Literatūra ir menas

Literatūra ir menas, 2008-05-30 nr. 3192,
www.culture.lt/lmenas/?st_id=12891

KNYGOS

„AUKSO LEGENDA, ARBA ŠVENTŲJŲ SKAITINAI“

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

[skaityti komentarus]

iliustracija

Jokūbas Voraginietis. „AUKSO LEGENDA, ARBA ŠVENTŲJŲ SKAITINAI“

I knyga (serija „Viduramžių biblioteka“)

Iš lotynų k. vertė Veronika Gerliakienė, Sigitas Narbutas, Vaidilė Stalioraitytė, Tomas Veteikis

Jokūbo Voraginiečio (Ja­­copo da Varazze, apie 1230–1298) „Aukso legenda“ (1260–1270) – tai viduramžiais itin populiarių istorijų apie šventųjų gyvenimus rinkinys, kurį sudarė 177 tokie pasakojimai, pradedant Jėzaus ir Švč. Mergelės Marijos, baigiant Romos imperijos valdovų gyvenimais. Jau XV a. pradžioje į senąją Lietuvą pateko „Aukso legendos“ nuorašų, vėliau ir spausdintų tekstų, tad nenuostabu, kad kaip tik šis Europos viduramžių literatūros šedevras paliko pėdsakų ankstyviausiuose Lietuvos raštijos paminkluose, pirmiausia Viduriniojo ir Plačiojo metraščių sąvado tekstuose.

 
Rodoma versija 1 iš 1 
0:01:49 Jun 4, 2008   
12 PM 12 PM
Sąrašas   Archyvas   Pagalba