SEPTYNIOS MENO DIENOS

2008-02-22 nr. 790

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Daiva Šabasevičienė
Vilties spindulys patriotų kakofonijoje
10

Muzika 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė
Taip gimsta muzika
• Aldona Eleonora Radvilaitė
Lietuvos kamerinio orkestro svečiai
• Su meile lietuviškai dainai2
• Vasara su M.K. Čiurlioniu
• Vasara su M.K. Čiurlioniu
• Naujosios muzikologijos rinktinė1
• KONCERTAI

Dailė 
• Aistė Stakėnaitė
Pažaiskime rimtai
1
• Viktorija Šiaulytė
Jauno meno vietos beieškant
• Idėjos ore ir oras kaip idėjos37
• PARODOS1

Literatūra 
• VAKARAI

Tekstai 
• Meilės romano duktė, madų žurnalo sesuo1

Teatras 
• Pirštų teatras iš Gruzijos Lietuvoje
• „Domino“ teatre – kitų miestų teatrų gastrolės
• Meilė pagal Čiurlionį Kauno dramos teatre
• Teatralams skirtas klubas „Bristolis“1
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Živilė Pipinytė
Mirtis Berlyne
2
• 58-ojo tarptautinio Berlyno kino festivalio apdovanojimai
• Šerifo aimana6
• Nereikalingi žmonės renkasi TV3?
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Teatras

SPEKTAKLIAI

vasario 22–kovo 2

[skaityti komentarus]

Vilnius

Nacionalinis operos ir baleto teatras

29, III. 1 d. 18.30 — PREMJERA! M. Musorgskio „BORISAS GODUNOVAS“. Muzikinis vad. ir dir. — R. Šervenikas, rež. — M. Treliński (Lenkija), scenogr. — B. Kudlicka (Slovakija), kost. dail. — M. Musiał (Lenkija), choreogr. — T. Wygoda (Lenkija), dramaturgas — P. Gruszczyński (Lenkija), šviesų dail. — M. Heinzas (Olandija)

III. 2 d. 12 val. — M. Theodorakio „GRAIKAS ZORBA“. Dir. — M. Pitrėnas

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

22 d. 18 val. — Moliźre’o „ŠYKŠTUOLIS“.

Rež. — I. Bučienė

23 d. 18 val. — R. Cooney „MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ“. Rež. — A. Večerskis

24 d. 12 val. — A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. — S. Mykolaitis

24 d. 18 val. — B. Frielo „LUGNAZADO ŠVENTĖS ŠOKIAI“. Rež. — G. Padegimas

25 d. 19 val. – I. Vacečio „PRIEPIRTIS“ (Maskvos teatras „Mossovet“)

26 d. 18 val. — C. Gozzi „PRINCESĖ TURANDOT“. Rež. — A. Giniotis (Šiaulių dramos teatras)

27 d. 18 val. — A. Juozaičio „SALOMĖJA“. Rež. — A. Vidžiūnas (Šiaulių dramos teatras)

28 d. 18 val. — E.M. Remarque’o „TRYS DRAUGAI“. Rež. — R. Steponavičiūtė (Šiaulių dramos teatras)

29 d. 18 val. — F. Dostojevskio „STEPANČIKOVO DVARAS“. Rež. — J. Vaitkus

Mažoji salė

22 d. 18 val. — M. Duras „MEILUŽIS“. Aktorės B. Marcinkevičiūtės monospektaklis

23 d. 16 val. — F. Dostojevskio „NUOLANKIOJI“. Rež. — V. Masalskis

24 d. 16 val. — V.V. Landsbergio „BUNKERIS“. Rež. — V.V. Landsbergis

27 d. 18 val. — S. Parulskio „NESIBAIGIANTI VIENATVĖ DVIESE“. Rež. — A. Kinderis (Alytaus miesto teatras)

28 d. 18 val. — S. Townsendo „BRENDIMO KANČIOS“. Rež. — D. Kimantaitė (Alytaus miesto teatras)

III. 1 d. 16 val. — L. Bärfusso „SEKSUALINĖS MŪSŲ TĖVŲ NEUROZĖS“. Rež. — R. Kudzmanaitė

2 d. 12 val. — K. Gudonytės „VĖJŪNĖ — VELNIO NUOTAKA“. Rež. — K. Gudonytė

Vilniaus mažasis teatras

22 d. 18.30 — A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. — R. Tuminas

23 d. 18.30 — G. Gorino „SVIFTO NAMAI“. Rež. — S. Račkys

24 d. 12 val. — „GRYBŲ KARAS“. Rež. — P. Ignatavičius

26 d. 18.30 — W. Shakespeare’o „AUDRA“. Rež. — E. Glaseris

27 d. 18.30 — M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. — R. Tuminas, A. Dapšys

28 d. 18.30 — T. McNally „MEISTRIŠKUMO PAMOKA (MARIA CALLAS)“. Rež. — G. Padegimas

III. 1 d. 18.30 — H. Ibseno „NORA“. Rež. — S. Račkys (Šiaulių dramos teatras)

2 d. 12 val. — „MANO BATAI BUVO DU“. Rež. — G. Latvėnaitė

Valstybinis jaunimo teatras

22, 23 d. 18 val. — P.E. Landi „STRIP MAN SHOW — VISKAS APIE VYRUS“. Rež. — P.E. Landi

24 d. 12 val. — A. Giniočio „JUZĖ DYKADUONIS“. Rež. — A. Giniotis

26, 27 d. 18 val. — M. Frayn „TRIUKŠMAS UŽ KULISŲ“. Rež. — P.E. Landi

29 d. 18 val. — H. Ibseno „ŠMĖKLOS“. Rež. — A. Jankevičius

III. 1 d. 18 val. — A. Slapovskio „BAUSTI NEGALIMA PASIGAILĖTI (Pjesė Nr. 27)“. Rež. — D. Tamulevičiūtė (Salė 99)

2 d. 12 val. — „O KAS ČIA?“ Choreogr. — S. Mikalauskaitė, I. Pačėsaitė. Šoka — G. Subotinaitė, D. Bakėjus

Lietuvos rusų dramos teatras

22 d. 18 val. — E. Ensler „VAGINOS MONOLOGAI“. Rež. — G. di Capua

23 d. 18 val. — J.M. Chevret „SVEIKI, EMIGRANTAI! (SQUAT)“. Rež. — M. Poliščiukas

24 d. 12 val. — J. Ščiuckio „COLIUKĖ“. Rež. — J Ščiuckis

24 d. 18 val. — L. Tolstojaus „ANA KARENINA“. Rež. — E. Mitnickis

29 d. 18 val. — R. Cooney „JUOKINGI PINIGAI (FUNNY MONEY)“. Rež. — A. Girba (Maskva)

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

23 d. 12 val. — S. Siudikos „TRYS PARŠIUKAI“. Rež. — A. Mikutis

24 d. 12 val. — S. Gedos „KĄ SENELIS PADARYS, VISKAS BUS GERAI“. Rež. ir dail. — R. Driežis

Mažoji salė

23 d. 14 val. — „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“. Rež. ir dail. — A. Mikutis

24 d. 14 val. — „KIŠKIŲ SUKILIMAS“. Rež. ir dail. — R. Driežis

Keistuolių teatras

22 d. 19 val. — „PASKUTINIAI BRĖMENO MUZIKANTAI“. Rež. — A. Giniotis

23 d. 12 val. — „NEPAPRASTO ORKESTRO KONCERTAS“

23 d. 19 val. — „JUOKDARIO MIRTIS, ARBA KAS NUŽUDĖ ŠEKSPYRĄ“. Rež. — A. Giniotis

24 d. 12 val. — „PELYTĖ ZITA“. Scen. aut. ir rež. — V.V. Landsbergis

29 d. 19 val. — „PENKTAS VEIKSMAS“. Rež. — A. Kaniava

Ramūno ateljė

28 d. 19 val. — A. Strindbergo „MIRTIES ŠOKIS“. Rež. — R. Abukevičius

„Meno fortas“

24 d. 18 val. — „ŠĖŠĖLIS“. Rež. — S. Varnas

29 d. 18 val. — „ROŽĖS PRAŽYDĖJIMAS TAMSOJE“. Rež. — V. Vilius

„Menų spaustuvė“

23, 24 d. 18 val. Kitoje salėje — „POLIKLINIKA“. Rež. — A. Jankevičius

29 d. 19 val. III. 1 d. 18 val. Kitoje salėje — „KAS LIEKA, KAI NIEKO NELIEKA“. Rež. — B. Šarka

„Raganiukės teatras“

23 d. 12 val. — PREMJERA! „DEVYNIABROLĖ“

24 d. 12 val. — „LOKYS IR MERGAITĖ“

III. 1 d. 12 val. — „MIEGANČIOJI GRAŽUOLĖ“

2 d. 12 val. — „PINOKIS“

Kaunas

Kauno dramos teatras

22 d. 18 val. Palėpės salėje — „JUODVARNIS“. Rež. — J. Vaitkus (Audronio Liugos produkcija)

22 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — A. Millerio „VISI MANO SŪNŪS“. Rež. — J. Vaitkus

23 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — D. Loher „NEKALTI“. Rež. — G. Varnas

23, 28 d. 19 val. Ilgojoje salėje — T. de Fombelle’io „ŠVYTURYS“. Rež. — G. Varnas

27 d. 18 val. Palėpės salėje — T. Bernhardo „PIETŪS SU LIUDVIKU“. Rež. — A. Vizgirda

27 d. 19 val. Didžiojoje salėje — „8 KVADRATINIAI METRAI“. Choreogr. — G. Ivanauskas (Gyčio Ivanausko teatras)

29 d. 18 val. Didžiojoje scenoje — M. Macevičiaus „ANTOŠKOS KARTOŠKOS“. Rež. — R. Kudzmanaitė

29 d. 19 val. Sriubos teatre — Š. Aleichemo „MENDELIO MILIJONAI“. Rež. — A. Pociūnas

Kauno valstybinis muzikinis teatras

22 d. 18 val. — F. Leharo „GRAFAS LIUKSEMBURGAS“. Dir. — J. Geniušas

24 d. 12 val.– W.A. Mozarto „MAŽOJI BURTŲ FLEITA“. Dir. — V. Visockis

24 d. 18 val. — G. Rossini „SEVILIJOS KIRPĖJAS“. Dir. — J. Janulevičius

27 d. 18 val. — koncertas „Vilhelmas Čepinskis ir draugai“. Dir. — J. Geniušas

28 d. 18 val. — F. Loewe „MANO PUIKIOJI LEDI“. Dir. — J. Geniušas

29 d. 18 val. — Ch. Gounod „MARGARITA”. Dir. — J. Geniušas

Kauno kamerinis teatras

22 d. 18 val. — „Parnaso klubas“. L. Kiseliovo monoopera „Nepažįstamosios laiškas“ (pagal S. Zveigo novelę). Dainininkės S. Martinaitytė ir A. Eitmanavičiūtė

23, 24, III. 1, 2 d. 18 val. — A. Strindbergo, A. Sverlingo „KARŠTAS ŠOKOLADAS“. Rež. — S. Rubinovas

24 d. 12 val. — D. Čepauskaitės — Ch. Perrault „NEPAPRASTI BATUOTO KATINO NUOTYKIAI“. Rež. — A. Rubinovas

27 d. 18 val. — F. Rabelais „GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS“. Rež. — S. Rubinovas

29 d. 18 val. — „SPEKTAKLIS PO SPEKTAKLIO“. Rež. — S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

22, 28 d. 19 val. — „MOKĖK — DUOSIU“ (pagal G. Gugevičiūtės pjesę „Labas, gyvenimas“). Rež. — V. Balsys

24 d. 18 val. — M. Valiuko „SEPTYNIOLIKA“. Rež. — E. Prakuliauskaitė–Milinienė

Kauno valstybinis lėlių teatras

22 d. 18 val. Mažojoje scenoje — poezijos vakaras. J. Strielkūno „Trečias brolis“. Dalyvauja R. Bartninkaitė, D. Jankauskaitė, H. Savickis

23 d. 12 val. — „KARALAITĖS BUČINYS“. Rež. — A. Stankevičius

24 d. 12 val. — „DVI PADŪKĖLĖS PELYTĖS“. Rež. — E. Piotrowska

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

22 d. 18.30 — J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS“. Dir. — D. Zlotnikas

23 d. 18.30 — F. Leharo „LINKSMOJI NAŠLĖ“. Muzikinis vad. ir dir. — S. Domarkas

24 d. 15 val. — V. Kuprevičiaus „BATUOTAS KATINAS“. Dir. — D. Zlotnikas

29 d. 18.30 — P. Abrahamo „BALIUS SAVOJOJE“. Dir. — D. Zlotnikas

III. 1 d. 18.30 — W.A. Mozarto „FIGARO VEDYBOS“. Dir. — S. Domarkas

2 d. 15 val. — I. Morozovo „DAKTARAS AISKAUDA“. Dir. — D. Pavilionis

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

22 d. 18 val. — K. Borutos „BALTARAGIO MALŪNAS“. Insc. aut. ir rež. — A. Pociūnas

23 d. 18 val. — A. Juozaičio „SALOMĖJA“. Rež. — A. Vidžiūnas

24 d. 12 val. — G. Solovskio „SKIRIAMA PRINCESEI“. Rež. — J. Javaitis

24 d. 18 val. — P. Shennault „Į SVEIKATĄ, PONE!“ Rež. — N. Mirončikaitė

28 d. 18 val. — M.-F. Marsot „LAUKIM SKAMBUČIO“. Rež. — V. Masalskis (Lietuvos nacionalinis dramos teatras)

29 d. 18 val. — „8 KVADRATINIAI METRAI“. Spektaklio aut. ir scenogr. — G. Ivanauskas (G. Ivanausko teatras)

Valstybinio Vilniaus mažojo teatro spektakliai

II. 1 d. 18 val. — „ŠEIMYNINĖS ISTORIJOS“. Rež. — R. Tuminas

2 d. 18 val. — „PASKUTINIAI MĖNESIAI“. Rež. statytojas — R. Tuminas, rež. — A. Dapšys

Panevėžys

J. Miltinio dramos teatras

22 d. 18 val. — E.-E. Scmitto „PALEISTUVIS“. Rež. — P. Gaidys (Klaipėdos dramos teatras)

23 d. 18 val. — Ž. Balasko „GIRTA NAKTIS“. Rež. — V. Kupšys

24 d. 12 val. — E. Švarco „SNIEGO KARALIENĖ“. Rež. — V. Kupšys

24 d. 18 val. — M. Zalytės „ŽEMĖS MOKESTIS“. Rež. — A. Kėleris

27 d. 19 val. — PREMJERA! „APIE TYRĄJĄ ERENDIRĄ“. Choreogr. — E. Stundytė (A. Cholinos teatras)

28 d. 19 val. — „LAUKINĖ MOTERIS“. Rež. — K. Smoriginas („Domino“ teatras)

29 d. 18 val. — „MAMATĖ“. Pjesės aut. ir rež. — V. Kupšys

Marijampolė

Municipalinis dramos teatras

22 d. 18 val. — C. Higginso, J.C. Carrier „HAROLDAS IR MODĖ“. Rež. — R. Kučiauskas

28 d. 18 val. — M. Macevičiaus „ANTOŠKOS KARTOŠKOS“. Rež. — R. Kudzmanaitė (Kauno valstybinis dramos teatras)

Marijampolės kultūros centras

26 d. 19 val.– PREMJERA! M. Ravelio „BOLERO. FANTAZIJA PENKIOMS STICHIJOMS“. Choreogr. — A. Cholina (A. Cholinos šokio teatras)

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2010 m. Birželio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 49 iš 86 
21:28:15 Jun 27, 2010   
Oct 2007 Feb 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba