ŽEMAIČIŲ ŽEMĖ

ŽEMAITIU ŽEMĖ

Zemaitijos herbas

© Žemaičių žemė – ketvirtinis Regionų kultūrinių iniciatyvų centro, Žemaičių akademijos Akademinio žemaičių jaunimo korporacijos „Samogitia“ žurnalas.
Leidžia visuomeninė organizacija „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“.  
Redakcija: Vilniaus g. 22, LT-01109 Vilnius. Tel. / faksas +370 5 261 9670. El. paštas: zemaiciu@gmail.com, samogit@delfi.lt.
Redkolegija: Adomas Butrimas, Viktorija Daujotytė, Aleksandras Girdenis, Zita Kelmickaitė, Danutė Mukienė, Loreta Sungailienė.
Vyriausioji redaktorė Danutė Mukienė 8 687 47 550.
Kalbos redaktorė Laima Kryževičiūtė +370 5 261 9670.
 ISSN 1392-2610.
Spaudinio indeksas 5100.
Leidinio elektroninė versija skelbiama interneto svetainėje http://www.samogit.lt. Spausdino AB „Lietuvos ryto spaustuvė“.
Žurnalas leidžiamas nuo 1993 m. Leidinys prenumeruojamas.

Elektroninę leidinio versiją (nuo 2005 m. Nr. 3 skaitykite ir „Mokslinėje elektroninėje bibliotekoje“
(interneto prieiga
http://www.elibrary.lt/inf_res3.phtml?id=11979 )

2008 m. Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3  
2007 m. Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4
2006 m. Nr. 1–2 Nr. 3 Nr. 4  
2005 m. Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr.  4
2004 m. Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4

2003 m

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4
2002 m.: Nr.1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4
2001 m.: Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4

ARCHYVAS: 
„Žemaičių žemės" turinys. 1998 m. Nr. 1 – 1999 m. Nr. 4
„Žemaičių žemės" turinys (2000 m. Nr. 1–4)

IŠSAMIAU APIE ŽURNALĄ:
„Žemaičių žemės” žurnalas – prenumeruojamas leidinys. Jį galima užsiprenumeruoti „Lietuvos pašto“ skyriuose ir Regionų kultūrinių iniciatyvų centre (Vilniaus g. 22, LT-01119 Vilnius. Tel./faksas: (8-22) 261 9670. El. paštas: samogit@delfi.lt)
Žurnalas platinamas Žemaičių krašto knygynuose, Žemaitijos muziejuose, kai kuriuose Lietuvos knygynuose, ŽKD redakcijoje. 
Leidinio apimtis – 6–12 sąlyginių spaudos lankų, tiražas – nuo 2 iki 5 tūkst. egzempliorių.
Redakcijoje Jums gali būti suteikta platesnė informacija ir apie kitus draugijos leidinius.
Žurnale vienos publikacijos spausdinamos bendrine lietuvių kalba, kitos – žemaičių. Atskirais atvejais anglų kalba publikuojamos svarbiausių straipsnių santraukos.
Žurnalas periodinis – išeina vieną kartą per ketvirtį. Leidžiamas nuo 1993 m. spalio mėn. (pirmasis numeris – „Žemaitija“, nuo antrojo numerio – „Žemaičių žemė“).
Žurnalo redaktorė – Danutė Mukienė. 
Redakcinės tarybos nariai: istorikas dr. Adomas Butrimas, literatūrologė, prof. Viktorija Daujotytė, kalbininkas, Mokslų akademijos narys korespondentas Aleksas Girdenis, muzikologė dr. Zita Kelmickaitė, žurnalistė Danutė Mukienė, etnomuzikologė Loreta Mukaitė-Sungailienė.
Žurnale daugiausia publikacijų spausdinama Žemaitijos istorijos, kultūros, kalbos, tautosakos, Žemaičių kultūros draugijos, Žemaičių akademijos veiklos temomis.

© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras
Tinklalapis atnaujintas 2008.08.19 .
Pastabas siųskite adresu: samogit@delfi.lt

Istorija Kultūra Kalba Lankytinos vietos Vyskupija Literatūra
Tautosaka Naujienos Redaktoriaus žodis Archyvas Atsiliepimai
RodyklėĮ pradžiąInformacija

 

Rodoma versija 6 iš 26 
4:50:33 Dec 20, 2008   
Apr 2006 Aug 2011
Sąrašas   Archyvas   Pagalba