SEPTYNIOS MENO DIENOS

2005-06-10 nr. 665

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Pille Veljataga
Skirti princesėms
36

Muzika 
• Živilė Stonytė
Beveik nepakartojama
3
• Marius Kraptavičius
"Nė velnio tu neužgavai..."
1
• Nepaliauja stebinti
• Atminimas liks gyvas
• Gyvenimas liudijo ištisą epochą
• Gedulo ir vilties dienai1
• Naujas pastatymas Čikagos lietuvių operoje
• Kovos dėl pasaulio dainininko titulo
• "Lietuvių klasikos" serija: Vlado Jakubėno CD
• Vytauto Barkausko "Jeux" pristatytas Japonijoje1
• Prasidėjo "Druskininkų vasara su M.K. Čiurlioniu"
• KONCERTAI

Dailė 
• Laima Kreivytė
Paprastas kūnas
1
• Milda Žvirblytė
Paveikslas kaip mirties idėja
1
• Lina Jakeliūnaitė
Šiuolaikinės skulptūros interpretacijos
9
• Apie keliones
• A. Mončio vardo vaikų ir jaunimo kūrybinių darbų konkursas ir kūrybinė stovykla6
 PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI1

Teatras 
• Rasa Vasinauskaitė
Pasikėsinimų versijos
1
• Mėgstantiems indų klasikinį šokį6
• "Seniausių profesijų žmonės"
• "Sudie, Lyrai!"
• SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Živilė Pipinytė
Jie visada sugrįžta
1
• Kartojimų manija2
• "Naujosios dramos akcija" pristato filmą-spektaklį "Sentimentai"4
• Savaitės filmai1
• KINO REPERTUARAS

Pasaulyje 
• Ką norėčiau parašyti1

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Dailė

PARODOS

birželio 10–19

[skaityti komentarus]

iliustracija
Sigito Virpilaičio darbas

Vilnius

Vilniaus paveikslų galerija

Didžioji g. 4

Lietuvos dailės (XVI - XX a. pr.) ekspozicija

Chodkevičių rūmų klasicistiniai interjerai

Tarptautinė fotografijų paroda "Hola, Espana! XIX a. Ispanijos fotografijos"

Radvilų rūmai

Vilniaus g. 22

Kunigaikščių Radvilų giminės (XVI - XVIII a.) portretų ekspozicija

iki 12 d. - Igorio Piekuro retrospektyvinė paroda "Savitumo paieškos"

Taikomosios dailės muziejus

Arsenalo g. 3 A

Sakralinio lietuvių liaudies meno ekspozicija

Profesionaliosios sakralinės dailės ekspozicija

Sentikių, stačiatikių ir unitų ikonų bei metalo dirbinių ekspozicija

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų projektų ekspozicija

Paroda "Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų radiniai"

iki 19 d. - paroda "Užsienio valstybių apdovanojimai Lietuvos Respublikos Prezidentams"

iki 15 d. - "Lietuvos bažnytinė tekstilė"

iki 11 d. - paroda "Baltijos šalių sentikių kultūra: ikonos, knygos ir bažnytinio giedojimo tradicijos"

Lietuvos nacionalinis muziejus Naujasis arsenalas

Arsenalo g. 1

Lietuvių etninės kultūros ekspozicija

Paroda "Monikai Bičiūnienei - 95"

"Lietuva ir Napoleonas"

Baltų archeologijos paroda "Žiemgaliai"

Senasis arsenalas

Arsenalo g. 3

"Lietuvos proistorė"

Signatarų namai

Pilies g. 26

Vasario 16-osios akto signatarams skirta ekspozicija

Kazio Varnelio namai-muziejus

Didžioji g. 26

K. Varnelio kūrybos ir kolekcijos ekspozicija (lankymas antradienį - šeštadienį 10 - 16 val. iš anksto susitarus tel. 2791644)

LDS galerija "Arka"

Aušros Vartų g. 7

Irmos Balakauskaitės skulptūrų paroda "Stovintys"

Grupės "Aqua 12" akvarelės paroda "Vandens pasas"

"Lietuvos aido" galerija

Žemaitijos g. 11

iki 16 d. - Raimundo Sližio tapyba

"Vartų" galerija

Vilniaus g. 39

Galerijos autorių paroda "Vartų vasara" (tapyba, grafika, skulptūra)

nuo 10 d. - Pripso darbų paroda

LDS galerija "Kairė–dešinė"

Latako g. 3

iki 11 d. - Berndo Reicherto (Belgija) medžio raižinių ir ofortų paroda "Minties peizažai"

Alfonso Čepausko tapybos ir piešinių paroda "Kelionė per atminties erdvę"

nuo 17 d. - paroda "Estampas 2003 - 2005"

"Akademijos" galerija

Pilies g. 44/Latako g. 2

iki 18 d. - Vlado Oržekausko kompiuterinės grafikos paroda "Mandala"

Zitos Kazėnienės tekstilė

Šv. Jono gatvės galerija

Šv. Jono g. 11

iki 12 d. - Andriaus Zakarausko tapybos paroda "Kliovas"

Vaido Rasiukevičiaus tapybos paroda "Sąmonė ir atmintis"

Dariaus Subačiaus tapybos paroda "Fragmentai iš "Meilės laivo"

Sauliaus Ketlerio tapybos paroda "Vieno žmogaus gyvenimas"

Domo Noreikos piešinių paroda "60 gr"

Vilniaus fotografijos galerija

Didžioji g. 19

Elinoros Carucci fotoparoda "Šeima"

"Prospekto" fotografijos galerija

Gedimino pr. 43

Vytauto V. Stanionio fotoparoda "Lietuva. Atsisveikinimo vaizdai"

Galerija "Maldis"

J. Basanavičiaus g. 4

iki 13 d. - Lino Katino tapybos paroda "Nei žingsnio atgal"

Gintaro muziejus-galerija

Šv. Mykolo g. 8

Šiuolaikinių lietuvių menininkų darbai su gintaru; Baltijos gintaro atsiradimo istorija; XV a. pabaigos keramikos degimo krosnys; gintaro inkliuzų kolekcija; Juodkrantės lobis; XIV a. pabaigos kaulo dirbtuvių radiniai; liaudies meistrų gintaro dirbinių paroda

Galerija "Vitražo manufaktūra"

Stiklių g. 6

Vytauto Janulionio personalinė paroda "Šviesa šiapus ir anapus stiklo"

Teatro, muzikos ir kino muziejus

Vilniaus g. 41

Paroda "Lietuvos meistrų muzikos instrumentai"

Užupio galerija

Užupio g. 3 - 1

Šarūnės Vaitkutės ir Dainiaus Narkaus juvelyrikos paroda "Fragmentai"

Užupio meno centro galerija

Užupio g. 2 - 4

Autorinė juvelyrika

Savicko paveikslų galerija

Vilniaus g. 14

Augustino Savicko ir Raimondo Savicko kūrinių ekspozicija

Galerija "Meno niša"

J. Basanavičiaus g. 1/13

iki 11 d. - Jurgos Ivanauskaitės paroda "Angelariumas"

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija

Šv. Jono g. 11

Gedimino Motūzos fotografijų paroda "Mozambikas - pakelės vaizdai", skirta Tarptautinei Afrikos dienai

Rūtos galerija

Vokiečių g. 28

iki 16 d. - Simono Skrabulio tapyba

Dailės galerija "Dalia"

Žirmūnų g. 70

Gytenio Umbraso kūrybos ir Vilniaus statybos ir dizaino kolegijos studentų paroda "Smėlis"

Rašytojų klubas

K. Sirvydo g. 6

Rasos Arbaitės fotoparoda "Tėvų žemė - Lietuva"

Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerija

Vilniaus g. 39

Vaikų žemėlapio konkurso paroda "Daug šalių, vienas pasaulis"

Galerija "Znad Wilii"

Išganytojo g. 2/4

Piotro Kominczo (Lenkija) tapybos paroda

Italų institutas

Universiteto g. 4

Vittorio Valentini fotoparoda "Tylos spalvos" (Bolonijos kapinių nuotraukos)

Senamiesčio jaunųjų menininkų dirbtuvė

Totorių g. 22

Paroda "Du arba veidrodis"

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Gedimino pr. 51

Sergejaus Shemeto (Minskas) tapybos paroda "Žydrosios paukštės beieškant..."

Paroda "UNESCO ir pasaulio paveldas Lietuvoje"

Alinos Orlovos piešiniai akvarele, tušu, guašu

iki 15 d. - paroda "Laiškai gimtinei"

Lietuvos technikos biblioteka

Šv. Ignoto g. 6

Onos Pajedaitės fotoportretų paroda "Lietuvos moterys"

Lietuvos medicinos biblioteka

Kaštonų g. 7

Manto Maziliausko tapyba

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centras

Naugarduko g. 10/2

Saliamono Teitelbaumo tapyba

Jeruzalės galerija

Ateities g. 1F

Arūno Urniežiaus tapybos darbų paroda "Penkios istorijos"

Vašingtono aikštės galerija

Lukiškių a. 1

iki 14 d. - Vilniaus dailės akademijos Architektūros ir Dizaino katedros diplomančių Eglės Čėjauskaitės, Šarūnės Vaitkutės, Beatos Sietinšienės paroda "Jaunas kraujas"

"Skalvijos" kino centras

A. Goštauto g. 2/15

Juozo Valiušaičio fotografijų paroda "Kijevo auksas, rūdys ir liepsnojantis Ruduo..."

Stasio Vainiūno namai

A. Goštauto g. 2 - 41

Lietuvos dailininkų darbų paroda

Valstybinis Jaunimo teatras

Arklių g. 5

Irmos Leščinskaitės tapybos paroda "Tatuiruota abstrakcija"

iki 15 d. - Edvardo Rimkaus piešinių paroda "Veidrodžio monados"

Justino Vėbros ofortų, piešinių, grafikos paroda "Jie"

Studija-galerija "D’Arijaus papuošalai"

Dominikonų g. 7/20

Godos Gudaitytės-Šimkuvienės kūrybos darbų paroda "Raudonas arkliukas"

V. ir K. Mizgirių gintaro galerija

Aušros Vartų g. 17

Sigito Virpilaičio papuošalų paroda "Gintaras ir auksas"

Kaunas

M.K. Čiurlionio dailės muziejus

V. Putvinskio g. 55

M.K. Čiurlionio kūrybos ekspozicija; XV - XIX a. senoji Lietuvos dailė; XX a. pirmos pusės Lietuvos vaizduojamoji dailė; lietuvių liaudies menas

Paroda "Senoji Lietuvos kryždirbystė"

Paroda "XIX a. pab. - XX a. I p. Lietuvos ir lietuvių dailė" (iš Algimanto Miškinio kolekcijos)

M. Žilinsko dailės galerija

Nepriklausomybės a. 12

Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus užsienio dailės kūriniai - senovės pasaulio menas, XVII - XX a. pasaulio taikomoji dailė, XVI - XX a. Europos dailė (tarp jų ir M. Žilinsko dovanoti paveikslai bei skulptūros)

Paveikslų galerija

K. Donelaičio g. 16

Jurgio Mačiūno fluxus kabinetas; Ay-O instaliacija "Juodoji skylė"; T. Saito instaliacijos "You+Me Shop" bei "Manomano Theatre"; pasaulio lietuvių dailė; šiuolaikinė Lietuvos dailė

Romualdo Čarnos kūrybos paroda "Kelione tęsiasi"

iki 19 d. - Audriaus Vaclovo Plioplio (JAV) kūrybos paroda "Simfoninės mintys"

nuo 17 d. - Petronėlės Gerlikienės (1905 - 1979) kūrybos paroda

Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus

V. Putvinskio g. 64

iki 19 d. - Silvio Vigliaturo (Italija) stiklo skulptūrų paroda "Stebuklinga skaidrumo alchemija"

"Meno parkas"

Rotušės a. 27

iki 12 d. - Vilmanto Marcinkevičiaus bei Sauliaus Vaitiekūno kūrybos paroda

"Fujifilm" fotografijos galerija

Rotušės a. 1

Tokijo tarptautinės fotografijos grupės (TIPG) fotografijų paroda

Maironio lietuvių literatūros muziejus

Rotušės a. 13

Lietuvių literatūros istorijos ir kultūrinio gyvenimo ekspozicija (nuo senųjų raštų iki 1955 m.)

Lietuvių egzodo literatūros apžvalga "Išėję sugrįžti"

"Antanui Baranauskui - 170"

"Iškylantis į amžinumą" (Ričardui Mikutavičiui - 70)

"Štai - durys į uždraustą kambarį" (Nijolei Miliauskaitei 55)

"Tiltai tarp literatūrų: vertimai"

Nijolės Miliauskaitės ir Vytauto Bložės fotografijos

Adelės ir Pauliaus Galaunių namai

Vydūno al. 2

Memorialiniai kambariai ir biblioteka; P. Galaunės surinktos grafikos, ekslibrisų, bibliofilinių knygų ir liaudies meno kolekcijos; XXVII knygos mėgėjų draugijos veiklai skirta ekspozicija; Nepriklausomybės akto signataro K. Bizausko kambarys

Česlovo Banio akvarelių paroda "Repeticija

Algio Kaupo (JAV) fotografijų paroda

Keramikos muziejus

Rotušės a. 15

VDA Kauno dailės fakulteto stiklo specialybės studentų diplominių darbų

ekspozicija bei Vytauto Janulionio stiklo darbų paroda

Kauno menininkų namai

V. Putvinskio g. 56

Vladimiro Beresniovo karikatūrų paroda "Be žodžių"

M. ir K. Petrauskų muzikos muziejus

K. Petrausko g. 31

"Prisimenant Valstybės teatro solistus: J. Bieliūną, P. Oleką, I. Nauragį, A. Sodeiką"

Kauno apskrities viešoji biblioteka

Radastų g. 2

G. Spilgies (Vokietija) tapyba, grafika, fotografija

Kauno gubernijos atvirukai

Logotipų konkursas-paroda "Eurobiblioteka - iš čia kylama į žvaigždes"

"Kiemo galerija"

Vilniaus g. 10 - 7

nuo 13 d. - paroda "Aštuonios kieme"

Galerija "Kauno vartai"

Rotušės a. 29

Jurgitos Januškevičiūtės-Žiugždienės, Eglės Babilaitės-Sitas, Šlekytės-Gasiūnienės papuošalų paroda "Kitokie papuošalai: urban baroque"

Klaipėda

Paveikslų galerija

Liepų g. 33

Prano Domšaičio tapybos ekspozicija

Genovaitės Kazokienės dovanotos kolekcijos paroda "Australijos ir Okeanijos tautų menas"

Paroda "Trys Klaipėdos dailės dešimtmečiai"

Respublikinio moksleivių meninių projektų konkurso "Knyga" paroda

Dailės parodų rūmai

Aukštoji g. 3

Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos vizualinio dizaino katedros studentų kursiniai ir diplominiai darbai tapybos projektas "Realybė x abstrakte"

Baroti galerija

Aukštoji g. 3, 3A

nuo 10 d. - Ryčio Martinionio, Ryto Jurgelio, Remigijaus Treigio ir Vido Bizausko kūrybos paroda "4 x 44"

Klaipėdos galerija

Bažnyčių g. 4/Daržų g. 10

Paroda "Estampas kitaip"

Laikrodžių muziejus

Liepų g. 12

Paroda "Laikrodžių muziejaus pastato istorija XIX - XX a."

Paroda " Barokas - stebuklinga Šarlio Bulio technika"

Paroda "Laikrodžių muziejus 1979 - 1984 - 2004"

Viešbutis "Navalis"

H. Manto g. 23

Lietuvos, Latvijos ir Estijos menininkų projektas "Spalvos formatas".

Andruso Joonaso (Estija) tapyba

Šiauliai

Galerija "Laiptai"

Žemaitės g. 83

iki 19 d. - Kornelijaus Užuoto tapybos darbų paroda "Mes pažįstami?"

Dailės galerija

Vilniaus g. 245

iki 11 d. - "Privati teritorija (artėjanti ir tolstanti)": Martinas Jankus (tapyba), Eimantas Ludavičius (piešiniai), Audrius Janušonis (skulptūra)

Ryto Jurgelio ir Ryčio Martinionio tapybos paroda

nuo 16 d. - Bonaventūro Šalčio tapybos paroda "Procesas"

Aušros alėjos rūmai

Aušros g. 47

"Šiaulių miesto spaustuvės - dabartis ir praeitis"

Šiaulių m. Gegužių vidurinės mokyklos 4 - 8 klasių moksleivių piešinių paroda "Tas paslaptingas spalvų pasaulis"

Venclauskių namai

Vytauto g. 89

Tautodailininkų lėlių paroda

Paroda "XX a. 6 - 8 dešimtmečių tapybos meistrų drobės"

Fotografijos muziejus

Vilniaus g. 140

Jono Kinčino fotografijos iš Šiaulių "Aušros" muziejaus fondų

iki 18 d. - Šiaulių miesto fotografų paroda

nuo 17 d. - XIX a. Italijos fotografijų paroda "Salve, Italia"

Poeto Jovaro namas

Vytauto g. 116

Paroda "Žemaitei - 160"

Dviračių muziejus

Vilniaus g. 139

Paroda "Ritos Razmaitės sportiniai trofėjai ir apranga"

Šiaulių universiteto dailės galerija

Vilniaus g. 141

Grzegorzo Dobiesławo Mazureko (Lenkija) grafikos darbų paroda

Redos Stankevičiūtės tapybos ant šilko paroda

Meno galerija "Akis"

Vytauto g. 133

Virginijos Giniotytės odos darbų paroda "Daiktai su paslaptim"

Panevėžys

Dailės galerija

Respublikos g. 3

Panevėžio keramikos simpoziumų kūrinių rinkinys

Paroda "Panevėžio dailės dienos 2005"

J. Miltinio palikimo studijų centras

Algirdo g. 54 - 19

Paroda "Vaclovui Blėdžiui - 85"

Baltoskandijos akademija

Vasario 16-osios g. 8

Paroda "Iš Baltijos šalių studentų dainų švenčių "Gaudeamus" istorijos"

Fotografijos galerija

Vasario 16-osios g. 11

iki 12 d. - Reginos Šulskytės fotografijų paroda "Miegamajame"

Druskininkai

M.K. Čiurlionio memorialinis muziejus

M.K. Čiurlionio g. 35

Algimanto Švėgždos kūrybos paroda

V.K. Jonyno galerija

M.K. Čiurlionio g. 41

Vidos Krištolaitytės piešinių paroda

Palanga

Palangos gintaro muziejus

Vytauto g. 17

Ekspozicija "Natūralus ir istorinis gintaras"

Palangos gintaro muziejaus rūmų koplyčia

Vytauto g. 17

Paroda "Elegija dvarų kultūrai"

Savicko paveikslų galerija

S. Dariaus ir S. Girėno g. 13

Tapybos ir grafikos paroda "Vasara. Palanga-2005"

Antano Mončio namai-muziejus

S. Daukanto g. 16

A. Mončio vardo vaikų ir jaunimo darbų konkurso paroda

Nida

Savicko paveikslų galerija

Kopų g. 2/ Taikos g. 17

"Vasaros kolekcija - Nida 2005"

Juodkrantė

Parodų namai

L. Rėzos g. 8

Eglės Kvintienės, Onos Kvintaitės paroda "Personažai"

Trakai

Trakų istorijos muziejus

nuo 10 d. dominikonų vienuolyno koplyčioje - nauja nuolatinė ekspozicija "Sakralinis menas"

Dusetos

Dusetų dailės galerija

K. Būgos g. 31a

Vytauto Švarlio vitražų ir projektų paroda

Ukmergė

Kultūros centro galerija

Kauno g. 8

Ukmergės fotomenininkų paroda

J. Monkutės-Marks muziejus

J. Basanavičiaus g. 45

Vidmanto Jackevičiaus, Dalios Laučkaitės-Jakimavičienės ir Vaidoto Žuko paroda "Modernaus interjero objektai"

Telšiai

Parodų salė

Kęstučio g. 3

Vytauto Tamoliūno paroda "Sugrįžimai"

Alytus

Jurgio Kunčino viešoji biblioteka

Sudvajų g. 15

Dokumentų ir fotografijų poroda " Alytaus parkai: gamtos oazės, sukurtos žmogaus rankų"

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2010 m. Balandžio

PATKPŠS

 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 36 iš 82 
21:39:06 Apr 25, 2010   
Aug 2007 Dec 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba