ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2010-02-19 nr. 977

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

PETRAS RAKŠTIKAS. Proza (20) • RYTIS RADAVIČIUS. Pabėgimas (2) • IEVA MIKALKEVIČIŪTĖ. Lietuviškoji nirvana (7) • Interviu su VYGANTU MALINAUSKU. Kas sieja A. Stulginskį, V. Mykolaitį-Putiną ir J. Lukšą-Daumantą? (11) • JONAS GRIGAS. Kaboti kartu ar atskirai? (78) • SIGITAS GEDA. Dainos, kurių išmokė motina (16) • INGA GLEBOVA. Nuostabi istorija apie valytoją ir bankininką (1) • IEVA ASTROMSKAITĖ. Eilės (1) • LUANA MASIENĖ. Eilės (4) • DANE ZAJC. Eilės (4) • Interviu su CHRISU ANDERSONU. Ilgasis kultūros šleifas (1) • GINTARĖ BERNOTIENĖ. Penkios tezės apie 2009 metų poezijos knygas (7) • TOMAS ARŪNAS RUDOKAS. Rudokas prieš Salingerį (31) • VIDA ŠATKAUSKIENĖ. Plyšk, šalčiau! (4) • ROLANDAS KAUŠAS. Apie banginius, lietų ir kiną (130) • Nauji miestės laiškai (477) •

Apie banginius, lietų ir kiną

ROLANDAS KAUŠAS

[skaityti komentarus]

iliustracija
Kadras iš filmo „Šerlokas Holmsas“

Lietus, dėl visko kaltas lietus ir sušalęs vėjas nuo Aliaskos, neįprastas šioje geografinėje platumoje. Jis atpučia net banginius, o tai yra dideli padarai ir reikia būti labai piktam, kad juos pajudintum. Banginiai, retsykiais plačiom kaip ližė uodegom tekšnodami San Diego vandenis, plaukia šilumos link. Oro sąlygos plaukti labai nepalankios, net ir iškišus iš vandens galvą, jiems turėtų matytis tik kitas vanduo, ir visai nebeaišku, kodėl moteriškė per radiją kalba apie orą. Jo tarp lietaus čiurkšlių mažai belikę – taip atrodo žiūrint pro langą ir vis norisi čiurkšlę paleisti pačiam. Būtų galima nusipirkti bilietą ir laivu plaukti pažiūrėti banginių, bet jie greit ir taip bus čia. Be to, banginiai neturi pasirinkimo – vėjas juos pučia Meksikos linkui, o mes turim, todėl šiandien važiuosim į kiną, 8-uoju greitkeliu rytų pusėn, kur prekybos centras. Į patį rytinį seansą, nes namie šalta. Reikia tikėtis, banginiai jau bus praplaukę pro šalį ir netrikdys eismo. Rytinis seansas, pasirodo, yra pigiausias kaip išėjusiems į užtarnautą poilsį – tik 6 doleriai vienam asmeniui. Atžala kaipmat suskaičiuoja, kiek jam liko iki pensijos, ir šiek tiek nuliūsta. Mergaitė langely palinki gero žiūrėjimo, mes jai palinkim nesušalti ir neriam į erdvų šiltą vestibiulį, kvepiantį šviežiais spragintais kukurūzais ir pažadėtais kinematografiniais burtais. Užrašas mūsų bilietuose nurodo žiūrėti „Šerloką Holmsą“. Atžala ne pirmą kartą atsargiai teiraujasi, ar ten bus zombių su vampyrais. Jam atsakoma, kad nuo šešių ryto jis prisišaudė žaisdamas kompiuterinius žaidimus ir jam pačiam jau išvarvėjusios akys, todėl dabar atėjęs metas kultūrai ir švietimui, kad tai yra šeimos laikas ir kad dabar, nori jis to ar nenori, bus taip. Lietus išplovė kalbos minkštumą. Taip pat sugrąžino senus primirštus papročius: visi kartu nueinam į tualetą, kad paskui nereiktų. Dviejų aukštų kino teatre bene 15 kino salių. Įsmunkam į vieną, kur rodomas „Šerlokas Holmsas“. Dar tik reklama, akims apsipratus matosi gal 3 žiūrėtojai, todėl geriausios vietos, kur ant geležinių turėklų galima susikelti kojas, atitenka mums. Salėj šilta ir jauku, ant aplinkinių kėdžių išdėliojam drėgnas striukes, susikeliam kojas ir pasijuntam kaip namie. Šiuo atveju tai yra neteisinga, bet posakį vartoju avansu, kai vėl atšils. Pats laikas pažvelgti į ekraną. Ten jau kuris laikas rodoma reklama apie USA Army. Raumeningi vyrukai ir, kad viskas būtų politiškai korektiška, merginos kažkuo juodu ištepliotais veidais, dėl to irgi panašios į vyrukus, šokinėja iš lėktuvų, plaukia, paskui vėl, rankose laikydami ginklus, šokinėja per kliūtis... ir išgelbsti civilius gyventojus iš degančių namų. Jeigu išgelbsti vaiką, perduoda jį tiesiai į sužavėtos blondinės rankas, jeigu suaugusįjį – tai abu šoka pro langą iš liepsnų ant tam tyčia pripūstos pagalvės ir kurį laiką jų nematyti. Jeigu nebūtų šokinėję iš lėktuvų, būtų išgelbėję greičiau, topteli galvon. Atsargiai pažiūriu į atžalą, ar jam nekyla noras su automatu rankoj gelbėt žmoniją. Tas žiovauja. Gerai. Tarp gelbėjimų matyti baltos raidės juodam fone: Grūdink charakterį, vėliau: Grūdink valią. Užrašai palydimi atitinkama muzika. Jeigu ją paleistų dar garsiau, gautum trūkį. Todėl per muzikinius intarpus sėdžiu išsižiojęs. Reklama trunka gal 10 minučių ir jau turėtų pasirodyti žmogus-voras, bet vietoj jo matyti kylančios saulės apšviesti ryžtingi naujųjų rekrūtų veidai. Atžala suardo reklamos sukurtą idiliją dar kartą pabandydamas mus įkalbėti išleisti jį žiūrėti tikrai įdomių filmų. Jam pasiūloma grūdinti valią ir charakterį. Prasideda kino filmų anonsas. Galėtum pamanyti iš naujo bežiūrįs USA Army reklaminį klipą. Bruce’as Willisas kažkelintą kartą gelbsti pasaulį, kiti aktoriai, kuriuos žinau iš matymo, bet niekaip negaliu prisiminti pavardžių, irgi gelbsti, tik jiems sekasi prasčiau. Antrame filme – Benicio del Toro, bet nekaip baigiasi: jis net traškėdamas pavirsta vilkolakiu ir mėnesienoj apauga gaurais. Atžala kaipmat atsigauna ir palinksta į priekį, kad geriau matytų. Mudu su pačia paniekinamai purkštelim – aš dėl to, kad irgi turiu gaurų ant krūtinės. Ji uždeda delną ant manojo ir mes žiūrim, kas bus toliau. O toliau, jau kitame filme, kuris vadinasi „Legionas“, Higher Power užpyksta ant žmonijos ir atsiunčia blogus angelus padaryti tvarkos. Apie tai iš garsiakalbių praneša gergždžiantis žemas balsas. Geriau jau ta Higher Power pasirūpintų lietum, šauna šventvagiška mintis, bet reklama baigiasi. Dabar rūpestingasis ekranas liepia nutildyti visus aparatus, išnešti laukan kūdikius, o kilus gaisrui nebėgti, bet palengva eiti prie Exit pažymėtų durų. Aš tai nė už ką nebėgčiau, ir tada mane išgelbėtų USA Army blondinės, gal net tos pačios, kur buvo reklamoj. Bet paklūstu ir nepasitenkinimą Higher Power išleidžiu už durų, kad netrukdytų aplinkiniams. Jų visai nedaug, tik išrinktieji, sugebėję prasikošti pro vandens čiurkšles ir banginius. Dabar, jau šiek tiek apdžiūvę, iš pradžių jie siurbčioja soft drinks iš milžiniško dydžio popierinių kruzų, kad paskui būtų lengviau įsirašyti į USA Army. Jeigu tikėsime statistika, kad 50 proc. amerikiečių palaiko karą, greitai kino teatre sėdėsim vienutėlaičiai.

Ekrane pasirodo Šerlokas Holmsas. Reikia labai įdėmiai žiūrėti, kad jį pamatytum, nes jis, jau savaitę nesiplovęs plaukų, apšepęs ir apimtas depresijos, sėdi kambary ir šaudo į sieną. Prie tokio aš nepratęs. Jį vaidina aktorius, kuris vaidina „Geležiniame žmoguje“. Užtat daktaras Votsonas toks, kaip priklauso: su skrybėle, lazdele rankoj, gerų manierų, žodžiu, tikras džentelmenas. Jis atidaro langą ir išvėdina Šerloko Holmso kambarį. Lango atidarymas sutampa su paslaptingų įvykių Londone pradžia. Kamera išlenda pro langą laukan, kur toks negeras žmogus, pasitelkęs antgamtines jėgas, galabija jaunas merginas ir aplink sėja paniką. Jis visai teisėtai pakariamas, ir daktaras Votsonas, kad būtų patikimiau, patikrina pakaruoklio pulsą, kurio nėra. Štai čia ir prasideda. Atbėga persigandęs kapinių sargas ir paskelbia matęs pakaruoklį prisikėlusį. Apie tai byloja ir tuščia kapo duobė. Dar vėliau pamatom blogiuką, tikrai prisikėlusį, net su kaklaraiščiu ir pomada suteptais plaukais, slaptame susirinkime, kur jis paskelbia naują tvarką ir planus paimti valdžią į savo rankas: iš pradžių vietiniu mastu, o paskui ir plačiau. Nesuprantu, kur žiūri Vatikanas, nes čia yra akivaizdus autorinių teisių pažeidimas. A, tiesa, dabar jie žiūri „Įsikūnijimą“, kad kitiems lieptų nežiūrėti. Užplūsta liūdesys: filmas, rodos, vis labiau klimpsta į mistiką, juodąsias jėgas, ir neatrodo, kad depresijos apimtas, pasišiaušęs, nešvariais, susiglamžiusiais drabužiais vilkintis žmogus galėtų tiems prietarams pasipriešinti ir demaskuoti dar vieną mesiją. Nebent pasirodytų Tomas Hanksas, bet čia jau kita opera.

Viešai turiu atsiprašyti režisieriaus ir scenarijaus autoriaus už tikėjimo stoką. Prašau man atleisti. Net ir būdamas ne pačios geriausios formos, Šerlokas Holmsas sugeba išnarplioti mistinę raizgalynę ir mesijui parodyti jo vietą. Žmogaus protas ir valia nugali, tamsybininkai ištraukiami į šviesą, kur jų funkcionavimas nebetenka prasmės. Užuomina filmo pabaigoj sako, kad savo eilės jau laukia kitas išganytojas. Bet tai ne Bruce’as Willisas. Kaip gerai, kad pasaulis, nori jis to ar nenori, vis tiek bus išgelbėtas.

Ekrane pasirodo raidės, susirenkam išdžiūvusius drabužius, pasiimam apsnūdusią atžalą ir drožiam, iš kur atėję, t. y. į didįjį vestibiulį. Tačiau už lango tebepila lietus: Motina gamta niekais verčia žmonijos proto ir valios gebėjimus. Nešamas vėjo, pro šalį pralekia raitelis be galvos su sulaužytu skėčiu. Ak šitaip. Mes dar pamatysim. Apsisukę ant kulno, sutartinai patraukiam priešingon pusėn nuo durų, t. y. bufeto link. Nesam jau tokie pirštu penimi. Dantis už dantį, akis už akį. Čia mes drąsūs ir mūsų gebėjimų niekas nekvestionuoja. Atžalos moralinius nuostolius kompensuoja pica ir jau anksčiau minėtas už jį patį didesnis puodas soft drink. Vaikui dar tik 13 ir nieks jo į kariuomenę nepaims, kad ir ko jie būtų į tą gėrimą pridėję. Pati, pakovojusi su savim, išsirenka tą patį, o man atitenka traškučių dėžė su lydyto sūrio kaušeliu – patiekalas, vadinamas nachos. Gėrimų sriūbtelsiu iš tų dviejų didelių puodų. Malonumas kainuoja 38 dolerius ir yra daug malonesnis negu ėjimas laukan, kur banginiai ir išdidi gamta. Tegu dabar žiūri į mus pro langą. Taip apsiginklavę ir nepraradę orumo, patraukiam ilgu koridorium, skaitydami bėgančius užrašus virš kino salių durų.

The Tooth Fairy skamba neblogai, be to, reikia kur nors pavalgyti. Sugužam vidun. Bedažant traškučius į sūrį paaiškėja, apie ką čia bus. Ledo ritulininkas garsėja šiurkščiu žaidimu ir dantų išmušinėjimu. Iš čia ir tooth fairy. Tiems, kurie pažįstami tik su Kalėdų Seneliu, galiu paaiškinti, kad minima asaba surenka iš po pagalvių iškritusius pieninius dantis ir vietoj jų palieka dolerius. Kupiūros po pagalve dydis paprastai kažkodėl yra tiesiogiai proporcingas šeimos pajamoms, ir kodėl taip yra, galėtų suprasti tik Šerlokas Holmsas. Bet jis liko kitoj salėj. Tyliai su pačia pasiginčijam, kaip reiktų išversti filmo pavadinimą. Mano manymu, geriausiai tiktų „Pieninių dantų fėja“, bet kramsnodamas traškučius aš ir taip keliu pernelyg daug triukšmo, o visus tuos dalykus kartu su kūdikiais reikėjo palikti už durų.

Ekrane pradeda rutuliotis siužetas. Ledo ritulininkas yra žmogus sužeista siela, praradęs pasitikėjimą savimi ir dėl to žlugdantis kitų dvasią ir dangstantis savo žaizdas raumenimis. Jis net pasako mažai mergaitei, kad tokios būtybės kaip tooth fairy nėra ir būti negali. Negana to, nudžiauna iš po pagalvės fėjos paliktus pinigus, kad susimokėtų už savo ir sėbrų picą bei alų. Tai darydamas jis gražiai šypsosi. Bet neilgai. Tik visiškas tamsuolis gali nežinoti panašiu elgesiu užsitrauksiąs dangaus kerštą, bet ledo ritulininkas galvoja vien apie seksą su mergaitės mama, ir jeigu taip tęstųsi, pražiopsotų gyvenime kur kas svarbesnius dalykus. Taip mano scenarijaus autorius. Su juo kompanijoj prie alaus būtų galima pasiginčyti. Tuščios mūsų maisto dėžės keliauja po kėdėm, didžiuliai popieriniai kruzai su soft drinks patogiai įsitaiso specialiose ranktūrių įdubose. Prikimštais pilvais mes pasiruošę stebėti ledo ritulininko dramą. Vos spėju gurkštelti soft drink, ir vargšui išauga sparnai, bet ne erelio ir net ne angelo, o kipšas žino kieno. Atitinkamoj kontoroj jam perskaitomas verdiktas: dvi savaitės sunkiųjų fėjų darbų. Paskiriamas socialinis darbuotojas, kad surengtų instruktažą ir išmokytų dantų keitimo doleriais gudrybių. Pasirodo, išmušti lengva, bet pabandyk juos surinkti. Gal dėl to, kad pavalgiau, ledo ritulininkas man patinka. Net ir jo išvaizda kelia pasitikėjimą. Buvęs profesionalus imtynininkas, pravarde Uola, – su plačia šypsena veide. Situacijos lengvai keičia viena kitą, ir ne dėl to, kad taip reikia scenarijaus autoriui. Yra ir happy end: ledo ritulininkas pasveikusia siela vėl pradeda rimtai žaisti, o ne stumdytis. Nedrąsus ir kitų skriaudžiamas berniukas viešai scenoje sugroja gitara (atžala man šnibžda, kad jis negroja, tik imituoja, o maniškis tuos dalykus išmano; aš jam sušnibždu, kad ne tai čia svarbu), fėjų socialinis darbuotojas įgyvendina seną svajonę ir pats pradeda keisti dantis į dolerius. Visiems šviečia saulė.

Tik ne mums. Išeinam iš kino salės. Dabar iš lauko pro langą mus apžiūrinėja nematytos žuvys, matyt, turistės iš Čikagos, ir kažką vienos kitoms sako, nes iš burnų joms eina burbulai ir kyla į viršų. Geras ženklas. Vadinasi, viršuj dar yra oro. Tik pamanykit. Vėl atsistojam į eilę. Šįkart nusiperkam Kalėdų Senelio maišo dydžio terbą spragintų kukurūzų, apipiltų sūriu sviestu. Atžala gauna dėžutę tokių ledų, kuriuos kaip saldainius po vieną įmeti į burną. Kadangi pirkom large kategorijos puodus, juos soft drink pripildo už dyką. Sumokam 18 dolerių. Esam sotūs ir sušilę, valia visai nusilpusi. Kad taip tęstųsi toliau, paleidžiam atžalą į laisvę. Jis nulekia žiūrėti tikrai gerų filmų, t. y. „Legiono“.

Mes, senimas, susirandam kino salę taikiu Leap Year pavadinimu. Sukišam su pačia rankas į riebų kukurūzų maišą. Šįkart ekrane graži mergina valiūkiškai riesta nosyte ir didelėm akim padeda pardavinėti nekilnojamąjį turtą. Teisingiau pasakius, pripildo erdvę baldų ir visokių kitų gražių dalykų, „kad potencialūs pirkėjai pamatytų galimybes“. Pardavus būstą, visa butaforija išnešama, lygiai kaip nusipirkęs alaus kartu negauni jį reklamavusios merginos. Matyt, netikrų vaizdinių kūrimas paveikia ir filmo herojės vidinį gyvenimą: nuo pat pradžių mums duodama suprasti, kad jos mylimasis nėra būtent toks, kokio jai reikia. Nekilnojamojo turto dekoratorė nenori to sau pripažinti ir net ryžtasi vykti pas jį į Airiją ir pagal seną keliamųjų metų tradiciją, kuri suteikia merginai teisę vasario 29-ąją pasipiršti išrinktajam, žengti lemiamą žingsnį. Čia ir prasideda. Norėdama pasiekti tikslą, perskrenda vandenyną, avėdama aukštakulniais išbraido vešlias Airijos provincijos pievas, išsivolioja purve (čia salė dūsta iš juoko, o man mergaitės gaila, ji neturi pasiėmusi švarių drabužių, dar gaus plaučių uždegimą) vien tam (arba kaip gerai), kad suvoktų mylinti kitą. Tai terapinė kelionė, į kurią vykusiai prikaišiota nepaprastai gražių Airijos pajūrio vaizdų. Tikras mylimasis panašus į Keviną Costnerį, net ir prabyla tik ilgai reikšmingai pažiūrėjęs. Pažiūrėjimo beveik ir užtektų, nes pusės jo airiškos kalbos vis tiek negali suprasti. Pagrindinės herojės riesta nosis ištempia lengvai nuspėjamą siužetą iki finišo. Druskos nugraužtom lūpom išeinam laukan. Mergaitė surado tikrąją meilę. Mes ieškom savosios. Atžalos nė kvapo, reikėjo neduoti to soft drink neštis, jau turbūt bus įsirašęs į legionierius. Einam gelbėti, bet negi jį tamsoj rasi. Ekrane žmonija kovoja už išlikimą. Ir gerai. Tegul atžala pratinasi. Išėję iš kino salės, pasižiūrim pro langą. Matosi Nojaus arka, vadinasi, nepakliuvom. Taip man ir sakė. Paskui pažvelgiam bufeto, tiesiančio mums alyvmedžio šakelę, pusėn ir nusipurtom – kukurūzų maišas dar pusiau pilnas, pati nešasi didįjį kruzą, kad jau visiškai apsėmus galėtų parodyti: mes su jais, su vandens gyventojais, saviškiai, taip sakant. Galvoj nelikę jokių minčių, tarsi ten būtų priliję. Ėjimo kryptys tarsi ir pasibaigusios, tai pirma nueinam į tualetą, o tada patraukiam į kiną.

Youth in Revolt yra kitas mūsų taikinys. Kamera lėtai slenka kambario sienom, girdėti intensyvus šnopavimas. Pasigirsta palaikymo šūksniai iš salės. Dabar ekrane matosi judanti antklodė. Paskui ji nulekia ant žemės, iš paskos krenta ant grindų ir (suprask, pornografinis) žurnalas. Jaunuolis sėdi ant lovos krašto ir paskubom maunasi apatinius. Skuba pasakoti savo istoriją: vis dar neturėjęs moters, looser (paprastai parodoma pridedant prie kaktos ištiestą plaštaką delnu į priekį, nykštį atkraginus, likusius pirštus laikant kartu ištiestus, kad išeitų didžioji raidė L), nieks jo nesupranta, mėgsta klausytis Franko Sinatros. Iš motinos, kuri pavaizduota kaip tipiška white trash, jokios pagalbos nesulauksi, bet užtat netikėtai vaikinukas sutinka Ją. Ji gyvena su tėvais, anot Jos, religiniais fanatikais, yra išsiklijavusi kambarį Belmondo nuotraukomis ir svajoja pabėgti į Paryžių. Ji anaiptol nėra naivi provincijos mergaitė, veikiau gundytoja Lolita

– Varva seilė, – nutaisiusi nekaltą balsą, klausia pati ir, jeigu dar būčiau nesupratęs, žnybia man į šoną.

– Visai ne, – sakau ir, kad skambėtų įtikimiau, garsiai sriūbteliu iš kruzo.

Gerai, kad vidury filmo Ji tampa panaši į tėvų nuskriaustą auką ir mes turim Jos gailėtis. Jaunuolis išlieka idealistas iki galo. Kad būtų kartu, porelei tenka įveikti daugybę kliūčių, taip pat ir sudeginti pusę Malibu. Kaip romantiška, sako Ji, išgirdusi apie padėtą prie kojų auką. Maištas baigiasi areštu, ne taip kaip daugumoj filmų, kur policija nepastebi lavonų ir automobilių lenktynių didmiesčio gatvėmis. Testosterono kurstomas revolt nepalieka abejingų net ir pareigūnų.

– Ar tu manęs lauksi daug metų? – pabaigoj virpančiu balsu klausia Jis, pareigūnams dedant antrankius.

– Kvaileli, – atsako Ji, – po trijų mėnesių tave vis tiek išleis, juk tu nepilnametis.

Vienu žodžiu, lauks. Taip ir baigiasi.

Lauke jau tamsu, bet ne nuo drumzlino vandens, o dėl to, kad atėjo naktis ir Higher Power paliko mus likimo valiai. Atžala veržiasi žiūrėti dar vieno filmo, bet greičiau iš principo negu vedamas tikro fizinio noro. Gavęs neigiamą atsakymą, tuojau pasiduoda. Kad taip būtų visada.

Kas dar? Lietus pagaliau liovėsi.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2010 m. Gegužės

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


183905. cc2010-02-23 18:57
cool :)

183925. r2010-02-24 00:19
kas cool?kukuruzai ar kruzas?

183950. mie2010-02-24 10:24
jau pamaniau, kad ne i ta sale pataike. skaitau toliau.

183952. mie2010-02-24 10:26
ziurekit, kuo jie vaika maitina. vakar perskaiciau msn ziniose, kad soft drink yra patys pavojingiausi. labai kenkia pamirsau kam.

183954. mie2010-02-24 10:27
dar idomu koks tas san diego saltis nepakeliamas. tikriausiai dvidesimt laipsniu silumos pagal celsiju.

183955. mie2010-02-24 10:29
"dantuku feja". pazistamas personazas.

183956. mie2010-02-24 10:32
jeigu malonusis autorius ir toliau, keliaudmas pasakojimo puslapiais, pilnom saujom es suda, tai iki galo netvers.

183958. mie2010-02-24 10:33
varva ir dar kaip. aisku kaip diena.

183960. mie2010-02-24 10:35
patarciau nueit i "gruobuonis pries svetima 2", va kur tikrai geras filmas. mes einam per naujus metus.

183986. noė2010-02-24 13:30
Uoj, kokia arši diskusija vyksta po Kaušo lb aktualiu straipsniu.

184006. autoriui am2010-02-24 15:05
čia neskaičiau. skaičiau aną savaitę tikrame laikraštyje. kad paskui nereiktų ;)

184052. mie2010-02-24 17:19
kadangi aurotius dar neatpuole, sluostydamasis zembus nuo avizines koses ir nedekoja uz gausius komentarus ir jo straipsnio skaityma, speju, kad neatsibudo dar.

184059. po palme2010-02-24 17:33
dekui uz gausius komentarus. Beveik toks ispudis kad ten kazkur netoliese sedejote ir garsiai sliurpete is kruzo

184068. po palme2010-02-24 17:47
o noe primena juodos spalvos valytoja su pusmetriniais nagais, stumdancia siuksliu kruvas aplink kedes

184070. mie2010-02-24 17:50
ai, nagais. perskaiciau "ragais".

184073. po palme>mie2010-02-24 17:56
toks sventas zmogus, kaip jus taip galejote pagalvoti

184080. po palmei 2010-02-24 18:10
Ne tiek sventas, keik nekeiciantis savo isitikinimu.

184087. >1840802010-02-24 18:21
jeigu isitikinimai teisingi, kam juos keisti

184088. >0872010-02-24 18:23
Taigi.

184092. >0882010-02-24 18:28
zmones eina i kina atsipalaiduoti, o ne ieskoti kas teisingesnis

184101. varna2010-02-24 19:31
Man labai patiko - priminė, kaip su vaikais eidavom Izraelyje filmų žiūrėti. soft drinkai ir kukurūzai :)

184113. mie2010-02-24 20:13
blogi iprociai is mazumes, o paskui cukrus.

184140. po palme2010-02-24 21:01
soft drinks in kukuruzai yra neatsiejama ziurejimo dalis, daug nustojat neapturedami tokio malonumo arba slamsdami cepelinus ir ziuredami televizoriu tokio malonumo irgi nepatirsit. Iprociai kurie teikia malonuma yra gerai

184145. cc 2010-02-24 21:04
Aš bevelyčiau lašinių šmotą, raugintą agurką ir krūzą absoliuto.

184149. cc2010-02-24 21:06
Porelės eina į kiną ne tiek filmo žiūrėti, nes išėję neatsimena apie ką rodė.

184155. užtata atsimena, 2010-02-24 21:43
ko nematė.

184162. >1841492010-02-24 23:19
yra kino teatru specialiai tam reikalui

184182. mie2010-02-25 09:53
"iprociai kurie teikia malonuma yra gerai". valgyti reikia atsisedus prie stalo, keturis kartus ar kiek per diena. ne ant sofos atsidrebus ir ne kine neplautom rankom. va tokie iprociai, mano nuomone, yra gerai. bet ruskiai ir amerikonai turi kita supratima.

184210. noė2010-02-25 11:34
Kaip pirštu į akį: šiuolaikinės sugedusios visuomenės dievas yra jo didenybė MALONUMAS.

184243. mie - noei2010-02-25 13:29
sitoj vietoj as su tavim isvien. dar pridursiu, kad ir vaikus augina akiplesas, nes viska jiems leidzia.

184265. po palme2010-02-25 16:52
mano nuomone yra dienu, kai reikia uzmirsti visas taisykles ir pagyventi taip, kaip paslapcia seniai norejai. Jus lygiai taip pat darot, tik sau neprisipazistat.

184269. mie - po palmei2010-02-25 17:07
ne tik sau, bet ir jums, gerbiamasis, galiu prisipazinti, kad retai kada gyvenu pagal taisykles. kasdien tik pagal norus.

184285. amigo2010-02-25 18:04
karta su biceliais sedejau kine, tai priekyje paneles grauze cipsus ir maiselis labai braskejo, nervino, tai paemiau ta maisa ir numeciau ant grindu, iskraciau cipsus kad nebraskintu, o jos tik kikeno nepyko, mane kad jas kabinam, duros...

184286. >amigo2010-02-25 18:08
o karta , kai pro mane einantys bachurai keikesi, as pradejau sau panoseje taipogi keiktis. Tai jie kikeno, nesuprato, jog tyciojuosi is ju, debilai.

184292. po palme>amigui2010-02-25 18:45
tikrai duros, jus jau nepykit ant manes, bet San Diege tas tikrai nebutu palaikyta kibinimu. Is kart atsizegnoju pasakymu "pas mus geriau", bet ta prasme, kur apie zmogaus saviverte, visdelto geriau

184293. mie2010-02-25 18:49
pati formuluote "pas mus sandiege", "pas mus vilniuje", "pas mus kaune" yra kvaila.

184294. po palme>mie2010-02-25 18:50
aciu, lengviau atsikvepiau p.mieste, nes jau buvau nusigandes kad kartu su noe "laikotes taisykliu". Del vaiku auklejimo tai nereiktu pulti i krastutinumus. Velgi apie ta sventa savivertes jausma prisiminus, vaikams cia duodama suprasti kad niekas ju neturi teises zeminti, net ir pervarge tevai, cia tik maza detale viso proceso, nesugebesiu visko aprepti, bet nera tas auklejimas toks jau blogas kaip is kitos puses atrodo. Kitas reikalas, kad reikia tevams pastoviai kovoti su mass media, kompiuteriniais zaidimais ir kitais panasiais.

184295. po palme>miestei2010-02-25 18:51
as juk stengiausi sakyti kiek galima svelniau, bet vistiek uzsirustinote, ech, sudba takaja

184301. mie - po palmei2010-02-25 19:52
yra paprasta taisykle, kad vaikas turi zinoti savo vieta. turi zinot kas galima o kas ne. prie ko cia zeminimas.

184303. po palme2010-02-25 19:59
o kokia ta vieta?

184305. mie2010-02-25 20:01
ta vieta, kad turi elgtis sveciuose graziai, neimti daiktu neatsiklause. negriebti nuo stalo ko uzsinoreje. pasisveikinti ir atsisveikinti. ir nedraskyti akiu. pradziai cia.

184308. po palme2010-02-25 20:10
Mociute visad stebis kad Marcius "kitoks": mandagus etc...kaip cia yr?

184311. mie2010-02-25 20:34
tikriausia todel, kad pas jus sandiege geriau. bet musu vaikai taip pat buvo mandagus, o pas mus blogiau, tai kaip cia yr?

184313. mie2010-02-25 20:44
ir daugiau nebesiginciju, nes esu pikta ir neobjektyvi.

184314. po palme>bando isvaduot mieste is teisumo pinkliu2010-02-25 20:52
esat piktoka, reikia sutikti. Ka yra? Gal pasijutot pasaulio bamba?

184315. po palme>stebis horoskopu ismintim2010-02-25 21:00
o stai ka sako man siandien vietine San Diego p. Palmyra: Visad yra budas gauti cake(turi omeny malonumus) ir ji suvalgyti. Taciau viskas yra apie porciju normavima. Elgdamiesi moderuotai, galesite dziaugtis dabartiniais malonumais, nesugadindami galimybiu dziaugtis jais ir ateityje.
stai tau ir netikek horoskopais. Juk kaip tik apie tai siandien cia ir diskutavom. Su tokiu horoskopu net noe(neabejoju) sutiktu.

184323. o ką reiškia2010-02-25 23:32
"elgdamiesi moderuotai"? Bus koks nors moderatorius ir moderuos?

184327. po palme>saziningai atsako bevardziui klausejui2010-02-26 00:42
nepaaiskino vietine Palmyra. Matyt reiskia dziaukis saikingai, kaip Epikuro kiemely. Moderatorius bijotu su manim dirbti, nieko neiseitu

184339. cc2010-02-26 08:09
Atvirkščiai- vaiką reikia auklėti žiaurai, dažnai primušti, bet nepersmarkiai, kad nepalūžtų, o taptų užsispyręs, atkaklus, priprastų ištverti smūgius ir degtų noru kitus silpnesnius prilupti. Jis turi išmokti nekaltomis akimis meluoti, būti nesąžiningu, išmokti vogti, bet turi būti labai gudrus, klastingas, niekada nepakliūti, o pakliuvęs- išsisukti.Jis privalo tapti gatvės, klasės vaikų vadu(glavariom). Tik toks gali tapti prezidentu ar sėkmingu korporacijų, bankų vadovu, generalisimu. Mandagūs, tolerantiški vaikai užaugę galės dirbti tik minėtų vadovų sąžiningais, darbščiais pastumdėliais, būti paklusnia patranku mėsa. Dar galės verkšlenti, skųstis Dievui, kodėl jie, geriečiai skurdžiai nieko neturi, net žmonos juos skriaudžia, kai amoralūs niekšai varto milijonus, milijardus, tampa gerbiamu elitu, visi jų bijo ir pavydi, o žmonos juos stato pavyzdžiu. Kunigėliai nelaimėlius paguos, nuramins sakydami, kad po mirties jie sėdės Dievo dešinėje, o jų skriaudikai milijonieriai amžinai kenties pragare, nes į dangų pro adatos skylutės vartus jie savo pilvų neprastums. Ir eina nuramintas laimingas teisuolis toliau tempti savo gyvenimo jungą, ol mirtis juos išskirs.

184342. >2010-02-26 08:44
Suprantamas cc noras paissidirbineti, tiktai tokie jo (jau ne be pirmi) isvedzuojimai visai nejuokingi.

184346. mie - >2010-02-26 09:32
todel, kad tu pats esi mymra.

184348. >mie2010-02-26 09:41
Ne. tikrai ne mymra:)

184402. e - Noe2010-02-26 13:05
"...šiuolaikinės sugedusios visuomenės dievas yra jo didenybė MALONUMAS." - Hedonizmas, kaip teorija (o ir praktika) gimė Pietų Atėnuose, mieloji.

184404. e - mie2010-02-26 13:15
"...ta vieta, kad turi elgtis sveciuose graziai, neimti daiktu neatsiklause. negriebti nuo stalo ko uzsinoreje. pasisveikinti ir atsisveikinti. ir nedraskyti akiu. pradziai cia." - Tai taikytina visiems ar tik vaikams? Kodėl išskiri vaikus? Nekurkime atskirų taisyklių vaikams ir nebus kartų konflikto.

184405. cc papldymas2010-02-26 13:16
Vaikas turi dar vaikystėje išmokti skintis kelią alkūnėmis, lipti per kitų galvas ir atsidurti piramidės viršūnėje. Labai jam gera bus gyventi tarp kultūringų žmonių, nes jie jam užleis kelią, o jis- niekam, ir visada bus pirmas, pirmas pagriebs, jam teks visa grietinėlė, o kitiems- kas liko. O moralė- yra pančiai su geležiniais svarsčiais prie rankų irokojų: nedaryk to, nedaryk ano, nedaryk kitam, ko nenurėtum, kad tau darytų. Nęsąmonė didžiausia. Tai silpnųjų mažutėlių filosofija ir gyvenimo būdas, ir tai labai gerai, nes mūms lieka atviri keliai.

184413. m - e2010-02-26 13:58
as kuriau taisykles vaikams, bet, aciu dievui, ne visas pavyko idiegti. tai neuzaugo tokie nevyke kaip motina.

184418. e2010-02-26 14:14
Suaugę, dažniausiai, elgiasi su vaikais iš stipriojo pozicijų. O vaikai nenori savęs pripažinti nei silpnaisiais, nei "dar ne visai" žmonėmis, todėl ir kaunasi su suaugusiais visomis priemonėmis (taip, kaip moka ir gali). Ir teisingai daro, beje.

184427. c2010-02-26 14:40
O man taip gaila, jog siu dienu 5-6-riu metu vaikas jau tikras mazas seniukas, nebeturintis jokio vaikisko naivumo, del kurio budavo ypatingai zavus.

184428. e2010-02-26 14:47
Užtat kiek vaikiško naivumo pas mūsų Šatėnijos 56-rių mergikes!

184433. c2010-02-26 15:09
Bet kiek "kietumo" pas pagyvenusius SA berniokus!:)

184435. e (už berniokus)2010-02-26 15:21
Taip, yra dar parako mūsų parakinėse!( kiekiai redakcijai žinomi).

184442. noė2010-02-26 16:14
O į Šiaurės Atėnus hedonizmas jau nebegali išplisti?

184450. po palme2010-02-26 16:37
ne tik gali bet ir reikia kad isplistu, juk noretumet pasidziaugti ir visas slaptas svajones igyvendinti? Kiap mat atsigautumete.

184456. briedis2010-02-26 17:02
aiskiai matyti, kad autorius dar zalias ir jaunas- kukuruzu mes dar prie chrusciovo privalgem.

184464. noė po palmei2010-02-26 17:21
O aš neturiu jokių slaptų svajonių, t.y. tokių, kurias reikėtų slėpti.

184465. nojus2010-02-26 17:22
breidi, jei tu kukurūzus prie chruščiovo ėdei tai tave jau laikas šaut.

184472. briedis nojui2010-02-26 17:30
sakyciau- verciau autoriu dar paauginti.

184486. mie2010-02-26 17:57
belieka zavetis, kaip graziai isauklejo savo sunu muamaras kadafis is libijos. pavyzdys visiems. kadafis jaunesnysis buvo suimtas sveicarijoj uz tai, kad muso savo tarnus. va kur laisva asmenybe. manau, jo visos slaptos svajones issipildo tuctuojau. tik speja slapcia pasvajot - bac ir igyvendinta. taip jis yra isaukletas. bet zanudni sveicarai turi taisykles. del tarnu, pavyzdziui. taigi izeistas tevas paskelbe sveicarams dzichada. oficialiai uz tai, kad neleido muslimams statytis varpiniu. bet is tiesu tai juk visi zino uz ka.

184510. po palme2010-02-26 18:41
palikit gyva autoriu, o tai paskui nezinosit i koki kina eit

184518. atsiprašau mie,2010-02-26 20:24
laiškų puslapyje priekaištavau, kad nepateikia informacijos, kas ten iš Libijos grasina Šveicarijai džihadu (nors ir įtariau, kad veikia gimininė ranga). Štai kur ji!

184520. po palme2010-02-26 20:29
nu jeigu kukuruzai netinka, tai net nebezinau ka ir besiulyt, kokios dar slaptos svajones gali but jeigu ne kukuruzai. Priblosket mane visai. Einu dabar ant vaiko atsigriebsiu

184547. mie2010-02-27 10:01
gavo nuo vaiko i galva ir nurimo.

184553. xa2010-02-27 11:01
Čia kaip Dauguvietytės silkė+degtinė.

184571. po palme>noe`i2010-02-27 15:45
o ka darot su tom svajonem kad ju pas jus nebelieka, pasidalinkit su placiaja visuomene, apsvieskit

184572. po palme2010-02-27 15:47
stai pavyzdziui mieste paskutiniu metu jaucia savimi nepasitenkinima, gal kaltes jausmas ja grauzia ir tai isreiskia gresyvumu.

184574. >po palmei2010-02-27 15:49
Ziurekite jus saves, ozeliai.

184578. zole2010-02-27 16:21
Gal as jau sena ir kvaila, bet koks ten seimos laikas, jei visi ismeige akis spokso i ekrana. Gal ten pas jus galima ziurint garsiai aptarineti ir mokyti vaikus ar zmona :) teisingo gyvenimo? Baika. ( reiskia nieko tokio. Kiekvienas gyvena kaip jam patinka.) Man neaiski kurinio kulminacija.Gal jos neturi buti? Neesu gyvenime daug skaiciusi knygu.Ta prasme gal kurinio orgazmas yra tai, kad seima ryja maista tol, kol persitempia ju pilvai? Atleiskit, neesu nusistaciusi pries autoriaus seima, greiciau priesingai. Ir nereikia ryti tiek daug nesveiku produktu.Vietoj to galejot namie virti lietuviskus barscius, kad ir be grybu. Butu grycia pasilus, seimos laikas praleistas teisingai ( nes kol tetis pjauste burokelius, sunus skuto bulves, mama dejo i puoda babkavus lapus) plus sveikai pasimaitine. Bet vel gi baika. Taciau kam reikia rasyti apie save. Geriau butu buvusi kazkokia amerikonu ar lietuviu seima kuri visa diena tik valgo ir ziuri nesamones, kol isvarva ju akys, o nuo virssvorio suluzta kedes, kai tuo tarpu Lietuvoje broliai lietuviai vasario 16 svencia, dalgeliais mojuoja, linelius seja.

184581. dalgelis2010-02-27 16:27
pasigailėkit, tautiečiai, bent pavasario sulaukit, nemojuokit dabar.

184582. korna (apie 184574)2010-02-27 16:33
Nubėga, pasislepia už kampo ir pasako, argi gražu? O gal reikia suprasti, kad nenubėga, bet rodyklytė yra vardas dabar? Rodyklytę anksčiau naudodavo pvz. taip: xX > krankt, nelinksniuojamiems vardams taip buvo patogu. Jei dabar, jau kai rodyklytė yra vardas, taip būtų parašyta, kas gautųsi? Kad šneka tą patį vienu metu trys? Žiūrėkit ne vien savęs.

184588. >kornai2010-02-27 18:52
pamokslautoja..:)

184591. cc- emilijai zolei, gal nepleterytei2010-02-27 19:07
Senis pynė vyteles, senė kepė bandeles, o mažylis piemenukas iš pakulų pančius suko.

184592. cc2010-02-27 19:08
Dar moku vieną eilėraštį apie Zoją ir konvojaus viršininką, bet tai ne į temą, todėl nepadeklamuosiu.

184593. zole>cc2010-02-27 19:13
emilija ir nepleteryte nei prie ko, jei nori galiu buti onute arba kulverstukas

184595. zole >cc2010-02-27 19:48
o ar ta zinai? Maryte Melnikaite kovotoja drasi, mes verciam ja i griovi ir ....visi.Aisku cia irgi ne i tema, bet mes juk socializmo vaikai, easam ir taip laimingi, siltai aprengti :)

184596. UUUUU2010-02-27 19:48
PILNATIS!!!!!!!!UUUUUUU

184598. zolei2010-02-27 20:30
negerai butu jeigu seima dalgiais mojuotu ir dar per pilnati

184600. zole valdo!2010-02-27 20:45
nereiketu lietuviu liaudies instrumento dalgelio prilyginti amerikoniskam zudimo irankiui.be to tik sovietskaja zenscina su dalgiu pjaudavo,o lietuvaites tik su asoteliu rugpienio i laukus ateidavo ir jokiu cipsu nebuvo.Ka jau kalbeti apie vaikus, kurie turejo medinius zaislus ir tie prie lubu daznai buvo prikalti.

184602. mie2010-02-27 20:52
kas per kliedesys.

184603. zole2010-02-27 20:56
tai ka? matai visiems kliedet galima, man ne? imsiu ir kliedesiu ir ka?

184604. Onutė žolei2010-02-27 21:34
kūlverstuku prašom, būkite, bet jei norėsite Onute pabūti, pridėkite kokį numerį ar epitetą (Onutė žalioji ar žaloji, pvz.), nenorėčiau, kad cc mane su Jumis supainiotų (ir taip jau bandė pravardžiuoti viksva ar smilga, nepamenu).

184605. cc2010-02-27 21:50
Atspėkite mislę. Žalia žolė bet ne žolė, su uodega, bet ne smilga ir ne viksva.

184606. zole2010-02-27 22:02
zaloji buti nenoriu AS TAURAS!galiu buti dar drakonu.

184607. zole >cc2010-02-27 22:04
is kur zinai, kad su uodega? gal su ilgu liezuviu?

184608. Onutė cc-ei2010-02-27 22:09
ananasas?

184611. cc2010-02-27 22:31
Pats nežinau, maniau , kad gal kas žino?

184612. cc2010-02-27 22:36
Susitvarkiau teksto dydį visai lengvai, kitas reikalas.

184618. gal mėlyna 2010-02-28 00:57
žolė, bet ne žolė, su uodega, bet susitvarko?

184651. mie2010-02-28 15:41
vis galvoju kaip negraziai ir neteisingai pasake po palme apie mano gresyvuma.

184660. paguoda mie2010-02-28 17:16
gal jam tą akimirką kepurė degė?

184662. zole >mie2010-02-28 17:21
be reikalo galvoji.vyrai pasako ir uzmirsta, gali moteri isvadinti kuo nori ir neatsimena, o mes po to galvojam, analizuojam situacija.vyrai to nedaro, as zinau, dariau apklausa.

184663. vyras šypsodamasis merkia žolei2010-02-28 17:24
manėte, ištirpsiu ir išklosiu viską? Išgraušit!

184666. zole >vyrui merkia aki2010-02-28 17:30
neerzinkit bobuciu

184667. zole2010-02-28 17:36
beje tas vyriskis juodu paltu nuotraukoje virsuje primena autoriu, kai jis dar gyveno XX amziuje.

184669. xX2010-02-28 18:35
o kaip jūs tarpusavyje kalbatės sandiege? kino teatre, pavyzdžiui?

184671. negi neaišku?2010-02-28 18:43
Ar tu manęs lauksi daug metų?

184684. po palme2010-03-01 03:29
lietuviskai kalbames, Marcius dazniausiai atsakineja angliskai, kartais lietuviskai, toks Babelio bokstas

184685. toto2010-03-01 05:26
Kalbos pavadinimas, žodelis už konteksto ribų, tėra mažas niekelis, lyginant su nesusikalbėjimu.
O šiaip, renkantis susikalbėjimui - tinkamiausia kalba visada bus ta, kuria su tavimi kalbasi.
Kalbant, dar reikia išgirst.

184741. po palme2010-03-01 17:07
jau pripratom ir nebepastebim susidomejusiu zmoniu: kokia cia kalba? Amerikonai daugmaz populiariausias kalbas atskiria, bet aisku lietuviska jiems tikrai negirdeta. Nors pasisnekejus paaiskeja, kad pazinojo lietuviu, kartais net ir pavardes atsimena.

184744. mie2010-03-01 17:33
mazu maziausiai, buvo mate lietuvi is tolo.

184747. mie2010-03-01 17:39
as irgi su vaikais kalbuosi daugiausia lietuviskai. karts nuo karto kystelim tai koki totoriska, tai slovakiska pasakyma. kai buna i tema. ar nejucia pereinam prie sorbu luzitenu kalbos, kad toji visai neisnyktu be pedsako. jauciames laisvai. svarbu, kad kartos susikalbetu ir nekonfliktuotu.

184748. po palme (sunerimes kad nezino sorbu luzitenu kalbos)2010-03-01 17:45
kokia yra sorbu luzitenu kalba, kad taip laisvai jauciates?

184749. mie nuramina po palme2010-03-01 17:49
matau, kad sorbu luzitenu kalba jums negirdeta, tuo labiau nezinomas sukis "sorbu luzitenu kalba skambes po visa pasauli". bet neabejoju, kad pasisnekejus paaisketu, jog pazinojote viena kita sorba luzitena. gal net pavardes atsimintumete.

184755. toto2010-03-01 18:10
Anglakalbiai gan lengvai įsimena lietuviškus vyrų vardus, nes tie, kaip jie sako, ausiai įprastiniai, tik galūnėj „šikna“.

184756. angliakalbiai (broliai Mindaugas, Daumantas ir Liutauras Totauskaičiai)2010-03-01 18:19
iš kokio Vasaros 5 koridoriaus pasigirdo toto balsas (184755)?

184790. po palme2010-03-01 21:04
uztat moteru mergautines pavardes jiems nei uz ka neikandamos, tarsi kokia tarimo negalia turetu: garantuoju kad musu prezidentes pavarde jiems kaip peilis po kaklu. Sorbai luzutenai turbut irgi neistaria tu pavardziu, kur jau jiems, nes jie turbut per savo pernelyg dideli issilavinima visai zemes po kojom nemato

184791. sorbai lūžitėnai2010-03-01 21:19
dėkoja didžiajai lietuvių tautai ir pirmiausia mie už tautinių mažumų kalbų puoselėjimą. (po palmei: vakarų slavų kalba, nepasiduodam germanams).

184798. po palme2010-03-02 01:09
kalbate paslaptimis, matyt jau nepavejamai atsilikau nuo Lietuvos, ko noret, juk 10ties valandu skirtumas

184840. po palme2010-03-02 15:53
aciu gerbiami skaitytojai kad domejotes ir skaitet ir su manim nuejot i kina. Labai aciu

184894. nėra už ką,2010-03-02 22:20
perkaitėm tik keturias eilutes.

184898. mie2010-03-02 22:34
pasiziurejome nuotrauka.

184906. po palme2010-03-03 01:49
aciu ir uz tiek :)

184940. katė2010-03-03 11:09
Perskaičiau visą, bet man labiau patinka, kai kalbantysis patarinėja nesustoti naktį arba postringauja apie ką nors gerdamas alų ir t. t. (patinka man tas "ir taip toliau", ne mažiau negu Kurtui Vonegutui).

184962. kvailutė2010-03-03 12:33
"Tačiau už lango tebepila lietus: Motina gamta niekais verčia žmonijos proto ir valios gebėjimus. Nešamas vėjo, pro šalį pralekia raitelis be galvos su sulaužytu skėčiu. " visų pirma užkliuvo raitelis be galvos. kažkoks nevisai aiškus vaizdinys. ne todėl, kad be galvos (čia tai aišku: jei skėtis sulūžęs, tai per liūti lėksi lyg be galvos), bet negaliu įsivaizduoti žirgo. o gal čia buvo raitasis policininkas? jie tai paprastai būna be galvų. ir dar norėčiau paklausti, kokius žmonijos proto gebėjimus niekais pavertė gamtos stichija? norėtųsi suprasti šias detales, nes galimas dalykas, kad be jų atsiskleidimo liko uždaras visas tekstas, kuriame be rašymo meistriškumo sunkiai įžvelgiu, o ką norėjo autorius pasakyti. gal tik šiaip treniravosi. bet tokiu atveju čia - juodraštis arba fragmentas kažkokio reikšmingesnio kūrinio.

184971. c2010-03-03 14:57
R.Kauso daugiau neskaitysiu. Neskaitys mano pazistami, gimines ir atimieji!

184975. mie - c2010-03-03 15:26
kodel?

184977. c2010-03-03 15:28
Del jo komentaru " laiskuose".

184979. briedis kvailutei2010-03-03 15:41
jau maniau, kad visam dingai. taves cia truko(bent jau man). jausdavausi, kaip tas pikaso griozdas salia mergaites ant kamuolio- ir tvirtai ir puikiai.

184984. katė2010-03-03 15:53
Mieste, kur nukišai savo laiškus?

184985. >2010-03-03 15:56
persikele i ismaldauta nauja numeri.:)

185015. >c?2010-03-03 18:46
o kas blogai su tais komentarais?

Rodoma versija 10 iš 26 
23:04:37 May 16, 2010   
May 2009 May 2011
Sąrašas   Archyvas   Pagalba