Įvykiai: Skaityti visus Rašyti
Numerio straipsniai
Numerio rubrikos
Į lėlių teatrą atėjo aktorių kursas
Katerina Baravykaitė: Veiksmažodžių naktis
Videofilmų peržiūra „Kūnas. Abipus gesto ir laikysenos“ Nacionalinėje dailės galerijoje
Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė: Lyties nesukontroliuosi
Parodos galerijoje „Zachęta“ ir Nacionaliniame dailės muziejuje Varšuvoje
Santa Lingevičiūtė: „ARTscape“ Airija
Paulina Pukytė: Vienas lauke
Ką veikia futbolininkas aikštėje
Krėsle prie televizoriaus
7MD informacija: Savaitės filmai
Birželio 25-liepos 1
Trys naujos skulptūros po Vilniaus tiltais

Monika Krikštopaitytė

Keliaudami miestu palei Nerį, galėjote pastebėti tris masyvius plieninius objektus po Žvėryno, Žaliuoju ir Žirmūnų tiltais. Tai Savivaldybės dovana (?) Vilniui - Kunoto Vildžiūno skulptūros skambiais pavadinimais: „Laivas-pusmėnulis“, „Grandinė“ ir „Karališkasis obuolys“. Kaip teigiama dienraštyje Diena.lt (2009 10 26), 2007 m. skulptorius Kunotas Vildžiūnas buvo parengęs sumanymo pristatymą ir pateikęs šio projekto paraišką viešajai įstaigai „Vilnius - Europos kultūros sostinė 2009“, tačiau ekspertų buvo atmestas. Savo ruožtu Vilniaus savivaldybė, surinkusi savo ekspertų grupę, nusprendė padovanoti miestui tris skulptūras viešojoje erdvėje.

 

Šį kartą svarbu ne tik „grožis“, bet ir „proga“: pagal projektų rengėjų pateiktą medžiagą skulptūros yra skirtos „simbolizuoti Lietuvos tautai ir valstybei svarbius momentus“, o pats projektas yra Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmečio paminėjimo renginių dalis. Kas gi drįstų kritikuoti tokius skambius minėjimus? Dar patetiškiau skamba konkrečių skulptūrų paaiškinimai. „Karališkasis obuolys“ (Žirmūnų tiltas) turėtų įprasminti valstybės idėją, atsigręžimą į Vakarų krikščioniškąjį pasaulį, „Grandinė“ (Žaliasis tiltas) - „Tvirtybė, Laisvės kovų netektys, Tautos, atlaikiusios okupacijas, tremtis, genocidą, tvirto tikėjimo ženklas“, o „Laivas-pusmėnulis“ (Žvėryno tiltas) - „Pilietinės Tautos laivas, jungiantis visus istorinius laikus, suteikiantis tęstinumo ir atsinaujinimo viltį“.

 

Pristatyme taip pat teigiama, kad kūriniai abstraktūs, todėl gal ir neverta tikėtis tiesioginio reikšmių atpažinimo. Tačiau žiūrėdama į skulptūras niekaip neperskaitau jokios simbolikos. Po tiltais kabo rutulys, trijų žiedų grandinė ir pusmėnulis iš nerūdijančio plieno, todėl jas galima vadinti kaip tik nori, priklausomai nuo progos. Jas galima skirti ir tremčiai, ir dainų šventėms, ir Marijai Gimbutienei, ir Vytautui Didžiajam. Į „Laivą-pusmėnulį“ po Žvėryno tiltu dar nėra taip sunku žiūrėti kaip į plieno burbulą po Žirmūnų tiltu, mat jo forma turi sąsajų su tilto arkomis, tūris nėra itin sunkus. O „Grandinė“ ir „Karališkasis obuolys“ atrodo tiesiog kaip kybantys svetimkūniai, pastarąjį greičiausiai praplaukdamas riebiai keikia Valakampių garlaivio kapitonas.

 

Kaip teigiama oficialioje Vilniaus savivaldybės svetainėje, „projektas apima iš viso šešias skulptūras po skirtingais Vilniaus tiltais. Ketvirtoji skulptūra „Spindulys-Ietis“ turėtų būti sum...


Laisvoji tribūna
Prezidentės suburta darbo grupė parengė Lietuvos kultūros politikos kaitos gaires, kurias aptarti kviečiama kultūros visuomenė ir kurias svarsto Seimas. Parengtame projekte teigiama: „Lietuvos kultūros politikos kaitos tikslas – atnaujinti Lietuvos kultūros politikos modelį, kuris padėtų atskleisti, išsaugoti ir plėtoti visuomenės kultūrinį tapatumą bei kūrybinį potencialą“. Apie kultūros politikos tikslus ir kaip juos pasiekti „Menų spaustuvės“ infotekoje kalbėjosi gairių rengėjai dr. Arūnas Gelūnas, Vilniaus dailės akademijos studijų prorektorius, dr. Lolita Jablonskienė, Nacionalinės dailės galerijos vedėja, Vaidas Jauniškis, internetinio žurnalo „Menų faktūra“ redaktorius, ir aktyvūs kultūros procesų formuotojai bei dalyviai: profesorė Irena Veisaitė, Atviros visuomenės instituto ombudsmenė, dr. Irena Vaišvilaitė, Europos humanitarinio universiteto prorektorė, Lina Balėnaitė, nevyriausybinių kultūros organizacijų asociacijos „Menorama“ direktorė, Elona Bajorinienė, Atviros visuomenės instituto Pagalbos fondo Lietuvoje vadovė, dr. Elona Lubytė, muziejininkė, VDA UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros dėstytoja, Jolanta Kryževičienė, Lietuvos radijo „Klasikos“ programos redaktorė, Laima Kreivytė, menotyrininkė, ir Linas Vildžiūnas, „7 meno dienų“ redaktorius.
Ankstesni 7MD numeriai
Žurnalas "KINAS"
Archyvas
2010-06-08 - 2010-07-10
LIETUVIŲ IŠEIVIJOS DAILININKŲ KŪRYBOS PARODA "PO KARO. SVETUR"
2010-06-15 - 2010-07-15
Paroda „Po raudonąja žvaigžde: Lietuvos dailė 1940–1941 m.“
Populiaru
Projektą remia:Rodoma versija 1 iš 39 
19:01:20 Jun 27, 2010   
Jun 2009 Jun 2011
Sąrašas   Archyvas   Pagalba