Literatūra ir menas

Literatūra ir menas, 2009-11-27 nr. 3261,
www.culture.lt/lmenas/?st_id=15679

PIRMASIS

KRONIKA

[skaityti komentarus]

Vilniaus dailės akademija Garbės daktaro vardą suteikė dailininkui Stasiui Eidrigevičiui.

Lietuvių kalbos institute išleista knyga, kurioje, kaip teigia pratarmėje Rita Šepetytė, „skelbiama didžiojo žemaičių kūrėjo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos didžiojo veikalo „Taislius augyminis“ dalis. Rankraštį šifravusi, knygą parengusi (drauge su Ona Kažukauskaite) ir projektui vadovavusi R. Šepetytė primena, kad „2008 m. „Taisliaus“ rankraštis įtrauktas į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą kaip nacionalinės reikšmės dokumentinio paveldo objektas“ (p. 7). Idėja, kad iškilaus žemaičio veikalas būtų „padóuts i spaustówyniiäêy“, kilo Giedriui Subačiui. Tai jis 2003 m. subūrė žmones, kurie triūsė, kad „Taislius“ būtų išspausdintas.

Naujame „Metų“ mėnraštyje (2009, Nr. 11) spausdinamas Viktorijos Daujotytės tekstas „Haiku: 2009-ųjų spalio 1 diena“, Jono Strielkūno, Ramūno Kasparavičiaus, Vlado Baltuškevičiaus, Haroldo Norse’o (iš anglų k. vertė Gediminas Pulokas) poezija, Juozo Jasaičio, Sandros Bernotaitės, Jacko Kerouaco (iš anglų k. vertė Saulius Repečka) proza, Danieliaus Mušinsko pokalbis su Renata Šerelyte („Žmogui atleisti būtina, nuodėmei – niekada“), Imeldos Vedrickaitės straipsnis „Algirdo Landsbergio herojus: mito valktis ar praregėjimo iliuzija“. Esama daugiau įdomių publikacijų.

Lapkričio 5–7 d. vyko Europos šiuolaikinės muzikos festivalius vienijančios asociacijos „Réseau Varèse“ generalinė asamblėja, kurioje pirmą kartą į šiuolaikinės muzikos programą įtrauktas pilnos apimties lietuviškas projektas –­ kompozitorės Justės Janulytės tarpdisciplininis kūrinys „Sandglasses“ / „Smėlio laikrodžiai“. Asociacijai priklauso 23 nariai –­­ festivaliai ir kitos muzikinės institucijos –­ iš 17 Europos šalių. Į šią asociaciją 2005 m. priimtas festivalis „Gaida“, o jo vadovas Remigijus Merkelys (2008 m. išrinktas „Réseau Varèse“ viceprezidentu) pristatė naują kompozitorės J. Janulytės projektą, kurį prisiėmė įgyvendinti festivalis „Gaida“, Hadersfildo šiuolaikinės muzikos festivalis (Jungtinė Karalystė), Berlyno šiuolaikinės muzikos festivalis „MaerzMusik“ ir Olandijos festivalis „Holland Festival“.

Lapkričio 10–gruodžio 6 d. „Lietuvos centre“, įsikūrusiame prie Lietuvos ambasados Lenkijoje, veikia paroda „Smelkimasis. Šilkas“, kurioje eksponuojami Linos Jonikės, Jolantos Šmidtienės, Margaritos Taurinskienės ir Teresės Jūratės Urbienės įvairia technika atlikti tapybos ant šilko darbai (kuratoriai – Jurgis Giedrys ir Gražyna Krzyżanowska-Figurska).

Europos dokumentinių filmų festivalis, kurį organizuoja Europos šalių kultūros institutai Londone, šiemet parengė programą „Atminties“ tema. Šiemet festivalis vyko lapkričio 15–21 d. Ciné lumière, Vengrijos kultūros ir Italijos kultūros institutuose. Tarp festivalyje rodytų filmų – ir Giedrės Beinoriūtės dokumentinis animacinis filmas „Gyveno senelis ir bobutė“. Festivalio programa www.institut-francais.org.uk/memorydoc.

 
Rodoma versija 1 iš 1 
0:50:29 Dec 2, 2009   
12 PM 12 PM
Sąrašas   Archyvas   Pagalba