SEPTYNIOS MENO DIENOS

2005-06-10 nr. 665

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Pille Veljataga
Skirti princesėms
36

Muzika 
• Živilė Stonytė
Beveik nepakartojama
3
• Marius Kraptavičius
"Nė velnio tu neužgavai..."
1
• Nepaliauja stebinti
• Atminimas liks gyvas
• Gyvenimas liudijo ištisą epochą
• Gedulo ir vilties dienai1
• Naujas pastatymas Čikagos lietuvių operoje
• Kovos dėl pasaulio dainininko titulo
• "Lietuvių klasikos" serija: Vlado Jakubėno CD
• Vytauto Barkausko "Jeux" pristatytas Japonijoje1
• Prasidėjo "Druskininkų vasara su M.K. Čiurlioniu"
 KONCERTAI

Dailė 
• Laima Kreivytė
Paprastas kūnas
1
• Milda Žvirblytė
Paveikslas kaip mirties idėja
1
• Lina Jakeliūnaitė
Šiuolaikinės skulptūros interpretacijos
9
• Apie keliones
• A. Mončio vardo vaikų ir jaunimo kūrybinių darbų konkursas ir kūrybinė stovykla6
• PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI1

Teatras 
• Rasa Vasinauskaitė
Pasikėsinimų versijos
1
• Mėgstantiems indų klasikinį šokį5
• "Seniausių profesijų žmonės"
• "Sudie, Lyrai!"
• SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Živilė Pipinytė
Jie visada sugrįžta
1
• Kartojimų manija2
• "Naujosios dramos akcija" pristato filmą-spektaklį "Sentimentai"4
• Savaitės filmai1
• KINO REPERTUARAS

Pasaulyje 
• Ką norėčiau parašyti1

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Muzika

KONCERTAI

birželio 10–19

[skaityti komentarus]

Lietuvos nacionalinė filharmonija

14 d. 20 val. Nidoje, Evangelikų liuteronų bažnyčioje, 15 d. 20 val. Juodkrantėje, Evangelikų liuteronų bažnyčioje, 16 d. 20 val. Palangoje, Gintaro muziejuje, - Čiurlionio kvartetas: J. Tankevičius (I smuikas), D. Dikšaitis (II smuikas), G. Dačinskas (altas), S. Lipčius (violončelė). Solistai D. Dikšaitis (smuikas), S.S. Lipčius (gitara). Programoje A. Corelli, M. Giuliani, B. Bartóko kūriniai

17 d. 15 val. Kražiuose, Švenčiausiosios mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčioje - J. Leitaitė (mecosopranas) ir S. Krinicinas (gitara). Programoje J.S. Bacho, F. Schuberto, G. Caccini, M. de Fallos religinės giesmės

18 d. 16 val. Druskininkuose, M.K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje, - "Fortepijono muzikos koncertai". Keturiasdešimtasis sezonas. M.K. Čiurlionio 130-osioms gimimo metinėms. R. Zubovas (fortepijonas)

Vilniaus festivalis

11 d. 19 val. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje - Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir smuikininkė S. Chang (JAV). Dir. - R. Šervenikas. Programoje S. Prokofjevo, J. Brahmso kūriniai

14 d. 19 val. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje - M. Įlvarezas (tenoras, Argentina) ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Programoje F. Cilea’os, G. Puccini, Ch. Gounod, G. Bizet, J. Massenet kūriniai

17 d. 19 val. Bernardinų bažnyčioje - vokiečių senosios muzikos ansamblis "Musica Alta Ripa". Programoje "Georgas Philippas Telemannas ir jo pirmtakai italai": A. Vivaldi, G. Sammartini, G.Ph. Telemanno, A. Corelli kūriniai

Vilnius

Šv. Kristoforo kamerinis orkestras

14 d. 19 val. Šv. Jonų bažnyčioje - Šv. Kristoforo kamerinis orkestras (meno vad. - D. Katkus) ir choras "Jauna muzika". Solistai E. Bagdonaitė (sopranas), N. Petročenko (altas), M. Zimkus (tenoras), N. Masevičius (bosas). Dir. - V. Augustinas. Programoje D. Scarlati ir G.B. Bonancini "Stabat Mater"

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Didžiojoje salėje

10 d. 17 val. - P. Geniušo fortepijono klasės magistrantas F. Zakrevskis. Programoje J. Haydno, L. van Beethoveno, S. Rachmaninovo kūriniai

11 d. 18 val. - P. Radzevičiaus alto klasės magistrantas T. Savickas. Dalyvauja I. Rupaitė (smuikas), D. Stulgytė (fortepijonas). Programoje J.S. Bacho, N. Paganini, M. Brucho, B. Bartóko kūriniai

14 d. 18 val. - koncertas "Su viltimi... ir trupučiu satyros". Dalyvauja R. Maciūtės klasės meno aspirantė R. Vaicekauskaitė (sopranas), V. Noreikos klasės meno aspirantas G. Prunskus (baritonas). I. Baikštytė, L. Giedraitytė (fortepijonas). Programoje W.A. Mozarto, R. Schumanno, B. Carelli, P. Čaikovskio, G. Verdi, G. Bizet, J. Strausso, D. Šostakovičiaus, V. Barkausko ir kt. kūriniai

16 d. 18 val. - V. Noreikos klasės meno aspirantas G. Prunskus (baritonas), V. Dabkutės klasės meno aspirantė A. Bernatavičiūtė (fortepijonas), aktorė I. Jankauskaitė. Programoje J. Brahmso vokalinis ciklas "Romansai iš Magelonės"

Šv. Kazimiero bažnyčioje

12 d. 13 val. - I. Prudnikovaitė (mecosopranas), R. Marcinkutė (vargonai). Programoje G.F. Händelio, J.S. Bacho ir kt. kūriniai

19 d. 13 val. - A. Rössler (vargonai, Vokietija). Programoje N. de Grigny, J.S. Bacho, O. Messiaeno kūriniai

Šv. Jonų bažnyčia

15 d. 19 val. - Muzikos ir poezijos valanda. Atlikėjai Lietuvos kamerinis orkestras, choras "Vilnius", A. Krikščiūnaitė (sopranas), I. Prudnikovaitė (mecosopranas), A. Janutas (tenoras), V. Bagdonas (bosas), B. Marcinkevičiūtė (skaitovė). Dir. - P. Gylys. Programoje A. Vivaldi, N. Jomelli kūriniai, M.K. Sarbievijaus eilės

Kaunas

X Pažaislio muzikos festivalis

11 d. 17 val. Zapyškio šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje - "Pianistų dinastija": V.Vitaitė (fortepijonas), A. Žvirblytė (fortepijonas), P. Anderssonas (fortepijonas). Programoje W.A. Mozarto, S. Rachmaninovo, J. Brahmso, I. Albenizo, E. Granados ir kt. kūriniai

11 d. 16 val. Birštono kultūros centre, 12 d. 19 val. Žemaitkiemio dvare - T. Körbergas ir jo grupė (Švedija): T. Körbergas (vokalas), T. Berndtssonas (klavišiniai), M. Schultzas (gitara), M. Alsbergas (bosinė gitara), Ch. Sjöströmas (mušamieji). Programoje bliuzas, džiazas ir populiarioji muzika

17 d. 18 val. Šv. Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčioje - N. Katilienė (sopranas), kamerinis ansamblis "Vilniaus arsenalas": L. Šulskutė (fleita), R. Romoslauskas (altas), S. Okruško (klavesinas). Programoje J.S. Bacho, J.Ph. Rameau, W.A Mozarto, L. Narvilaitės, J. Juozapaičio kūriniai

18 d. 19 val. Vytauto Didžiojo universiteto salėje - B. Anderssono ir B. Ulvaes‘o miuziklas "Šachmatai". Vaidmenis atlieka T. Körbergas (Švedija), T. Endresenas (Norvegija), G. Schanke (Norvegija), K.L. Blomstrand (Norvegija), Å. Kjeras (Norvegija), O. Myklebostas (Norvegija). Dalyvauja Kauno valstybinis choras (meno vad. ir vyr. dir. - P. Bingelis), Kauno miesto simfoninis orkestras (meno vad. ir dir. - P. Bermanas), T. Körbergo grupė (Švedija). Dir. - H. Ekas (Švedija)

19 d. 19 val. Kauno įgulos karininkų ramovėje - Wajahat Khan trio (Indija, D. Britanija): W. Khan (sarodas), M. Hanif Dewaka (tabla), L. Hornak (tanpura). Programoje indų tradicinė muzika

M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus

11 d. 17 val. - R. Eimonto vokalinis ciklas "Imago mortes" (pagal J. Aisčio eiles). Atlieka autorius (balsas, fortepijonas)

Klaipėda

Klaipėdos koncertų salė

17 d. 19 val. - "Missa pro victorija", skiriama naujajam popiežiui Benediktui XVI. Atlieka kamerinis choras "Brevis" (vad. - G. Venislovas), E. Bagdonaitė (sopranas), N. Masevičius (bosas) ir instrumentinis ansamblis: Dž. Bidva (smuikas), R. Bliškevičius (altas), D. Stabinskas (viola da gamba), M. Bačkus (violončelė), G. Venislovas (vargonai). Programoje T. Susato, T.L. de Victoria, A. de Cabezóno, G.P. Cima, L. Viadana, F.C. de Arauxo kūriniai

Elektrėnai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

12 d. 11 val. Elektrėnų bažnyčioje - Lietuvos žemės ūkio ministerijos mišrus choras "Dobilas" (meno vad. ir dir. - G. Vaišnoraitė), chormeist. - J. Garbenčienė. Dalyvauja A. Liutkutė (sopranas), M. Zimkus (tenoras), G. Kviklys (vargonai)

Druskininkai

Festivalis "Druskininkų vasara su M.K. Čiurlioniu"

12 d. 12 val. Senosios Varėnos bažnyčioje - J. Grigas (vargonai), T. Ladiga (bosas)

12 d. 19.30 val. Druskininkų bažnyčioje - M. Romerio universiteto choras (vad. - L. Levinskaitė), G. Kviklys (vargonai)

12 d. 11 val. Elektrėnų bažnyčioje - Lietuvos žemės ūkio ministerijos mišrus choras "Dobilas" (meno vad. ir dir. - G. Vaišnoraitė), chorm. J. Garbenčienė, koncertmeist. J. Ganusauskienė. Dalyvauja A. Liutkutė (sopranas), M. Zimkus (tenoras), G. Kviklys (vargonai)

16 d. 19.30 val. Druskininkų miesto muziejuje - fortepijoninis trio "Musica camerata baltica": L. Melnikas (fortepijonas), B. Traubas (smuikas), V. Kaplūnas (violončelė)

19 d. 16 val. M.K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje - fortepijoninės muzikos koncertas. D. Ali (Kazachstanas), A. Žvirblytė

19.30 Druskininkų bažnyčioje - choras "Giesmė" (vad. - T. Blažienė), G. Petrauskaitė (vargonai) J. Vizbaraitė (sopranas). Programa skiriama K. Griauzdės gimimo 100-osioms metinėms

21.30 Druskininkų miesto muziejaus terasoje - "Druskininkų serenados". Choras "Giesmė"

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2009 m. Balandžio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 10 iš 82 
2:13:24 Apr 1, 2009   
Aug 2006 Dec 2011
Sąrašas   Archyvas   Pagalba