Literatūra ir menas

Literatūra ir menas, 2008-05-16 nr. 3190,
www.culture.lt/lmenas/?st_id=12846

DE PROFUNDIS

MAKSIMAS IR FIODORAS

Vladimir Šinkariov

[skaityti komentarus]

TEN–ATGAL (dzenbudistiniai pasakojimai ir koanai)

Kartą rytą pagiringas Maksimas sėdėjo rankomis susiėmęs galvą ir lingavo tai į vieną, tai į kitą pusę.

Prie jo priėjo Fiodoras ir paklausė:

– Kokia yra budizmo esmė?

– Eik tu šikt su savo budizmu! – silpnai spygtelėjo Maksimas.

Priblokštas Fiodoras pasišalino.

* * *

Vienas jaunuolis, vardu Piotras, prisiklausęs apie Maksimo filosofinius pasiekimus, nuėjo pas jį į namus ir kreipėsi į Fiodorą, manydamas, kad tai Maksimas:

– Kokia yra bodisatvos atėjimo iš pietų esmė?

Kiek pamąstęs Fiodoras ramiai atsakė:

– A @#$% jį žino.

Tuo metu į pašnekesį įsiterpė Maksimas ir pasakė:

– Eik tu šikt su savo bodisatva!

Priblokštas Piotras išėjo, liaupsindamas Maksimą ir Fiodorą.

* * *

Mokinys Vasilijus Fiodorui padovanojo Daisecu Sudzuki knygą „Gyvenimas pagal dzen“. Fiodoras Maksimo paklausė, ką jam su šia dovana daryti.

– Nors ir tūlike kabink! – atsakė Maksimas.

Nušvitęs Fiodoras taip ir padarė.

* * *

Kartą Fiodoras paklausė Maksimo:

– Kokia yra dzenbudizmo esmė?

Tas iš padilbų pasižiūrėjo į Fiodorą ir žiebė jam į skaudančią ausį. Neiškentęs Fiodoras atsakė smūgiu į paširdžius. Įveikęs skausmą, Maksimas tęsė pamoką – davė Fiodorui į akį, padarė jam šmaz ir galiausiai, kai Fiodoras jau sukosi eiti, spyrė į užpakalį. Nušvitęs Fiodoras išėjo.

* * *

Kartą naktį nubudęs stipriai pagiringas Fiodoras užsimanė gerti. Nedegdamas šviesos, nuėjo į virtuvę, apgraibęs lentynoje butelaitį, prispaudė prie lūpų. Tik gurkštelėjęs suvokė, kad apsiriko – butely ne vanduo, o žibalas. Tačiau buvo tiek persmelktas dzenbudizmo, kad surado savy vyriškumo netaisyti klaidos ir ramiai išgėrė butelį iki dugno.

* * *

Būdamas girtas, Fiodoras mėgdavo žaisti su katinu. Vieną rytą atsikėlęs pagiringas pastebėjo, kad vakar žaisdamas įgrūdo katiną į butelį, ir dabar nėra jokių šansų, jį iš ten ištraukti. Daužyti butelį, žinoma, gaila. Tačiau dzenbudizmo pamokos nenuėjo perniek – Fiodoras rado teisingą sprendimą ir pridavė butelį kartu su katinu.

* * *

Kai patirdavo nušvitimą, Fiodoras be galo džiaugdavosi ir šaukdavo. Kaimynai jį dažnai dėl to bardavo, o kartą net parašė skundą kur reikia. Fiodoras gavo kvietimą atvykti į liaudies teismą. Pasiteiravo Maksimo, ką jam su tuo kvietimu daryti.

– Nors ir užpakalį nusišluostyk, – atsakė Maksimas.

Fiodoras taip ir padarė.

* * *

Piotras pastebėjo, kad Fiodoras turi keistą įprotį: atstovėjęs ilgą eilę prie alaus kioskelio paskutinę akimirką alaus nepirkdavo, o pasišalindavo. Tiesa, tai pareikalaudavo akivaizdžių pastangų. Piotras paklausė, kodėl Fiodoras taip elgiasi: juk vis tiek grįžta po penkių minučių ir vėl stoja į eilę. Fiodoras tvirtai atsakė:

– Tam, kad kūrinys pasiliktų amžinybėje, nebūtina jo baigti ligi galo.

Piotras, trinktelėjęs sau viršugalvin, nuėjo šalin, liaupsindamas Fiodorą.

* * *

Kartą Maksimas paklausė Piotrą, kur slypi dzen esmė.

– Dzen, – pasakė Piotras, mėgęs grakščius, bet kasdienius palyginimus, – tai mokėjimas pripilti dvi pilnas stiklines iš vienos četvertuškos.

– Iš tuščios, – pridėjo Vasilijus.

Maksimas žvilgtelėjo į Fiodorą.

– Ir degtinės negerti, – tarė Fiodoras.

Maksimas patenkintas linktelėjo ir pasakė:

– Ir į stiklines nepilti.

MINTYS

Vienas toks Maksimas neigė marksizmo filosofijos didybę. Tačiau, kai jį iškvietė ten, kur reikia, jis ėmė neigti savo neigimą, tuo pačiu įsitikindamas neigimo neigimo dėsnio teisingumu.

* * *

Maksimas niekino savo draugo Fiodoro neraštingumą bei intelekto sugebėjimus ir mėgo pabrėžti, kad jie abu – visiškos priešingybės.

Neretai dėl šitokio požiūrio jie imdavo tarpusavy plūstis ir net muštis. Kartą, gerai įkirtęs Fiodorui, Maksimas patenkintas pažymėjo, esą įsisavinęs vienio bei priešybių kovos dėsnį.

* * *

Ant minčių altoriaus Maksimas galėjo padėti viską, net pirmos būtinybės daiktus. Taip kartą jis pasakė:

– Kai pamąstau, kad alus susideda iš atomų, man nesinori jo gerti.

* * *

Pastebėjęs, kad Maksimas geria neužsikąsdamas, Fiodoras pasiteiravo, ar tai galima paaiškinti tuo, jog Maksimas prisiminė molekulinę bei atominę užkandos struktūrą. Maksimas išdidžiai palingavo galva ir pasakė:

– Kas nedirba – tas nevalgo!

Iš rusų kalbos vertė Gediminas Kajėnas

 

Skaitytojų vertinimai


46907. leitenanto pati2008-05-19 09:46
patyrusi begalini nushvitima net apsishikau, o sededama iki keliu nusmauktomis kelnemis shlovinau Piotra

Rodoma versija 1 iš 1 
23:49:34 May 20, 2008   
11 AM 11 AM
Sąrašas   Archyvas   Pagalba