Literatūra ir menas

Literatūra ir menas, 2009-11-27 nr. 3261,
www.culture.lt/lmenas/?st_id=15701

KRONIKA

Latvijos šventė

VACLOVAS JUODPUSIS

[skaityti komentarus]

Lapkričio 18 d. Lietuvos muzikų rėmimo fondo Stasio Vainiūno namuose įvyko vakaras, skirtas Latvijos nepriklausomybės dienai. Visi susirinkusieji sugiedojo Latvijos himną, Lietuvos latvių visuomeninių organizacijų koordinacinės tarybos ir Vilniaus latvių draugijos pirmininkės p. Guntos Rones iniciatyva ant lango uždegtos trys žvakutės – raudona, balta ir raudona – primenančios Latvijos vėliavos spalvas. Jos degė visą vakarą.

Vakaras nebuvo vien formalus Latvijos šventės paminėjimas. Stasio Vainiūno namai tą pavakarę nušvito latvių tautybės dailininko Egilo Skujos, gyvenančio Biržuose, akvarelių spalvomis. 19 paveikslų –­ tai spalvingi žvilgsniai į Lietuvos, Latvijos, Vokietijos gamtos vaizdus. Santūrus, mažakalbis dailininkas, pristatęs savo darbus, tą vakarą sulaukė Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato dailininko Arvydo Každailio, akvarelininkės Ramūnės Lebedytės pasveikinimų. E. Skujos darbais džiaugėsi ir būrys artimųjų –­ žmona, sūnus, dukra Austra Skujytė, sportininkė, Atėnų olimpiados sidabro medalio laimėtoja, vaikaičiai. Liko patenkinti ir latvių tautybės žmonės, kuriuos džiugino solidi muzikinė programa. Tarp koncertavusiųjų buvo ir latvė Santa Bulatova, studijuojanti dainavimą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje pas profesorę Reginą Maciūtę (koncertmeisterė Elina Maslakova). Jai antrino kolegė Gintarė Ramanauskaitė, studijuojanti profesorės Irenos Milkevičiūtės dainavimo klasėje (koncertmeisteris Vaidrius Smilinskas). Skambėjo latvių kompozitorių Janio Medinio, Alfredo Kalninio, Rihardo Dubros vokalinės miniatiūros. Greta jų skambėjo Balio Dvariono, gimusio Liepojoje, Aleksandro Kačanausko, nemaža metų gyvenusio ir dirbusio Liepojoje bei Rygoje, kūriniai.

Stasio Vainiūno namai Latvijos nepriklausomybės dieną mini ne pirmus metus. Buvęs šių namų šeimininkas kompozitorius ir pianistas profesorius S. Vainiūnas prieš 100 metų gimė ir augo Rygoje, studijas baigė Rygos J. Vytuolo konservatorijoje (dabar Muzikos akademija). Kai sugrįžo į Lietuvą, visada palaikė puikius ryšius su šios šalies muzikais. Praėjusiais metais šiuose namuose apsilankė ir kalbą pasakė Latvijos Respublikos ambasadorius Lietuvoje ponas H.Baumanis.

 
Rodoma versija 1 iš 1 
0:50:31 Dec 2, 2009   
12 PM 12 PM
Sąrašas   Archyvas   Pagalba