Viešos prieigos elektroninių išteklių archyvas

Apie projektą

Elektroniniai ištekliai yra sudėtinė šalies kultūros paveldo dalis ir yra saugoma ateities kartoms, kaip ir dokumentai tradicinėse laikmenose. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 2002 metų spalio mėnesį pradėjo kurti Lietuvos elektroninių išteklių archyvą, kuriame saugomos lietuviškos interneto svetainės ir kiti elektroniniai dokumentai. Dalis svarbesnių el. išteklių yra kataloguojami.

Svarbu ! Neviešos prieigos ištekliai pasiekiami tik bibliotekos 2a. Laisvalaikio erdvėje nurodytame kompiuteryje.

Elektroninis išteklius - tai elektroninio pavidalo dokumentas, kuris sukuriamas, keičiamas ar pasiekiamas naudojant kompiuterinę arba kitokią elektroninę technologiją.

Elektroniniai ištekliai skirtomi į:


Elektroninių išteklių atrankos principai ir kriterijai

Elektroniniams ištekliams taikomi tokie patys atrankos principai, kaip ir leidiniams, pateikiamiems į nacionalinį spaudos archyvą kaip privalomieji egzemplioriai. Kaupiami lietuviški ar su Lietuva susiję el. ištekliai. Elektroninio ištekliaus priklausomybė Lietuvos respublikai nustatoma pagal šiuos kriterijus:

Elektroninių išteklių archyve nekaupiami:

EI archyvo kaupimas

Viešai internete pasiekiami elektroniniai ištekliai į archyvą surenkami automatiškai harvesterio metodu. El. išteklių kaupimas pradedamas nuo kelių pradinių tinklalapių: speciali programa seka juose esančiomis nuorodomis tol, kol apeinama didžioji lietuviško interneto srities dalis. Tokiu būdu bibliotekos serveryje per 2-3 savaites suformuojama lietuviškos interneto erdvės “momentinė nuotrauka”. Žinoma, negalima tikėtis tokiu būdu surinkti absoliučiai visą "lt" domeną – dalis svetainių tuo metu gali būti nepasiekiamos. Visą "lt" domeną numatyta archyvuoti kas pusmetį, papildomai surenkant periodinius interneto leidinius išleidžiamus didesnių periodiškumu, t.y., kasdien, kas savaitę ar mėnesį.

Dalis el. išteklių, įskaitant autonominius, į archyvą talpinami atskirai, gaunant juos iš leidėjų pagal sudarytas sutartis.

Autorių teisių užtikrinimas

Elektroninių išteklių kūrėjai ir leidėjai privalo laikytis pasaulinių ir šalies teisinių reikalavimų bei:

Martyno Mažvydo biblioteka sutartyse su leidėjais nustato elektroninių išteklių naudojimo tvarką bei sąlygas. Teikdama elektroninę informaciją, esančią nacionaliniame archyve, trečioms šalims, biblioteka vadovaujasi autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu. Prieiga prie elektroninių dokumentų derinama su autorių teisių saugotoju (leidėju).

Publikacijos:

Bibliographic control of electronic resources within Lithuanian integrated library information system / Regina Varnienė . – Schem. – Bibliogr.: 9 pavad.// New buildings and new developments in the academic libraries and the public libraries of the Baltic Sea area : proceedings from the 6th Symposium of Bibliotheca Baltica in Copenhagen, 18-21 September, 2002. – Copenhagen : The Royal Library, 2003. – P. 99-104.

Elektroninių išteklių leidyba ir ilgalaikis išsaugojimas / Regina Varnienė, Aušra Vaškevičienė. – Lent. – Santr. angl. – Bibliogr.: 25 pavad. // Bibliografija : mokslo darbai. – ISSN 1392-1991. – 2001, p. 39-48.

Elektroninių išteklių posistemis bendroje LIBIS struktūroje / Regina Varnienė. – Schem. – Santr. angl. – Bibliogr.: 14 pavad. // Informacijos mokslai. – ISSN 1392-0561. – T. 20 (2002), p. 177-182.

Kontaktai


El. paštas: ei@lnb.lt

Tel.: (8 5) 239 8610

Adresas: Gedimino pr. 51, LT-01504 Vilnius