Slaptai.Lt

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
                                     
Ekonomika ir finansai

Bankai, verslas, pinigai, monopolistaiEko­no­mi­kos at­si­ga­vi­mas – re­a­lus ar me­na­mas?

El. paštas Spausdinti

foto siugzda edvardasIn­ter­viu Lie­tu­vos ra­di­jui  prem­je­ras An­drius Ku­bi­lius ža­dė­jo, kad Lie­tu­vos eko­no­mi­ka at­si­gaus 2011–2012 me­tais, t. y. ka­den­ci­jos pa­bai­go­je. Vy­riau­sy­bės va­do­vas sa­kė: „Šie me­tai pra­bė­go la­bai in­ten­sy­viai, ki­ti me­tai bus ir­gi su­dė­tin­gi. Iš to­kios kri­zės iš­ei­na­ma ne taip leng­vai. Bet aš aiš­kiai ma­tau per­spek­ty­vą, kad 2011–2012 me­tai ga­lė­tų bū­ti Lie­tu­vos eko­no­mi­kos at­si­ga­vi­mo me­tai“. Prem­je­ras įpras­tu sti­liu­mi kal­bė­jo ne apie sa­vo klai­das, ne apie ki­tus „dir­žų ver­ži­mo­si“ eta­pus, bet apie kaž­ko­kį „su­stip­rė­ji­mą“: „Tuo bū­du iš ši­tos kri­zės ga­li­me iš­ei­ti ne tik ne­su­sil­pnė­ję, bet ir su­stip­rė­ję“. Sa­ky­da­mas, kad „grei­to pa­leng­vė­ji­mo ti­kė­tis ne­rei­kia“, jis iš­reiš­kė ne­pa­si­ten­ki­ni­mą per­ne­lyg ak­ty­via kri­ti­ka: „Ar ne­ga­lė­tu­me pa­si­džiaug­ti tuo, kad mū­sų pra­mo­nės pro­duk­ci­jos ten­den­ci­jos bu­vo ge­res­nės nei Vo­kie­ti­jos, kad per šiuos me­tus su­tar­čių dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų pa­nau­do­ji­mo bu­vo pa­si­ra­šy­ta už 10 mlrd. li­tų?“

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

Kas valdys Lietuvą po krizės?

El. paštas Spausdinti

savukynas_gera_mNe Andrius Kubilius, ne Dalia Grybauskaitė, ne Algirdas Butkevičius, ne partijos, bet oligopolijos. Prasidėjus krizei buvo kalbama, kad Lietuva po jos taps stipresnė: išliks perspektyvūs verslai, atsiras naujos nišos ir rinkos. Panašu, kad pasibaigus krizei mums liks ne tik milžiniškas paskolų akmuo, bet Lietuvoje bus dar labiau sustiprėjęs oligopolinis verslas, smulkieji ir vidutiniai verslininkai vos kvėpuos, jei dar bus nemirę.

Prisidengus krize, didieji žaidėjai, stambus kapitalas gauna sau palankias sąlygas. Norite pavyzdžių? Prašome. Štai pavasarį buvo skelbta, kad "Lietuvos elektrinė" paėmė paskolą iš Lietuvoje veikiančių bankų, kad galėtų statyti devintą bloką Elektrėnuose. Neaptarinėkime šį kartą kai kurių ekspertų nuomonės, kad apskritai šio bloko Lietuvai nereikia. Esmė - kitur.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

Vyriausybė vis dar dangstosi Antikrizinės programos kritika

El. paštas Spausdinti

vagnorka_tobulasVyriausybės išvadose dėl Krikščionių konservatorių socialinės sąjungos ir Seimo frakcijos “Viena Lietuva” parengtos “Antikrizinės ekonomikos skatinimo programos” iš esmės pritariama daugeliui joje pateiktų mokesčių pertvarkymo ir ekonomikos gaivinimo priemonių. Tačiau Vyriausybės kanclerio vardu paskelbtame programos vertinime neišvengta politikavimo ir piliečių klaidinimo, kuriuo siekiama pateisinti Vyriausybės klaidas ir neveiklumą, lėmusį šalies ekonominį ir finansinį smukimą.

Mūsų pateikta Antikrizinė programa remiasi Europos Sąjungos valstybėms įprastais ekonomikos skatinimo metodais, kurie, beje, 1998  metais Lietuvai padėjo atlaikyti Rusijos finansų krizę.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

Premjeras Andrius Kubilius kelis sykius keitė savo poziciją

El. paštas Spausdinti

money______________Artėjant valstybės biudžeto įstatymo priėmimui Seime, vis dažniau komplikuojasi “Sodros” biudžeto sudarymo klausimai. Nuo jo priklauso įvairios socialinės išmokos, o svarbiausia - pensijos. Padėtis dar labiau susikomplikavo, kai prezidentė Dalia Grybauskaitė pasakė, jog nepasirašys kitų metų “Sodros” biudžeto, jei įmokos į šį fondą bus didinamos 2 procentiniais punktais, o pensijos mažės nesukūrus joms kompensavimo mechanizmo ir bus toliau bloginama neįgaliųjų padėtis. Būtent šitokius “Sodros” “gelbėjimo” variantus buvo sugalvojęs premjeras A.Kubilius ir tai įrašęs į vadinamąjį Nacionalinio susitarimo tekstą. Anot šalies vadovės, reikia mažinti nedarbo išmokas, bet pirmiausia – užkirsti kelią piktnaudžiavimui jomis.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 

Kaip drumzliname vandenyje apsireiškia naujieji gelbėtojai

El. paštas Spausdinti

SOS_logowebpageJau esame rašę, kad nepriklausomos Lietuvos ministerijos dirba sovietiniais metodais: joms svarbiausia gauti pinigų ir juos panaudoti savo valdininkų išlaikymui, t.y. paskirstyti tiems, kam tie pinigai dar priklauso, ir sukūrus neįtikėtinas schemas trukdyti piliečiams - verslininkams ar paprastiems žmonėms vartotojams. Kokiame giliame sovietiniame įmigyje dar esame, parodo toks pavyzdys. Žemės ūkio ministras K.Starkevičius neseniai sugalvojo gerą įdėją: kai kurių miestų turguose leisti pardavinėti šviežią žuvį. Kodėl tai nebuvo daroma iki šiol? Pasirodo, pagal Lietuvos įstatymus visa žuvis turi būti pardavinėjama tik per aukcionus. Dar daugiau, aukcionuose, pavyzdžiui, vieno kilogramo menkių kaina nukrisdavo iki 2,5 lito, tačiau po tarpininkų manipuliacijų ta kaina pašokdavo iki 10 - 20 litų.

Komentarai (Skaitytojų komentarai)
Skaityti toliau...
 


Puslapis 1 iš 4

Videostudija

Fotogalerija

Tautos ir likimai


�ym�ti ir dalintis

Statistika

Portalo lankytojai iš viso atvertė puslapių : 642776
Dabar lankosi:  svečių - 34 
archyvas
Tinklink baneris
       Receptai
       Pigūs plastikiniai langai
       Balkonų stiklinimas
       Butu nuoma
       eSports zaidimai
       Butų remontas
       Skelbimai
       Apsaugos sistemos
       Skyrybos

      PASIEKIMAI


       Personalas.net
       Milijonieriaus testas
       Darbas, darbo!
       Permainų knyga
Rodoma versija 14 iš 128 
1:04:26 Dec 9, 2009   
Apr 2007 Aug 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba
http://www.slaptai.lt/