Literatūra ir menas

Literatūra ir menas, 2010-05-28 nr. 3286,
www.culture.lt/lmenas/?st_id=16590

POEZIJOS PAVASARIS

Poezija tikėtoje erdvėje

ASTRIDA PETRAITYTĖ

[skaityti komentarus]

iliustracija
Poezijos šventė Literatų gatvėje
Autorės nuotrauka

Smagu pamatyti dabar madingą meną netikėtose erdvėse, o dar smagiau – tikėtose, bet iki šiol neišnaudotose... O kur Poezijos pavasaris tikėtesnis nei Literatų gatvėje, kurios sienose įamžinti pagarbos ženklai Poetams (žinia, ir kitiems Kūrėjams)! Eglės Vertelkaitės projektas ir jos inspiruotų dailininkų dedikacijos mylimiems autoriams (ir bendraamžiams, ir, tarkim, M. Mažvydui) šioje Vilniaus senamiesčio gatvelėje, savo faktūra itin palankioje sieninėms inkrustacijoms, jau nekart aprašyti. O štai Poezijos pavasario vėjai čia įsisuko (Sekminių sekmadienį – gegužės 23 d.) pirmą kartą. Kaip ir dera, šįkart pynėsi literatūra ir menas (pirmiausia – dailė). Renginio organizatoriai bei vadovai –­ E. Vertelkaitė ir Julius Žėkas –­ sudarė abiejų sričių tandemą, o pastarasis vedėjaudamas vis stengėsi prisišaukti poras: dailininką-autorių ir jo pagerbtąjį literatą. Tiesa, sekėsi sunkiai: arba atsišaukdavo tik dailininkas, arba tik poetas (kartais prozininkas – Vytautas Martinkus), arba (dažniausiai) – nė vienas, nė kitas. Tad vedėjui nekart teko „gerojo pasakų dėdės“ balsu suktis iš situacijos... Galbūt organizatoriams nevertėjo pasikliauti masiniu visų „suinteresuotųjų“ subėgimu ir, nepabijojus „diskriminacijos“, iš anksto užsitikrinti vienos kitos „poros“ viešą „meilės prisipažinimą“... Kažin ar pasitelktasis teatrinis momentas – judesio studijos „Kinesfera“ pasirodymas –­ ­­­sukėlė lauktąjį efektą: viena, jį regėjo tik pirmojoje gretoje sustojusieji (iš gana gausaus būrio), antra, vargu ar lengvabūdiškai poetiškai nusiteikusiesiems rūpėjo giliosios keistų personažų vaikštynių prasmės... Taip, renginyje (juk pirmasis!) būta ir „duobių“, bet popietė praėjo puikiai. Ir saulė (nors nežadėta) švietė, ir poetiška nuotaika tvyrojo, ir įvairovės būta... Visą vyksmą „sukabino“ gitaros iš rankų nepaleidęs, ne vieno poeto (B. Brazdžionio, A. Baltakio ir kt.) eilėraštį išdainavęs Vaidas Lengvinas. Gražiai atsišaukė kai kurie tandemai (Dailininko ir Poeto), nors tik vienos pusės atstovaujami: štai Marta Vosyliūtė perskaitė savojo „herojaus“ Donato Petrošiaus eilėraštį „Copy and paste“, o Jolanta Sereikatė – ir savo, ir bičiulės Jolitos Skablauskaitės (kuriai yra paskyrusi dedikaciją) poezijos... Būta ir chuliganiškų manifestų (tiesioginių, žaidybinių ir į poeziją pretenduojančių): Kasparas Pocius skandavo, kviesdamas pervertinti vertybes ir griauti stabus, jauniausiu poetu pristatytas Jaunius Čiulada rėžė eilėraštį su įvairiais fuck, chuinia ir pan. (žinia, tai jaunųjų privilegija – jausti, kad keiktis yra drąsu), o visą poetinę popietę užbaigė Redo Diržio performansas... Tiesa, pastarojo esmės teko ieškoti vėliau: rumuniškai ir albaniškai perskaitęs tekstus, kuriuose girdėjosi žodis „manifesto“, lietuviškąjį variantą performatorius pasiūlė perskaityti patiems, jis esąs iškabintas... Tikrai – jau traukdama namop, aptikau ne tik „Gręžimo manifestą“, bet ir Poeto portretą sienoje kartu su talkininku beurbinantį Diržį...

iliustracija
Atidengta atminimo lenta Matui Šalčiui
Autorės nuotrauka

Taip pasklidai – daugeliui jau nuskubėjus į galeriją „Kairė-dešinė“, į kurią neoficialiam uždarymui visi buvo E. Vertelkaitės pakviesti – baigėsi renginys, prasidėjęs sukauptai ir glaustai: ogi dar prieš Poezijos šventę atidengta dedikacija keliautojui ir žurnalistui Matui Šalčiui! Pabaigoje ši momentą miniu ne iš užuomaršumo, priešingai (at last but not the least), – šios trumpos iškilmės tapo ryškiu ir prasmingu Literatų gatvės dienos akcentu. Skulptoriaus G. Piekuro sukurta atminimo lenta atidengta dalyvaujant jau garbaus amžiaus keliautojo dukrai Ramintai Šalčiūtei, prisiminusiai nuolat plaukusius Tėvo laiškus – paeiliui žmonai ir visoms dukroms... Žodelį tarė Žurnalistų sąjungos atstovė Erika Straigytė, vicemeras Gintautas Babravičius – ne kaip valdžios atstovas, bet kaip ekspedicijos Pietų Amerikoje, ieškant M. Šalčiaus pėdsakų, dalyvis, Mato Šalčiaus premijos laureatai Gerimantas Statinis ir Dainius Kinderis; pastarasis pasižadėjo leistis į mūsų keliautojo pėdsakų paieškas Filipinuose...

Literatų gatvė, matyt, žada ateityje mums atskleisti vis naujus ne tik Literatūros ir Meno, bet taip pat Literatūros ir Gyvenimo sampynos aspektus.

 
Rodoma versija 1 iš 1 
19:37:05 May 30, 2010   
7 AM 7 AM
Sąrašas   Archyvas   Pagalba