Slaptai.Lt

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
                                     
Gerbkime lietuvių kalbą

Lietuvių kalbos puoselėjimas - tautos išlikimasGalimų negalimybių voratinklyje 20 metų po Atgimimo

El. paštas Spausdinti

kniuksta_knygaApie lietuvių kalbos viešąją raišką  pasakoja kalbininkas Pranas KNIŪKŠTA. Tai - Liudviko GIEDRAIČIO interviu.

Prieš keletą dienų radijo žinios pranešė, kad Lietuvos Vyriausybė „svarstys galimybę" Lietuvos Respublikos dokumentuose vardus ir pavardes rašyti ir nelietuviškais rašmenimis. Ką tai reiškia?

Pradėkime nuo pradžių. 1990 metais paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, iškilo klausimas, kaip lie­tuviškuose pasuose rašyti pavardes ir vardus. Kalbos komisijai (tada joje dirbau ir aš) buvo pavesta pateikti pasiūlymus. Parengėm juos, ir Aukščiausioji Taryba 1991 metų sausyje priėmė nutarimą, kad Lietuvos Respublikos piliečio pase vardai ir pavardės turi būti rašomos lietuviškais rašmenimis. Taip turi būti rašomi ir nelietuvių tautybės Lietuvos piliečių vardai ir pavardės.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

Raguvos sentikiai ištikimi savo tradicijoms

El. paštas Spausdinti

9_raguvos_IvanovasKaž­ka­da apie Ra­gu­vą gy­ve­no maž­daug 300 ru­sų sen­ti­kių šei­mų. Šian­dien to­kių de­šim­ties ne­su­rink­si – ne­ma­ža da­lis sen­ti­kių ru­sų asi­mi­lia­vo­si su lie­tu­viais. Ra­gu­vos sen­ti­kių ben­druo­me­nės vy­res­nio­jo Ni­ko­la­jaus Iva­no­vo pro­tė­vius ca­ro val­džia ati­trė­mė nuo Arch­an­gelsko ar Mur­mans­ko maž­daug prieš tris šim­tus me­tų. To­kios baus­mės su­lau­kė sen­ti­kiai, gy­nę sa­vo ti­kė­ji­mą ir ne­no­rė­ję per­si­krikš­ty­ti į sta­čia­ti­kius. Pats Ni­ko­la­jus ir jo tė­vas gi­mė Lie­tu­vo­je. Ni­ko­la­jaus žmo­na An­ta­ni­na – ki­lu­si iš Bal­ta­ru­si­jos, nuo Ly­dos. Nors ji ne to­kio ti­kė­ji­mo kaip vy­ras, ta­čiau su­tuok­ti­niai lan­ko tą pa­čią sen­ti­kių baž­ny­čią. Jų vai­kai yra krikš­ty­ti. Su kai­my­nais Ni­ko­la­jus su­gy­ve­na gra­žiai. Ar­ti­miau­sia jo kai­my­nė Kla­va Ru­zie­nė taip jį api­bū­di­no: „Jei­gu ko pri­si­rei­kia, bė­gu pas Ni­ko­la­jų. Nak­tį pri­kel­tas jis at­eis ir pa­dės. Ne­ga­lė­tų bū­ti ge­res­nio žmo­gaus nei jis.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

Vilniaus rajone į lenkų kalbą verčiami visų gatvių pavadinimai

El. paštas Spausdinti

wwwwwwwwwwNiekam ne paslaptis, kad Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose prie kai kurių namų kai kurių gatvių pavadinimai lentelėse užrašyti lenkiškai, nors turėtų būti - lietuviškai, valstybine kalba. Sena, atsibodusi istorija, ne kartą garsinta, rodyta žiniasklaidoje. Kartais matome važiuojantį maršrutinį autobusą su užrašu “Wilno - ...”. Ir nieko nestebina.

Tačiau gal ne visi žinome, kad “Vilniaus rajone verčiami į lenkų kalbą visų gatvių pavadinimai. Rengiamasi pritvirtinti visose vietovėse lenteles su lenkiškais gatvių pavadinimais”. Tiksliai taip pasakė Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas Donatas Smalinskas Seimo švietimo, mokslo ir kultūros bei Seimo Europos informacijos biuro renginyje “Apie lietuvių kalbos konstitucinį statusą po Lisabonos sutarties įsigaliojimo”. Tas pokalbis įvyko įsimintinos dienos išvakarėse: kai LR Seimas atmetė LR Vyriausybės bandymą prakišti lenkiškų pavardžių rašymą dokumentuose ne valstybine kalba.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

Ar kitataučių pavardžių rašyba yra strateginis Lietuvos klausimas?

El. paštas Spausdinti

liubLabai keistai atrodo nuolatinis Lietuvos žmonių šantažas dėl kitataučių pavardžių rašybos ir iš žiniasklaidos, ir iš pareigūnų pusės. Nebelieka jokio padorumo, jokios savigarbos net mirties akivaizdoje. Gal ir sveiko proto greitai neliks. Kai iš LTV ekrano viešų viešiausiai pareiškiama, kad tomis originaliomis kitataučių pavardėmis reikia atsidėkoti NATO, suima toks juokas, koks dar neėmė niekad dėl buko užsispyrimo siekiant įrodyti vienintelę priimtiną savo tiesą. Kaip sovietmečiu partijos elgesys – jokių kitų nuomonių, nes yra viena pati teisingiausia generalinė linija ir nė mur mur... Atrodytų, kad neturime Lietuvos Konstitucijos, kurioje įrašyta, kad kalba yra nacionalinė vertybė, kad galime nepaisyti Konstitucinio Teismo nutarimo, kuris privalomas pirmiausia aukščiausiems šalies pareigūnams, o jie prieš ją ir jį šokinėja kurstydami aistras. GĖDA!

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

Laikas nutraukti lietuviškos tikrinių svetimybių vartosenos iškraipymo politiką

El. paštas Spausdinti

liubValstybinės lietuvių kalbos komisijos iniciatyva žmogaus vardas ir pavardė Lietuvoje nepagrįstai prilyginami prekės ženklui. Tokią nesąmonę antrina ir aukštieji šalies pareigūnai. Panašiais prasimanymais jau daug metų mėginama pateisinti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos vykdomą lietuviškos tikrinių svetimybių vartosenos siaurinimo ir naikinimo politiką, siekiama įsiteikti Lenkijai, griežtai reikalaujančiai, kad Lietuvos Respublikos išduodamuose asmens tapatybės dokumentuose būtų atsisakyta lietuviškai rašyti lenkų asmenvardžius. Tai žeidžia kiekvieno padoraus Lietuvos piliečio garbę ir orumą. Tokia pažiūra, kad lietuvių kalboje galima taikyti kitų kalbų taisykles, prieštarauja lietuvių kalbos kaip linksniuojamos kalbos vartojimo logikai. Kaip Lietuvos vartotojų asociacijos Valstybinės kalbos (skaitytojų teisių) grupės pirmininkė esu įrodžiusi, kad kiekviena tauta pritaiko kitataučių pavardes prie savo kalbos ir nurodytas straipsnis yra ryškus to pavyzdys: http://www.slaptai.lt/gerbk-lietuviu-kalba/2984-pavarde-ir-jos-variantai-priestarauja-originalo-kalbos-teorijai.html.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

Kodėl nedalyvavau susitikime su Vladimiru Pozneriu

El. paštas Spausdinti

pozner_Balandžio 7 dieną “Transparency International” Lietuvos skyrius savo internetiniame puslapyje viešai paskelbė, jog visus žiniasklaidos padėtimi besidominčius kviečia dalyvauti išskirtinėje renginių ciklo ”Žurnalistų pusryčiai” diskusijoje “Pusryčiai Nr. 9: Esminiai žurnalistikos principai ir žodžio laisvė“. Skelbimas skambėjo viliojančiai: vakaras – su autoritetingu Rusijos žurnalistu Vladimiru Pozneriu. Įspūdinga biografija galintis pasigirti Vladimiras Pozneris, kurį laiką buvęs Sovietų valdžios veidu Vakarų žiniasklaidoje, viename interviu yra paminėjęs: “Galiuosi, kad geriausius metus iššvaisčiau užsiimdamas propaganda“.

Skelbime taip pat buvo tvirtinama, jog pagrindinė V.Poznerio pranešimo ir devintųjų “Žurnalistų pusryčių“ diskusijos tema – žodžio laisvė šių dienų žiniasklaidoje. Šios viso regiono žurnalistams aktualios problemos analizė išryškina kitus nepatogius klausimus: ar suderinama žurnalisto tapatybė ir patriotiškumo idealai, kam žurnalistai yra atsakingi, kas yra pagrindinė – jei ne vienintelė – žurnalisto pareiga?

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 


Puslapis 1 iš 4

Videostudija

Fotogalerija

Tautos ir likimai


�ym�ti ir dalintis

Statistika

Portalo lankytojai iš viso atvertė puslapių : 871816
Dabar lankosi:  svečių - 52 
archyvas
Tinklink baneris
       Butu nuoma
       eSports zaidimai
       Butų remontas
       Apsaugos sistemos

      PASIEKIMAI


       Personalas.net
       Milijonieriaus testas
       Darbas, darbo!
       Permainų knyga
Rodoma versija 39 iš 127 
1:59:12 May 31, 2010   
Sep 2007 Jan 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba
http://www.slaptai.lt/