SEPTYNIOS MENO DIENOS

2004-05-07 nr. 613

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |

`

Pirmasis 
 Vika Ryžovaitė
Šiuolaikinis garažas
25

Muzika 
• Jūratė Petrikaitė
Tiek daug dainuojančio jaunimo
15
• Beata Leščinska
Evelinos salonas
15
• Beata Leščinska
O, Bajadere…
3
• Fortepijoninio trio koncertas "Sugrįžimuose"
• Europos narės pasveikintos Edinburge
• Lietuvos pianistai konkurse Paryžiuje1
• LTV muzikinės laidos
• KONCERTAI

Dailė 
• Simon Lamuničre
Video / mediatekos
• Lina Jakeliūnaitė
Užupis kaimynų akimis
3
• Goda Giedraitytė
Lėlių ir gėlių galia
3
• PARODOS

Literatūra 
• Transcenduoti su A. A.
• Donato Banionio svajonės
• VAKARAI

Teatras 
• Idėjai reikia dirvos
• Ramunė Balevičiūtė
"Naujosios dramos akcija ’04": mūsų dienų utopijos
• "Besimokanti Europa" Vilniuje
• SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Talentas ir virtuvė3
• Kai vaidinu, jaučiuosi bejėgė1
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Pasaulyje 
• Erika Grigoravičienė
Vienos wellness
1

Bibliografija 

Pirmasis

Šiuolaikinis garažas

Artūro Railos projektas Šiuolaikinio meno centre

Vika Ryžovaitė

[skaityti komentarus]

iliustracija
Artūras Raila. "Roll over museum/Live". 2004 m.

Sėkmingai ŠMC startavusi "Emisija" (svarbių dešimto dešimtmečio menininkų personalinių parodų ciklas) toliau tęsia savo "karjerą", pristatydama menininko A. Railos projektą "Roll over museum/Live".

Pirmame ŠMC aukšte įsikūrė A. Railos "automobilių garažas". Parodos atidaryme dalyvavo "Hansabanko" atstovai. Pasak jų, bankas vertina iniciatyvas, padedančias keisti ir tobulinti pasaulį, kuriame gyvename. Siekdamas paremti išliekamąją vertę turintį ir į visuomenės tobulėjimą orientuotą meną, "Hansabankas" jau ketverius metus skiria savo įsteigtą meno premiją. 2003 m. A. Raila buvo pripažintas geriausiu Baltijos šalių menininku ir laimėjo tarptautinės "Hansabank" grupės meno apdovanojimą. Šios premijos proga A. Raila Taline, Vilniuje ir Rygoje įgyvendina projektą "Roll over museum" – ne retrospektyvinį, o tęstinį. Pats menininkas apie šią premiją kalba santūriai: "Iš tiesų aš nelaikau savęs geriausiu. Lietuvoje yra daug gerų, tiesiog puikių dailininkų. Kaip supratau, premija buvo skirta už darbus, susijusius su socialinėm temom. Pastaruoju metu aš kaip tik tuo domėjausi. Laimingas sutapimas. Manau, kad neįmanoma nustatyti, kuris menininkas geriausias. Aišku, kad džiaugiuosi premija – kuo daugiau įvairių premijų, tuo geriau menui ir menininkams." Žinau, kad Lietuvoje yra puikių dailininkų, bet A. Raila – vienas geriausių. Argumentai? Prašau.

A. Raila, studijuodamas VDA skulptūrą, pamažu nuo skulptūrinių objektų pereina prie konceptualių akcijų, videoinstaliacijų ir performansų. Savotiškas atsisveikinimas su skulptūra ir medžiu įvyksta 1993 m. Menininkų rūmų instaliacijoje, kur šalia degančio židinyje "1 m3" buvo supakuota į briketą "Mediena", šalia gulėjo surakinti grandinėmis 64 akmenys, o prie skulptūrinių objektų eksponuojama skaidrių projekcija, užfiksavusi menininko ankstesnių skulptūrų sunaikinimą ugnyje. Pasak menininko, medis tuo metu buvo labai sureikšmintas, todėl nuoseklu, kad tai pasibaigė jį sudeginant. Nors menininkas neteigia, kad veiksmas, performansas ar videomenas yra geriau nei tapyba ar skulptūra, visgi perėjęs "skulptūrinį" etapą ieškojo įvairovės, kitų išraiškos būdų. Tapo svarbu gyvas dalyvavimas, menas, kuris nieko nereprezentuoja ir nepagrąžina, tarsi yra gyvenimo dalis. Menininką vis labiau domino socialiniai procesai (gal todėl, kad, kaip pats sakė, niekad nebandė atskirti savyje menininko nuo žmogaus), gyvo meno įtaigumas, dėl kurio galima ieškoti kontakto, provokacijos, sumaišties, diskusijos su žiūrovu. Dėl to atsiranda daug performansų, įtraukiančių įvairias socialines grupes: reiverius, baikerius, L.N.S.V.S. organizaciją, bedarbius, dabar – automobilių meistrus. Kaip menininkas nebando atskirti savyje menininko nuo žmogaus, taip menas ir "gatvė" puikiai sąveikauja jo kūriniuose, atsiverdami plačiajai visuomenei.

"Dar mokantis VDA, bet kokia savarankiška kūryba buvo vadinama žaidimu, dabar – konceptualumu. Bet man svarbiau – meno įtaigumas, o kitų nepasitenkinimo reakcija – tik elementarių žinių trūkumas." (A. Raila). Vienas iš būdų kurti įtaigų meną, kuriuo patikėtų visuomenė – naudoti tam tikras visuomenėje paplitusias klišes (socialines, politines, kultūrines), kad rega greičiau sąveikautų su sąmone ir žiūrovas lengvai peržengtų ribą, skiriančią meną nuo gyvenimo. Gyvam menui, kokį kuria A. Raila, reikalingas tiesioginis visuomenės dalyvavimas – tiek žiūrovų, tiek tų pačių socialinių grupių, atliekančių tarpinį vaidmenį tarp meno ir visuomenės. Menininkui tenka stebėtojo vaidmuo – jis išprovokuoja veiksmą, vėliau viskas vyksta natūraliai, nesurežisuotai, o menininkas tarsi lieka nuošalyje, stebėdamas situaciją.

Vienas iš pirmųjų daugiaprasmių ir intriguojančių menininko performansų, išprovokavusių tiesioginį visuomenės dalyvavimą, buvo atliktas 1995 m. Savivaldybės aikštėje, prie buvusio sovietinio generolo I. Černiachovskio paminklo. Performanse "Pompa – menui, menas – pompai" dalyvavo Vilniaus riedutininkų klubas ir repo grupės nariai. Jau tada popkultūros atstovai užvaldė meninę erdvę ir tapo jos pagrindiniais personažais, skelbiančiais ironišką manifestą: "Pompa – menui, menas – pompai" (o gal tiksliau: "masės – menui, menas – masėms"?). "Jie patys sau yra pakankami ir jiems nereikia jokių ramentų sielai, jokių muziejinių vertybių. Savo pasirodymu jie įgyvendino scenarijų, nukreiptą prieš vietinę meno politiką ir meno komercializavimą" (A. Raila, T. Račiūnaitės straipsnis "Šiaurės Atėnuose", 1996 m.). Po dvejų metų riedutininkus pakeitė baikeriai – klubo "Crazy in the Dark. MC." nariai, kurie savo motociklais perskrodė ŠMC sales. Tokiu principu A. Raila sujungė gatvės erdves su šiuolaikiniu menu. Menininkas provokuoja ir žaidžia jungdamas "gatvę" su vidinėmis ŠMC erdvėmis, tarpininkais pasiėmęs nieko bendra su menu neturinčius baikerius, kurie tampa grandine, integruojančia mases į meno pasaulį. Meno erdvės tampa atviros visiems – visuomenė tampa ne tik žiūrovais, bet ir dalyviais. Atskiros socialinės grupės, dalyvaujančios menininko performansuose, tampa tos pačios visuomenės atspindžiais, tik kitoje – meno erdvėje, įgydamos daugiaprasmes reikšmes ir funkcijas. Performansuose "Mes arba niekas" (1998 m., ŠMC) menininkas bendradarbiavo su L.N.S.V.S. organizacija, o 2001 m. performanse "NATO sienos" ŠMC įtraukė į savo projektą bedarbius, kurie už pinigus, skirtus sienai pagrąžinti, sutiko budėti prie geltona linija pažymėtos sienos. Seka išvada: socialinės temos – socialinės grupės – socialiniai performansai? Nors ne visai tikslu – paliečiamas ne vien socialinis performansų sluoksnis. A. Railos performansai įkūnija ne tik visuomenėje esančių grupių atstovus, jų veiklą, bet ir nuolat kintančius poreikius. Vadinasi, jie įtraukia ir visą visuomenę: įvairias kultūrines asociacijas, spaudos atstovus ir t.t. Pavyzdžiui, ŠMC ne per seniausiai vykusioje parodoje "Vilnius–Niujorkas 24/7", menininkas pristatė du naujus projektus: per parodos atidarymą kartu su roko grupe iš Panevėžio surengė sugrįžimą į praeitį, į 6-ąjį dešimtmetį, kiek vėliau, projekte "Tapytojų video", žinomi tapytojai "tapė" ne teptuku, o videokamera.

Dabar, parodoje "Roll over museum/Live", riedutininkus, baikerius, bedarbius, muzikantus keičia automobilių meistrai. Patenki į ŠMC patalpą, virtusią keturių automobilių garažu. Erdvė dalijama į tris viena su kita susijusias zonas: spalvotos, didelės nuotraukos, automobiliai, TV ekranas. Keturiose nuotraukose pavaizduoti prie savo automobilių savo garažuose stovintys vyrai (automobilių meistrai), priešais nuotraukas – tos pačios keturios mašinos "gyvai" (beje, per atidarymą buvo galima "gyvai" pabendrauti ir su tais pačiais automobilių savininkais) ir viename televizoriaus ekrane kintantys vaizdai, kuriuose tie patys keturi meistrai rodo savo automobilius, demonstruoja, kaip jie važiuoja, pasakoja, ką juose keitė, kaip jie veikia. Menininko silpnybę techniniams dalykams jau galėjome išvysti baikerių šou ŠMC, tik dabar mašinos nevažinėjo po patalpas, o ramiai tūnojo priešais nuotraukas. Nuotraukose nufotografuoti meistrai savo garažuose tarp daugybės įrankių, dėžučių, prietaisų ir t.t. (žodžiu, visiško priemonių chaoso). Jie stovi šalia savo automobilių – ne kokių nors pirktinių, o pačių perdarytų pagal savo fantaziją: vienam keista sportinė važiuoklė, kitam tobulintas variklis, kėbulas, dailinta išorė ir kt. Aišku, labiausiai akį traukė Ričardo Žilinsko ryškiai salotinis "Volkswagen Sciroco" (dvivietis, atviras). Kiekvienas automobilių meistras apie savo mašiną pasakojo kaip apie meno kūrinį: kaip paveiksle gali matyti gražų paviršių, taip automobilyje – gražią formą, spalvas, įdomią išorės apdailą; kaip paveiksle gali lįsti giliau, ieškodamas tam tikrų prasmių, asociacijų, taip ir automobilyje meistrai gali gilintis į technines subtilybes. Ne meno aplinkos žmonės tampa menininkais, kurdami savo meno kūrinius – automobilius. Kaip menininkai ieško savo individualaus stiliaus, taip ir šie automobilių meistrai siekia pagamintą, masinį, konvejerinį produktą paversti individualiu, vienetiniu kūriniu. Taip išeina, kad jie irgi menininkai, tik savo srities? Provokacija? Tarp kitko, šių vyrų garažai mažai kuo skiriasi nuo dailininkų dirbtuvių – ten taip pat krūvos priemonių, įrankių. Kaip menininkai valandų valandas gali kalbėti apie savo fantazijos vaisius, taip ir jie – apie savo perdirbtus, iš naujo sukurtus automobilius. Linksma situacija. Šioje parodoje automobilis – tarsi patogaus ir gero gyvenimo simbolis, o patys meistrai savo techninius gabumus ir fantaziją įvardija tik kaip laisvalaikį ar hobį. Pasak menotyrininkės B. Pankūnaitės, "meistravimas praktinėje plotmėje, pasak Claude‘o Levi-Strauso, turi daug analogijų su mitiniu mąstymu spekuliatyvinėje plotmėje. Žaidimas nuo apeigos, regis, skiriasi tik tuo, kad jame neįsigali veikiančių pusių pusiausvyra, jis išcentruotas." A. Raila, vėlgi pasitelkęs socialinę grupę, sumaniai bando jungti popkultūros dalį su galerijos erdve – privačios, kasdienės erdvės išviešinamos meniniame kontekste, leidžiant atsiskleisti kitoje, nebuitinėje šviesoje.

 

Skaitytojų vertinimai


3384. Korra2004-05-10 11:22
Kvailesnį projektą tikrai sunku būtų sugalvoti.

3385. Saulius -> Korrai2004-05-10 11:41
Ar ne iš pavydo taip sakot? :-)
laimėkit "geriausio Baltijos šalių menininko" vardą - ir taipogi galėsit visiems rodyti savo protinguosius projektus.

3387. šiaip sau2004-05-10 15:49
fain. Jei "geriausias", tai bet kokį šlamštą galima iškištu už meną

3389. visuomene :-( 2004-05-10 16:20
menas visai prastai atrodo po tokiu paroru-parodiju

3390. 2 šiaip sau2004-05-10 18:43
Būtinai pamėgink: gal kada ir pasiseks :-)

3391. 2 visuomene2004-05-10 18:46
čia kaip kam; man tai - pvz. - po parodos "prieblanda" (ar pan.) išėjus į gatvę - viskas aplink pradėjo atrodyti kaip meno kūrinys. Puikus jausmas !!!
Žinia, jei ieškot to, ko šitokios rūšies mene ir būti negali - tai tikrai gaila beprasmiškai sugaišto laiko, išleistų pinigų parodos bilietui, etc.etc.

3395. Rrrr2004-05-10 23:24
Neeee, mes ieškom meno, meno, meno ieškom, tik meno, durniai, mes norim meno, trokštam jo, tipo, aha, labai!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3407. Railai2004-05-11 23:44
pagarba

3412. MES :-) 2004-05-12 09:42
Sveikiname savo dėstytoją parodos atidarymo proga, džiaugiamės ...ir toliau taip... Ačiū autorei...

3413. curare2004-05-12 12:40
taigi A. Raila, vėlgi pasitelkęs socialinę grupę, sumaniai bando jungti popkultūros dalį su galerijos erdve – privačios, kasdienės erdvės išviešinamos meniniame kontekste, leidžiant atsiskleisti kitoje, nebuitinėje šviesoje. smagu arturas labai nuoseklus

3416. - - > curare2004-05-12 20:21
sutinku su curare, bet + o A.Raila dar kartais nenori pasakyti, kad daugiausia meno (ar "meno" - turiu galvoj tokį kasdieninį meną, kurio meniškumo kasdienybė nelabai ir tepastebi, o tai galbūt reikštų, kad pastarasis menas pats tikriausias - visiškai ištirpęs kasdieninėje veikloje (panašiai kaip su tradicijų puoselėjimu - kai pradeda nykti, tai tuomet jomis ir susirūpinama, o kai itin gyvos - jų nereikia forsuoti, nes palaikomos savaime)...taigi:) daugiausia meno yra ne tradiciškai suprantamoje meninėje (institucionalizuotas menas)aplinkoje - ir tai yra socialus menas (toks, kuris reiškiasi įvairiom formom įvairialypėse bendruomenėse ar subkultūrose)?

3417. HANSA2004-05-12 23:13
Roll over Raila/unpluged

3418. dfhjkfsd2004-05-13 08:44
autorius sėkmingai išnaudoja visokias socialines/konjunktūrines temas ir kala babkes. O dar sakoma kad menas nepelningas. visokiems turtingiems ponams irgi nauda - ir (savi)reklama, ir "prie meno" galima pabūti straipsnio autorės argumentas, kad raila yra vienas iš geriausių lietuvos autorių, nes "vda studijavo skulptūrą, bet pamažu nutolo nuo skulptūrinių objektų" - kažkoks neįtikinantis. bet šiaip straipsnis neblogas. prisikabinti, deja, sunku.

3426. Maža;)2004-05-13 23:38
:)Tau to paties linkiu:)Nepasiduok kvailoms provokacijoms- dauguma žmonių linkę piktintis, juodinti, o ne išsakyti argumentuotą nuomonę. Tokių pilnas internetas- įdomu ar į akis išdrįstu drėbti savo purvą- nemanau. Kompleksų kamuojamos natūros, besislepiančios po įvairiausiais nikais:)Jų gyvenimas, matyt, labai nykus, tai ir draskosi (kaip) pamišę:)

3430. ddt2004-05-15 03:23
na, galima, aisku, SMC ir batsiuvius susodinti, ir pensininkus prie arbatos puodeliu,ir gamyklos konvejeri pastatyti, ka tik nori galima, galima ir ne SMC, bet ka kur nors neiprastoj vietoj padek, ne pagal funkcija panaudok, ir dar "konceptualizuok", kodel gi ne, cia ka jau menu sutarsim vadinti, ale man grazu, kai gyvo teptuko prisilietima prie drobes matau, kazka itin profesionalaus ir itin asmenisko, kai, visai jau pasakysiu banaliai, is sielos sielai kalbama, o ne plakatiskai idejos skelbiamos. Bet as senoviskas zmogus, prie modernizmu isauges (gerai, gerai, ir ten visko buvo:)

3432. Ruta2004-05-15 17:07
provokuoja, reiks aplankyti:)) man patinka zaidimai, te daugiau ju buna gyvenime:))

3434. Avinas2004-05-15 22:29
puioyrtykipyteqgfsgfhj - tai irgi menas. Ar supranti? Jei ne - tu nekontraceptualus

3436. Korra2004-05-16 08:43
O kas yra konceptualus? Čia ką, vertybė?

3438. curare2004-05-16 12:44
korrraaa pastudijuok daugiau shiuolaikinio meno pavyzdziu tada neatrodysi bukoka sekmes curare

3587. saras2004-06-16 11:00
ciki piki

4166. titas :-( 2005-01-16 17:11
tingiu net komentuoti, bet manau tai šlamštas.Menas yra kurti tikruosius gyvenimo kūrinius, o ne kažkokias išprievartautas inscenizacijas.Pagaliau tą pati automobili patobulinti.

5316. Pieshka2005-07-14 10:31
Raila mes su tavimi:))) Raila valdo...

5318. Vytas2005-07-14 15:16
vo cia tai menas, vo cia as suprantu. o visi kas nesuprantat, geriau nieko nerasykit o aikit kur nors pasislept, tik giliai, kad niekas nerastu

5640. rricardas2005-10-22 21:50
beje anot kaikiuriu jusu is cia pakomentuota paroda kaip visiskas slamstas buvo pakviesta i Berlnyna .taip pat fotografijos buvo nuveztos i italija.

5721. Raila valdo2005-11-05 13:59
Raila saunuolis. Gerai jis ten prikure, tik kai kuriems is vda dabar reikia tai analizuoti... Mes, zinoma, nesiskundziam... ka jau cia...

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2009 m. Balandžio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 75 iš 200 
23:25:09 Apr 7, 2009   
Aug 2006 Dec 2011
Sąrašas   Archyvas   Pagalba