ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2008-09-05 nr. 907

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

ALFONSAS ANDRIUŠKEVIČIUS. Kur šiuo metu yra mano tekstas? (3) • JONAS GRIGAS. Ką parodė Pekino olimpiadaVIRGINIJA VITA. Eilės-js-. Sekmadienio postilėGIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ. Namas TbilisyjeEGLĖ ALEKNAITĖ. Neopagoniški žaidimai su šaltiniais: tęstinumas, autentiškumas ir galia (1) • SIGITAS GEDA. Kalbančios pelėsGRISELDA POLLOCK. Motinos kūno dvilypumas: psichoanalitinė van Gogho legendos interpretacijaGROŽINĖS LITERATŪROS KONKURSAS (3) • ALEKSEJ CVETKOV. Meninis avangardas ir socialinis protestasRENATA ŠERELYTĖ. Knygų apžvalgaSALOMĖJA NIAUNYTĖ. Ką gali mokslas ir religija?W. G. SEBALD. Daktaras Henris SelvinasANDRIUS ŠIUŠA. Sizigijos (XLIV)štai čia yra mano dvasių pasaulis ir šitaip aš jį matau (232) •

Sekmadienio postilė

-js-

[skaityti komentarus]

XXIII eilinis sekmadienis (Mt 18, 15–20)

    „Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. O jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais. Jeigu jis ir jų nepaklausytų, pranešk bažnyčiai. O jei nepaklus nė bažnyčiai, tebūnie jis tau kaip pagonis ir muitininkas.

    Iš tiesų sakau jums: ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje. Ir dar sakau jums: jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų.“


Brolis ir jo nusikaltimas

Pasak Evangelijos, brolio nusikaltimas yra visos bendruomenės sielvartas. Net slapčiausios nuodėmės sužeidžia visą Bažnyčios kūną. Todėl numatyta ilgiausia ir begalinės kantrybės reikalaujanti procedūra, kad nusikaltęs asmuo suprastų savo nusižengimą ir taisytųsi. Būtų teisinga duoti jam per galvą ar išvaryti lauk, bet nuodėmių padarytos žaizdos taip negydomos. Partijos, įstaigos, organizacijos gali griebtis vadinamųjų „apsivalymų“, o Bažnyčiai to neleista. Iki laikų pabaigos savo šventumą ji turės apreikšti būdama neišvalyta, neišgryninta, nepaversta vien teisiųjų ir dorųjų kolonija. Įpareigota kovoti už kiekvieną nusikaltusį brolį, užuot atsikračiusi jo dėl gražesnio savo įvaizdžio ar aukštesnių reitingų.

Tiktų dabar klausti: ar daug kur matėme panašios praktikos? Ar apskritai Bažnyčia kada buvo rimtai priėmusi Evangelijos rekomendaciją, kaip reikėtų elgtis su nusikaltusiu broliu? Gal pirmaisiais amžiais, mažose krikščionių bendruomenėse, kai ir nuodėmes viešai išpažindavo saviškiams. Gal dar romantiškuose šv. Pranciškaus „Žiedeliuose“. Vienoj kitoj radikaliųjų krikščionių grupelėj. Jau labai anksti Bažnyčia išmoko nusikaltusį brolį pasitikti ne broliškai jį bardama prie keturių akių, bet atsivertusi bausmių už nuodėmes katalogą. Tikintieji priprato prie to. Ateina žmogus išpažinties ir pradeda: „Aš nieko blogo nepadariau.“ Juk nenormalu, jeigu kunigai ko nors nekaltina ir nesmerkia, jeigu nedrebi iš baimės būsiąs jų demaskuotas kaip nusidėjėlis.

Vienuolynuose, kunigų seminarijose, katalikiškose mokyklose visi žino, kad bus medžiojami kaip zuikiai. Pasiutęs noras užfiksuoti kiekvieną tavo nusižengimą. Tinka skundai, anoniminiai laiškai, žvalgymaisi pro rakto skylutę. Slapti štabo pasitarimai prieš operacijas. Atskleistas brolio nusikaltimas tampa nebe širdies skausmu, o džiaugsmingu laimėjimu. Mokamos premijos už suteiktą informaciją. Kitąsyk tavo nuodėmes kas nors patyliukais renka, rūšiuoja, kad atėjus metui būtum pribaigtas vienu smūgiu. Nusikaltusių brolių galvos lekia į visas puses. Tokia auklybos, dvasinio ugdymo kaina? Evangelijos čia nepritaikysi?

Mečiau tuos priekaištus, nors aišku, kad kitaip nebus. Evangelija iš tiesų ne visose vietose leidžiasi pakartojama. Antai Amerikos vyskupai kitados pamėgino kunigus pedofilus barti prie keturių akių. Išėjo nesibaigiantys skandalai ir prarasti milijonų milijonai. Žlugęs autoritetas. Užtat dabar nuspręsta nusikaltusį brolį be jokių evangelinių ceremonijų atiduoti tiesiai į policijos rankas.

Panašiai su garsiuoju Kristaus įsakymu mylėti priešus. Putok neputojęs, kad nesilaikoma jo, bet vis tiek matai, kaip kartais reikia pakelti kalaviją. O kitąsyk ten, kur būta teisės neapkęsti ir keršyti, staiga nežinia iš kur prasimuša gailestingumo ir meilės srovė. Vieno tokio atsitikimo pakanka, kad dėkotum už Evangelijos galybę.

Kita vertus, tikriausi ir gražiausi Kristaus liudijimai labai dažnai atsiranda kur nors paribiuose, užkampiuose, toli nuo centro ir nuo publikos akių. Visai ne ten, kur mums norėtųsi matyti gražių pavyzdžių ir kur jų neradę puolame skųstis, kad Viešpaties priesakai nebegalioja. Bet Šventoji Dvasia mėgsta žaisti, ji ima ir pasirenka kokį gyvenimą po klevu, ne po kryžiumi, kad atskleistų ten Evangelijos įmanomybę. Kelis kartus tokiose vietose esu stebėjęs, kaip kantriai ir pasiaukojamai buvo siekiama laimėti nusikaltusį brolį. Tikrai sielvartaujant dėl jo nuopuolio. Atsisakius anos katalikiškos pedagogikos principų. Negaliu sakyti, kad Kristaus mokslas šventė pergalę, bet tikrai dvelkė Evangelija.

Pagaliau ir nereikia kažin ko labai didingo, nuolatos atkišto pačiupinėti. Nusikaltęs brolis mumyse ir kituose – tai Bažnyčios kasdienybė. Nesikeičianti tiesa apie mistinį Kristaus Kūną. Keistu sutvarkymu brolių nusižengimai yra ir skausmo, ir atgaivos šaltinis. Jie nesiliauja tvirtinę, kad atleidimas bus vienintelė galimybė išlaikyti Dievo tautą. Mūsų brolių ir mūsų pačių nuodėmės nuolat šauksis dieviškosios kantrybės ir gailestingumo. Būdamas nusidėjėlis, bet vis dėlto neatmestas dangaus, anksčiau ar vėliau imi suvokti, kas glūdi Bažnyčios pamatuose.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2008 m. Rugsėjo

PATKPŠS

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:
Rodoma versija 1 iš 23 
12:07:38 Sep 10, 2008   
Jan 2006 May 2011
Sąrašas   Archyvas   Pagalba