SEPTYNIOS MENO DIENOS

2004-01-23 nr. 598

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
 Neremia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas117
• Fondo taryba6
• Protestas23
• Atgal į ateitį?11
• 100-osioms spaudos atgavimo metinėms2

Muzika 
• Beata Leščinska
Lauksime ir kitąmet
20
• Mykolas Usonis
Įspūdis, dėl kurio buvo verta lėkti iš Vilniaus į Klaipėdą…
• KONCERTAI

Dailė 
• Lijana Birškytė-Klimienė
Lietuvos istorijos atspindžiai dailėje
• Armina Jonušaitė
"Auksinio jaunimo" mafija
5
• Kristina Stančienė
Įžūlumas vietoj melancholijos
• Onutė Gaidamavičiūtė
Įvairiaspalvė rezignacija
1
• PARODOS

Literatūra 
• Pamąstymai apie lietuvišką dailę išeivijoje1
• Knygos meno konkursas
• VAKARAI

Teatras 
• Alma Braškytė
Requiem vaikystei
2
• Alė Strik
O Chan lauks visada
4
• Rusų dramos teatre – rusų klasika
• SPEKTAKLIAI2

Kinas 
• Živilė Pipinytė
Artėja Tarptautinis Berlyno kino festivalis
1
• Neįminti klausimai2
• Šventas naivumas1
• Raudotojų prašome nesivarginti
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Pirmasis

Neremia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

[skaityti komentarus]

Kad Spaudos fondas kelia rimtą pavojų kultūrinei spaudai, galima buvo numanyti jau prieš septynerius metus, kai jis tik susikūrė.

Pernelyg daug skirtingų interesų nukrypo į šį neišnešiotą visuomenės informavimo įstatymo vaisių.

Tai tarsi tas Anderseno vandens lašas, kuriame, žiūrint pro didinamąjį stiklą, krušasi ir ryja viena kitą begalė infuzorijų.

Fondas ir pats tapo šio veiksmo subjektu, įteisinęs privilegijuotą savo statusą.

Ir pradžių SRTRF labai rūpėjo jo teigiamas įvaizdis, fondas rengdavo spaudos konferencijas, aiškindavo savo sprendimus ir veiklos principus, stengėsi pelnyti visuomenės pripažinimą. Tačiau greitai suvokė, kad viešumas, lydimas nepaliaujamos kritikos – ir pagrįstos, ir visai absurdiškos, – kenkia jo gerai savijautai. Tad apsišarvavo įstatymo pataisa, įstatais, Vyriausybės patvirtintais nuostatais, įtvirtino savo institucines teises ir atsitvėrė konfidencialumo siena.

Fondo sprendimai nekvestionuojami.

Fondas neprivalo jų viešai motyvuoti - už biudžeto lėšų paskirstymą ir panaudojimą jis atsiskaito Seimui.

Su fondu nevalia galynėtis – dalyvavimas konkurse reiškia pareiškėjo sutikimą su visomis konkurso sąlygomis ir nuostatais (§34).

Nepasitenkinimo bangos dužo į gynybines fondo užtvaras ir vis labiau silpdamos ritosi atgal. Kritikos strėlės rikošetu sugrįždavo atgal, ir pareiškėjai netruko patirti, kad laidyti jas beprasmiška ir labai nenaudinga.

Ko gero, tokia santykių hierarchija būdinga ne tik SRTRF įtakos sferai, bet ir visai neišnešiotai mūsų demokratijai. Visuomenės interesus čia sėkmingai išstumia gyvenimo logika (buvo tokia taikliai pasivadinusi partija), verčianti įtikti, prisitaikyti arba galiausiai numoti į viską ranka.

Nuolatos mažinęs paramą periodiniams kultūros leidiniams, pernai fondas, sumaniai žaisdamas savo taisyklėmis, numarino "Dienovidį". Ir ką gi? – visi tylėjome. Skęstančiųjų gelbėjimas, kaip sakė klasikas Ostapas Benderis, išties pačių skęstančiųjų reikalas. Dalį kaltės už skandintojus padrąsinusį abejingumą "7 meno dienos" prisiima ir sau.

Ilgai laukti neteko. Šiemet iš kultūrinės refleksijos lauko išstumti net trys leidiniai – "7 meno dienos", "Krantai" ir "Nemunas".

Nepulsim aiškintis, įrodinėti, kokie esame reikalingi. Tiesą sakant, toks radikalus fondo veiksmas redakcijai nebuvo labai didelis netikėtumas. Pakanka žvilgtelėti į paramos savaitraščiui "dinamiką".

1997 m. – 260 tūkst. Lt

1998 m. – 220 tūkst. Lt

1999 m. – 165 tūkst. Lt

2000 m. – 128 tūkst. Lt

2001 m. – 45 tūkst. Lt

2002 m. – 70 tūkst. Lt

2003 m. – 75 tūkst. Lt

2004 m. – 0 Lt

Iš esmės "7 meno dienos" buvo pasmerktos išnykti jau prieš trejus metus, ir jas gelbėjo tik LR kultūros ir sporto fondo parama.

Matyt, SRTRF įkyrėjo tokia "dvivaldystė", nei pakartas, nei paleistas savaitraštis, ir Aukštoji jo taryba nusprendė kirsti iš peties.

Minėjome, kad fondas neprivalo argumentuoti savo sprendimų. Tiesa, po kelių savaičių, kai bus apdorota gausi konkurso medžiaga (vien finansuotų projektų net 109 – rekordinis skaičius), raštišką atsakymą apie projekto įvertinimą, tikimės, gausime. Juk pridėjome prie dokumentų tuščią voką su pašto ženklu ir nurodytu adresu.

Suprantama, kad suformuluotas jis bus nepriekaištingai, taikant visus nuostatuose numatytus saugiklius: taryba, priimdama galutinį sprendimą, remiasi konkurso komisijų ir nepriklausomų ekspertų išvadomis; fondo ekspertai yra įslaptinti, o tai itin patogi praktika, - anonimas neneša jokios atsakomybės, tačiau taryba gali prisidengti jo išvadomis; negana to, naujuose fondo nuostatuose ekspertų išvados tapo konfidencialia informacija ir pareiškėjui nebeprieinamos.

Kol kas išvadas galime tik prognozuoti. Lengviausia jas pagrįsti lėšų stoka. Tačiau 2001 m. pasiekęs biudžetinio finansavimo duobę, fondas iš jos po truputį ropščiasi ir beveik pakilo iki 1999 m. lygio.

"7 meno dienoms" galima prikišti, kad jų kokybė negerėjo. Bet galbūt fondui rūpėjo ją pabloginti.

Svarbiausias klausimas čia būtų štai koks: ką fondo ekspertizės ir komisijos vertina – esamą leidinio situaciją ar pateiktą projektą?

Matydami "reitingavimo" tendenciją ir puikiai suvokdami, kad fondo "kultūrinės politikos" vizijoje "7 meno dienoms" nebelieka vietos, šių metų konkursui pateikėme naują savaitraščio koncepciją, taigi jo įvertinimą ir būtų smalsu sužinoti. Turime silpną įtarimą, kad būtent ši aplinkybė liko nepastebėta.

O žvelgiant plačiau – trijų tradicinių kultūros leidinių sunaikinimas rodo, kad fondas nebeslepia savo pretenzijų tapti kultūrinės leidybos strategu (būtų sunku įrodyti, kad daro tai viršydamas įgaliojimus) ir ryžtasi atvirai konfrontacijai su kultūros visuomene. Ir, ko gero, atsižvelgiant į visuomenės dezintegraciją ir "gyvenimo logiką", tai yra gerai apskaičiuotas žingsnis. Jei "7 meno dienų" leidyba sustos, kas beprisimins jas po pusmečio, net po kelių savaičių?

Taigi nesibylinėsime, o ir neturime tam teisių. Tačiau išeidami galime pagaliau ryžtis ir pasakyti, kodėl, mūsų manymu, sukurtoji sistema tokia ydinga. Gal tai padės kol kas dar pasiliekantiems.

Įstatymas

1996 m. Seimo priimto Visuomenės informavimo įstatymo tikslas buvo įtvirtinti spaudos laisvę ir apginti ją nuo valstybės institucijų įtakos. Įstatymas draudžia valstybinėms institucijoms remti nepriklausomas informavimo priemones ar leisti žinybinius leidinius. Ir nors tokių leidinių išliko, žymiai svarbiau, kad valstybės kišimasis į visuomenės informavimą buvo uždraustas įstatymu. Prezidento patarėja dar ir dabar leidžia sau pasamprotauti apie teisingą ir nebrangiai kainuojantį prezidentūros laikraštį, tačiau kol kas tai, ačiū Dievui, tik tuščia retorika.

Išimtį įstatymas suteikė periodinei kultūros ir švietimo spaudai, kuri negali egzistuoti be kryptingos valstybės politikos ir paramos. O kad valstybės lėšų paskirstymas būtų demokratiškesnis, ir buvo numatytas Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.

Iki tol kultūrinė spauda buvo remiama iš Kultūros ministerijos biudžeto. Atsižvelgiant į viešų ekspertų nuomonę, vadovaujantis valdymo demokratizavimo ir decentralizavimo principais, deklaruotais dar pirmosios vyriausybės. Tačiau parama buvo teikiama tik 20-čiai žinomų leidinių. Kitų leidėjų jie laikyti privilegijuotais, į juos žvelgta su pavydu. Susikūrus SRTRF, jiems pirmiausiai ir iškilo reali grėsmė.

Tutti frutti

Tiesa, ne iš karto. Visuomeninė fondo taryba įsipareigojo trejus metus nekvestionuoti anksčiau remtų leidinių finansavimo. Bet buvo akivaizdu, kad prioritetai keisis. Jau vien todėl, kad įstatymas pagrįstai numatė paramą visoms medijos rūšims.

Tik nenumatė finansavimo šaltinių. Kultūrinei periodikai skirtos lėšos buvo paprasčiausiai atkirptos nuo Kultūros ministerijos biudžeto ir perduotos fondui dar ir radijo bei televizijos programoms remti. Vėliau jas papildė ir interneto projektai.

Kultūros leidiniams neišvengiamai teko pasispausti. Juo labiau kad fondas remia ne juos, o pateikiamas programas. Tenka įrodinėti, kad žurnalo ar savaitraščio leidyba – tai ir yra ilgalaikė, tęstinė kultūros programa, atremti priekaištus, kad projektai metai iš metų nesikeičia. Žinoma, atsinaujinimas ir tam tikra kultūros leidinių konkurencija yra būtini. Ką gi, šiemet pabandėme aplikuoti atsinaujinimo programą.

Fondo tarybai iškilo ir kitas principinis klausimas: kuo kultūros ir švietimo projektai skiriasi nuo kultūrinės, šviečiamosios veiklos? Tai anaiptol ne kazuistika, nes nuo to, kaip pakreipsi atsakymą, priklausys paramos spektras. Kultūros ir švietimo projektai traktuotini kaip specialių šioms sritims skirtų leidinių programos, tuo tarpu kultūrinės, šviečiamosios veiklos sąvoka gali sutalpinti beveik viską, bet kokį visuomenės prusinimą – rūpestį sveikata ir higiena, mokslo, profesinį, teisinį ir kitokį švietimą. Taryba pasirinko pastarąjį variantą.

Prioritetai plėtėsi ir į regioninę, etninę kultūrą, visuomenės savišvietą, sąmoningumo lygį etc. Visa tai gražu ir reikalinga, tačiau šviečiamosioms programoms bet kokio pobūdžio spaudoje, radijuje ir televizijoje turėtų egzistuoti speciali rėmimo programa.

Štai kodėl sakome, kad kultūros leidiniai, atskirti nuo Kultūros ministerijos ir neintegruoti į bendrąją valstybės kultūros politiką, Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fonde yra pasmerkti žlugti.

Lėšos

Seimo sukurtasis ir tik jam atskaitingas fondas iškart tapo pamestinukas Vyriausybei formuojant valstybės biudžetą. Keturi iš Kultūros ministerijos paimti milijonai netruko sumažėti net perpus (2001 m.), o ir dabar vos perkopė 3 mln. slenkstį. Turint galvoje išsišakojusius prioritetus, tai visiškas niekas. Be to, fondas privalo išlaikyti atskirą administraciją, atsilyginti ekspertams ir tarybos nariams už visuomeniškai svarbų posėdžiavimą, finansuoti Žurnalistų etikos komisiją.

Kultūros savaitraščių ir žurnalų projektai suryja daugiausiai pinigų. Peršasi išvada, kad jų akivaizdžiai per daug, kad grumdosi jie visi toje pačioje nišoje ir dar nuolatos nepatenkinti. Ar nebūtų geriau, anot Seimo narės D. Teišerskytės, jei pavyktų sukurti vieną, bet gerą, objektyvų ir teisingą (vos neišsprūdo – valstybės) kultūrinį reprezentacinį leidinį?

Manome, kad panašių minčių kyla ir fondo tarybos nariams. Kaip gražiai tokiame leidinyje atsispindėtų kūrybinių sąjungų veikla ir jų vadovaujantis vaidmuo menui irgi kultūrai.

Atstovavimo principas

Visuomenės informavimo įstatymas numatė, kad savo atstovus į fondo tarybą deleguoja visos kūrybinės sąjungos, spaudos ir televizijos asociacijos, mokslininkų ir teisininkų profesiniai susivienijimai. Panašus atstovavimo principas taikomas kuriant Lietuvoje visas visuomenines tarybas ir komisijas, turinčias patvirtinti valdymo demokratizmą.

Bėda tik ta, kad atstovai dažnai tampa ne visuomeninių tarybos tikslų, bet juos delegavusių institucijų interesų reiškėjais. Negana to, tarsi savaime suprantama, kad tam jie ir buvo deleguoti. Deja, toks yra mūsų mentalumo, visuomeniškumo ir pilietiškumo lygis.

Antai Seimo Kultūros komiteto pirmininkas R. Pavilionis siūlo, o ponas G. Šurkus jam pritaria, kad iš LRT tarybos reikia atšaukti prezidentūros atstovą, nes jis jai prastai atstovaująs. Ir darosi nebeaišku, ar ši taryba sukviesta padėti spręsti visuomeninio transliuotojo problemas, formuoti LRT tikslus ir principus, ar vėl primesti jai politinių institucijų jungą.

SRTRF taryba galėtų būti tobulas panašių prieštaravimų modelis. Dauguma atstovų atvyko į mūšio lauką vedini konkrečių užduočių ir iki šiolei pakankamai sėkmingai jas vykdo. Nedetalizuosime, pakanka fondo interneto puslapyje palyginti kelerių metų konkursų rezultatus ir pasidaryti išvadas.

Tiesa, vienas balsas nieko nelemia, bet tam ir reikalinga kolegiali visuomeninė veikla, kad atsirastų interesų susigrupavimas. Juo labiau kad beveik pusė tarybos narių ir šiaip susigrupavę į Kūrybinių sąjungų asociaciją.

Mechaniškai taikomas atstovavimo principas gali sunaikinti net pačią pirminio sumanymo esmę, decentralizacija ir savivalda rizikuoja išsigimti į korporatyvią demokratiją. Kultūros srityje, regis, taip jau ir bus atsitikę.

Kokie būtume geri ir laimingi, jei vietos po saule (t.y. pinigų) užtektų visiems. Tačiau ypač kultūrai jų labai trūksta. Trūksta teatrams, koncertinėms organizacijoms, nacionaliniam kinui, knygų leidybai, stipendijoms ir t.t.

Ir visuomet laimi tie, kurie arčiau pinigų, posėdžiauja tarybose ir komitetuose, kurie gali paveikti savo kūrybiniu ar organizaciniu autoritetu.

Į ką apeliuoja valdininkai, formuodami tarybų sudėtį? Žinoma, į kūrėjų organizacijas. Tai kas, kad jos seniai prarado kūrybinių sambūrių prasmę, virto profesiniais susivienijimais, kovojančiais už savo narių socialinį statusą (šlovė joms už tai). Tai kas, kad nebeatstovauja visai kūrėjų bendruomenei ir tapo pirmininkų (dažnai jau amžinųjų) administruojamomis įstaigomis. Bet jos vis dar žinomos, matomos, pretenduoja į kūrybos vertinimo monopolį.

Todėl sąjungų pirmininkai ar jų atstovai ir skuba iš vienos tarybos posėdžio į kitos komisijos posėdį, ir visur jų nekantraudami laukia reikšmingi sprendimai.

Kartais pagalvoji, kaip kultūros politikai išeitų į naudą, jeigu ją vykdytų nesuinteresuoti valdininkai, o visuomenines tarybas, atsisakiusi atstovavimo principo, formuotų Kultūros ministerija. Korporatyvizmą, kaip ir korupciją, labai sunku nustatyti.

Kai 1999 m. SRTRF taryboje posėdžiavę kultūrinių leidinių redaktoriai, atstovavę vis dėlto ne tik sau, bet ir bendroms kultūrinės spaudos reikmėms, suvokdami interesų konfliktą atsistatydino, jie pasielgė gal ir garbingai, tačiau labai neprotingai. Su pamuilėmis buvo išplautas ir kūdikis.

Atsistatydinantieji ragino padaryti tą patį ir atstovaujamų organizacijų pirmininkams (nors, kaip sakėme, čia ne tiek svarbu – pirmininkas ar kitas atstovas), tačiau liko neišgirsti. O gal atvirkščiai – labai gerai išgirsti.

Uždaras ratas

Įstatymas numatė atstovavimą, bet nenumatė fondo statuso. Susirinkę atstovai susidūrė su problema – kaip organizuotis? Ir buvo nuspręsta įregistruoti fondą kaip viešąją įstaigą. VĮ privalo turėti steigėjus. Taip atstovus delegavusios organizacijos sumetė po 100 Lt ir tapo valstybės biudžeto lėšas skirstančio fondo steigėjais. Kitaip steigėjai labai dviprasmiškai vadinasi dalininkais. Vėliau šis statusas buvo įtvirtintas ir įstatymo straipsnio pataisa.

Fondo įstatai nenumato jokios tarybos narių rotacijos. Dailininkai siunčia į tarybą savo atstovus arba sumanę juos atšaukia. Štai ir viskas. Ratas užsidaro. Ir peržengti jį gali tik tokį precedentą sukūręs Seimas.

Politika

Jei, žinoma, kalbant specifiniu žargonu, tam pakaktų politinės valios. Neilga, bet pamokanti fondo istorija rodo, kad paleidę į pasaulį politikai liovėsi juo rūpinęsi. Atvirkščiai, jis tapo politinių manipuliacijų objektu.

SRTRF, kaip minėjome, akumuliavo per daug skirtingų interesų, į jį nukrypo per daug viltingų žvilgsnių, o teisybės ieškota per valdiškus namus. Pakanka prisiminti "XXI amžių", įstrigusį devynioliktame.

Reikia pasakyti, kad precedentą iš dalies sukūrė pats fondas, deklaravęs paramą kultūrinei, šviečiamajai veiklai apskritai.

Ir buvo apipiltas Seimui adresuotais skundais, Valstybės kontrolės patikrinimais, patyrė įvairių politinių intervencijų.

Įstatymo neapibrėžtumas leidžia įvairiai traktuoti rėmimo sąvoką. Politikams kur kas svarbiau patenkinti, tarkime, poreikius regionų, miestų ir rajonų laikraščių, kuriems šiemet per fondą rengiamas atskiras konkursas. Kultūros ir švietimo leidiniai seniai atsidūrė šio žaidimo paraštėse.

Pro memoria

Fondo interneto puslapio skaitytojams gali susidaryti įspūdis, kad "7 meno dienos" gavo paramos ir dezinformuoja visuomenę.

Ši parama suteikta kitam, "Kino" žurnalo projektui. Ir kaip niekada dosniai (tačiau toli gražu nepakankamai). Matyt, norima pasakyti: štai laisva niša, imkite ją ir turėkite, kaip kad turi žurnalai "Dailė", "Teatras", tautodailės metraštis, mokslininkų laikraštis ir "kitų profesinių grupių raišką" atspindintys leidiniai. Juo labiau kad projektą remia fondo dalininkas Kinematografininkų sąjunga.

Tą ir darysime, tik atspindėsime ne "profesinę raišką", bet apeliuosime į vėl gausėjančius kino teatrų žiūrovus, dabar orientuojamus vien komercinės spaudos.

Manome, kad tai prasminga veiklos sritis, tačiau iš esmės toks "nišų paskirstymas" aiškiai charakterizuoja fondo strategiją.

Nepriklausomai kultūrinei žiniasklaidai čia tarsi nelieka vietos. "7 meno dienos" čia nebeturi savo nišos.

Vadinasi, žinybinės (dalininkų) globos nenusipelnę leidiniai privalo (privalės) ieškoti išlikimo alternatyvos. Ir pirmiausia – atsigręžti į skaitytojus.

Jiems šiandien dar nesakome sudie. O ir numeris išėjo ne toks tuščias, kokio, pirmo impulso pagauti, norėjome. Bet ką žinai, netrukus gal teks atsisveikinti.

Šiandien atsisveikiname su fondu, dėkojame autoritetingajai tarybai, kurioje yra ir su šia "byla" nesusijusių narių, už pamokantį bendradarbiavimą.

Nepriklausomas UAB’as "7 meno dienos"

 

Skaitytojų vertinimai


2642. Korra2004-01-25 04:56
Tas fondas niekada nekėlė pasitikėjimo - kas garsiau ten rėkdavo, to ir viršus būdavo (girdėjau). Susidaro įspūdis, kad fonde sėdi labai nekultūringi, abejingi kultūros vyksmui žmonės. Apie Teišerskytę ir idiotiškas tos Kauno poniutės, sergančios dar ir grafomanija, idėjas čia nė nekalbėkim. Išpjaus spaudą, paskui teatrus - apie tai jau seniai kalbama - visi nori tik alternatyvščikų - ir bus chana. Pirmi žingsniai jau padaryti.

2643. Cinikas2004-01-25 08:46
Nepriklausomas UAB’as "7 meno dienos" pamirso, kad jis nepriklausomas (uabas???????????!!!!! - gatves lygio parasas), todel rinkos salygomis privalo buti idomus ir perkamas. Valstybe turetu tureti aiskius kriterijus, ka ir kaip skatinti, kad nepavirstu kulturine spauda i dvieju triju zmoniu straipsniu rinkinius, kaip kartais atsitinka su SAtenais. Kita vertus, provincines spaudos stiprinimas neprovinciniais autoriais butu puiki kulturine politika. Nepriklausomoj LT pries II pasaulini simtai leidiniu bankrutavo, ir kulturai tai neisejo i bloga.

2644. mora2004-01-25 10:26
ei, o kas dabar bus su mano prenumerata? :((((((((((((

2646. Petras2004-01-25 12:39
Tokius straipsnius reikėjo varyti pernai, kol dar galėjote eiti, nes vargu ar būtų atėmę vidury metų, o dabar tai kaip paskutinis pasmerktojo žodis. kitąmet aiškiai numirs koks nors kitas kultūrinis laikraštis. Todėl būti geru vargu ar apsimoka. Na ir reikia pasidaryti aktualiems, nes kultūra, kultūros žmonės jau įrašyti į naikintinus, o kult. laikraščiuose vien tiktai tarpusavio pasispjaudymai arba reportažai apie kultūros pasiekimus, kaip sovietmečiu. Kažkokia mazochistika.

2648. aj2004-01-25 13:42
o kas tai per nauja koncepcija - gal ji ir pakiso koja?

2656. Artūras iš Vilniaus2004-01-26 03:01
tai paprasčiausiai reakcija į gana atvirą 7 meno dienų korupciją - pabodo įžulumas. Bet tai tik mano nuomonė ir tikrai švelnesnė negu jų pačių.

2657. Kolia2004-01-26 04:56
Skaitau atsiliepimus, ir... verkiu... Pakeliu perštinčias akis, žvelgiu pro langą... Matau - sunkiai Naujininkų šlaitu lipa Tolikas su Slaviku, tempia bidoną alaus. Jiems ir šianakt šventė. Niekaip, urodai, neatsitokėja iš džiaugsmo, kad "7md" valdžia uždraudė...

2658. Cinikas Koliai2004-01-26 08:20
Kolia, neverk, ir as matau - socializmas baigesi!

2663. ++++++++++++2004-01-26 12:48
pritariu kad reikia is anksto apie tai kaslbeti.ten sedi vien suinteresuotu asmenu atstovai todal ir tokios tokeles siulau leidiniui boikuotuoti informacija apie mimetu sajungu atsovu veikla pakaks ir nepriklausomu renginiu +rupinkites reklama kad ir potencijos tablechiu iki

2665. Kolia Cinikui2004-01-26 13:25
Prasidėjo, durneli!

2667. Remiu 7md2004-01-26 13:52
Gaila, kad nesijaučia jokio solidarumo, bent čia, komentaruose. Taip, po vieną visus išdusins... Kas kvėpuoja, dar apsimeta šlangais, kolikais ir cinikais... Apie naujus leidinius sapalioja, kazkie ten jauniškiai... Prieš alternatyvščikus galės maivytis, kai rimtos spaudos anei teatrų neliks.

2668. Saulius M.2004-01-26 13:57
Daug metų prenumeruoju "7 meno dienas". Neįsivaizduoju, kas galėtų tai adekvačiai pakeisti. Nustojus eiti šiam laikraščiui - žala Lietuvos kultūrai, ateičiai bus neabejotina...
Būtų juokinga, jei nebūtų liūdna: Lietuvos biudžetas viršytas, o lėšų profesionaliausiems, aukščiausio lygio kultūros leidiniams nebelieka. Labai trumparegiška pasmerkti pražūčiai "7 meno dienas". Priėmusiems tokį sprendimą (ar galėjusiems tam pasipriešinti, bet patylėjusiems) turėtų būti labai gėda; ir ne tik šiandien, bet ilgai ateityje.
Kažkaip reikėtų padėtį gelbėti.

2670. xX2004-01-26 14:05
Du dalykai:
1) Taip vadinama korupcija, nors aš manau, kad tai labiau "giminių" efektas - kokia ten gali būti korupcija, kai nėra iš ko?
2) Nepakankamas kultūros finansavimas.
Esant normaliam finansavimui, pirmasis dalykas pasidarytų neesminis. Problema būtų idėjų badas.
Man atrodo, kad kultūrininkams reikėtų susivienyti dėl didesnio (x10) mokslo ir kultūros finansavimo, o ne kaltinti ir įtarinėti vieni kitus. Ir taip jau Lietuvoje privirta tos košės, neskani ji, aš tikrai jos nesrėbsiu...

2675. Liudesys begalinis2004-01-26 16:34
Tai bent zinia, kuri nera tokia jau netiketa. Kas rasys manifestus? Kas eis prie seimo su transporantais? Turbut 7 meno dienu "rasytojai" po puse metu net savo kapeikyciu uz publikacijas nesurenkantys, neis. Rasys i Omni laika ar ant sienu, jei kils nenumaldomas grafomanijos priepuolis. Gaila baisiausiai, nors nagus nusigriausk. O jei nenumaldomas skaitymo ir ziniu poreikis? Kas? Kur? Kada? O ir slamanti popieriu taip malonu beskaitant suglamzyti...Beliks satenai? Tik ar ilgam? Gal 7 meno dienos ir nebuvo idealios, buvo trukumu, bet ka gausime vietoje ju? Kiauryme kazkokia.

2681. Robis2004-01-26 18:20
Labai gaila, kad neliks svarbaus laikrascio. Taciau akivaizdu, kad didele kalte tenka paciai redakcijai, nesugebejusiai rasti uztikrintos strategijos ir tingiai pluduriavusiai garantuotu dotaciju glebyje. Isvadas po 2001-uju turejo pasidaryti pirmiausia pats redaktorius, o ne kazkokia Spaudos fondo taryba, kurio atsizvelgia labiau i bendra leidinio svori kulturos gyvenime, nei i atsieit novatoriskus projektus, o juolab smulkmeniska pralaimetoju blusinejimasi. Uzjauciant del nesekmes, reikia atsizvelgti, kad tokia gresme islieka ir nemazai daliai kitu leidiniu, kuriuos siemet fondas pareme - jei ir jie taip atleis vadzias ir nuleis kartele, kaip kad pastaraisiais sezonais dare 7 meno dienos, gali atsitikti panasiai.

2682. Giedrius Kuprevičius2004-01-26 18:23
Esu giliai įsitikinęs, kad be paramos JOKS KULTŪROS LEIDINYS negali pats išsilaikyti. Taip yra visame pasaulyje. Bet yra ir kita pusė - leidinys turi būti reikšmingas, generuoti kultūros gyvenimą o ne vien būti dažnai vienpusiškų emocijų aprašinėtoju. Be abejo, redkcijai reikia padėti originalių pastangų, kad laikraštis įgautų spalvingumo, jame kunkuliuotų meninės aistros ir nuomonių kova. Dabar dar dažnai atsargiai žiūrima - kas bus, jei mes parašysiem kitaip, nei JIEMS reikia...Visais laikais taip buvo - jei nori leisti įdomų leidinį, neverk, o pats imkis jį daryti tokį, kad ir paprašius pinigų, jų tikėtumeis gauti. Vien puslpis kino repertuaro - tai jokia kultūros spaudos žymė. Dabar toks tarpsnis - nėra įtakingų kritikų, o tik atpasakotojai "ant greitųjų". Analizė paviršutinė, neįtikinanti ir dažnai pavėluota. Bet tai nereiškia, kad 7 meno dienos turi išnykti. Jos turi tranformuotis, ir jei būtų tokia paraiška, tikiuosi ir fondas būtų dosnesnis. Plaukti pavėjui ir šaukti, kad nėra vėjo - labai lietuviškas motyvas.

2685. Saulius M. -> Robiui2004-01-26 18:45
"didele kalte tenka paciai redakcijai, nesugebejusiai rasti uztikrintos strategijos ir tingiai pluduriavusiai garantuotu dotaciju glebyje", "Spaudos fondo taryba, kurio atsizvelgia labiau i bendra leidinio svori kulturos gyvenime", "atleis vadzias ir nuleis kartele"
Gal galėtumėte bent kiek konkretizuoti šias metaforas. Juk tokiais apvaliais pasamprotavimais galima būtų pasmerkti _bet_kokį_ kultūros leidinį: iš taisytinų smulkių trūkumų (kur jų nėra?) "musės" išpučiant "dramblį", ir pražiūrint nepastebėjus tikrosios esmės.

2697. Alvydas2004-01-26 21:40
Mažas pastebėjimas - kai kalbama: "nesipjaukit kultūrininkai", galima atsakyti: mes nesipjaunam. Tik tas fondas ydingas. Ir dar. Kai redakcijoj dirba žmonės, net ir finansuojant tam garsiajam fondui, uždirbantys apie du šimtus litų per mėnesį, o todėl mirk gyven, bet privalantys ieškoti darbo kitur, tai tegu jie būna ir fanatiškai atsidavę savo darbui bei leidiniu, tačiau reikalauti iš jų kažin kokio novatoriškumo ir aktualumo yra juokinga. Jūs, tūpi komentatoriai, pabandykit iš poros šimtų litų pagyvent, darbą dirbt, prikalbint kitus, kad rašytų konceptualius ir aktualius tekstus veltui (arba beveik veltui), o tada galėsit kritikuot. dabar susidaro įspūdis, akd jums visi tik turi bulkutes ant kastuvėlio karštas padavinėti, o jūs net neskaitydami popierinio laikraščio numerio (mat kainuoja) jau papisit protą.

2698. DK2004-01-26 21:56
Kol bus rastas dotavimas popieriniam variantui siulau 7MD redakcijai palaikyti virtualia gyvybe. Juk tai tikrai maziau islaidu - nei popieriaus, nei spaudos, nei kioskininkams uz platinima moketi nereikes.

2700. Artūras iš Vilniaus2004-01-26 22:42
gerb. xX`e (Fomenko drauge) apie korupcija aš čia tarp kitko - niekas rimtai nežiūri, kaip nerimtai ir apie tokį juokingą 7md spaudimą. Vyrai jie man atrodo judrūs, ryšių turi, mano komentaras juos paprasčiausiai išjudins, išmuš iš meilės sau ir ką nors sugalvos - svarbu, kad visokie komunistai (tipo lUbiai, mOtiekos ir kt.) nepradėtų kištis į šį procesą.

2702. KKK :-( 2004-01-27 09:33
Redaktoriaus darbas yra ne graudžius kreipimusis sužlugždžius leidinį rašyti, o išrūpinti būtinus pinigų kiekius: darbuotojams, autoriams ir visam kitam. Vildžiūnas kažkada užsigrobė šį kitų žmonių įsteigtą laikraštį, ilgai miegojo niekuo neveikdamas, o dabar vaikšto susisukęs ir keikdamas visą pasaulį. Juokinga ir pikta.

2704. Arūnas D. :-( 2004-01-27 11:45
Esu iš tų, kurie pirko(a) kiekvieną numerį. Taip, 2/3 pradžios man neaktualu, tačiau KINO "skyrius" - pats stipriausias, vertingiausias iš visų kultūrinių savaitraščių. O kada teatro kritiką parašo A.Liuga, I.Aleksaitė, G.Jansonas (na, šis tai tikrai seniai nerašė), labai vertinga ir TEATRO "skyrius" pasidaro. Na, mane dominanti MUZIKOS "sritis" - tikrai silpnoka... Žodžiu, būtų gaila, jei 7md nebeliktų...

2705. 2 Korra2004-01-27 11:52
Tos "Kauno poniutes" jau seniausiai virte "Vilniaus poniutem". Nuo laiko atsilikai.

2709. fotografis :-( 2004-01-27 12:28
na, nereikia verkt su skaiciumi 0; uztat buvo skirta 50 000 Lt kinui 14. UAB "7 meno dienos"; Žiūrovas ir kinas Lietuvoje ir pasaulyje; 50 000 tad butu beveik galima kino savaitrasti leist, nes suma panasi i 75 000, kur pernai gavo; be to, dar bus papildomas konkursas i "regionų, miestų ir rajonų laikraščių kultūros, šviečiamosios veiklos projektams remti", kur 7MD tikrai gali pretenduot, zinoma, parase gera projekta;

2712. KKK-ui2004-01-27 12:36
Ai, kaip smagu anonimiškai kritikuoti.
Pažiūrėčiau kaip jūs sugebėtumėt analogiškoje situacijoje (t.y., turint tiek lėšų, kiek skirta 7md, leisti leidintį).
"ilgai miegojo niekuo neveikdamas", etc. etc.
Gėdos neturit taip šnekėti. Labai būtų įdomu sužinoti, kas pats toks esat.

2713. Vacius2004-01-27 12:56
Dotuojami laikraščiai irgi mažai ko verti, tik kad eina, nes jeigu ką užgriebia rimčiau ir esmingiau, tai šeimininkai tuojau pirščiuku pagrasina. Reikalas rimtesnis, negu vien tiktai pinigų negavimo, nes ir gavimas uždaro ( pridaro) burną, ar ne, Liudvikai? Be to, publikumas nelabai prisirpęs rimtam kultūriniam leidiniui, tai man sako komentarai, kuriuos pasistengiu perskaityti, nelabai matyti buriančių, idėjų turinčių leidėjų, a v ostalnom... vsio chorošo.

2717. xX2004-01-27 14:30
Pasiklausiau Beatos laidos ir pagalvojau, kad ekspertai, kurie marino badu 7MD, yra siauro protelio (cituoju Mikę P.) Moksline kalba sakant - pas juos nėra sisteminio mąstymo, arba tas mąstymas atrofavosi.
Įdomu, ar Dievas irgi kokiam nors fondui buvo pateikęs projektą? Iš viso, kaip apibrėžiamas projektas, ponai ekspertai? 7MD atveju - matyti savo vienerių metų gyvenimą. Kokybė? Ji priklauso nuo to, kaip maitinamasi. Papildomos lėšos? Čia yra grįžtamasis ryšys tarp turimų lėšų ir pritraukiamų lėšų (ekspertai to nežino, jie yra specialistai, t.y. žino viską apie nieką).
Taigi, turime žaidimą "Projektai" (plg žaidžiame "klases"). Na manau, su tuo fondu reikia kažką daryti. Nei pinigų iš Algirdo Mykolo (Aukščiausiojo populisto, kaip šiandien paaiškėjo) moka/nori išsireikalauti, nei skirstyti sugeba. Kultūros griovimo fondas, žo. Tegul pats sugriūva.

2720. Valdukas2004-01-27 15:29
Lietuvos valdžia deklaruoja, kad remia kultūrą...

2721. et2004-01-27 15:55
SRTRF gerai dirba savo darbą - jau du ("Dienovidis" ir "7 meno dienos") didžiausiomis sumomis keletą metų maitinti leidiniai eina į dugną. Tad, mieli kolegos, saugokitės fondo dotacijų!

2722. S. -> 2721. et2004-01-27 16:38
Švelniai tariant, jūsų sąmojas prasilenkia su tiesa. Negi nežinot, kas, kaip jūs rašote, "didžiausiomis sumomis keletą metų maitinti"? Yra Internete sąrašai kas ir kiek buvo finansuota:
http://srtrf.lms.lt/2004_m_remiami_projektai.doc
http://srtrf.lms.lt/srtrfdoc/nutarimas_2003.doc
http://srtrf.lms.lt/srtrfdoc/konkursas_2002_nutarimas.xls
http://srtrf.lms.lt/srtrfdoc/NUTARIMAS%20NR_1_2001.xls

2727. Artūras iš Vilniaus2004-01-28 01:00
Xx`e tavo rytietiškas nesolidus mąstymas kai kuriuos verčia mąstyti, kad jūs esate iš tremtinių (darbštūs bet vis tik vystėtės rytuose) {nors taip aišku nėra}

- aiškinu - vien tik informacija ir jos propagavimas yra tik duomenų bazių propaganda ir tiek. Duomenys turi labai sudėtingą duomenų valdymo silistiką - tai dažniausiai vyksta tik su predikatinėmis refleksijomis (mano sąvokose tai dekonotatyvistika) tuose tarpiniuose ir išaiškėja pagrindinės judėjimo refleksijos. Šiaip liaudis šneka maždaug taip - idėjų krizė. tai ir yra - 7md turi tą milžinišką trukumą. Todėl ir labai sunku rasti patrauklumą tuose nehomogeniškuose santykiuose - MENAS - INFORMACIJA. Nesiseka pagrinde su jaunimu kuris automatiškai juda dirbtinio konflikto link nes kaip taisyklė seniai/perdylos palieka jiems daug abstrakčios nerealizuotos energijos - pasižiūrėk į ŠA - tokies tik raudonąją armiją arba labai smarkiai finansuojąmą pučą.

Bet pasiėmus iš Jūsų rytietišką dialektinį mąstymą 7md gali puikiai suklestėti. Just do it.

2728. xX2004-01-28 01:32
Dievas parašė projektą, bet jis pasirodė kažkoks be polėkio, nieko naujo, tos pačios rubrikos, pavadinimas (7 Visatos Dienos) tas pats - kažkoks nuvalkiotas. Be to, septintą dieną projekte buvo numatyta ilsėtis. Ir dar - ko fondas niekaip negalėjo pateisinti - nebuvo ten numatyta trūkstamų lėšų pritraukimo iš kitų Visatų (fondas laikėsi "Daugelio Visatų modelio"). Fondas, talkinamas eks-pertų, nutarė nebepratęsti Visatos egzistavimo. Viskas ėmė lėtėti. Visatos simfonija tilsta, žvaigždės gęsta. Mūsų tuoj nebebus. Baigta. Amen.

2732. Kantrusis2004-01-28 10:07
O man , pavyzdžiui, neaišku, kur "7md" deda (dėjo) pinigus: laikraštį be honorarų autoriams šiais laikais galima leisti kur kas pigiau. Ir apskritai, tiems menininkams su aritmetika ne kas. Ką dabar veiks "Litmenis"? - Mtyt, aukso pakraščiukais eis, arba spausdins 3 000 tiražą į makūlatūrą...

2733. sifilis2004-01-28 11:23
gera proga naujam leidiniui rastis

2737. Blogai2004-01-28 12:16
Butent, bet visgi "7 meno dienu" numarinimas - tai kaip uzdarymas gyvo zmogaus i karsta

2738. vis tiek2004-01-28 12:24
Tai kaip čia yra - redakcijos puslapyje vis tiek puikuojasi spaudos fondo emblema?

2741. žiauru2004-01-28 13:30
Visa tai, be abejonės, žiauru. Kita vertus, ir 7md su savo ilgų tekstų paklodėm kartais veikė kaip migdomieji. Trūko dinamikos, bet argi dėl jos laikraštis nefinansuojamas? 100 proc. ne. Jeigu finansavimas būtų nutraukiamas dėl turinio dinamikos stokos, gausiai pamalonintas "L ir M" seniai prie konteinerio turėjo stovėti. Arba koks nors, tik dabar nuskriaustas "Nemunas", turėjo būti seniai visų pamirštas. Yra čia kažkokia gilesnė šaknis, apie kurią gali žinoti tik 7md ir fondo komandos.

2742. aiškiaregystė2004-01-28 13:43
Elementaru, p. "Žiauru", skirtingai nuo 7md, gausiai paremtas Litmenis yra nomenklatūrinis Rašytojų sąjungos organas. Šio organo galva Sv.Valentinas vadovauja kasmet biudžeto pinigėlius gausiai per projektus žarstančiai Kult. min. Meno tarybai. Tos tarybos palankumo kasmet tikisi ir spaudos fonde triūsiantys asai, o taipgi jų draugeliai bei šeimos nariai. Tai kasgi iš jų, plušančių Spaudos fonde, norės savo noru lipti ant grėblio? 7md tame voratinklyje tokios įtakos neturi, tai špygą ir teturi. Ta sistema jau taip peršviečiama, kad net keista, jeigu ji dar ką nors stebina.

2743. skaitytoja2004-01-28 13:55
Gal sakau projektai gali būti svarstomi viešai, galų gale juk jau turime tokią galimybę. Pavyzdžiui, galėtų www.culture.lt atidaryt projektų svarstymo puslapiuką, ten sudėtų visus projektus ir tie, kam kultūra yra svarbi, galėtų padiskutuoti. Dabar šaukštai po pietų, gali reikėti uždaryti ne 7MD, bet fondą kaip nepateisinantį svarbios dalies visuomenės vilčių. Man atrodo, kad mokesčių mokėtojų pinigai turi būti leidžiami visuomenei naudingai. O dabar čia statom, čia griaunam, kažkoks nevalstybinis požiūris.

2744. Įdomu2004-01-28 14:36
Ar nebūtų galima paviešinti tą naująją 7MD koncpciją, kurios fondas nepastebėjo?

2745. Liudvikas2004-01-28 14:41
Šitas komentatorių choras stebina savo nusidainavimais. Kažkam ima atrodyti, kad laikraštis nedinamiškas, ir todėl jį reikia uždaryti. Gerbiamieji, sulindę į krūmus, pasikavoję po savo slapyvardėmis, kas jums trukdo rašyti tuos dinamiškus tekstus į laikraštį, tačiau jums nė motais. Yra tokia graži Renesanso laikų priča: Šventė, pilna miesto aikštė žmonių: miestelėnai, muzikantai, šokėjai, tačiau nieko nevyksta. Žmogus ir klausia šokėjų:"Kodėl jūs nešokat?", o tie jam atsako: " O kodėl jie negroja, jei jie grotų, mes šoktume." O pirmieji: " Jei jie šoktų, mes grotume". Mintis čia ir asilui turėtų būti aiški.Kai negali užsakyti rimtam autoriui straipsnio, nes negali sumokėti už jo darbą, spausdini tai, ką turi. Ir nėra čia ko piktintis dėl dinamikos ar kokybės stokos. Ir jau visi paranojiškos blėnys dėl Literatūrmenio. Ar kam nors bus geriau, kad ir jį uždarys? Reikia piktintis tuo kas padaryta, o ne ieškoti, ką dar šlykštaus galima būtų nuveikti, nesvarbu - iš pavydo ar iš kvailumo. Buvęs 7md, o dabar Litmenio vieno skyriaus redaktorius Liudvikas Jakimavičius.

2746. skaitytoja2004-01-28 14:52
Panašu, kad suplakamos dvi problemos: nelabai tenkinanti laikraščio kokybė (patinka ar ne, daugelis vienaip ar kitaip tą sako) ir viršininkų savivalė, tikrai nemotyvuotai nutraukiant visą finansavimą (absurdas toleruoti tokias įstatymines nuostatas, tarsi toji taryba prilygtų konstituciniam teismui, kurio sprendimai nediskutuojami, bet čia jau platesnių diskusijų klausimas). Susidariusią situaciją reikėtų aptarinėti ne emocijomis, tarsi kokią bažnyčią ginant, o dalykiškai. Akivaizdu, kad patys laikraščio leidėjai tam nepasiruošę. Pateikti skundai, protestai ir kaltinimai labai silpnai motyvuoti ir kam nors gali kilti mintis, kad dėl panašios skystos argumentacijos galėjo būti atmesta ir paslaptingoji naujoji laikraščio koncepcija. Nors galima spėti, kad problemų daug daugiau ir jos kaupėsi ne vienerius metus.

2747. xX2004-01-28 15:02
Kaip sistemotyrininkas įvertinčiau Liudviko išrėžtą komentą "labai gerai" - aiškiai atskleistas grįžtamasis ryšys tarp lėšų ir kokybės; kaip pilietis įvertinčiau puikiai - štai kur kalasi piliečių visuomenės daigai; kaip lietuvis - blogai. Nes tikras lietuvis turėtų džiaugtis, kad kaimyno karvė stimpa, ir dar ne nuo ligų, o iš bado.
Taigi gerbiu Liudviką dar labiau.

2750. Geografas2004-01-28 16:58
Man susidarė įspūdis, kad "7md" vadovybė nutarimą nebeskirti savaitrasčiui dotacijos priima kaip asmeninį įžeidimą. Kol dotacijos buvo, fondo skirstytojai buvo ne tokie jau blogi, o kai tik nebedavė - pasidarė kultūros duobkasiais. Mane gi domina štai kas: kiek "7md" turėjo/turi rėmėjų be spaudos fondo? Kaip pastaraisiais metais kito savatraščio tiražo ir realizacijos santykis? Kokie tame fone buvo redakcijos veiksmai? Nevisai sutinku ir su Liudviko nuomone, kad norint gauti gerą straipsnį būtina gerai mokėti. Žinoma, pinigai autoriui svarbu, bet jie lemia toli gražu ne viską. O jei tie "gerieji autoriai" rašo tik už "gerus" pinigus, o ne dėl to kad turi ką pasakyti bei nori savo nuomone pasidalinti ja su skaitytojais - tai jau tada tų "gerųjų autorių" problemos. Iš kitos pusės - reikia gyventi pagal kišenę, imho.

2752. Liudvikas2004-01-28 17:19
Šioks toks chunveibinizmo kvapelis, geografe, ar ne? Gal turėdamas kilnių tikslų ir idėjų galėtum man sunešioti už dyką sunkvežimį plytų ir gražiai suštabeliuoti. Komunizmo laikai baigėsi, už kiekvieną darbą atėjo laikas deramai atsiskaityti. Beje, ir su ineligentu, geografe. Jis juk irgi žmogus, ir kaip ir visi kiti norėtų ir pavalgyt. Ir ne už kokius nors "kosminius gerus pinigus", o už uždirbtus.

2753. replika Geografui2004-01-28 17:20
pažiūrėčiau, kaip reaguotumėt, jei jūsų darbovietė nuspręstų atlyginimo jums nemokėti ir patartų "gyventi pagal kišenę"

2754. Valius2004-01-28 19:54
Manau, kad teisybė per vidurį, gal kas ir atneštų, tik nevisąlaik, nes šventu dūku negyvens, tik kad tos priklausomos gazietos nelabai skiriasi nuo sovietiškų, tk ponas kitas ir greičiau viską mato, o ir kultūriškos minties sąjūdžio nelabai justi, sprendžiant iš komentarų, daugiau rūpi vienas kitą išp....voti, nežinau, ar teisingai suskaičiavau praleistas raides. Manau, kad jeigu kas taip kokį

2755. Artūras iš Vilniaus2004-01-28 22:48
Liudvikas ir Xx`as tai seni seni seni seni kombinatoriai. Aš Jums dasr kartą kartoju - reikia tapti patraukliais (labai plačia prasme), o ne kaifuoti kad informacija vis tik pirks pirks, kažkoks provincialus (panašaus Chruščiovo aplenkiant Ameriką) požiūris, kiek prisimenu Aš gerb. Liudviką.

Xx`e ir nustok būti slavišku vsioznaikinu - mokykis slėpti savimeilę - nes kiek žinau savimeilės turi tikrai mažiau už mane.

2756. Artūras iš Vilniaus2004-01-29 01:34
... ir dar. Labai būtų sužinoti tėtušio Landsbergio nuomonę apie šį kvailoką skandalą.
Ar šis socialistas jau tapo visišku marginaliniu nuliu. Pagal mano prognozes šiek tiek ankstoka. Jis turėjo griūti po mOtiekos. Šiaip man jo gaila - skraido padebesiais, neklauso nieko, vsioznaikinas, visiškai kaip xX`as, bet kaip ir xX`as kažkuo jis mane traukia. Gal ...

2759. Geografas2004-01-29 11:09
Liudvikai, Būtent, kad "komunizmo" laikai baigėsi ir už darbą turi būti atlyginta. Beje, plytas galiu padėti sukrauti šiaip sau, iš draugiškumo, su sąlyga, kad jos nevogtos. Ir jokio "chunveibinizmo". :-)) Tačiau jeigu jūs gaminate kažką ko negalite parduoti, reikia susimąstyti, ar viską teisingai darote, ypač jei esate ne samdomas techninis darbuotojas o vienas savininkų ar direktorius/vyr.redaktorius. Ir kultūrinė spauda šiuo požiūriu ne išimtis. Nepykit, tačiau man "7md" akcija šiek tiek primena Suvalkijos cukrinių runkelių augintojų protestus. Taip, žmonėms reikia už(si)dirbti, bet negalima reketuoti visuomenės tvirtinant, kad "šitaip runkelius augino mūsų seneliai, tėvai, auginam mes, ir todėl jūs turite juos pirkti tokia kaina kaip mes norime. Jei ne - blokuosime kelius, versime vyriausybę". Panašiai ir su kultūrine spauda. Ji, žinoma, ne runkeliai, bet steigti "nepriklausomą UAB`ą" tikintis, kad jį pastoviai išlaikys koks nors valdiškas fondas - atleiskit, nerimta. Niekas kol kas taip ir nepasakė kaip pastaraisiais metais kito "7md" pardavimai ir koks buvo tiražas? Ar kas nors redakcijoje rimtai ieškojo alternatyvių finansavimo šaltinių? Juk leisti laikraštį - tai biznis, todėl prieš pradedant, reikia išanalizuoti kokio dydžio yra rinka, t.y. kiek galima tikėtis parduoti.Nemažiau svarbu - išanalizuoti potencialių skaitytojų mokumo lygį. Kiek jie pasiryžę jums mokėti už siūlomą produktą? Po to jau skaičiuoti ką už tokius pinigus galima padaryti, o jei labai trūksta - ieškoti rėmėjų... Ir, pagaliau, atsakymas į repliką. Jei man nemokėtų atlyginimo, viskas būtų labai paprasta. Darbdavį, nesumokėjusį už atliktą darbą, paduodu į teismą, o pats ieškau kito darbo. Sėdėti ir laukti būtų neatsakinga mano šeimos atžvilgiu.

2760. Liudvikas2004-01-29 12:28
Seniai girdėti stašaitiški diskursai, mielas geografe.

2761. S. (Geografui)2004-01-29 12:56
Pritariu Liudvikui.
Nei viena _kultūringa_ pasaulio valstybė kultūros leidinių nepalieka gyventi vien ūkiskaitiniais pagrindais, be paramos. Lygiai kaip ir žemės ūkio (beje, negi manote, kad visų ES valstybių tokia politika - neišmanėliška; ir jūs vienas žinote išmintingiau?). Atkreipkite dėmesį, ką gerb. Giedrius Kuprevičius rašo (2682. 2004-01-26 18:23).
Dar rašėte "Kol dotacijos buvo, fondo skirstytojai buvo ne tokie jau blogi" --- į tai atsako pats tekstas, po kuriuo čia komentuojame: "Kritikos strėlės rikošetu sugrįždavo atgal, ir pareiškėjai netruko patirti, kad laidyti jas beprasmiška ir labai nenaudinga". Nemanau, kad 7md redakcija niekad nėra mėginus su geranoriška kritika padėtį taisyti, tobulinti, net ir tada, kai pati buvo fondo santykinai neblogai (kitų kultūros leidinių kontekste) finansuojama.
Beje, būtų labai įdomu sužinoti jūsų nuoširdžią asmeninę nuomonę: ar iš tikro manote, kad "7 meno dienos" yra tiek bevertės, kad kiekvienas, bent kažkiek fondo šiemet finansuotas projektas už 7md yra visuomenei reikalingesnis; 7md yra blogiausias, tuščiausias iš jų?...

2762. Bagira2004-01-29 13:40
Geografe, ar bent įsivaizduoji kaip naiviai čia parašei? Tetrūksta tik pasamprotavimų apie tobulą rinkos ekonomiką ir (aklą) jos dėsnių taikymą visur be išimčių. Liūdna matyti, kaip žmonės linkę pasikliauti vien pragmatiškais racionaliais išskaičiavimais ir jais remiantis atsisijoti, kas yra "patraukliausia", "vertingiausia"... Klausi, kokio dydžio yra rinka? Faktas, kad LABAI maža. Nemaloniausia, kad vieno pagrindinių kultūros savaitraščių sunaikinimas ilgainiui tą rinką turėtų dar labiau susiaurinti. Deja.

2763. replika Geografui2004-01-29 14:34
"plytas galiu padėti sukrauti šiaip sau, iš draugiškumo" -- teoriškai [vien klaviatūrą baksnojant] - taip, o praktiškai... :-)
Ot prisistatykit, kas esat - ir pažiūrėsim.
O dėl "Chunveibinizmo" - tai turėta omenyje kultūros politika. Pagal tai, ką rašote, matosi - vis tik galėtumėte tikti į ideologinį frontą; deja.

2764. "Darbdavį, nesumokėjusį už atliktą darbą, paduodu į teismą"2004-01-29 14:45
O ką darytumėt, jei darbdavio sprendimai būtų galutiniai, nekvestionuojami (negalint net sužinoti argumentų) ir neapskundžiami?

2765. Geografas2004-01-29 14:49
Mieli Liudvikai, S., Bagira, norėčiau būti suprastas teisingai - mano samprotavimai yra geranoriški. Aš dirbu aplinkosaugos srityje (nelabai komercinis užsiėmimas, ar ne?), o kai kurie mano šeimos nariai toje pat srityje kur ir Liudvikas. Todėl apie kultūrinės spaudos užkulisius šį bei tą žinau "iš pirmų lūpų". Žinoma, ir pats šį bei tą matau... Aš nepretenduoju į absoliutų teisumą - priimkt ką sakau tik kaip nuomonę. Liudvikai, Stašaitį gal palikime jam pačiam. Aferistai ir lieka aferistais, bet į gyvenimo realijas reikia žiūrėti atvirom akim. O jos yra tokios kokios yra (atsiprašau už kalambūrą). Prie jų reikia taikytis, t.y., žaisti pagal rinkos ekonomikos taisykles, nes kitų [jau] nėra. Beje, ie gerai, kad nėra. Miela/s S., visai rimtai pasakysiu, kad jei kas ir sužlugdys ES, tai nereformuota žemės ūkio subsidijavimo sistema. Toliau - aš nesiimu spręsti ar "7md" geresnės ar blogesnės už kitus leidinius, kuriuos fondas nutarė paremti. Ne apie tai kalba. Kalba apie tai, kad save "nepriklausomu" vadinantis savaitraštis savo egzistavimą sieja tik su valstybės fondo teikiamu finansavimu. Jei taip, tai nusiimkime kepures ir tapkime kieno nors "organu", bet nesiskelbkime "nepriklausomais". Bagira, būkite tikra/s, kad apie rinkos ekonomiką rašau ne naiviai, o [bent jau šiek tiek] nutuokdamas apie ją. Jos dėsniai veikia nepriklausomai nuo mūsų norų. Todėl, kaip jau ką tik rašiau, reikia išmokti naudoti tuos dėsnius savo naudai. Kitaip sakant, reikia iniciatyvos ir išradingumo. Tuo tarpu laukti malonės iš kažkokio fondo - atleskit, tai nėra išradinga. Jūs pripažįstate, kad kultūrinės spaudos rinka labai maža. Bet spausdindami kultūrinį savaitraštį "n" tiražu, jūs tos rinkos nepadidinate... Čia reikalingi kitokio pobūdžio veiksmai... O verkšlenti prie suskilusios geldos ir sakyti, kad "visuomenė nepriaugo iki mūsų, ingeteligentų, lygio" - lengviausia.

2766. Geografas2004-01-29 15:02
Du greiti atsakymai replikos autoriui: aš nurodžiau savo elektroninio pašto adresą. Jis tikras. Nors - plytas sukrauti aš siūliausi padėti tik Liudvikui. (Maždaug 1979-80 mes retkarčiais būdavome tuose pačiuose baliukuose. Žinau, galiu būt apkaltintas nepotizmu, bet tiek jau to...) Dėl ideologijos - tai taikote ne tuo adresu. Tai ne mano sritis - aš saugau gamtą ir greta kitų leidinių kartais pasiskaitau ir "7md". :-))) 2764 žinutės autoriui: ar fondas yra "7md" darbdavys???

2767. S. (Geografui)2004-01-29 16:50
Taigi, dirbate aplinkosaugoje. Šiais laikais (ir užmatomoje ateityje) - tai galima paversti net ir labai pelningu užsiėmimu: ES šią sritį dosniai finansuos (nes kai pas mus užteršta, pvz. upės, - per Baltikos jūrą tai kliūna ir jiems). Su kultūros sritim - nėra ką ir lyginti: čia parama kito masto; be to, nacionalinės kultūros reikalai - pačios valstybės vidaus reikalas; kas nori - puoselėja, kas nori - marina; deja, čia mūsų svarstoma padėtis į "puoselėjimą" nalabai panaši... Ir "sotus [aplinkosaugininkas] alkaną [kultūrininką] vargu bau užjaus".
Tarp kitko, kodėl gi Stašaitį palikti nuošalį: kodėl manote, kad jo samprotavimai rinkos ekonomikos tema _mažiau_ geranoriški nei jūsų? Ir kad jis aferistas - tai tik visi numano/supranta, bet teisme to taip lengvai neįrodysi; o turint omenyje, kad demokratinėje valstybėje galioja nekaltumo prezumpcija - prašau atsargiau su žodžiais, kad po to netektų vaikščioti į teismus dėl įžeistos garbės ir orumo.
ES žemės ūkio subsidijavimo sistema nuolatos reformuojama; tačiau tikrai nepanašu, kad artimiausioje ateityje būtų planuojama tai nutraukti; lygiai kaip ir kultūros finansavimo.
Dėl patarimo išmokti naudotis rinkos dėsniais: situacija tokia, kad pagal rinkos dėsnius kultūrininkams pamažėl palaipsniui, persikvalifikuoti į pelningesnes sritis. Tendencija tokia, kad jų kuo toliau, tuo Lietuvoje mažiau reikės (vertinant dabartines tendencijas). Bet - ar nematote tokios situacijos pražūtingumo ateičiai?
Dėl "n" tiražo: ar VISŲ finansuotų projektų leidinių tiražai (ir juolab prenumerata) didesnė už nebefinansuojamąsias 7md ? Ar prenumeruotojų, laikraščio pirkėjų kiekis [ + Internetinis 7md puslapis, kiek dar ir jame lankytojų] nerodo leidinio reikalingumo? Jei pagal šį rodiklį 7md yra blogesnis už visus kitus paramą gavusius projektus - tada ir aš sutinku, kad visas teiginga; tačiau kyla įtarimas, kad ne šis rodiklis buvo lemiamas; ir ne vienam finansuojamajam dar ilgai teks augti (taip ir nepavejant) iki 7md. Štai ši neteisybė labiausiai ir skaudina.
Dėl plytų: iš tikro, kokį kartą ir aš sutikčiau tokį darbą padirbėti už dyka (behe, ir kultūrininkai kartelį-kitą sutinka parašyti gerą straipsnį savo kolegai už ačiū). Tačiau pažiūrėčiau ką pasakytumėt, jei Liudvikas įsteigs UAB ir nuolatos (tarkim, po sunkvežimį per savaitę) jus aprūpins tokiu darbu. Gerai?...
Katais pasiskaitote "7md". O _visus_kitus_ finansuotuosius irgi kartais pasiskaitote; jų jums reikia nei kiek ne mažiau, nei 7md; nejausite jokio nuostolio jei 7md neliks?...
Dėl darbdavio: tame ir bėda, kad kultūros erdvėse darbo vis mažėja (nes nutraukiant finansavimą vienas po kito prasmerkiami pražūčiai vieni iš geriausių leidinių); muzikologai, teatrologai, dailėtyrininkai etc.etc. tegul pasieško pelningesnių verslų. Bet ar po kokio dešimtmečio nestaugsim kaip vilkai?

2768. Geografas2004-01-29 17:55
Miela/s S., Teisingai - lygiai kaip ir aplinkosauga, ar vandens tiekimas ar šiukšlių išvežimas - taip ir kultūros puoselėjimas gali būti pelningas dalykas. Bent jau nenuostolingas. Dėl to "kultūrininkams" nereikės persikvalifikuoti į "nekultūrininkus", tačiau šio bei to išmokti papildomai - neabejotinai reikės. Tiksliau - jau reikėjo. Sutinku, kad kultūrinė spauda vienokiu ar kitokiu būdu remtina. Štai pasivartau spalvingus žurnalus "Artforum", "Flashart", arba kiek mažiau spalvingą - "Foreign Affairs" (Sutinku, pastarasis ne "kultūrinis" žurnalas "Krantų" prasme, bet plačiau žvelgiant - vistiek skirtas gana siauram skaitytojų ratui.) Juos visus kažkas remia, tik ne valstybinai JAV ar Italijos fondai. Ten daug reklamos, bet ne "Always" o būtent teminės, susijusios su žurnaluose spausdinama medžiaga. Nežinau kaip rėmėjų ieško "7md" ar Litmenis, bet ar buvo kas nors nuėjęs i tą patį Statoilą, Eriksoną, Telekomą, kreipęsis į "Yamaha", "Petroff" ar "Steinway" atstovus, skambinęs teptukų, pieštukų, kamertonų gamintojams ar platintojams dėl paramos? Kaip "7md" ir Litmenis kovoja už skaitytoją? Kodėl aš gaunu iš Amerikos kvietimų užsisakyti įvairių reikalingų ir nereikalingų leidinių, o Lietuvoje - tik iš Rimi, Maximos ar Senukų? Ar kultūriniams leidiniams save agrsyviai reklamuoti - žema? Juolab, jei esate įsitikinę, kad jūsų siūlomas produktas yra aukštos kokybės? O dėl plytų štai ką pasakysiu. UAB steigiamas tam, kad pinigai būtų uždirbami. Hipotetiniam Liudvikui, jei jam sunku, aš galiu padėti išsikrapštyti iš tos padėties, bet aš nesutiksiu, kad jis imtų piktnaudžiauti mano geranoriška pagalba. (Čia mes galime prisiminti "gerų" autorių ir jų apmokėjimo klausimą - analogija ta pati.) Pagarbiai, Geografas :-)

2769. Vacius2004-01-29 17:57
Manau, kad jau dabar galima staugti ar jau staugiama, kai negalima išeiti į gatvę, pavyzdžiui, Raseiniuose, kur kavinėje reikia apmokėti ir žalabano sąskaitą. Tai tokia kultūra, kad jau žemiau nebūna, na nebent, kad vėl susiliptume į medžius, ir kad kultūros reikės vis mažiau, tai didžiausia nesąmonė, jos reikės vis daugiau ir vis aukštesnės prabos, kad ji net nebūtų minima, nes kai minima, tai ji jau nebe kultūra, o deklaracija, kuria girdint norisi riktelėti "užsičiaupk`, ypač noriu tai padaryti, kai prabyla koks nors profesionalus veikėjas, tie ypač nykūs. kultūrininkams reikia ką nors rimto nuveikti, kad visi į juos atsisuktų, padėti vienas kitam ieškoti, o ne rietis, kaip kad ir šitoje perebrankoje, bet gal, kaip sako marksistai, negalima peršokti kai kokių pakopų? Taigi luktelkim...

2771. Bekultūris2004-01-29 21:16
Amen

2772. Lapidūdas2004-01-29 21:17
Ale levai radijo laidoj kalebjo 7md redaktorius. Reikejo sakyti - Paksius dėl visko kaltas...

2773. apie UAB2004-01-30 09:39
Beje, kai kalbat apie UAB, tai noriu pasakyti tiems, kurie nežino - susikūrė kultūros leidiniai visai ne kaip UAB, bet kaip pelno nesiekiančios ar viešosios įstaigos, o Litmenis Nepriklausomybės metais tapo personaline LRS įmone. UABais 7md ir ŠA pavertė Kultūros ministerija, kuri prieš atsirandant SRTRF finansavo kultūrinę spaudą. Buvo pareikalauta (patarta) pakeisti juridinį statusą dėl kažkokių (dabar nepamenu) neva juridinių ar ekonominių priežasčių. Tai žinau, nes pats dalyvavau tame posėdyje tuometinėje ministerijoje. Tuomet ministras buvo Saulius Šaltenis.

2774. Ežiukas rūke2004-01-30 09:43
Kultūrinė spauda jau ne pirmi metai smaugiama. Man absurdiškas atrodo seimūnės D.T. svaičiojimai apie "vieną stiprų ir gal net spalvotą kultūrinį savaitraštį". Jau turėjome vieną, spalvos jame irgi buvo. Trys spalvos: juoda, balta ir raudona. Nenorėjau tokios kultmasinės spaudos ir dabar nenoriu.
"7md" nelabai mėgstu, nes manau, kad jau kuris laikas laikraštis smunka. To smukimo priežasties toli ieškoti nereikia - finansai. Tačiau aš visais savo spygliais prieš tokį SRTRF sprendimą. Manau, kad jei mes, skaitytojai, dabar tylėsime, tai greit sulauks tokios pat lemties ir "Šiaurės Atėnai". Tada jau visą SRTRF negyvai užbadyčiau! Kas gali paneigti, kad kultūrinės spaudos naikinimas - gerai suplanuota akcija, kurios užsakovų reikia ieškoti už Lietuvos ribų? Su kuo jūs, SRTRF "kultūros meistrai"?
Manau, kad SRTRF neskaito jokių komentarų. Jiems reikia rašyti tiesiogiai:
srtrf@ktl.mii.lt

2776. ežiukui2004-01-30 10:18
Ežiuk, negi nesupranti, kad tie veikėjai iš fondo, apie kuriuos kalbi, ne tik nesėdi fondo patalpose, bet ten netgi beveik nesilanko - tik keletas posėdžių per metus. Tai kurių velnių rašinėti komentarus sekretorėms, kurioms to visiškai nereikia? Vis dar knieti mitinguoti?

2777. Ežiukas rūke-2776-tam(-ai)2004-01-30 11:06
Suprantu, bet manau, kad kažką daryti reikia, negi geriau tylėti ir nieko nedaryti. Mitinguoti man neknieti, man tik nesinori, kad kultūros leidiniai būtų numarinti lietuviškai iš šalies žiūrint ir džiūgaujant: "Gražiai dega kaimyno namas". Be to, aš ne ežiukas, aš - Ežiukas rūke.

2778. Geografas2004-01-30 12:44
Na ką, brangieji, tai ką siūlote? Panaikinti SRTRF ir įkurti "kitokį ir geresnį" fondą, ar tik pakeisti esamo fondo narius į "geresnius", ar perrašyti pinigų skirstymo procedūrą taip, kad visiems duotų po lygiai? Manote, kad tai ką nors iš esmės pakeis? Įsivaizduokit, kad SRTRF nėra ir net nebuvo. Kutlūros ministerija pinigų irgi neturi arba neduoda. Ką darysit? Eisit piketuoti prie ministerijos ar prie Seimo? O gal visgi pradėsit galvoti kaip prasimanyti lėšų kitais legaliais būdais, kad galėtumėte skelbti savo idėjas? O gal reikia ir rasti kelią pas "žalaboną"? (Priešingų atvejų tokių tik daugės ir potencialių skaitytojų rataas vis mažės ir mažės...)Jei pasisektų, įtikinamesnės atrodytų ir deklaracijos apie "nepriklausomumą". Be to, paties uždirbtas pinigėlis mielesnis už išmaldautą. O tada, žiū, ilgainiui pati ministerija pradės belstis į jūsų duris prašydama įgyvendinti vieną ar kitą jos projektą... Ir dar - prisiminiau "Dienovidį". Kaip manote kodėl jis žlugo? Nagi toks gražus pastaruoju metu buvo, spausdino ant kokybiško popieriaus... Bet gal ne popieriaus kokybė lemia "būti ar nebūti" vienam ar kitam leidiniui? Jūsų Geografas

2779. S. (Geografui)2004-01-30 12:58
Pritariu jūsų minčiai, kad gal kažkiek ir yra dar neišsemtų rezervų, pasiieškant rėmėjų paramos kultūrinių leidinių rengimui; "permirkęs" reklama leidinys vis tik yra geriau nei visai subankrutavęs.
Savo ruožtu, tikiuosi, kad pritariate tiems 2767. ir 2761. teiginiams, į kurių klausimus neatsakėte. Taip?...
Nes jei ne, - tai teks ir toliau manyti, kad į ideologinį frontą (pateisinantį geriausių kultūros leidinių numarinimą) esate tinkamas :-(
Man "7 meno dienos" yra vienas iš geriausių šiandienos leidinių Lietuvoje [tam, kad šie žodžiai neskambėtų tuščiai, galiu dar pridurti: prenumeruoju tik 2 laikraščius, abu kultūrinius; vienas iš jų 7md; ir jei aplinkybių būčiau priverstas pasirinkti, kurį tik vieną iš jų prenumeruoti, - prenumeruočiau 7md. Plačiau žvelgiant, gal 7md ir nėra pats geriausias Lietuvos leidinys, tačiau - kaip bežiūrėti - tikrai ne blogiausias, kurį nuliniu finansavimu pirmiausia reikėtų naikinti].
Lygybės dėlei - mano e.p. adresas irgi tikras.

2781. Geografas2004-01-30 13:53
Mielas S., rašėte "tikiuosi, kad pritariate tiems 2767. ir 2761. teiginiams, į kurių klausimus neatsakėte." Kuriuos konkrečius teiginius turite omenyje? Gal aš ne tik į "ideologinį frontą" esu tinkamas? Beje, ir ideologijos būna visokios... :-) G.

2782. Liudvikas2004-01-30 14:20
Geografas yra geografas, ai6kios ir jo geografinės idėjos - nevelkim savo smegenyse vailoko ir sumaišties. Kalbama, kad esą čia jis mokėjo mokesčių mokėtojų (taigi ir savo) pinigus už 7md - nei jis mokėjo, nei ką. Persiskai darbovietėje internete ir dulkina smegenis, o plytų net neketina man sukrauti. Kiek aš galiu laukti, nes už stovintį savivarį turiu mokėti. Su jokiais anonimais, kurie nori "prisisabačinti" nesu gėręs arba niekados negerčiau, jei jie tokiais pasidarytų, tad - jei gėrei su manim, pasisakyk - ką, kiek ir ką ten mes su tamista šnekėjom? Dar kitas aiškina, kad pažįsta mane. Nei vieno aš iš Jūsų nepažinojau ir nepažįstu, jei norit normaliai bendrauti, sakykit, kas tokie esat. Mane suerzino pati problema, o ne Jūsų vapalionės, todėl nenorėčiau, kad kas nors įasmenintų, koks aš buvau, kada kas mane matė ar turėjo progos susitikti. Pagarbiai - Liudvikas.

2783. S. (Geografui)2004-01-30 14:21
Turiu omenyje klausimus: -- ar iš tikro manote, kad "7 meno dienos" yra tiek bevertės, kad kiekvienas, bent kažkiek fondo šiemet finansuotas projektas už 7md yra visuomenei reikalingesnis; 7md yra blogiausias, tuščiausias iš jų?...
-- pagal rinkos dėsnius kultūrininkams reikia pamažėl, palaipsniui persikvalifikuoti į pelningesnes sritis. Tendencija tokia, kad jų kuo toliau, tuo Lietuvoje mažiau reikės (vertinant dabartines tendencijas). Bet - ar nematote tokios situacijos pražūtingumo ateičiai? -- ar VISŲ finansuotų projektų leidinių tiražai (ir juolab prenumerata) didesnė už nebefinansuojamąsias 7md ? Ar prenumeruotojų, laikraščio pirkėjų kiekis [ + Internetinis 7md puslapis, kiek dar ir jame lankytojų] nerodo leidinio reikalingumo? -- Kartais pasiskaitote "7md". O _visus_kitus_ finansuotuosius irgi kartais pasiskaitote; jų jums reikia nei kiek ne mažiau, nei 7md; nejausite jokio nuostolio jei 7md neliks?... Tai apibendrinantis teiginys: Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas lėšas šiemet paskirstė neteisingai; deja, žalingai Lietuvos kultūros ateičiai.
Taip, tikrai "ne tik"; jūsų aplinkosauginis darbas neabejotinai yra labai vertingas Lietuvai [tai sakau nei kiek neironizuodamas]; taip pat ir patarimas, kaip iš susidariusios sunkios padėties 7md galėtų ieškoti išeičių, - yra tikrai konstruktyvus.
Omenyje turėta vien tik skliausteliuose nurodyta "ideologija".

2784. Liudvikas2004-01-30 16:17
Čia kažkas "S" ėmė kalbėti apie kažkokią ekologija. Na, labai įdomi tema. Tarkim aš savo kaime pabajeruosiu ir akumuliatorium paleisiu visą fauną pasroviui upe - kam nuo to skauda? čIA JAU KOKS NORS GEOGRAFAS GALĖTŲ PAJAUSTI IR PASITYČIOJIMĄ. BET,kai žmonės, kurie turi intenciją, kad visiems mums būtų geriau, kad atmosfera visuomenėje būtų ne tokia, kad sutikęs žmogų gatvėje jam notėtum duoti į snukį, - taigi dėl viso to ir yra kultūros spauda, išlaikoma valstybės. Galiu pasakyt, kad po kiekvieno kultūros leidinio panaikinimo tamista turėsi trečdaliu didesnę galimybę gauti į snukį. Gaila, bet ką padarysi, pats už tai pasisakai.

2785. replika Liudvikui2004-01-30 16:59
Visai nebūtų keita, jei mūsų diskusijose dalyvaujantis geografas nepajaus pasityčiojimo; netgi atvirkščiai: juk jei žiūrėti per asmeninio pelningumo prizmę - tai gal net ir geriau, jei jūsų upelyje žuvų neliks: bus galima organizuoti neblogą ekologinį projektėlį, numatantį išnaikintos žuvų populiacijos atkūrimą.
:o(

2786. Geografas2004-01-30 19:34
Mielas Liudvikai, Man labai apmaudu, kad diskusija pakrypo šitokia linkme. Bet kaip yra, taip yra. Mes nebuvome ir nesame asmeniškai pažįstami, bet turėjome (ir tikriausiai dabar turime) bendrų pažįstamų. Juk neneigsite, kad 1979-80 metais, kaip jaunas kūrėjas, Jūs buvote žinomas gerokai už Filologijos fakulteto ribų. Nenuostabu, kad apie Jūsų buvimą vienoje ar kitoje kompanijoje buvo iškart informuojama. (Tuo tarpu net šiuo metu labiusiai žinomą geografą Eugenijų Gentvilą tuo metu vargu ar kas žinojo už Gamtos fakulteto ribų, nors jis irgi buvo savo srities "žvaigždė", kurio nuomonės (studento)atsiklausdavo profesoriai.) Taigi, buvote ir esate įžymybė, o šlovės našta kartais vargina. Bajeruoti laiku ir vietoje - puiku, bet už brakonieriavimą ir sąmoningą gimtojo krašto gamtos naikinimą galima turėti tam tikrų nemalonumų. Su savo sąžine, argi ne? Šioje vietoje jau būtų galima sugrįžti prie kultūrinės spaudos, kurią Jūs atstovaujate, aptarimo. Aš nereiškiau nuomonės (ir nereikšiu) ar "7md" nusipelnė paramos iš SRTRF. Tai ne mano prerogatyva ir ne mano tikslas šioje diskusijoje. Aš sakau tik vieną paprastą dalyką - nepriklausomu besiskelbiantis leidinys negali,tiksliau neturi teisės, tikėtis išgyventi gaudamas dotacijas iš vienintelio šaltinio, kuris be to yra valstybinis. Ar gali Vildžiūnas pasakyti kokia jo "7md" vizija po 10 metų? Kaip jis jos sieks? O Jūs, Liudvikai, kaip įsivaizduojate atrodysiant Litmenį po 5 metų? Egzistuos tik tuo atveju jei jį rems tas pats nelemtas fondas? Ar gali man kas pasakyti kiek naudos (o gal nuostolių) "7md" turi iš savo redakcijos pastato senamiestyje? Bijau, kad ir Vildžiūnas to nežino... Aš esu Jūsų sukuriamo produkto vartotojas. Tai gal ir išklausykite vartotojo minčių? Nebūtina su manim sutikti, bet žadėti sutikus gatvėje išmalti snukį - vargu ar tai gera rinkodaros politika. Gero vakaro linkėdamas - Geografas. P.S. Dabar turiu lėkti. Kolegai S. (o gal ir dar kam nors) parašysiu dar iki pirmadienio ryto.

2787. Artūras iš Vilniaus2004-01-31 00:32
komunistai visada liks komunistai - laisvę (rinką, demokratiją, toleranciją) reikia ugdyti vaikystėje žaidžiant - kaip katinukai, bet nekaip paklusniems šunims. Čia niekam neskiriu - ...

2789. fotografis :-( 2004-01-31 10:16
Gerbiamieji, kodėl niekas nepasidomi, koks buvo projektas. Galiu atsakyti, projekto praktiškai nebuvo, nes iš SRTRF buvo prašoma 225 286 Lt tik atlyginimams ir honorarams. Dargi buvo žadama padidinti tiražą dvigubai t.y. iki 4000 egz.

2791. Džiugina,,2004-01-31 13:07
kad tiek daug diskutuojama, pykstama ir t. t. Nelabai džiugina turinys, bo tik daug abstaktiško ale vis tiek, priklausomumas yra tapatu kastracijai, todėl iš dalies kultūrinės gazietos, jei gu taip galima išsireikšti , be vieno pauto, bet va Liudviko pavyzdys rodo, kad galima išlikti maždaug su 1,5 pauto, atleiskite už žodį. Kultūros ministerija, atrodo kėsinasi į tą perviršį, paskirdama jam premiją, nes kitaip iškastruoti nevaliojo, tai rodo, kad nebūtinai nuleisti ragus ir laukti malonės, kita vertus, pažiūrėsim, ar saldainis neatims pasiutimo. 7md nulinčiavimas į gatves, atrodo, publikos neišves, bet kiti turėtų pasižiūrėti kaip reaguojama į tokias operacijas ir padaryti išvadas. Kokias? Na palei savo momeniuko išsivystymą ( turbūt Leninas).

2792. Melony2004-01-31 18:46
Mano nuomone tokia, kol tvarkos nebus kulturos ministrerijoje nebus ir normalaus kulturinio gyvenimo. O tai kad kulturos ministre turi teisininkes diploma , ir nera baigusi nei vienos meno mokyklos, bent paprasciausios. Tai apie ka cia sneket. Gal ir kai kam tas palyginimas nepatiks, bet paziurejus RTR kanala kiekviena sestadieni matau rusijos kulturos ministro vedama laida, ir isgirstu jo nuomone vienu ar kitu klausimu. Lietuvoje gi neatsimenu kada kultuos ministre buvo pasirodziusi bent ziniose, nezinau net kaip skamba jos balsas! kaip gi man tada suprast kokia yra valstybes kulturos politika?

2793. Eugenijus :-) 2004-01-31 20:20
Labai gerai aprase savo eilese "Virus" Blaze Bayley. Deja lietuvisko vertimo neturiu. there`s an evil virus that`s threatening mankind it`s not state of the art, it`s a serious state of the mind the muggers, the backstabbers, the two faced elite a menace to society, a social disease to brainwash the mind is a social disorder the cynics, the apathy one-upmanship order watching beginnings of social decay gloating and sneering at life`s disarray eating away at your own self esteem pouncing on every word that you might be saying to attack someones mind is a social disorder the constitution, the government, martial law order superficially smiling a shake of the hand as soon as your back is turned treason is planned when every good thing`s laid to rest by the governments hate, by the constitution and their lies and every time you think you`re safe and when you go to turn away you know they`re sharpening all their knives all in your mind all in your head try to relate it all in your mind all in your head try to escape it without a conscience they destroy and that`s a thing that they enjoy they`re a sickness that`s in all of our minds they want to sink the ship and leave the way they laugh at you and me you know it happens all the time but it only happens in your mind the rats in the cellar you know who you are... or do you? watching beginnings of social decay...

2794. hmm...2004-01-31 21:19
Iš tiesų, kodėl bent į internetinį psl. neįdėjus to atmesto projekto?

2795. Cinikas to Melony2004-01-31 22:42
Gerai, tegu visi kulturines spaudos atstovai paraso, ka jie baige, ir tada mes jau spresim, kur jiems reikia dirbt.

2796. Liudvikas2004-01-31 23:09
Geografe, žinai, pajutau kažkokią tamistai žmogišką meilę. Malonu šnekėtis argumentų kalba, o kažkas jau kėsinasi nupjauti man pusę kiaušinio. amintis iš tikro yra labai paprasta - nežinau, kiek aš dirbsiu kultūrinėje spaudoje, bet pats sau esu pasižadėjęs, kad toje erdvėje dirbsiu, nes nieko kioto nemoku. Vakar čiuožykloje susilaužiau ranką - nebegalėsiu krauti plytų, kurias pats man iš didelio draugiškumo buvai pažadėjęs pakrauti. Baisiai skauda. O ką padarysi? Net katė pradėjo laižyti lūžusį riešą. Iki, Geografe, smagu buvo pasišnekėti.

2798. Liudvikas2004-02-01 00:21
Gageogrfe, labai sunku man spausdinti, nes nusilaužiau vieną ranką, tačiau galiu atsakyti - man visiškai nesvarbu, kokie ten laikraščių pavadinimai liks po penkerių metų - daug svarbiau, kad kuo daugiau kultūros žmonių galetų atrasti sau erdvę prasmingai ir pelningai erdvei, ko šiandien neturime. o šiaip - neatsimenu su kuo ten buvau susitikęs prieš 25 metus, bet gerbiu tamstos argumentus ir visai neturiu intencijos spjaudytis, kaip ne vienas iš mūsų diskusijos kolegų. Su didele pagaeba, Liudvikas.

2799. Kurią2004-02-01 12:12
ranką, Liudvikuti? Užuojautatatatatata. Ir nesiusk labai, nes kai Dzeusas pyksta... O va diskusija, žiūrėk, kokia išėjo. Ir tautai, pasirodo, ne vis tiek. Mat ką pasako. Saugok kitas galūnes ir p...us.

2800. Alicija Zukauskaite-Sala2004-02-01 13:40
Na ir diskusija.. Vien tik ji rodo,kad 7 m.d. rupi, kaip pavasaris, kaip nezinomas mailuzis, kaip armenisko saslyko receptas. Ak, zmones, nustokit pasirasineti visokiais geografais - tuomet man beliktu prisistatyti geologu vireja - is esmes as tokia ir esu. Prisimenu istorija su BBC. Taip taip,kai as dirbau ju projektui, buvo tik vienas klausimas - kiek reikia pinigu.. Mano uzduotis buvo savotiska - surasti juoda kate juodam maise, kur jos gal ir visai nera. Suradau penkias kates ir pasakiau - rinkites. Jie taip nustebo, kad net paskyre man specialia pinigine premija.. Patikekit, Lietuvoj YRA talentingu zmoniu, tiesiog reikia jiems uzmoketi, o jie dirbs be proto ir padarys kazka labai gero ir grazaus - paradoksas - ne del pinigu, o del to, kad ju savigarba nebus pazeista. Na, o kodel BBC yra ne juru ministerija Cekijoj? Todel, kad ja remia Karaliene. Kol mes tokios karalienes neturesim, galim pamirst apie kulturine spauda ir apskritai apie kultura. Ne koznam naboznam dievo suda uostyt - cia is mano Mamos patarliu kolekcijos, vieninteles, unikalios..

2802. Geografas2004-02-01 16:01
Mieals Liudvikai, mano užuojauta dėl nulaužtos rankos. Linkiu kuo greičiau ir neskausmingai pasveikti. Dėl plytų, jei jos yra tikros, o ne alegorinės, tai rašykite į mano e-mailą, nes nežinau kur gyvenate. Apie kitą šeštadienį kalbėti visai realu, nes darbo dienom visokie įsipareigojimai bei kelionės neleis to padaryti. O grįžtant prie temos, tai pastebėsiu štai ką: ne vien tik kultūrinės spaudos atstovai daro klaidą atsisakydami to, kas vadinama "strateginiu planavimu". Tai įprasta mūsų krašo "biudžetininkų" bėda. Kai pinigų trūksta, visada atsiras norinčių ir galinčių finansiškai pagelbėti. Tačiau, tikimybė, kad parems būtent jus bus tada, jei (vaizdžiai šnekant) prašysite pinigų ne žuviai pirkti, o meškerei, su kuria jūs tą žuvį gaudysite ir taip sugebėsite patys prasimaitinti. Nežinau kaip lietuviškai, bet angliškai tai vadinasi "sustainability of development aid". Štai, kažkas čia užsiminė, kad Vildžiūnas prašė pinigų tam, kad padidintų tiražą iki 4 tūkst. Bet aš jau klausiau ir niekas neatsakė kiek jis parduoda iš dabartinių 2-jų tūkst. - toks dabar tiražas, ar ne? Jei visą tiražą parduotų, padidėtų šansai, kad pagalbos davėjas (nebūtinai SRTRF)paremtų pinigais tiražo didinimui (nes 2,5 lt už numerį niekaip nepadengia visų išlaidų). O dabartinėj situacijoj Vildžiūnas paramos turėtų prašyti kažkam kitam. Gal gero rinkodaros specialisto ar vadybininko algai? Rengiant strateginį planą neišvengiamai reikia detaliai išanalizuoti kas skaito kultūrinę spauda, o dar svarbiau - kas neskaito ir kodėl? Kaina per didelė, turinys neįdomus, nežino, kad tokia spauda apskritai egzistuoja, arba nežino kur nusipirkti ar kaip užsiprenumeruoti? Gal šriftas nepatinka? O gal popierius per geras (kaip "Dienovidžio"?) Gal straipsniai pernelyg lėkšti, o gal - per protingi? Kai visa šitai žinoma, lengviau kurti "produktą", ugdyti "savo" skaitytoją, t.y. kaip Jūs Liudvikai sakote, kad kultūros žmonės kurtų prasmingą ir pelningą erdvę. Kultūrinė erdvė nėra "Ding an Sich" - kultūrinė erdvė jūsų skaitytojai, už kuriuos jūs turite PATYS kovoti. Mielas S. Tikiuosi, kad bediskutuodamas su Liudviku, atsakiau ir į Jums rūpimus klausimus. Melony, dabartinis aplinkos ministras yra pats geriausias nuo nepriklausomybės paskelbimo. Jo pagrindinis privalumas - jis ekonomistas, o ne gamtininkas. Tai sako Jums gamtininkas iki kaulo smegenų. Pagarbiai, Geografas

2803. Geografas2004-02-01 16:05
Alicija, ar tik savo laiku ne 15-tą vidurinę baigei? Jei taip, tai mes tikrai buvome gerai pažįstami, ir aš tikrai geografas. :-)))

2804. Melony2004-02-01 16:59
Nežinau kaip kiti, turintys priėjimą prie interneto, bet aš nei karto nepirkau šio leidinio. Ir tai dariau nes ir taip čia dažniausiai perskaitydavau tik muzikos skyrių.O ir atsimenu mokyklos bibliotekoje buvo galimybė skaityti leidinį , bet kažkodėl visad buvo mielesnis internetinis variantas. Gal tikrai reikėtų pagerinti leidinio išvaizdą.

2805. Geografas2004-02-01 18:19
Melony, Jei iš tiesų dauguma esamos ir potencialios "7md" auditorijos yra linkusi skaityti elektroninę savaitraščio versiją, tai ar reikia didinti popierinio varijanto tiražą? Kad visas padidėjęs tiražas vėliau grįžtų į redakciją, o po to -atiduotas makulatūros supirkėjams iš Grigiškių mainais į tualetinį popierių?

2806. Melony2004-02-01 22:39
As nezinau kaip dauguma, bet as linkusi skaityt ir del to, kad moket nereikia, be to galima issakyti ir savo nuomone. Bet is kitos puses jai visi skaitys nemokamai ,tai niekas ir pinigu negaus.Vis tiek kazkas turetu finansuot visa si reikala. O del tirazo dydinimo ,tai manau kad tikrai nepades. Is prazdiu reiketu suformuoti nauja koncepcija. Kad bent jau su kultura susije zmones, jaunimas pirktu ta leidini, ir kad butu idomu skaityt. Na arba internete. Butu idomu jei paskelbtu kiek zmoniu apsilanko svetaineje per diena, per savaite. Beje nei vienas straipsnis nesulaike tiek komentaru. O kada straipsnins susilaikia komentaru, tai parodo ar jis reikalingas ir aktualus.

2807. El. Redakcija2004-02-01 23:15
Bendru 7MD redakcijos ir www.culture.lt susitarimu naujausi 7MD numeriai nebus talpinami internete. Suprantame galimą culture.lt skaitytojų nepasitenkinimą, tačiau tai yra neišvengiamas žingsnis. Tikėkimės, kad finansinės kultūros savaitraščio problemos bus išspręstos ir gausus 7MD skaitytojų ratas vėl turės galimybę skaityti savaitraštį mūsų portale.

2809. teisingai2004-02-02 09:48
Ir puiku. As, tada, bent jau, dazniau pirksiu. Manau, kad ir daugelis. Diskusiju klubas gali nusesti.

2810. Geografas2004-02-02 09:49
Šiandien Valatkos vedamasis "Lietuvos Ryte", kaip jau įprasta, yra apie Paksą. Tačiau paskutinė pastraipa tiktų replikai dėl "el.redakcijos" bei "7md" susitarimo nebeskelbti elektroninės "7md" versijos: "Demokratija. Kas kokias dainas nori, tokias ir dainuoja, o jei kas sumano šokti į gilų šulinį, galima nuo tokio žingsnio tiktai gražiai atkalbinėti. Bet negali uždrausti." Aš patarčiau nešokti į šulinį, nes paskui gali atsitikti taip, kad gelbėtojai neturės pakankamai ilgų kopėčių. Ir kas tada? Requiem eternam?

2811. El Redakcijai2004-02-02 10:49
O kiek kainuoja numeriu talpinimas internete?

2812. Geografas2004-02-02 11:33
Žinoma, kad kainuoja. Ir būtų įdomu išgirsti kiek. Aš tik norėjau pasakyti, kad elektroninės versijos pabaiga nebūtų pateikiama kaip tam tikra protesto akcija, nes įvairių protestų "mūsyse" ir šiaip pakanka. Bijau, kad mažai kas pastebėtų. Klausimas gi kitas -kokia versija - elektroninė ar spausdintnė turi didesnę auditoriją? Jei "7md" redakcijai tai žinoma ir ji yra paskaičiavusi, kad vienas popierinis savaitraščio egzempliorius jai atneša mažiau nuostolio - tada viskas OK.

2813. replika Geografui2004-02-02 16:13
"Klausimas gi kitas -kokia versija - elektroninė ar spausdintnė turi didesnę auditoriją?"
Mokinot, mokinot kaip veikti rinkos ekonomikos sąlygomis -> 7md redakcija jūsų patarimu pasinaudojo -> ir dabar esat vistiek nepatenkintas?... :-)
Pats rašėte, kad "komunizmo" laikai baigėsi. Kodėl dabar manote, kad dėl susidariusios padėties turėtų nukentėti prenumeratoriai ir visi tie, kas 7md perka, o ne 7md skaitantieji už ačiū (ir dar toli gražu ne kiekvienas iš jų už tai jaučiasi dėkingas)? Kas "UAB viršininkui" iš to, kad jų gaminamą produktą daugybė žmonių labai mielai ima už dyka?

2814. Geografas2004-02-02 16:50
Replika, replika replika... Kiek jų per kelias svečiavimosi šiame tinklapyje jau susilaukiau. Kažkaip nejauku beasmeniškai atsakinėti. Pasivadintumėt kaip nors - "lenciūgu" arba "smagračiu" - tai kitą kartą atpažinčiau kaip vakar atpažianu Aliciją...(man bent jau taip atrodo) :-)) Bet grįžkim prie temos. Aš ir sakau, kad jeigu paskaičiavo(te) - tai viskas OK, argi nematėte? Skaičių gi niekas taip ir nepateikia, kad būtų galima daryti konkretesnes išvadas, o ne vien tik prielaidas. (Pvz. kiek yra individualių prenumeratorių, kiek kainuoja popierius visam tiražui, kiek spausdinimas?)Man ūmai pasidarė įdomu štai kas. Ar "7md" redakcija moka už savaitraščio skelbimą internete? O gal "culture.lt" projektas yra kažkieno jau apmokėtas? Jei ne paslaptis, pasakykit ką nors apie tai... Beje, ir tinklapį galima padaryti mokamą - kad ir simboliškai. Pradžiai. Štai Delfis elektroninį paštą apmokestino. Pasiuntei SMS žinutę nurodytu adresu - ir 3 lt prenumerata mėnesiui sumokėta. Kodėl jums nepasekus delfio pavyzdžiu? Žodžiu, padėtis ne beviltiška, tik reikia ... na patys žinote ko. Neaimanoti, kad mes esate visiški vargšai. :-))) Nuoširdžiai Jūsų Geografas.

2816. cumi2004-02-02 18:26
toks staigus uždarymas tikrai kvepia protestu, nors šiaip, žinoma, galima suprasti redakciją - aš pati nebeperku laikraščio, nes paskaitau čia. Tačiau ar ne veiksmingiau būtų palikti čia, tarkim, vedamajį ir trumpus anonsus to, kas spausdinama numeryje? Tokiu atveju norintieji galėtų sužinoti svabiausius įvykius ir temas, o susidomėję - nubėgtų iki kiosko ir nusipirktų pilna, popierinį variantą...

2817. geografui is salynu2004-02-02 18:42
Na, sezame geografai, atsiverk.. Atpazinai Alicija - tai nieko nuostabaus, as gi kaip toj dainoj, kuria ryza sterva is Maskvos dainuoja - zivi spokojno, strana, ja u tebia vsego odna.. 23-cia mokykla daugino viena po kito kino rezisierius ir artistus, o 15-ta vidurine - piliecius.. Nes ka gi daugiau Oksidas mokejo dauginti - tik viena kita busima profesoriu, disidenta ar chudoznika.. Nuosirdziai Tavo. Alicija.

2818. xX2004-02-02 18:50
Šiaip tai smagu, kad dabar kažkas jau perskaitė naują numerį ir gal kokia atšalusia arbata apipylė, o kokioj nors Pranzūzijos i-kavinukėj sėdinti lietuvaitė pasislėpusi su savo vedusiu meilužiu, kuriam nori parodyti lietuvišką žodį, naujo numerio nemato, ir baigta. Ir apmokėti SMSu negali, nesinori, geriau pridės dar du kartus tiek ir nusipirks kavos ir gaus priedo apsisaugojimo priemonę. Kultūra yra toks reiškinys, jog ją reikia mesti į rinką, kad ji būtų paklausi, deficitinė, kad jos būtų nedaug, trupinėliai, kad nemokantys užsidirbti mirtų ir iš kultūrinio bado, kad natūrali atranka paliktų tik tai, kam paskui išnaikinti reikės dviejų trečdalių kiekvieno gyvenimo, juk ir taip ateities kartos neturės ką veikti, taip bent aš manau. Mano močiutė, kuriai padovanojau kompą ir įvedžiau internetą ir dar parodžiau, kaip pakeisti Font size į +4, visai mielai prieš tai žiūrėjo Ciciną, o dabar, kai paskambinau, žiūri bjaurųjį ančiuką Betę, nes jokių aktualių žynių sako žiūrėti negali, širdis nelaiko, šiaip už tris litus ji gali vieną savaitę pragyventi, nes tik tuos kultūraščius studijuoja skersai išilgai, anksčiau popierinę versiją skaitė, bet ten rašmenų neišeina pasididinti, dabar tai ką jūs - kaip karalienė atsilošia fotelyje, prisitraukia staliuką, gurkšnoja mano atvežtą kavutę ir varto pirmyn atgal. Jai vieną gudrybę pasakiau, kaip galima skaityti ir tuos nr., kurių paprastas mirtingasis nemato, nes yra įsijautęs į sistemą, psichologai tai vadina pagrindine nuostata, ji padeda išgyventi, tai dabar iš viso pasikėlusi ant viso kaimo, kad išgyventi galim, ir ne tik išgyventi, nežinau, ar ir kitiems runkeliams pasakė, bet ką jau čia, jei ir pasakė...

2819. xX2004-02-02 19:45
Pamenu, kaip vaikas būdamas pabusdavau naktį, prikeltas neįprastų garsų, sklindančių iš gretimo kambario, mano broliai ir seserys klausiančiais žvilgsniais įdėmiai lydėdavo mane, judantį tarp prieblandoje plaukiojančių baldų, stengdamiesi nustatyti, ar tik aš nesužinojau kažko tokio uždrausto, ir vienas kitam oriai pritardami man pranešdavo, kad ką tik žiūrėjo televizijos naktinę laidą, neskelbtą jokiose programose.
Gerokai po to mačiau "Prisiminimus apie ateitį".
Ką tik pranešė, kad Dubnoje "pagamino" 115 Mendelejevo lentelės elementą, kuris gyveno 90 milisekundžių. Atrodo, jog Egipto piramidės Napoleono ekspedicijai statėsi lengviau, o ir laikomos jos amžinomis. Bet tai tik iliuzija. Lyginant abi grupes - aukštųjų energijų fizikų ir masonų, fizikai tik kol kas pralaimi. Artėjama prie stabilumo salelės, ten susintetinti elementai turėtų būti ilgaamžiai. Nors kas tas amžius, kai ...?

Interjerinė filosofija Vilniaus rotušėje
Arūnės Tornau tapybos paroda

Elena Černiauskaitė

[skaityti komentarus]

Arūnė Tornau. "Vikingų laivas". 2003 m. O. Posaškovos nuotr.

Kaskart susiruošus pažiūrėti kokią parodą Rotušėje, labai jau nenoriai ten neša kojos. O prieš atveriant sunkias duris, norisi susikaupiant įkvėpti, tarsi peržengiant mistinę šio ir ano pasaulio ribą, kurią pereiti leista tik išrinktiesiems. Na, nejauki man ši ekspozicijų erdvė, nors tu ką. Ir nelabai žinau kodėl. Didelė, šalta, niūri ir kažkokia… oficiali? Neprieinama eiliniam piliečiui, nemėgstančiam "oficiozo"? Sugundo tik dailininkų, kurių darbus retai kada išvysi kitose Vilniaus galerijose (nebent – perspektyviai žvelgiant – "Lietuvos aide", praeityje – dabar jau iš horizonto dingusioje "O11", o dar – teoriškai – Nacionalinėje galerijoje), pavardės. Dailininkų, kuriuos norėtųsi pavadinti nūdienos – naujais ir/arba vis dar – klasikais. Ir nors kartais Rotušės erdvė tiesiog įžūliai trukdo teisingai įvertinti ekspoziciją (pvz., Algirdo Steponavičiaus paroda), kartkartėmis jai (erdvei) nepasiseka užgožti gėrėjimosi tobula tapyba (pvz., šiuo metu vykstanti Audronės Petrašiūnaitės paroda).

...


2820. Laima2004-02-02 21:45
Nenorejau kistis i idomia diskusija, nes pati cia dirbu. Bet tokio melo, kad 7md prase pinigu tik honorarams ir tirazui didinti, nesinori palikti be atsako. Nauja 7md koncepcija buvo parengta surinkus visu redakcijos darbuotoju pasiulymus ir sieke uzpildyti tarp "aukstosios" ir "zemosios" kulturos atsiverusia praraja. Kulturiniai savaitrasciai daugiausia atspindi profesionaliaja kultura. O populiarus nemokami leidiniai arba programu gidai orientuojasi i masine produkcija. Truksta rimtesniu populiarios kulturos studiju, jos kritines analizes. Kita vertus - truksta ir populiaresnio profesionalios kulturos pristatymo - kad nebutu tik "migdancios" paklodes ar specialistu susirasinejimas. Norint ivesti naujas rubrikas, keisti leidinio struktura, padaryti ji dinamiskesni, isplesti interesu spektra - reikia ieskoti nauju autoriu ir, zinoma, moketi jiems pinigus. Tokiems honorarams ir buvo numatyti pinigai. Is tiesu, reiketu paskelbti 7md koncepcija bent internete - nes anoniminiai ekspertai ja diskredituoja nepateikdami jokiu argumentu. P.S. Mano vardas ir internetinis adresas tikri.

2821. grieztai :-( 2004-02-03 00:20
Gerb. Laima, gerais norais, kaip sakoma, pragaras gristas. Pries dosniai apdalinant honorarais tuos, atrodo, dar net nesurastus autorius, kuriems 7md nusiteike moketi, vertetu sugrizti prie tu metu metais durniaus vietoje laikytu ir garsiai nesiskundzianciu zmoniu, kurie rase ir nieko negaudavo, nors ir Redaktorius, ir jo darbuotojai nesedejo be atlyginimu. Reikia rasti valios ir sazines, perziureti daugybe numeriu ir bent simboliskai sumoketi. Kitaip visos vadinamosios naujos koncepcijos - tik mulkinimas. Linkejimai.

2822. Artūras iš Vilniaus2004-02-03 01:10
šaunuolis Xx`e - mano mokinys - bet ginti besibarškančias lietuvaites reikia pradėti čia - tokie nearti dirvonai - dirbk ir dirbk, kiek daug išloštume jei ... Tu pratęsk

2823. Geografas2004-02-03 10:51
Alicija, Apie Oksidą viskas teisingai. Chemiku būt neprivalai, bet... Ir dar prisimenu, jo frazę "mums nereikia gabių - mums reikia darbščių!" ;-))

2824. Geografas2004-02-03 13:41
Laima, aš rizikuoju greit atsibosti (o gal jau?) šio tinklapio senbuviams, bet vis tiek dar pašmėžuosiu priešais akis. Štai, rašote, kad "nauja 7md koncepcija buvo parengta surinkus visų redakcijos darbuotojų pasiūlymus". Puiku, bet ar atsiklausėte savo skaitytojų nuomonės? Ar jūs redakcijoje ribą, skiriančią "aukštąją" kultūrą nuo "žemosios", brėžiate ten pat kur ir jūsų skaitytojai? Kokio pločio ta pilkoji zona, į kurią taikėtės? (Bet ar tikrai į ten taikėtės?) Toliau, man susidaro įspūdis, kad popieriaus jūs tikrai netausojate. Vien tik pirmame puslapyje kiek tuščios erdvės!Ar tai dėl to, kad SRTRF neberemia? Palyginimui pasiėmiau "komercinį" "Mūzų malūną". Bent jau optiškai - ten popieriaus plotas išnaudotas daug racionaliau. Jei mane akys neapgauna, tai ir fontai kiek mažesni ir tarpai tarp eilučių - taip pat. 4-iuose puslapiuose - 10 straipsnių ir 12 nuotraukų (neskaitant Andrikonytės paveikslo ties vedamuoju). Plius vienas nemažas reklaminis filharmonijos skelbimas anonsuojantis R.Budrio koncertą. Imame 7md. Ir ką matome? 15 straipsnių ir 25 nuotraukos - 11-oje puslapių. Likę 5 puslapiai -anonsai, programos ir kita informacija, kuri lengvai prieinama kitur. Tai ar verta tai dubliuoti? Atsisakius "non-core business", sutaupytumėte 5 puslapius iš 16-os - vos ne 32% popieriaus!Pamažinę tarpus tarp eilučių, bei baltus plotus pirmajame puslapyje - dar kokius 10. Štai kur, kaip sakydavo tarybiniais laikais - "ekonomija - ključ k rezervam!" Esu įsitikinęs, kad apleisti internetą - klaida. Gal pabandykite štai ką. Kaip siūlė "Cumi", tinkle palikite viešai prieinamus straipsnių anonsus ir 2-3 straipsnius. O "password protected site" talpinti visą numerio turinį, plius ką nors tokio "ypatinga", ko nėra popierinėje versijoje. Slaptažodį gautų kiekvienas užsiprenumeravęs popierinę versiją, arba nusipirkęs priėjimą į uždarąjį puslapį tam tikram laikotarpiui. O dėl paverkšlenimų - tai jau plinta kaip koks gripas. Žiūriu, kad "Mūzų malūne" Andrikonytė verkia dėl LRT orkestro. Leiskit nemandagiai paklausti - ar kas šiandien rimtai pasigenda LRT mišraus choro? Jaunesni kolegos, matyt, nelabai atsimena tokį buvus. Yra "Jauna muzika", yra "Brevis" ir dar daug kitų chorų susikūrusių iš idėjos. Ir taip yra daug geriau, daug labiau... imho. Visada Jūsų - Geografas

2825. a to mazonas ateis2004-02-03 21:50
manau jau gana visi pasirashom ir siunchiam fondo ziurkem ir tegu atsako na tai va

2832. kacyzna2004-02-05 11:39
Sveiki, aciudie, nors viena karta sitame puslapyje daug diskusiju...Siaip tai galima tik dziaugtis, kad merdintis leidinys uzsidare. Esu tas zmogus, kuriam kulturines informacijos labai reikia, bet tekstu pastaruoju metu ieskau www.omni.lt/kultura ir randu ten to, ko sirdis troksta - geri autoriai, geri tekstai, ko daugiau noreti? Zodziu,. tas leidinys vis tiek buvo labai prastas, ir nera ko jam misti is valstybes pinigu. omni.lt - puikus irodymas, kad kulturiniai tekstai gali but skaitomi. O 7 md - prastesnio kulturinio leidinio net neimanoma isivaizduoti. Ten nebuvo normalaus redaktoriaus, kuris tegu ir sudarkytu tekstus, bet juos padarytu skaitomais. Zodziu, tebunie lengva zemele.

2833. goria2004-02-05 13:59
Man omni.lt kultūra tai kažkoks kratinys. Net atsidaryti nesinori. Visokių Eltų, statybų pilotų straipsniai - savo ne ką ir turi, net komentarų langelio neradau. Bet pretenduoti į atsivėrusią 7MD nišą kitais metais tai tikrai galės. Gal tai buvo fondo ir ekspertų toks sumanymas - uždusinti konkurentą?

4066. ROOTAZZZ2004-12-14 21:36
PIECE OF SHIT CIA VISKAS :)

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2009 m. Balandžio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 76 iš 201 
1:45:36 Apr 1, 2009   
Jul 2006 Nov 2011
Sąrašas   Archyvas   Pagalba