2009 m. rugsėjo 23 d.
Nr. 67
(1759)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


MŪSŲ BIČIULIAI

 

Šiame numeryje:

Istorinio suvažiavimo
dalyvis buvo
pamirštas

Lukašenkos vizitas –
nauja Lietuvos
kryptis?..

Papiktino Lenkijos
finansuojamos
istorijos pamokos

Valstybės raidos
rubikonai

„Senoji
Lietuva“ grįžta

Panevėžio valdžiai 
žmonių balsas
nesvarbus

Religinis švietimas ir asmenybės ugdymas

Mindaugas BUIKA

Vatikano dikasterijos nuorodos vyskupams

Dabartinėje sekuliarizacijos plėtroje stiprėjant pastangoms „dereligizuoti“ (gal demoralizuoti? – M.B.) viešąsias švietimo įstaigas, Katalikiškojo mokymo kongregacija pasaulio episkopatams išsiuntinėjo laišką, kuriame kalbama apie tikybos studijų svarbą jaunosios kartos bendrojo lavinimo procese. Šiuo metu įvairiuose regionuose (ypač Amerikoje ir Europoje, netgi katalikiškoje Italijoje) pasigirsta balsų, kad religijos dėstymas turėtų būti sumenkintas iki fakultatyvo, tai yra norima padaryti, kad jis būtų neprivalomas ir nevertinimas pažymiais, nes tai disciplina, susijusi su „privačiu tikėjimu“. Kiti aiškina, jog konfesinę tikybą reikėtų apskritai pakeisti neutralia religijų istorija (tai mėginta padaryti sovietiniais laikais, kai buvo dėstomas mokslinio ateizmo kursas, tiesa, jis nebuvo neutralus).


Paminėtas pirmasis partizanų suvažiavimas

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Gėlės prie paminklo partizanams

Rugsėjo 11 dieną Juodupių kaime (Vilkaviškio r.) įvyko Edukacinis pilietinio ir tautinio ugdymo programos „Vardan Lietuvos“ renginys, skirtas 1947 m. sausio 15–16 dienomis Nadrausvės ir Juodupių kaimuose vykusiam Lietuvos partizanų apygardų vadų ir atstovų pirmam suvažiavimui atminti. Šv. Mišias Pilviškių Švenčiausios Trejybės bažnyčioje už partizanus, žuvusius kovose, lageriuose ir tremtyje, aukojo mons. Alfonsas Svarinskas, kun. Alfonsas Bulota ir klebonas kun. Algirdas Žukauskas. Sakydamas pamokslą kun. A Bulota priminė būtinybę saugoti istorinę tiesą, klausytis liudininkų, gerbti partizanų atminimą, jų priesaiką Dievui ir Tėvynei.


Kaukšėjo drožėjų plaktukai

Bronius VERTELKA

IX respublikinio medžio drožėjų
plenero dalyviai: (iš kairės )
rokiškietis Vidmantas Zakarka,
Kęstutis Krasauskas iš Pasvalio
rajono, Gintaras Varnas iš Rokiškio
ir anykštėnas Jonas Tvardauskas

Rugsėjo 10–17 dienomis Rokiškyje vyko IX respublikinis medžio drožėjų pleneras „Improvizacijos  L. Šepkos gyvenimo ir kūrybos temomis“. Jame dirbo keturi  meistrai: rokiškėnai Gintaras Varnas ir Vidmantas Zakarka, anykštėnas Jonas Tvardauskas bei Kęstutis Krasauskas iš Pasvalio rajono. Jų sukurti kūriniai papuošė L. Šepkos medžio skulptūrų parką prie rajono Savivaldybės.


Lietuvių liaudies meno paroda

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Elena Kniūkštaitė.
Marija tarp šermukšnių. 2008

Liepos pradžioje Radvilų rūmuose Vilniuje (Vilniaus g. 22) atidaryta paroda „Lietuvių liaudies menas – tradicija ir dabartis“, skirta Lietuvos vardo tūkstantmečiui. „Liaudies kūryba yra gyvybiškai esminga Lietuvai ir lietuvių kultūrai. Nors istorinis bėgimas daug ką sunaikino, bet išliko senoji protėvių kalba, kai kurie papročiai, tradicijos, melodingos dainos ir savitas liaudies menas. Parodoje pristatomi nūdienos tautodailininkų darbai, taip pat Lietuvos dailės muziejaus rinkimuose saugomi gražiausi, būdingiausi tradiciniai liaudies kūrybos pavyzdžiai – medžio dirbiniai, baldai, audiniai, drabužiai, keramika, skulptūra, tapyba“, – lankstinuke rašo parodos sudarytojos Dalia Bernotaitė-Beliauskienė, Marija Kuodienė, Irena Ūdraitė ir Alė Počiulpaitė.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija
Rodoma versija 4 iš 22 
1:05:09 Oct 7, 2009   
Feb 2007 Jun 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba