga ir patenkinta sheima. Ce jusu pasaulis, jusu tvarka.

89826. ivs > Fioklai2007-07-14 23:38
kas katei uodegą pakels, jei ne jinai pati.

89847. krankt Fioklai2007-07-15 03:34
Brangioji Panevezio mergaite,
Jungtinese Valstijose yra daugiau nei 12 milijonu nelegaliu gyventoju, kuriu nei federaline, nei vietines valdzios negali sugainioti, nes truksta tam darbui zmoniu ir lesu; tik 5% ar net maziau importo patikrinama pasieniuose del tos pacios priezasties; per siena su Meksika tuntais braunasi nelegalus perejunai; per siena su Kanada tonomis gabenama marichuana. Jeigu tu manai, kad czv labai rupi, ka kalba Panevezio arba Vilniaus mergaites, tai labai gerai apie save galvoji arba sergi didybes manija, kuklumu tikrai nepasizymi. Gal net isivaizduoji, kad tokia salis, kaip JAV atsizvelgia i mazu tauteliu anarchisteliu mentaliteta ir nuotaikas, ir, sukaupe kruopsciai rinkta medziaga, rengia savo uzsienio politika? Leisk smagiai nusijuokti. Uzuot maitinusi savo paranoja liguistais kliedesiais ir citavusi limonovus ir bakuninus, geriau pasidomek pasauliu, regis, internetu naudojies. Pasidomek tikraja politika, o ne pseudopolitiniais svaiciojimais. Netingek paskaityti ziniu, statistikos, pasiklausyk politiniu analitiku. Dar niekad istorijoje info nebuvo taip lengvai prieinama, visokia. Gal pasveiksi, nors sansu tavo atveju, tiesa pasakius, nematyti.
Su pagarba,
Mergaite is Vasingtono.

89850. cc2007-07-15 09:07
Gal tokie kaip Fiokla reikalingi kaip čili pipirai - skoniui paįvairinti?

89851. melzejos ir kiemsargiai2007-07-15 09:10
tikrai pradeda priminti NA, taip pat reikalauja demesio

89852. cc - melžėjoms ant kiemsargių2007-07-15 11:28
Manau, kad ji pati kalta išsirinkusi tokį vardą Fiokla. Garantuoju, kad jei jos vardas būtų Teklė, tai kiškis p. jos negriaužtų kaip morkos.(gal lotiniškai fiokla reiškia morką?) Nagi, ar atkreipėte gerbiamosios, kokie Lotynų Amerikos merginų ir moterų vardai?- Nekaltoji, nuostabioji ir t.t., todėl jų gyvenimas atitinka vardui. Taip ir numiršta būdamos nekaltos, nuostabios, laimingos. O Fioklą reiks patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Ne todėl ,kad ir mane kartu su visais išvadino psichiniu ligoniu, nes tai gryna tiesa, bet , kad mane jauną vaikiną išvadino boba ir svarbiausiai sena, tai joks vyras niekada neatleis šitokio įžeidimo. :)))

89854. slogutis tupi issiviepes anapus pasenusiu skliaustu2007-07-15 11:38
ner nieko smagesnio, kai pliekias siauliai ir panevezys, marjampole ir vilkaviskis, tubines ir bytlaukis, vilnius kaunas

89857. skaitytojas Fioklai2007-07-15 12:02
Esate labai grazi moteris, ekscentriska, zinoma, bet tikrai sauni. Nekreipkite demesi i situos paranojikus, ieskancius IP. Toto demonstravo savo zinias, bet zinant ip galima tuo pukiausiai manipuliuoti, susikonfigūruojant savo kompą pagal tą IP, ir pavarant blevyzgų ir išduriant žmones, kuriuos naudinga išdurti. Aha, dar disasblink system restore, o po to išvalyk savo kompe TMP`us, kukius ir tvarka, švarus kitą apdurninęs. Čia tikrų paranojikų draugija, o ne literatūros mylėtojų puslapis. Tikrai gaila, kad varop už valstybės pinigus savo paranojas.

89864. Fiokla> kranksei ir pro peti zhiurinciai ivsei2007-07-15 12:41
Kaip ish vashingtono ir daug skaitanti pasaulines spaudos, tai apie czv daugiau turetum zhinoti, krankse:) nu, kad narkasha ir nelegalais ji nesirupina…, nu bet satenais irgi:) kur ash ja minejau??? Ce tik “nuosavi tapkiniai”, mailinglisto ir IP “specialistai”diletantai, eksperimentuoja su mumis, va ta pati ivse pvz. keitineja savo IP kaip kojines, tai ji mol ish Detroito rashineja,tai ish Chikagos… ane ivse?keliese dirbat ar shiaip paranoja?…ko taip stengtis, nesuprantu, jei ce tik durneliu poetuku saitukas ir niekam jis nerupi, kaip, kad krankse rasho???Nu ash tai pvz. savo ip nekeitineju, nu nesiginu, kad mano ip gal bishki netikras, bet vistiek, ko jums taip stengtis, jus gi ne anarchistai, jusu i bagazhines nieks nekisha? Jus gi "teisingos valstybines politikos" shaukliai, susirupine nelegalu judejimu per jav siena.

89867. kiskis p2007-07-15 12:49
yra toks rusiskas posakis kuri matrioskos turetu suprasti: uchodia uchodi.

89869. Fiokla>skaitytojui2007-07-15 12:58
zhinau ash tuos bajerius, aciu uz palaikyma, bet zhinai, va ivse paims ir parashys, kad ash ce pati save palaikau:)dar koki anglishka eilerashti papeistins, ispudinga gi daugeliui :)ne visi gi kiberdziunglese klaidziot moka:)tai jau nebegaishiu ash daugiau laiko ce rashinejant, beprasmishka... tegul ce ir toliau zhmogenai aptarineja savo tylia egzistencija ir plaukia pagal mainstreema.

89871. kiskis p2007-07-15 12:59
zr.: 89867.

89874. kiskis p - skaitytojui2007-07-15 13:08
be kita ko, valstybes pinigai ir yra musu pinigai, gal issivalyk kukius is nuosavos makaules.

89884. chi (vis dar stebisi) > Fioklai2007-07-15 14:23
Fiokla, ta nuotrauka tavo bloge - "Aš ir mano paroda Kėdainių ev.liuteronų bažnyčioj". Gal gali ka nors placiau papasakoti ?

89885. to kiskis p2007-07-15 14:25
Ne tavo pinigai, nes tu ju neuždirbi, o jų melžimas iš biudžeto, prisidengus pseudokultūrinimu, yra valstybės reketavimas.

89886. kiskis p2007-07-15 14:29
apsirinki, uzdirbu taip, kaip kievienas dirbantysis. nesu gavus ne kapeikos jokiu kitu budu, tik uz savo darba. niekam neskolinga.

89893. chi`ei2007-07-15 16:14
Tai ten tik photoshopas…, tuoj ivse chikagoj atsibus, kazhkur apie 10, turetu padet ekspertize padaryt :))

89894. cc, nežmoniškai pasipiktinęs2007-07-15 16:26
ir aš esu gražus. kodėl manęs niekas nepalaiko, tik fioklą?

89896. va cc2007-07-15 16:40
siunčiau tau tavo auklėtinio fototapetą, ar gavai?

89898. va2007-07-15 16:41
ta prasme, palaikom tavo grožį, cc.

89900. apie cc2007-07-15 17:07
klijuoja sienas savo atspindžiais..

89901. chi (staiga susimaste apie grozi)2007-07-15 17:12
cc gal ir grazus. bet kazin ar naudoja photoshopa.

89902. ivs > kiskiui p2007-07-15 17:13
o nera pasakymo prichodia prichodi? Tegul buna Fiokla, ko tau trukdo? Man jinai visai simpatiska, kaip ir NA. Prisimink Desiderata*

89903. va ir cc << fioklos klonas su tuo paciu IP2007-07-15 17:14
nu ar negeda patiems su savim susirashinet? chiche matai, kaip ce viskas sudetinga, oi tuoj isius tau implanta- zveries zhenkla.

89905. chi>2007-07-15 17:24
man atrodo kad tu daugiausia linkus su savimi susirasineti, Fiokla:)

89906. ivs > fioklos klonui su tuo paciu IP2007-07-15 17:24
nuo vieno prie kito kompo begiojantiems klonams atskirti reikalingas epindokseris. statiniai ir dinaminiai ip cia ne prie ko. 89900 yra va comentas apie cc. ir jokios mistikos.

89907. va2007-07-15 17:27
man irgi atrodo, kad cc turėtų būti gėda man neatrašyti. įsivaizdinęs gražuolis.

89910. kiskis p - ivs2007-07-15 17:36
netrukdo ne biski, tik nieko ner bjauriau uz zmones, kurie jau apsivelka palta, uzsivozia skrybele ir trypcioja koridoriuj niekaip negaledami pabaigti kalbu ir iseiti namo.

89915. fioklos klonas kishkiui ir ivsui2007-07-15 17:58
tai nieko tu ten neishepindoksinai. Kishki epindoksink, tas ce kliedi jau visai, tai jis mieste, tai jis kishkis.tai moteris, tai grazhuolis jaunikaitis...gimines painioja...susirgs nabagas O chi`chei linkejimai, nesibaugink tu taip toj savo vokietijoj:) Laikomes mes dar ce , nesuchipuoti:), nu kartais tarpusavy pasirashinejam, bet ce gi sena tradicija europine:) Literatei, kalbininkei raganai Kornelija-linkejimai nuo IKI kolektyvo, kvailutei patarimas-saugotis nacbolo, bo klaipedoj jie baiseni az murzhiukus, uzfiksavai ivse? O ip uzhfiksavai? nu tik nuvilsiu, kad tas pats ip dar keliuose vishai naudojamuose kompuose, net fiokla nebesusigaudo, kas jos ip naudojasi:)

89923. kiskis p - matrioskai2007-07-15 18:19
gal tu geriau savo morkas issiravek, gal kada i svecius atvaziuosiu.

89927. krankt Fioklai2007-07-15 19:09
zinia, lietuviai jau priprate, kad ju sienas kerta neatsiklause kas tik netingi, bet amerikenai - ne, uztat ir susirupine, ne visi, zinoma. ;) ir kodel tureciau taip nuodugniai studijuoti czv? man jie neidomus, zinau tik tiek, kad ten dirbantys turi buti gime sitoje salyje, emigrantui gal net grindu ju ofisuose valyti neleidzia. Istaiga pastatyta miskelyje, aptverta spygliuota tvora, bet visvien pries kelis metus keli arabai nusove prie pat vartu du masina i darba vaziavusius darbuotojus. Siaip jau tu sarmo turi, tik atsikratyk bereikalingu fobiju, jos tikrai nepagristos. As asmeniskai i satenus uzsuku, nes neturiu su kuo pamalti liezuviu savo gimtaja kalba, tik tiek. Jeigu tau atrodo kitaip, tai reiskiu nuosirdzia uzuojauta. :)

89929. chi> 2007-07-15 20:01
Fiokla, aciu uz linkejimus ir nebesirupink tais ip:) tau geriausia butu, kad zebra siulytu besikeicianti ip, bet nesiulo matyt, kad vis tas pats :) susimovei su tais grasinimais ir tiek. o kad zinai ka reiskai de...hmm.. manai tu viena tokia gudri? :)

89942. vargšų etatinių ša komentatorių draugijai2007-07-15 21:16
Pasigydykite. Kiekvienam, čia pabuvusiam bent truputį, aišku, kad jūs patys mėtotės, kaitaliojate savo nikus, susirašinėjate patys su savimi, ir tik dėl to, kad patys taip metų metus elgiatės, įtarinėjate kiekvieną naujoką. Kitaip sakant, savo š. tepate kitus. Visokios krankt iš jav, tupinčios ant Vilniaus tvoros ir kranksinčios,Dieve, daugiau nieko nebesugalvoja,internete galiu parašyti, kad aš iš bet kur, na ir? Pagulėkite visi kartu, kiek čia jūsų yra realiai, manau, keliskart mažiau nei nikų, Vasaros gatvėje, prasivėdins komentarai, gal atsiras normalių diskusijų apie straipsnius, o ne jūsų marazmų. Sėkmės Fioklai, bet geranoriškas patarimas: į š. įlipęs, neišvengiamai išsiš...insi, apsvarstykit, ar verta čia ginčytis su šitais ligoniais.

89947. kiskis p2007-07-15 21:22
kaip mumis rupinasi. kaip kokia tarybu valdzia. jezau, net apsiasarojau.

89951. >draugijai2007-07-15 21:41
jau cia geriau, bet stilius isdave:)

89956. cc - va2007-07-15 22:23
Gavau tavo ir žandišiaus nuotraukytę gmailu. Ar apie tai kalba buvo? Nesupratau apie fotošopą. Jame esu įkišęs kelias savo nuotraukas. Net s labai patiko, net susijaudino, apsiašarojo ir pripažino, kad gulbių nuotrauka rodo mano gerą širdį.:))) Pyktelėjau ant jo tik už atsiprašymą. Maždaug- gal tą kvailelį be reikalo patraukiau per dantį.///Visi mes čia vieni kitus patraukiam, paerzinam- nieko baisaus tame nėra./// Norint pažiūrėti kitų- reikia žinoti jų duomenis. Ar turi savo?/// Dabar šienapjūtė- daug darbo. Trūko šienapjovės rėmas, tai buvau suvirinti, ką tik grįžau. Suvirinęs kaimynas buvo gerokai paėmęs, tai užsinorėjo su manim paplepėti prie alaus. Vairuodamas negeriu, bet jis taip prisikabino, kad atsisakius grėstų didžiausias įsižeidimas. Tiesiog nusitempė mane už rankos. Susėdom. Ant stalo stovėjo tuščias arielkos butelis ir 2 stikliukai. Jis pripylė alaus į 50gr. stikliukus ir susidaužę išgėrėme. Pirmą kartą gyvenime alų gėriau iš mažo stikliuko. Vos nesusijuokiau, bet laiku susigrėbiau. Jis vietinis gyventojas, čia gimęs, todėl pripasakojo visokių įstorijų. Kai kurių,( apie buvusį Molėtų dekaną )nepasakosiu, nes nenorėčiau įžeisti tikinčiųjų. Geriau - kitą istoriją. Smetonos laikais šalia suvirintojo ( jis yra ūkininkas, turintis suvirinimo aparatą) buvo 2 namai. Tai vieno namo gaspadorius pasiėmė iš kito kaimyno jo žmoną ir turėjo jau dvi. Kad kitas kaimynas nepyktų- jam davė seną patefoną, pusę bekono ir maišą avižų./// Būna, kad gerai išgėrus - dvejinasi, bet, kad iš dviejų matytų vieną- to dar negirdėjau. Tikriausiai Fiokla jau kokią savaitę kaip burnoje neturėjusi. Vargšelė. Labai užjaučiu. Tokia graži. :)))

90046. to 899512007-07-16 07:46
Maža to, kad nenormaliai įtarūs, dar ir prasti stilistai, pjaunate pro šoną, vargšiukai:)

90047. Raimis, Fiokla ir zebrai. paskutinis paskutinis atsisveikinimas2007-07-16 08:01
Chi’e, ano kreipimosi i draugija ash nerashiau:) pazhiurek IP, matai zebra? Ce mano ir mano kaimyno Raimio kompo zebras:) mes ce dviese susirashinejam:) Kur tik IP su zebru, ten mes zhinok:) taigi buvo tokia gera sena literaturine tradicija ant Lietuvos: rasho Blozhe apie Blozhe, peikia… o Blozhe kitam literaturmenio numery piktinasi, nu satenu komentariume ta tradicija mes papletojom (ane Raimi?) bet va ijojo tapkinis riteris ir su amerikonishku entuziasmu viska gadint pradejo, nu kam ivs’ai reikejo visus musu zebrus ishvieshint? Tau geriau pasidare? Uz kokia tai teisybe pakovojai? Kaip snobui dabar jaustis? Kaip mano kaimynui Raimiui? O tradiciju ishsaugojimas tau visai nerupi…, nu gal smegenys amierikej kiek apsilyde, nu bet vis tiek gi suprask, pavelda saugot reik…ypac bocelio snobo indeli vertint O kaip ragana Kornelija dabar gyvens? Lietuvishkos gramatikos zhinove, lingviste ir literate, vyr. satenu komentariumo moderatore , o IP tiesiai ish “IKI” krautuves kasos, tai gi ji nick’a tai pasikeis, bet kompo ant kito ip tai nepersikonfiguruos, vsio, chana raganai, nuzhudei. Kvailute irgi ishryshkinta, Pushkino drauge ish 25 laivu krovos sandelio, nu tikrai galvojau, kad ish kaimo, o pasirodo nuo pajurio, gaila, kad susipykau…reiks dabar tik sausuma krovinius gabent Kranksei, tai linkejimas delfyje dazhniau lankytis, bo ce tai susiformuos klaidingas supratimas apie pokycius Lietuvoj. Ce puse komentuojanciu-“tapkiniai”,pamishe ish nostalgyyyjos ir ishsiilge lietuvishkos shnektos. O CZV-tai yra centrine zhvalgybos valdyba, shnipai kitaip tariant ,nu dar kartais be shnipinejimo zhmones slaptuose kalejimuose pakankina, Kastro panuodija, tai geriau su jais neprasidek ir grindu jiems plaut neik. Geriau isidarbink Disneylande, ten ir pasilinksminsi ir uzhsidirbsi, nebereiks ant satenu krankset, uzsimirshi, atsipalaiduosi, nu kam tau tos itampos… Tai kaip ir viskas ,viska visiems ishpasakojau… Ai, dar kishkisp-bernu mocia-mieste-mie liko. Gydikis vargshe, nu kokios morkos, tau carotinas nemacys, purgenas padetu, bet dabar jis tik kontrabandinis,sunku gaut, tai ikalk dichlofoso ir pasveiksi ir blusas ishsinaikinsi:):) Nu gal per ilgas ce atsisveikinimas gavosi, pyksta kishkis, bet zhinot, jau tie ruskiai su savo “prisiadiem na darozhku”…visa nakti ant cemodano prasedejau…tai jau dabar tikrai atsisveikinu, ash-Fiokla, mano kaimynas Raimis ir musu zebrai Asharos…apsikabinimai…asharos

90048. susidomejusi to 900472007-07-16 08:32
Tai gal gali pabaigai surasyti trumpai drutai, pavyzdys: kvailute yra ir... ivs yra ir..., kiskis p yra ir...

90050. kiskis p2007-07-16 08:59
kiskis p yra mie, jechidna, biesas, krysia, audejeles ir sudo malikai, saltkalves ir kas ten buvo? matadorai. bet cia tik po viena karta. dar bernu mocia. jau neminesim senojo liudmilo pimpio. net paciai idomu pasidare, gal kazka pamirsau. ai va, ononimas kur po palmei. na ir kas? kokia cia paslaptis? jokios. pagal nuotaika. ir kai norisi pasijuokti. o kokia visgi pagiezinga boba yra sitoji matrioska. savo penkis vaikus tikriausiai nuolat lupa. gal net ir pajuodi, mazuteli strykciojanti, pilku svarku ir su duda, toki is senu laiku ji prisimenu. vargselis.

90053. to kiskis p2007-07-16 09:11
jo, bet kai pradedat taip visaip juokauti isdurinedami koki komentatoriu ar rasytoja, tam juk nelabai kaip:)

90054. kiskis p2007-07-16 09:15
is tiesu, kaip man jo gaila. esu jautrios sirdies, bet neturiu sazines. va kur beda.

90059. rudra2007-07-16 09:59
Esu komentatorius rašytojas, myliu Kiskį P., puikiai atpažįstu jį po visom pavardėm ir nei kiek nesijaudinu. Čia nestilinga vieną vardą turėt. Kuo daugiau, tuo didesnė pagarba. Vieną vardą bile durnas gali susigalvot.

90076. rudrai < snobas archyvaras2007-07-16 12:45
Rudra, seniai baudžiausi Tau padėkoti už supratingas Tavo įžvalgas bei žodžius. Bet nesusivokiau laiku, tai tik dabar: nuoširdžiausia mano padėka ir pagarba Tau. Kai kurie Individai čia nori būti monolitiniais liejiniais - vieninteliais ir nesupainiojamais nickais, o man cirkas ir klounada, aštūs šposai ir pravardės labai patinka, už tai nekart nosin esu gavęs, bet ir pats ne vienam davęs grąžos. Atsakančiai pyliau kumščiu, kastetu arba ledo ritulio lazda( beisbolkių nesu įvaldęs, ir nebuvo jų mano paauglystės laikais). Tai tiek egocentriškų mano memuarų. Būk sveika ir kūrybinga, Rudra!

90082. toto2007-07-16 13:30
Įrodei, Fiokla, šūdo minkymui tinki.

90087. ivs2007-07-16 14:07
ne keliuose nick`uose beda. o kai tas pats zmogus ir musa, ir rekia. kai prisimetes kitu save giria rimtu snukiu.

90103. kvailutė>ivs2007-07-16 15:16
nejaugi tau dėl to skauda?

90104. Fridai Fioklai2007-07-16 15:20
Stai Jusu Demjanas Neturtelis (tikr. pav. Pridvorovas) visam grazume: http://www.world-art.ru/people.php?id=28752

90119. krankt kiskiui p2007-07-16 17:00
Gerai tu ten apie ta Panevezi visgi parasei. Ir apie rusofile Matrioska. Kaip mes, disnilendo ir czv grindu plovejai, sakom: "Hopeless". :)

90122. IVS-ei nuo snobo archyvaro2007-07-16 18:12
Brangioji emigrante IVS-e, manęs čia nebuvo ir savęs aš negyriau. ne tuo adresu namiokas.

90130. Apuokas is toli2007-07-16 20:04
Ka jus cia niekus tauskiat, juk liepiau eit pasiskaityti DK romano. Kuris jau perskaitet?

90131. Neo Fioklai dėl 900822007-07-16 20:13
Tiesą sakant, Fiokla, nelabai aš domėjausi tų visų rietenų objektu, kol pamačiau šito Dievo nuskriausto žmogėno zekiškus žodžius. Šiaip žodžiais žongliruoti jis moka, bet suvokti ką nors giliau - beviltiška. Jis nesuprasdavo nė dešimtosios dalies to, ką kalbėdavau Atėnuose, bet (ir turbūt dėl to) rėkdavo už visus nuožmiausiai. Norint, kad jam atsivertų kas nors gyvesnio ir tauresnio, reikia nugramdyti nuo jo sielos betoninį luitą, kuris laiko ją sukaustęs. Skaičiau kažkokią Č. Aitmatovo knygą apie anašos rūkytojus, paauglių gaujas ir visokius bandiūgas bei jų vadeivas. Žinai, daugelis iš jų - kaip iš akies trauktas Toto. Ta pati psichologija, ta pati mąstysena, ta pati baimė prarasti savo autoritetą, ta pati kolosališka puikybė. Tai žmogaus karikatūra, ir aš nesuvokiu, kaip prie tokių prieiti. Vis dėlto turiu vilties, kad bent menkas mano žodžių atšvaitas trinktels į jo kietą momenį. Yra Atėnuose ir dar vienas vargdienis, kuriam tuo geriau, kuo daugiau absurdiškų šnekų aplinkui girdi, nes tai patvirtina jo susikurtą pasaulio vaizdą. Tada jis saldžiai vapa: kaip gera jūsų klausytis... Ir jeigu kas nors, gink Dieve, pradeda kalbėti ne pagal jo dėlionę, jis ima muistytis, aimanuoti, inkšti apie savo bejėgiškumą - suprask, tu griauni pasaulį, liaukis, beširdi...
Aš suvokiau, kad su tokiais kalbėti gražiuoju - beviltiška ir net žalinga, nes jie tik užkietės savo ydose. Įdomu, įdomu.

90132. HM2007-07-16 21:12
Pritariu del TOTO. Jei reiketu rinkti netolerantiskiausia portala, neabejotinai tai butu SA melyne. Ir ne tik netolerancija, bet ir ta nuolatine itarumo dvasia su tais IP (beje, jie turetu buti neviesinami, kiek suprantu nuostatas, gal reiketu jus iskusti, kad nebegautumete valstybes paramos?) Skaitant delfi tp kartais matyti, kad raso tas pats zmogus ivairiais nickais, bet niekas is to nedaro dramos kaip TOTO ir kiti senbuviai cia. Be to, slyksti ju VIENPUSE manipuliacija tais IP. Juk savo manipuliaciju virtualioje erdveje jie niekada neaiskleis, tik kitu, o ir is tu paciu didele tikimybe, kad puse sukurta ju paciu, manipuliuojant kompiuterio nustatymais ir taip statant i keblia padeti norima ismesti is komentaru zmogu. Rudra, ezeras, toto, kvailute, mieste ir t.t. ir pan. - neisileisti nieko naujo, sudirbti, zinoma, su nuolaidzia sypsenele, po kuria puikybe ir kitoks brudas. Galetumete isikurti savo privatu portala ir nieko svetimo ten neisileisti, o cia kol kas lyg valdzios finansuojamas, todel galetumete liautis.

90140. ragana Kornelija2007-07-16 22:22
varge varge, kiek neįdomaus šūdo primalta dėl nieko. nematau tragedijos tuose IP nei jų demaskavimuose. jei jau taip nori apsimesti keliais asmenimis, tai pasistenk, padaryk taip, kad pavyktų. o jei nepavyko, tai argi pasaulis nuo to sugriuvo? gal nežiūrėk į save taip rimtai, kaip į pačią svarbiausią pasaulio būtybę - ir pamatysi, kad nieko tragiško ir nėra. sakiau gi, kad čia daugelis dalykų netikri, kad iš tiesų čia tik žaidimas. kas kaip nori, tas taip žaidžia. miestė lengvai atpažįstama po visais nikais, bet ji ir nesislepia, man regis - kaip lėlių teatre, kai aktorius vaikšto po sceną su lėle rankose ir kalba už ją. vaikai juo tiki. o jei tikėti nesugebi arba tau nepatinka - tavo problema, rinkis kitą žaidimą. sakyčiau: atsipalaiduokit, ponai, meskit išmuiluotas virves į šalį. bet nesakysiu. man nusispjaut - galit išsikarti čia visi. nes žinau, kad neišsikarsit :)) :)) :)). apsimušit apsidaužysit ir susidraugausit. ir Fiokla čia liks - nes jau užsikabino, akivaizdu :)) :)) :)). tik įdomu, kiek jai užteks energijos draskytis. ir kokio gylio jos kvailumas tikėti, kad yra protingesnė už kitus. pagyvensim - pamatysim :)). kol kas tik matau, kad ji labai naivi: užteko man kyštelėti porą užuominų, o ji iškart ir nuėjo mano nurodyta kryptim. dievas mato - aš nespecialiai :)) :)) :)). o kad yra dar ir tamsuolė, tai niekaip nesusigaudo, velia į viena ir tai, kas visai nieko bendra neturi :)). juokingiausia, kad ji labai didžiuojasi savo išmanymu apie IP - tarsi nuo to taptų labai ypatinga. bet kad tuos IP ir aš seniai moku pasižiūrėti :)), vieną kartą pasidarė įdomu kai ką išsiaiškinti, nu moteriškas smalsumas, chi chi chi, ir susiradau pagal seną toto užuominą. noriu - pasižiūriu, nenoriu - nežiūriu. nu ir kas? o Fiokla man primena tokį durną isterišką šunėką - eini sau ramiai žmogus pro šalį, o tas kad skalija, kad skalija, ir dar iš paskos į kulnį įkąsti neva taikosi (iš tikrųjų tai tik vaidina, nes pats iš baimės gi kiauksi. treptelėk atsisukusi koja - ir atšoks). tai va, šita Fiokla net nepastebi, kad ragana eina PRO ją ir tesidomi ja tiek, kiek tuo kiauksinčiu iš paskos šunėku. net koja netrepteli :)) :))

90143. ragana Kornelija2007-07-16 22:31
kas čia sakė, kad "Kazašas" - gera knyga? reikia mokėti skaityti tai, ką rašo CP. mane, pvz., jis suintrigavo - nusprendžiau perskaityti, nes panašu, kad gali patikti. kai atidirbsiu savo pusę etato leidykloj su kiškiu p ir kai mane išleis iš IKI kasos, tada nusipirksiu tą knygą ir perskaitysiu. o gal tik knygyne pavartysiu - reikia apžiūrėti prieš nešant namo kokį spaudinį, atskiro kambario bibliotekai kaip nemo tėvai gi neturiu. o ir knygų pirkimo manija kaip koks CP nesergu. nu gerai jau, gerai, neBEsergu - jaunystėj klaidų būta.

90145. kiskis p - rk2007-07-16 22:38
pries iseidama is leidyklos nepamirsk palaistyti augalu vazonikuose, nes visai nuleipe. nesirupini augalais, ziuriu, visai.

90156. rudra > snobui archyvarui2007-07-16 23:20
Bet keistas dalykas - ateinam pažaisti, kaip sako RK, ir atsitinka taip, kad pasidaro neįmanoma iš čia išeit. Susikuriam paralelų gyvenimą, slaptą užuobėgą, kur galim tapt bet kuo ar kasdien kuo nors kitu. Dirbi savo kasdieninį darbą ir išplaukia kieno nors veidas, niekad nematytas, pats(i) jį sau susikūrei, ar gatvėj praeivis patraukia dėmesį ir dingteli - snobas? - aha, tikrai panašus. Ir dar - kažkodėl nelimpa mintis, kad šitas mėlynas puslapis kažkada išnyks, jo nebebus. Nesunku suvokti, kad kažkada nebebus manęs, tavęs, čia neateisim, bet sunku - kad nebeliks to, kas čia mūsų prišnekėta prikuždėta pripaišyta. Kažkas ims mus ir ištrins, tai taip neteisinga, juk visi mes čia truputį gražesni nei raganos veidrodyje.

90164. ivs > snobui archyvarui2007-07-17 04:13
ne tau ir taikiau :), o ka? suveike "vagie, kepure dega" principas?

90165. IVS- ei nuo snobo archyvaro2007-07-17 07:39
Dega dega kepurė, ir smegenys dega:), užpelkio mergele IVS-e. Sudievu.

90167. rudrai < snobas archyvaras2007-07-17 08:10
Įmanoma . man - ne problema išeiti ir nebegrįžti, vien skaityti(girdėti)kitus. bet rūpėjo ir rūpi Tikėjimo dalykai. Jėzau, koks dar diletantas tebesu toje teritorijoje. ai,kultūra, literatūrščina, - toks išaugtinis rūbelis, kad kartais nesinori nė dirstelti ton pusėn. juodaug, šitie štai laisvieji pokalbiai - laiškai. kokią jie turi reikšmę, juolab - prasmę? bendravimo? pažinimo? tikėjimo? o argi čia tikėjimas? pernelyg daug švonderystės, ir per maža bažnyčios. laikas muša per kaulus ir per smegenis: ką veikei šiam pasaulyje? ar turėjai Tikėjimą? va kur klausimai, Rudra, jų joks redaktorius ar cenzorius neištrins manyje.

90168. ragana Kornelija2007-07-17 08:12
taigi laisčiau vakar per pietus, tik tą, kur panosėj ant stalo, pamiršau, tai šiandien paliejau. kažkaip prastai jinai atrodo - ar nebūsi apgraužęs tik?

90169. ragana Kornelija2007-07-17 08:12
kiškiui p rašiau apie gėles

90170. ragana Kornelija2007-07-17 08:25
snobui > natūralu, kad su amžium ateina ir tokie klausimai. bet skaudžiausiai jie ir muša tuos, kurie suskaido gyvenimą į nesusijusias dalis: čia kultūra, čia literatūrščina, čia tikėjimas, o čia aš. kitaip sakant, savo nelaimingumo priežasčių reikia ieškoti savyje, savo požiūryje į pasaulį, susiskaldyme, neigime. gal nepatikėsi, snobe, bet sekmadienį galvojau apie tave. ilsėjausi po ilgos darbo savaitės ir man buvo taip gerai, kad kilo noras tave pakviesti prie puodelio kavos. ramiai pakalbėti apie gyvenimą. kodėl būtent tave? kol kas nežinau, bet manau, kad šios mįslės raktas - intuicija. ji manęs paprastai neapgauna. o vėliau ateina analizuojantis ir sintezuojantis protas ir viską suformuluoja :)).

90171. kvailutė>Neo2007-07-17 08:44
Neo, dėl tavo 90131 varai mane į neviltį. Aš taip tikėjausi, kad tu sugrįši paaugusi. O taip, esu visiška kvailė su savo viltimis. Nors pasivadinai Neo, naujo mąstymo nė per nago juodymą. taip ir norisi pasiimti vėzdą ir trinktelti per makaušį. Kas ten pasakyta? Tik išlietas savasis bejėgiškumas burnojant ir žeminant kitus. O tai yra dar vieno plyšelio į supratimą užmūrijimas, apsistatymas sienomis ir dantų šiepimas. Dieve, Dieve, kodėl renkiesi tokius mulkius savo kariais?

90179. kiskis p rk2007-07-17 09:33
o ka daugiau grazuti, jeigu tu neparnesi nei bulkuciu ne raguoliu?

90184. Neo kvailutei2007-07-17 09:41
Lekiu tekinom į darbą, todėl rašau ekspromtu. Ne vien tu, bet ir dar kažkas kitas vienakryptiškai tikisi mane paaugsiant. O patys, vanasi, tobulybės, jiems nereikia keistis.Savikritikokos!!! O tuos, su kuriais reikia kalbėti zekų kalba - nemokyk, kalbėsiu su kiekvienu taip, kaip reikia - švelniai, piktai, guodžiančiai, juokaujančiai arba išvis nekalbėsiu. O tave pradedu vis labiau vertinti.

90186. kiskis p2007-07-17 09:44
nors savikritikokos man tikrai netruksta, kai pasiziuriu i save veidrody, labai sau patinku.

90190. kvailutė>Neo2007-07-17 09:49
net iš tolo nepretenduoju į tobulybes. mažas vabalėlis, pelės kakutis, idiotės šmotelis. todėl stengiuosi kitų nemokyti. bet ir čia ne visada susilaikau. :D o ir šį kartą įsikišau, nes tu, įsitikinusi , kad kalbi su kiekvienu taip, kaip reikia, rodai pavyzdį, kaip nereikia kalbėti. sieki vieno, o elgiesi taip, kad gautum priešingą rezultatą. tada ir belieka burnotis.

90193. kiskis p2007-07-17 09:54
jinai jau tikraiusiai isleke i darba, tai as pasakysiu kad tau pritariu.iskyrus tai, kad tu peles kakutis vabalelis ir smotelis. joks tu ne smotelis,o nuostabus zmogus, vaikai, sunys ir ozkos tai geriausiai zino.

90196. kvailutė kiškiui p2007-07-17 09:57
prajuokinai :DDDDD

90232. ragana Kornelija2007-07-17 12:16
jergau, kiški, ką tik valgiau cepeliną, galėjau tau nors spirgučius parnešt... kitą kartą tai jau bū-ti-nai. bet gėlyčių neėsk. ir nusinuodyt gali.

90249. šl rudrai2007-07-17 15:11
o šlumšio veidas tau kartais neišplaukia? sapnavau, kad buvau pas tave svečiuose. tas romanas labai apraizgė mano vaizduotę, nieko negaliu padaryti, tik sapnuoti ir laukti.

90263. rudra > šl2007-07-17 17:46
Kam klausi, dažnai. Tik tas mano abrozdėlis nelabai derinasi su miestės papaišymais, nu niekaip ne. Žinok kai ilgai tavęs nebuvo, kartais lyg ir nerimas išlįsdavo prisiminus - kas ten tam šlumšėkui negerai. Kaži kodėl nesigalvoja - kas gi ten taip gerai, kad net neišlenda iš trasos. vaizduotė, vaizduotė... Andai pagalvojau apie tavo Žandą, pasisodinau ant rankos, tai regis net šilumą pajutau, vaje.

100058. kvkip :-( 2007-10-29 11:09
Prisiminkime kaip prasidėjo su kasa. Viskas prasideda nuo neskalbiamų kojinių.P&K kerštas už "Kazaše" prieš veidrodį žodžius beriančią galvą. Kas to personažo prototipas?

Rodoma versija 12 iš 23 
22:46:05 Jun 27, 2010   
Oct 2007 Feb 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba