Slaptai.Lt

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
                                     
Ekonomika ir finansai

Bankai, verslas, pinigai, monopolistai“Neatidėliotini veiksmai” pagal Premjerą A. Kubilių – veiksmus galima ir atidėti!

El. paštas Spausdinti

kubilius_stovi_1Vyriausybė išplatino pranešimą spaudai, kuriuo kvailesniems žurnalistams priminė apie Premjero Andriaus Kubiliaus nuolatinį rūpestį bedarbyste. Tačiau pasiūlymai spręsti šią problemą – ne tik pavėluoti, bet dar ir be šviesos tunelio gale.

Štai kaip gražiai Vyriausybės spaudos tarnyba kartoja seniai visiems žinomą tiesą savo pranešimą spaudai “Kovai su nedarbu – neatidėliotini veiksmai” (man toks pavadinimas šiek tiek primena sovietmečio lozungus):

Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius ne kartą yra pabrėžęs, kad šiais metais pats svarbiausias Vyriausybės uždavinys – nedarbo mažinimas. Na jei jau Premjeras ne kartą tai pabrėžė, tai kažkaip nutariau prisiminti, kur apie tai skaičiau ar girdėjau pirmą kartą. Štai jau prieš kiek daugiau nei metus iš tiesų Premjeras prognozavo augsiantį nedarbą ir problemas. Apie tai kalbėjo ir radijo laidose, rašė apie tai ir įvairūs portalai.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

Net mi­li­jo­nie­rius B. Lu­bys iro­niš­kai siū­lo ap­mo­kes­tin­ti ir ne­skus­tas barz­das

El. paštas Spausdinti

siugzda_sumazintasPo pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ir mi­nist­ro pir­mi­nin­ko An­driaus Ku­bi­liaus va­do­vau­ja­mos Vy­riau­sy­bės na­rių su­si­ti­ki­mo ša­lies va­do­vė į klau­si­mą, ar da­bar­ti­nės su­dė­ties Vy­riau­sy­bė iš­liks, at­sa­ky­ti ne­ga­lė­jo. Ji sa­kė: „Čia tik po­nas Die­vas ži­no, kaip ga­li­ma kal­bė­ti apie bū­si­mą ar­ba esa­mą (Vy­riau­sy­bę) ir kiek ji­nai gy­vuos. Man rei­kia Vy­riau­sy­bės, ku­ri gal­vo­tų apie ša­lį, ku­ri da­ry­tų tai, ką pri­va­lo da­ry­ti ši­to­je si­tu­a­ci­jo­je, ir at­sa­kin­gai siek­tų re­zul­ta­tų – tai yra dirb­tų ir ma­žiau šne­kė­tų. To ir pra­šau, ir rei­ka­lau­ju“. D. Gry­baus­kai­tė pri­dū­rė, kad už jos iš­kel­tų pri­ori­te­tų įgy­ven­di­ni­mą at­sa­kys prem­je­ras An­drius Ku­bi­lius, o kaip tai pa­da­rys, mi­nist­ras pir­mi­nin­kas pats tu­rės spręs­ti.

Nors tarp svar­biau­sių šių me­tų Vy­riau­sy­bės už­duo­čių Pre­zi­den­tė įvar­di­no, at­ro­do, ge­rus tiks­lus – nau­jų dar­bo vie­tų kū­ri­mą, kon­ku­ren­cin­gu­mo ir mo­no­po­li­nin­kų ape­ti­tų ža­bo­ji­mą bei ko­vą su ko­rup­ci­ja, vis dėl­to ky­la klau­si­mas, ar jie bus įgy­ven­di­na­mi ir kaip iš­ma­tuo­ti jų įgy­ven­di­ni­mą.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

Ar jau susirūpinai savo pensija?

El. paštas Spausdinti

desimt_desimtYra dvi naujienos. Ir kaip visada – viena gera, kita bloga. Geroji yra tai, kad mes ilgiau gyvensime (statistiškai, žinoma), blogoji – nelabai aiškios perspektyvos su mūsų pensija. Socialinis draudimas yra greičiau solidarumo mokestis – kiek tą dieną yra surinkta pinigų, tiek ir gali išmokėti valstybė. O kai senės visuomenė, bus daugiau pensininkų ir mažiau tų, kurie uždirbs pinigus, vadinasi, visiems teks po mažiau. Tiesa, po Konstitucinio teismo išaiškinimo pensija lyg ir būtų tai, ką mes uždirbome ir sutaupėme. Bet Konstitucija pinigų negamina, o su panašiomis problemomis susiduria ne tik Lietuva, bet ir visas pasaulis. Tad geriau jau šiandien pačiam pasirūpinti savo būsimomis pajamomis nei po dvidešimt metų nuskurusiam piktintis valdžia.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

Kodėl turėčiau mokėti už tai, kas man neparduota?

El. paštas Spausdinti

kontrolierius_NormantasSeimo kontrolierius Augustinas Normantas, atlikęs pareiškėjų iš Panevėžio skundo tyrimą dėl UAB "Aukštaitijos vandenys“ geriamojo vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų įkainių, nustatė, kad terminas "pardavimo kaina", kuris įrašomas sąskaitose už vandenį, žmonėms kelia neaiškumų. Todėl turi būti taisomas. Seimo kontrolierius kreipėsi į Vyriausybę siūlydamas imtis priemonių, kad Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikoje įtvirtintas "pardavimo kainos" terminas būtų pakeistas ir taip būtų išvengta nuolat kylančių klausimų, kas iš tiesų yra įskaičiuojama į pardavimo kainą.  

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

Kodėl Rusija demonstruoja įsitikinimą, jog žino, kokios bus naftos kainos

El. paštas Spausdinti

nafta_5Eilinis “Neokono“ apžvalgos fragmentas šį kartą – laiku. Vienu iš pagrindinių pasaulinės ekonomikos vystymosi parametrų šiemet bus naftos kaina. Rusijai tai apskritai pats svarbiausias rodiklis: visos jos vystymosi prognozės grindžiamos būtent juo (kas, mūsų nuomone, ne visada teisinga). Bet ši aplinkybė ateities prognozes daro ypatingai sudėtingomis. Nes pasaulinė naftos kaina yra sutartinė – ne paprasta, rinkos prasme, kada pardavėjas ir vartotojas sutaria kainą. Ji sutartinė ta prasme, kad įtraukta į sudėtingų politinių susitarimų dėl pasaulinio finansų tinklo pusiausvyros palaikymo sistemą.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 


Puslapis 1 iš 6

Videostudija

Fotogalerija

Tautos ir likimai


�ym�ti ir dalintis

Statistika

Portalo lankytojai iš viso atvertė puslapių : 760353
Dabar lankosi:  svečių - 60 
archyvas
Tinklink baneris
       Butu nuoma
       eSports zaidimai
       Butų remontas
       Apsaugos sistemos

      PASIEKIMAI


       Personalas.net
       Milijonieriaus testas
       Darbas, darbo!
       Permainų knyga
Rodoma versija 30 iš 83 
0:08:35 Mar 29, 2010   
Jul 2007 Nov 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba