SEPTYNIOS MENO DIENOS

2006-09-22 nr. 723

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Laima Kreivytė
Visos gėlės
13

Savaitė 
• Trys Gilo Kenano tėvai

Muzika 
• Asta Bražinskienė
Žvilgsnis į jubiliejinį dešimtmetį
• Rytis Ambrazevičius
Kas rūpi muzikos psichologams?
4
 Naujos galimybės muzikos mokytojams kelti profesinę kvalifikaciją
• Baleto gastrolės Varšuvos didžiajame teatre
• Skambės Čiurlionio muzika1
• „Banchetto musicale“ atgaivina praėjusį laiką
• Valstybinis simfoninis orkestras skelbia XVIII sezono pradžią
• KONCERTAI

Dailė 
• Piešiu vienas – esu su visais
• Marija Gudelytė
Išdalytos vizitinės kortelės
• Kristina Budrytė
Linksmasis menas
1
• Spalį Vilniuje ir Kaune vyks kultūros dienos „Japonija – Lietuva“
• PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
• Destina Našlaitytė
„Sirenose“ – netradicinis teatras
• SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Tas, kuris mąsto, nėra vienišas
• Kiekvienam savo padaras
• „Skalvijoje“ – 3-iasis tarptautinis Vilniaus vaikų ir jaunimo filmų festivalis
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Vilnius - Europos kultūros sostinė 
• Korkas: kultūra „iš apačios“4

Pasaulyje 
• Apie nesupratimą (satyros)5

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Muzika

Naujos galimybės muzikos mokytojams kelti profesinę kvalifikaciją

kronika

[skaityti komentarus]

iliustracija

Vystantis ekonomikai, tobulėjant technologijoms ir augant visuomenės poreikiams, kyla ir darbuotojų kvalifikacijos reikalavimai, o kartu ir poreikis turėti galimybes bei sąlygas nuolat tobulėti, mokytis visą gyvenimą. Šiandien jau aišku, kad neįmanoma išsimokslinti visam gyvenimui. Kad ir kokią aukštąją mokyklą būtume baigę, mūsų žinios ilgainiui pasens, turėsime jas atnaujinti, įgyti naujų įgūdžių ir gebėjimų.

Šiais metais pradedamas įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis remiamas projektas „Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra, įgyvendinant mokymo(si) visą gyvenimą inovatyviais metodais ir formomis galimybes“ skirtas spręsti būtent problemas, kurias keldami kvalifikaciją patiria Lietuvos muzikos mokytojai.

Projektas vykdomas pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.4 priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“ ir tęsis iki 2008 m. balandžio 30 dienos. Projekto biudžetas – 1 730 100 Lt, paramos lėšų suma – 1 643 595 Lt. Projektas dar tik įsibėgėja, o kol bus pasiekti jo rezultatai, praeis dar beveik dveji metai. Tačiau jau šiandien aktualu supažindinti visą muzikų bendruomenę su jo idėjomis ir tikslais.

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti šiuolaikiškas sąlygas muzikos mokytojų kvalifikacijai kelti, parengti naujas, aktualias ir kokybiškas mokytojų poreikius bei švietimo raidos reikalavimus atitinkančias kvalifikacijos kėlimo programas, sudaryti lygias galimybes mokytojams tobulintis arčiau namų, neatsitraukiant nuo darbo, patogioje vietoje ir patogiu metu ir taip sukurti prielaidas mokytis visą gyvenimą, nuolat profesiškai tobulėti, ugdyti savo kompetencijas, įgyti nūdienos reikalavimus atitinkančių įgūdžių ir gebėjimų.

Viena iš galimybių pasiekti šiuos tikslus – įdiegti muzikos mokytojų kvalifikacijos kėlimo sistemoje nuotolinio mokymo(si) idėją. Nuotolinis mokymas(is) suprantamas kaip galimybė studijuoti esant geografiškai toli nuo mokyklos ar universiteto. Jo tikslas – kurti patrauklią, lanksčią, modernių technologijų galimybėmis praturtintą mokymosi erdvę, kuri užtikrintų galimybę studijuoti patogioje vietoje, individualiu tempu, patogiu metu, neatsitraukiant nuo darbo.

Toks mokymo(si) būdas taupo ir besimokančiųjų, ir mokančiųjų laiką ir lėšas, padeda įgyvendinti mokymo(si) visą gyvenimą idėją tarp suaugusių, dirbančių žmonių, yra vienodai prieinamas ir didmiestyje, ir periferijoje dirbančiam mokytojui. Be to, tinkamai parengtos nuotolinio mokymo(si) programos teikia ne tik žinių ar informacijos, bet ir sudaro galimybę mokytis aktyviai bendraujant ir bendradarbiaujant, dalijantis patirtimi, sukuria interaktyvias mokymosi aplinkas.

Sumanymui atverti nuotolinio mokymo(si) galimybes muzikos mokytojų kvalifikacijai kelti susibūrė keturios su muzikos mokytojų ir kitų muzikos specialistų rengimu bei kvalifikacijos kėlimu susijusios aukštosios mokyklos: Lietuvos muzikos ir teatro akademija (projekto iniciatorė), Kauno technologijos, Klaipėdos ir Šiaulių universitetai. Šios skirtingų Lietuvos regionų institucijos turėtų tapti muzikos mokytojų nuotolinio kvalifikacijos kėlimo sklaidos taškais, teikiančiais atskirų regionų studijuojantiems reikalingą pagalbą. Visi projekto dalyviai sieks bendromis jėgomis ne tik ištirti muzikos mokytojų kvalifikacijos kėlimo poreikius, bet ir sukurti juos atitinkančias nuotolinio mokymo programas, užtikrinti jų sklaidą ir prieinamumą.

Tikrąjį projekto veiksmingumą įvertins muzikos mokytojai jau projektui pasibaigus. Tuo tarpu dabar galima paminėti tai, ko tikisi projekto rengėjai ir įgyvendintojai: atverti naujas galimybes muzikos mokytojams mokytis visą gyvenimą, pakylėti muzikos mokymo(si) kokybę į naują, šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkantį lygį; atverti interneto prieigas naujausiai, visiems menininkams bei muzikos pedagogams aktualiai literatūrai (muzikinei, metodinei ir kt.); plėtoti muzikos mokytojų kompetencijas informacinių technologijų srityje; plėtoti nuotolinius kursus rengiančių dėstytojų kompetencijas, paruošti specialistus, gebančius valdyti informacines technologijas muzikos mokytojų profesinės kvalifikacijos kėlimo srityje (metodininkus, sistemos administratorius ir kt.).

Tačiau svarbiausias projekto siekinys – sudaryti sąlygas besimokantiems muzikos mokytojams įgyti naujausių profesinių žinių ir kompetencijų. Tikimasi, kad projektas „Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra, įgyvendinant mokymo(si) visą gyvenimą inovatyviais metodais ir formomis galimybes“ leis pedagogams atrasti naujas, šiuolaikinio pasaulio iššūkius ir asmeninius poreikius atitinkančias profesinio tobulėjimo bei mokymosi visą gyvenimą galimybes.

LMTA inf.

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2009 m. Balandžio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 9 iš 77 
1:45:04 Apr 29, 2009   
Aug 2006 Dec 2011
Sąrašas   Archyvas   Pagalba