SEPTYNIOS MENO DIENOS

2008-10-31 nr. 821

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Neringa Černiauskaitė
Gandai, mirę kaubojai ir sustojęs laikas
18

Muzika 
• Rimantas Astrauskas
Pasaulio muzikologai Vilniuje
• Kamilė Rupeikaitė
Taikos, meilės ir harmonijos žinia
• Laimutė Ligeikaitė
Nora Petročenko – kamerinėje operoje „Massacre“
2
• KONCERTAI
• VAKARAI

Dailė 
• Žilvino Kempino paroda Vienoje4
• Rasa Barčaitė
Besiblaškantis Lietuvoje
3
• Kristina Pipiraitė
Kūrybiškumo išalkusi mažoji plastika
• Vidas Poškus
Trumpa ilgo filmo recenzija
8
• PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
• Antano Škėmos „Saulėtos dienos“ pakeliui į sceną
• Teatro laboratorija „Atviras ratas“ Vašingtone
• OKT sėkmė Melburne
• SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Čekų kinas tolsta nuo Šveiko
• Kuo užsiimti priešais ekraną
• Živilė Pipinytė
Gražuolė ir pabaisa
• Paulina Pukytė
Matei ją?
29
• Filme „Dangaus šešėlis“ – Čiurlionio šeimos atspindžiai
• Kinas Lietuvos mokyklose
• Savaites filmai
 KINO REPERTUARAS

Lincas – Vilniaus partneris 2009-aisiais 
• Kultūros sostinė – tai miesto gyventojai

Pasaulyje 
• Kaip kalbėti apie karą1

Anonsai 
• XII tarptautinis akordeono muzikos festivalis
• Nacionalinės dramaturgijos festivalis „Versmė“

Bibliografija 
• Bibliografijos žinios

Kinas

KINO REPERTUARAS

[skaityti komentarus]


Vilnius


Forum Cinemas Vingis
31—XI. 6 d. — Pjūklas 5 (JAV) — 12, 14.20, 16.40, 19.10, 21.40
Naktys Rodantėje (JAV, Australija) — 11.30, 13.50, 16.10, 18.40, 21 val. 31—XI. 4, 6 d. — Vaikinams tai patinka! (JAV) — 11, 13.10, 15.20, 17.30, 19.40, 22 val.; 5 d. — 11, 13.10, 15.20, 17.30, 19.40
XI. 4 d. — Premjera! Perpetum mobile (rež. V. Navasaitis) — 19.10
XI. 5 d. — reklamos festivalis „Kanų liūtai — 2008“ — 22 val.; XI. 6 d. — 007 Paguodos kvantas (D. Britanija, JAV) — 23.30; XI. 6 d. — Eliza (Prancūzija) — 18.20
31—XI. 6 d. — Perskaityk ir sudegink (JAV) — 14.10, 16.30, 18.50, 21.10; 31—XI. 4, 6 d. — Seksturas (JAV) — 11.50, 14, 16.20, 18.30, 20.50; 5 d. — 11.50, 14, 16.20, 18.30; 31— XI. 6 d. — Vidurinės mokyklos miuziklas 3: baigiamieji metai (JAV) — 11.40, 14.10, 16.30, 19, 21.50; 31—XI. 3, 5 d. — Wall-e: šiukšlių princo istorija (JAV) — 12.20, 17 val.; 4 d. — 12.20; 31—XI. 6 d. — Garfildas 2 (JAV) — 11.50; Maksas Peinas (JAV) — 11.30, 13.50, 16.10, 18.40, 21 val.; 31—XI. 3 d. — Mano geriausio draugo mergina (JAV) — 14.40, 19.20, 21.30; 4 d. — 14.40; 5 d. — 14.40, 21.30; 31—XI. 3 d. — Elegija (JAV) — 11.40, 14, 16.20, 18.50, 21.10; 4— 6 d. — 14, 16.20, 18.50, 21.10; 31—XI. 2, 4, 6 d. — Balkonas (rež. G. Beinoriūtė) — 12.20, 13.30, 17.10, 20.50; 3 d. — 12.20, 13.30, 17.10; 5 d. — 12.20, 13.30, 20.50; 31—XI. 3 d. — Mari Huanos ekspresas (JAV) — 11.40, 16.40, 21.30; 4, 6 d. — 16.40, 21.30; 5 d. — 16.40; 31—XI. 4, 6 d. — Sakalo akis (JAV) — 14, 19 val.; 5 d. — 14 val.; 31—XI. 4, 6 d. — 4 mėnesiai, 3 savaitės, 2 dienos (Rumunija) — 14.40; 31—XI. 2, 4 d. Elitinis būrys (Brazilija) — 18.20, 22 val.; 3 d. — 18.20

Forum Cinemas Akropolis
31—XI. 6 d. — Pjūklas 5 (JAV) — 10, 12.20, 14.40, 17, 19.30, 21.50; Naktys Rodantėje (JAV, Australija) — 11.30, 13.50, 16.10, 18.40, 20.50; Vaikinams tai patinka! (JAV) — 10.30, 12.40, 14.50, 17.10, 19.20, 21.40; Vidurinės mokyklos miuziklas 3: baigiamieji metai (JAV) — 11, 13.30, 16, 18.30, 21 val.; Seksturas (JAV) — 14, 16.30, 19, 21.20; Maksas Peinas (JAV) — 10.40, 14.10, 17.40, 21.10; Balkonas (rež. G. Beinoriūtė) — 12.50, 16.20, 19.50; Mano geriausio draugo mergina (JAV) — 10.50, 13, 15.10, 17.20, 19.40, 22 val.; Perskaityk ir sudegink (JAV) — 10.20, 14.50, 19.10;
Mari Huanos ekspresas (JAV) — 12.30, 16.50, 21.30; Wall-e: šiukšlių princo istorija (JAV) — 11.40

„Skalvijos“ kino centras
Festivalis „Ad Hoc: nepatogus kinas“
31 d. — Šaltinis (Čekija) — 15 val.; Mano vyras Andrejus Sacharovas (Latvija, Prancūzija) — 16.30; Viena diena (Danija) — 17.40; Tarp dangaus ir žemės (Belgija, Nyderlandai) — 18.30; Barkinge visi balti (D. Britanija) — 20 val.; Meilė ir žodžiai (Prancūzija) — 21.30

Lietuvių filmų premjeros
XI. 6 d. — Dangaus šešėlis (rež. ir scen. aut. R. Lileikis, dok. f.) — 19 val.; 7 d. — 16.30; XI. 1, 3 d. — Balkonas (rež. G. Beinoriūtė) — 17 val., 2 d. — 19.15, 5 d. — 17.15
XI. 1 d. — Bekraštė istorija (Indija, D. Britanija, JAV) — 18.15; 2 d. — 17 val.; 3 d. — 18.10; 4 d. — 19 val.; 5 d. — 15 val. („KLYKinas“), 20 val.; 6 d. — 16.40
XI. 1, 3 d. — Erotinė Ričardo istorija (Prancūzija) — 20.30; 4 d. — 21.15; 5 d. — 18.30; 6 d. — 21.30; XI. 2 d. — Orfėjas (Prancūzija) — 20.30;
XI. 3 d. — Paukštis, kuris neskraido (Nyderlandai) — 15 val.; XI. 3 d. — Kur akys veda (dok., animac. f.) — 13 val.; XI. 4 d. — Turkų trumpametražių filmų programa — 17 val.

Ozo kino salė
31 d. — Paskutinis kino seansas (JAV) — 18 val.; XI. 1 d. — Rožės vardas (Italija, Prancūzija, Vokietija) — 16 val.; 3 d. — Paskutinis colis (Rusija) — 18 val.; 4 d. — Žemuogių pievelė (Švedija) — 18 val.; 5 d. — Svaigulys (JAV) — 18 val.; 6 d. — Veidrodis (Rusija) — 18 val.


Kaunas


Forum Cinemas
31—XI. 2 d. — Pjūklas 5 (JAV) — 10.10, 12.30, 15, 17.20, 19.40, 22, 23.59; 3—6 d. — 10.10, 12.30, 15, 17.20, 19.40, 22 val.; 31—XI. 2 d. — Naktys Rodantėje (JAV, Australija) — 11.30, 13.50, 16.10, 18.40, 20.50, 23.10; 3—6 d. — 11.30, 13.50, 16.10, 18.40, 20.50
31—XI. 2 d. — Vaikinams tai patinka! (JAV) — 10.30, 12.40, 14.50, 17, 19.10, 21.20, 23.30; 3—6 d. — 10.30, 12.40, 14.50, 17, 19.10, 21.20
XI. 4 d. — Eliza (Prancūzija) — 17.40
XI. 5 d. — reklamos festivalis „Kanų liūtai — 2008“ — 22 val.; 31—XI. 2 d. — Seksturas (JAV) — 11.20, 13.40, 16, 18.20, 20.40, 23 val.; 3— 6 d. — 11.20, 13.40, 16, 18.20, 20.40; 31— XI. 2 d. — Perskaityk ir sudegink (JAV) — 10.40, 21.30, 23.40; 3—6 d. — 10.40, 21.30; 31—XI. 2 d. — Maksas Peinas (JAV) — 12.50, 15.10, 17.10, 19.20; Elegija (JAV) — 21.50; Balkonas (rež. G. Beinoriūtė) — 11.10, 16.30; 31— XI. 3 d. — Mano geriausio draugo mergina (JAV) — 12.20, 17.40, 22.10; 4 d. — 12.20, 22.10; 5, 6 d. — 12.20, 17.40; 31—XI. 6 d. — Mari Huanos ekspresas (JAV) — 14.20, 19.50

Cinamonas
31—XI. 6 — Vidurinės mokyklos miuziklas 3: baigiamieji metai (JAV) — 11.30, 13.45, 16, 18.30, 20.45; Seksturas (JAV) — 13, 17.30, 19.45, 22 val.; Svetimšalis (JAV) — 12.45, 17.15; Mari Huanos ekspresas (JAV) — 10.45, 15.15, 19.30, 21.45; Maksas Peinas (JAV) — 11, 13.15, 15.30, 17.45, 20, 22.15; Admirolas (Rusija) — 12, 16.45, 21.30; Mano geriausio draugo mergina (JAV) — 14.30, 19.15; Sakalo akis (JAV) — 15 val.; Žvaigždžių karai: klonų karai (JAV) — 10.45


Klaipėda


Cinamonas
31—XI. 6 — Vidurinės mokyklos miuziklas 3: baigiamieji metai (JAV) — 11.30, 13.45, 16, 18.15, 20.30; Seksturas (JAV) — 13.15, 17.15, 19.30, 21.45; Svetimšalis (JAV) — 12.15, 14.30, 22.15; Mari Huanos ekspresas (JAV) — 17.45, 20, 22.15; Maksas Peinas (JAV) — 10.45, 13, 15.15, 17.30, 19.45, 22 val; Balkonas (rež. G. Beinoriūtė) — 11, 12.30, 16.45; Admirolas (Rusija) — 16.15, 18.45, 21.15; 24—29 d. — Mano geriausio draugo mergina (JAV) — 12.45, 15, 18 val.; 30 d. — 12.45, 15 val.; Sakalo akis (JAV) — 14 val.; Perskaityk ir sudegink (JAV) — 10.45, 20.15; Mirties lenktynės (JAV) — 15.30; Žvaigždžių karai: klonų karai (JAV) — 11.15


Šiauliai


Saulė
31 d. — Pjūklas 5 (JAV), Pjūklas 4 (JAV) — 21.20; 31—XI. 6 d. — Svetimšalis (JAV) — 11, 17.10; Pjūklas 5 (JAV) — 13.10, 15.10, 19.10, 21.20

Atlantis Cinemas
I salė
31—XI. 6 — Dekameronas: skaistuolių teritorija (JAV) — 11, 17 val.
31—XI. 4, 6 d. — Vaikinams tai patinka! (JAV) — 13, 15, 19, 21 val.; 5 d. — 13, 15, 19 val.

II salė
31—XI. 6 — Vidurinės mokyklos miuziklas 3: baigiamieji metai (JAV) — 11.10, 13.20, 15.30, 17.40; Maksas Peinas (JAV) — 19.50, 21.40
Laikas
31 d. — Pagieža 2 (JAV); Pakvaišę žaidimai (JAV) — 21.30; 31—XI. 6 — Walle-e: šiukšlių princo istorija (JAV) — 11 val.; Mano geriausio draugo mergina (JAV) — 13, 19.30; Asteriksas olimpinėse žaidynėse (Prancūzija) — 15 val.; Admirolas (Rusija) — 17.15; XI. 1—6 d. — Sakalo akis (JAV) — 21.30


Panevėžys


Babilonas
31—XI. 2 d. — Pjūklas 5 (JAV) — 10.30, 12.40, 15, 17.20, 19.40, 22, 23.59; 3—6 d. — 10.30, 12.40, 15, 17.20, 19.40, 22 val.; 31—XI. 2 d. — Naktys Rodantėje (JAV, Australija) — 14.30, 16.40, 18.50, 23.10; 3—6 d. — 14.30, 16.40, 18.50; XI. 5 d. — „Kanų liūtai — 2008“ — 22.05; XI. 6 d. — 007 Paguodos kvantas (D. Britanija, JAV) — 22.30; Vidurinės mokyklos miuziklas 3: baigiamieji metai (JAV) — 13.50, 16.20; 31—XI. 2 d. — Seksturas (JAV) — 19.10, 21.30, 23.40; 3—6 d. — 19.10, 21.30; 31—XI. 6 d. — Balkonas (rež. G. Beinoriūtė) — 10.40, 13.10; Maksas Peinas (JAV) — 21 val.; La Troškinys (JAV) — 10.50; Garfildas 2 (JAV) — 11.50


Marijampolė


Spindulys
31, XI. 2 — 5 d. — Perskaityk ir sudegink (JAV) — 15, 20 val.; XI. 1 d. — 13, 15 val.; XI. 6 d. — 15 val.; 31, XI. 2, 4—6 d. — Įbroliai (JAV) 17.30; XI. 3 d. — 13, 17.30; XI. 2 d. — Tiltas į Terabitiją (JAV) — 13 val.
XI. 6 d. — Viki, Kristina, Barselona (JAV) — 20 val.

Mažoji salė
31, XI. 4—6 d. — Atsitiktinė santuoka (JAV, D. Britanija) — 15.15, 19.15; lXI. 1 d. — 15.15; XI. 2, 3 d. — 13.15, 15.15, 19.15; 31, XI. 2—6 d. — Lengvi pinigai (Prancūzija) — 17.15; XI. 1 d. — 13.15
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2009 m. Balandžio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 25 iš 167 
1:22:40 Apr 1, 2009   
Jul 2006 Nov 2011
Sąrašas   Archyvas   Pagalba